Måder at tælle værdier på i et regneark

Tælle eller addere Optælling er en integreret del af dataanalyse, uanset om du fører regnskab med en afdeling i din organisation eller antal enheder, der blev solgt kvartal for kvartal. Excel indeholder flere teknikker, du kan bruge til at tælle celler, række eller kolonner af data.

For at du kan træffe det bedste valg, indeholder denne artikel en omfattende oversigt over metoder, supplerende oplysninger, så du hurtigt kan beslutte, hvilken teknik du vil bruge, og links til mere dybdegående artikler.

Optælling må ikke forveksles med summering. Du kan finde flere oplysninger om at summere værdierne i celler, kolonner eller rækker i Sådan kan du lægge værdier sammen i et regneark.

Denne artikel indeholder

Simpel optælling

Video: Tæl celler ved hjælp af statuslinjen i Excel

Tæl celler i en kolonne eller række ved hjælp af en indbygget kommando

Tæl celler i et område ved hjælp af funktionen TÆL

Tæl celler i en kolonne ved hjælp af kommandoen Subtotal i en disposition

Tæl celler i en kolonne eller række ved hjælp af en pivottabel

Tæl celler på en liste eller en Excel-tabel ved hjælp af funktionen SUBTOTAL

Optælling baseret på én eller flere betingelser

Video: Brug funktionerne TÆL, TÆL.HVIS og TÆLV

Tæl celler i et område, der er baseret på en enkelt betingelse ved hjælp af funktionen TÆL.HVIS

Tæl celler i en kolonne baseret på enkelte eller flere betingelser ved hjælp af funktionen DTÆL

Tæl celler i et område baseret på flere betingelser ved hjælp af funktionen TÆL.HVISER eller en kombination af funktionerne TÆL og HVIS

Optælling, når dine data indeholder tomme værdier

Tæl udfyldte celler i et område ved hjælp af funktionen TÆLV

Tæl udfyldte celler på en liste ved hjælp af funktionen DTÆLV

Tæl tomme celler i et sammenhængende område ved hjælp af funktionen ANTAL.BLANKE

Tæl tomme celler i et sammenhængende område ved hjælp af funktionerne SUM og HVIS

Optælling af entydige værdiforekomster

Tæl entydige værdier i et område ved hjælp af en pivottabel

Tæl entydige værdier i et område, der er baseret på en enkelt betingelse ved hjælp af funktionen TÆL.HVIS

Tæl entydige værdier i et område baseret på flere betingelser ved hjælp af en kombination af funktionerne SUM og HVIS i en matrixformel

Tæl antallet af entydige værdier i en listekolonne ved hjælp af Avanceret filter

Tæl antallet af entydige værdier i et område, der opfylder en eller flere betingelser, ved hjælp af en sammensat formel

Særlige tilfælde (tæl alle celler, tæl ord)

Tæl det samlede antal celler i et område ved brug af funktionerne RÆKKER og KOLONNER

Tæl ord i et område ved hjælp af en sammensat formel

Visning af beregninger og optællinger på statuslinjen

Simpel optælling

Du kan tælle antallet af værdier ved hjælp af en simpel formel, ved at klikke på en knap eller ved at bruge en funktion i regnearket.

Excel kan også vise optællingen af antal markerede celler i Excel-statuslinje. Se følgende korte videodemonstration om brug af statuslinjen. Læs også afsnittet Visning af beregninger og optællinger på statuslinjen for at få flere oplysninger. Du kan bruge værdierne, der vises på statuslinjen, når du vil kaste et hurtigt blik på dine data og ikke har tid til at indtaste formler.

Video: Tæl celler ved hjælp af statuslinjen i Excel

Se følgende video for at lære, hvordan optællinger vises på statuslinjen.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Toppen af siden

Tæl celler i en kolonne eller række ved hjælp af en indbygget kommando

Brug funktionen Antal tal i kommandoen AutoSum ved at vælge et område af celler, der indeholder mindst én numerisk værdi. Klik derefter på fanen Hjem og på pilen i gruppen Redigering ud for AutoSum. Klik derefter på Antal tal. Excel returnerer antallet af de numeriske værdier i området i en celle, som støder op til det markerede område. Generelt vises dette resultat i en celle til højre for et vandret område eller i en celle under et lodret område.

Brug af autosumskommandoen Antal tal

Toppen af siden

Tæl celler i et område ved hjælp af funktionen TÆL

Brug funktionen TÆL i en formel til at tælle antallet af numeriske værdier i et område. I det følgende eksempel indeholder området A2:A5 tre tal (5, 32 og 10) og én tekstværdi ("hej"). Du kan bruge funktionen TÆL i en formel som denne: =TÆL (A2:A5). Resultatet er 3, dvs. antallet af numeriske værdier, der findes i området.

