Mål: Identificere og forudse risici

Risiko er muligheden for en hændelse eller en tilstand, der – hvis den skulle opstå – vil have en negativ indvirkning på et projekt. Efter projektstart kan hændelser, som er svære at forudse, skabe nye risici. Ukarakteristisk meget regn kan f.eks. true slutdatoen på et byggeprojekt.

Planlægning, identifikation og reduktion af risikoen på forskellige tidspunkter i løbet af et projekt kan hjælpe dig med at overholde projektets tidsplan og budget.

Tip!: Denne artikel er en i en række af artikler i Projektoversigten, der beskriver en lang række projektledelsesaktiviteter. Vi kalder disse aktiviteter for "mål", fordi de er organiseret omkring livscyklussen for projektledelsen: Opbygge en plan, spore og administrere et projekt og lukke et projekt.

Forrige mål  |  Næste mål

Se alle mål i projektoversigten

Ur med ituslået frontside

Nummer 1  Forbered en nødplan     Som en del af en god risikoplan bør du definere de handlinger, der skal udføres, hvis der opstår risikohændelser, så du kan reagere hurtigt og effektivt på disse hændelser.

 Mere . . .

En komplet og detaljeret projektplan kan føre dig gennem de forventede hændelser for projektet. Men hvad kan føre dig gennem uventede hændelser, især de hændelser, der udgør en risiko for hele projektet?

Med en projektstyringsplan kan du tage dig hurtigt og effektivt af de fleste risici, der kan opstå. Den skal indeholde:

 • En liste over potentielle risici.

 • Udløsere for eller indikationer på, at der er opstået eller er ved at opstå en risiko.

 • Et afsnit om, hvordan du planlægger at reducere risikoen.

 • Hvilke risici du vil reagere på, og hvilke risici du vil ignorere.

 • De skridt, som du vil tage for at reducere risiciene.

Desuden bør din risikostyringsplan omfatte, hvem har ansvaret for at styre hver type risiko, hvordan du tildeler reserver til pris og planlægge samt betingelserne for implementering af alternative strategier.

Du kan skrive din risikostyringsplan i et tekstbehandlingsprogram, f.eks. Microsoft Office Word 2007. Derefter kan du sammenkæde planen med din projektfil i Microsoft Office Project 2007.

Hvis du bruger Microsoft Office Project Web Access, kan du oprette og se risici, som du kan dele med andre.

nummer 2 Identificer højrisikoopgaver    En vigtig del af risikostyringen er at identificere de opgaver, der formentlig vil tage længere tid end forventet, vil blive afsluttet efter slutdatoen, forsinke starten eller afslutningen på andre opgaver eller betyde, at projektet afsluttes for sent.

Klik på alle de følgende punkter, der er relevante:

nummer 3 Identificere budgetrisiko    Hvis du vil se de opgaver, der ligger over budgettet, med stor sandsynlighed vil overskride budgettet eller sandsynligvis vil medføre, at hele projektet overskrider budgettet, skal du identificere dit projekts risici.

Klik på alle de følgende punkter, der er relevante:

 • Vis projektomkostninger for at se omkostningerne til hver opgave eller ressource. Du kan identificere opgaverne eller ressourcerne med budgetrisici og justere opgave- eller ressourceomkostningerne med henblik på at få de samlede projektomkostninger inden for budgetrammen.

 • Analysere projektresultater med oparbejdet værdi for at se, hvor stor en del af budgettet der skulle have været brugt, på baggrund af mængden af udført arbejde indtil nu og de oprindelige omkostninger til opgaven, tildelingen eller ressourcen.

nummer 4  Identificer ressourcerisici     Ressourcerisici omfatter de ressourcer, der arbejder tæt på, ved eller over deres maksimale tilgængelighed, hvem der kan forsinke projektet, hvis de er fraværende, eller hvem der har særlige færdigheder, som projektet er afhængigt af.

Klik på alle de følgende punkter, der er relevante:

nummer 5  Rådfør dig med andre kilder for at identificere risici     Hvis du vil vide, hvilke vigtige personer og andre kilder der kan hjælpe dig med at identificere risici, og hvordan du kan rådføre dig med disse kilder, skal du bruge en effektiv kommunikationsform.

 Mere ...

De kilder, der bedst kan hjælpe dig med at identificere risici, er listen Opgave, planlægge og de vigtige personer, der er involveret i planlægningen og eksekveringen af projektet. I din projektplan skal du først kigge på opgaverne på den kritiske vej og derefter på de ikke-kritiske opgaver. Hold øje med:

 • Opgaver, som dit team har lidt eller slet ingen ekspertise i. varighed- og pris-estimaterne for disse opgaver kan være unøjagtige.

 • Varigheds- og omkostningsestimater, der er meget optimistiske. Spørg de personer, der udarbejder estimaterne, om, hvor sikre de er på deres estimater, især for kritiske opgaver.

 • Opgaver, der har få tilgængelige ressourcer, eller som kun kan udføres af ressourcer med særlige færdigheder. Se især på de dele af tidsplanen, hvor disse ressourcer er fuldt allokerede, overallokerede eller kan blive utilgængelige (f.eks. hvis de forlader dit projekt, fordi de bliver forfremmet eller skal arbejde på et andet projekt).

 • Opgaver med flere foregående opgaver. Jo flere foregående opgaver en opgave afhænger af, jo større er sandsynligheden for, at en af de foregående opgaver kan trække ud og forsinke opgaven.

Du kan muligvis ikke identificere alle dine projektrisici, hvis du kun analyserer tidsplanen for projektet. Du bør også mødes med vigtige projektressourcer og bede dem om at identificere risici. Lad erfarne projektledere kigge din plan igennem, og tal med personer, der er eksperter inden for bestemte dele af projektet. Hvis du f.eks. arbejder med en entreprenør, er det en god ide at tale med folk, der har brugt den pågældende entreprenør.

nummer 6  Angiv sandsynlighed for risiciene     Hvis du bruger Microsoft Office Project Server, kan du tage stilling til, hvor sandsynligt det er, at der på en opgave opstår en risikohændelse, der medfører et økonomisk tab eller en forsinkelse på projektet.

Forrige mål  |  Næste mål

Se alle mål i projektoversigten

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×