1

2

3

4

5

6

A

Eksempelværdi

5

32

hej

10

=TÆL(A2:A5)

Få mere at vide i afsnittet "Tæl celler, der indeholder tal, som ikke står i en sammenhængende række eller kolonne" i artiklen Funktionen TÆL.

Toppen af siden

Tæl celler i en kolonne ved hjælp af kommandoen Subtotal i en disposition

Brug kommandoen Subtotal (Data under fanen, gruppen Systematisering) til at gruppere og opsummere en datakolonne.

Hvis dine data står på en liste, og du kan gruppere dem logisk efter kolonneværdier, kan du systematisere gruppering og opsummering af data.

Kommandoen Subtotal grupperer data i en disposition

Som denne figur viser, grupperes salgstotalerne efter område, og det er nemt at se, at der er fire kvartalsvise værdier hver for Øst og Vest. Som en bonus lægges værdierne for hver region sammen, og en hovedtal beregnes også.

Du kan finde flere oplysninger i følgende artikler:

Toppen af siden

Tæl celler i en kolonne eller række ved hjælp af en pivottabel

Opret en pivottabelrapport, der indeholder en oversigt over dine data og hjælper dig med at udføre analyser ved at lade dig vælge de kategorier, som du ønsker at få vist data for.

Du kan hurtigt oprette en pivottabel ved at markere en celle i et dataområde eller en Excel-tabel og derefter klikke på Indsæt fane i Tabellerne grupper ved at klikke Pivottabel.

For at se hvad du kan bruge en pivottabel til, skal du bemærke, at i det følgende eksempel indeholder salgsdataene mange rækker (der er faktisk 40 rækker med data, men grafikken viser kun en del af disse rækker). Dataene er ikke opsummerede, og der er ingen subtotaler eller en hovedtotal.

Data i en pivottabel

En pivottabelrapport, der er baseret på de samme data, viser subtotaler, hovedtotaler og en præcis oversigt.

Opsummerede data med totaler i en pivottabel

Oprettelse og det at arbejde med pivottabeller kræver muligvis en vis form for indledende forberedelse af dine data og kendskab til nogle begreber.

Du kan finde detaljerede oplysninger om at komme i gang i følgende artikler:

Toppen af siden

Tæl celler i en liste eller en Excel-tabelkolonne ved hjælp af funktionen SUBTOTAL

Du kan bruge funktionen SUBTOTAL i en formel til at tælle antallet af værdier i en tabel eller et celleområde i Excel.

Du kan bruge funktionen SUBTOTAL til at kontrollere, om skjulte rækker skal inkluderes i resultaterne. Funktionen ignorerer altid rækker, der er blevet filtreret.

F.eks. returneres en optælling på 7 ved brug af funktionen på de syv værdier i følgende tabel (cellerne A2 til A8).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Solgte enheder

25

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2,A2:A8)

I formlen angiver "2"-delen, at funktionen skal bruge funktionen SUM til at returnere antallet af værdier i området A2:A8, og at alle de skjulte rækker skal inkluderes. Optællingen (resultatet i celle A9) er 7.

Hvis du har skjult række 4, 5 og 6 og ikke vil medtage disse rækker, skal du bruge funktionen SUBTOTAL lidt anderledes. I stedet for at angive "2" i formlen angiver du "102", som beder Excel om at ignorere skjulte rækker. Dit regneark kan se ud på følgende måde (med række 4, 5 og 6 skjult):

1

2

3

7

8

9

A

Solgte enheder

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102,A2:A8)

I dette tilfælde returnerer funktionen 4, antallet af celler i kolonnen, der ikke er skjult, og som indeholder værdier.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Funktionen SUBTOTAL.

Toppen af siden

Optælling baseret på én eller flere betingelser

Du kan tælle antallet af celler i et område, der opfylder betingelser (også kendt som kriterier), som du angiver ved hjælp af et antal regnearksfunktioner.

Video: Brug funktionerne TÆL, TÆL.HVIS og TÆLV

Tag et kig på følgende video for at se, hvordan du bruger funktionen TÆL, og hvordan du bruger funktionerne TÆL.HVIS og TÆLV til kun at tælle de celler, der opfylder de betingelser, du angiver.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Toppen af siden

Tæl celler i et område, der er baseret på en enkelt betingelse ved hjælp af funktionen TÆL.HVIS

Brug funktionen TÆL.HVIS til at tælle antallet af celler, der opfylder én betingelse (også kendt som et kriterium). I det følgende eksempel finder funktionen antallet af værdier i området A2:A8, der er større end 20, hvilket er 3. Bemærk, at betingelsen, "> 20" skal være omsluttet af anførselstegn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Solgte enheder

25

8

12

32

11

40

16

=TÆLV(A2:A8,">20")

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Funktionen TÆL.HVIS.

Toppen af siden

Tæl celler i en kolonne baseret på enkelte eller flere betingelser ved hjælp af funktionen DTÆL

For at matche betingelser, du angiver, kan du bruge databasefunktionen DTÆL.

Brug funktionen DTÆL, når du har en kolonneliste, og du finder det nemmere at definere dine betingelser i et separat område af celler i stedet for ved hjælp af en indlejret funktion.

Antag i følgende eksempel, at du vil finde antallet af måneder fra og med marts 2008 eller senere, hvor der solgt mere end 400 enheder. Ved at kigge i denne tabel kan du se, at to måneder opfylder dette krav: April (442) og juni (405).

Bemærk: Processen, der følger, er muligvis ikke intuitiv, men den fungerer. Det er vigtigt, at du følger anvisningerne nøjagtigt og arrangerer dataene i dit regneark, som det er vist her. Du kan kopiere dataene fra tabellen og sætte dem ind i et regneark i celle A1. Resultatet vises i celle B13.

Tilføj et ekstra område af celler, der er arrangeret på en måde, der minder om salgsdata, i cellerne A1 til og med B7. Det ekstra celleområde består af celle A10 til og med B11 og indeholder de samme kolonneoverskrifter ("Salg i enheder" og "Ultimo måned") og en betingelse i rækken direkte under hvert kolonnenavn (celle A11 og B11).

Du kan derefter indtaste en formel i en tom celle (dens placering gør ingen forskel, men i dette eksempel angives formlen i celle B13). Formlen i dette eksempel bruger funktionen DTÆL således: =DTÆL (A1:B7,, A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Salg i enheder

Ultimo måned

339

31/01/2008

270

29/02/2008

314

31/03/2008

442

30/04/2008

336

31/05/2008

405

30/06/2008

Salg i enheder

Ultimo måned

=">400"

=">=31/03/2008"

=DTÆL(A1:B7,,A10:B11)

Funktionen DTÆL undersøger dataene i området A2 til og med A7, anvender de betingelser, som den finder i A11 og B11 og returnerer 2, dvs. antallet af rækker, der opfylder begge betingelser (række 5 og 7).

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Funktionen DTÆL.

Toppen af siden

Tæl celler i et område baseret på flere betingelser ved hjælp af funktionen TÆL.HVISER eller en kombination af funktionerne TÆL og HVIS

Brug funktionen TÆL.HVISER eller en kombination af funktionerne TÆL og HVIS.

Brug af funktionen TÆL.HVIS på et celleområde

Denne figur viser funktionen TÆL.HVISER, som bruges til at finde biler, der har mere end 250 hestekræfter, men som gennemsnitlig kører over 10 km pr. liter på motorvejen. Funktionen returnerer 2, antallet af rækker, der opfylder begge betingelser (række 3 og 4).

Bemærk: I funktionen TÆL.HVISER skal alle betingelser være omsluttet af anførselstegn ("") – f.eks. "<250", ">10" eller endda "240".

Du kan tælle antallet af gange, en enkelt værdi vises i et område ved hjælp af funktionen TÆL.HVIS. For at se eksempelvis hvor mange gange værdien 70 vises i området A2 til og med A40, bruger du formlen =TÆL.HVIS(A2:A40,70).

Du kan finde flere oplysninger i artiklerne Tæl, hvor ofte en værdi forekommer og Funktionen TÆL.HVISER.

Toppen af siden

Optælling, når dine data indeholder tomme værdier

Du kan tælle celler, der enten indeholder data eller er tomme, ved hjælp af regnearksfunktioner.

Tæl udfyldte celler i et område ved hjælp af funktionen TÆLV

Brug funktionen TÆLV til kun at tælle celler i et område, der indeholder værdier.

Når du tæller celler, kan du ignorere tomme celler, hvis kun celler med værdier giver mening for dig. Du kan f.eks. tælle alle sælgere, der har lavet mindst ét salg i et område.

I det følgende eksempel returneres en optælling på 3 ved hjælp af funktionen på værdier i salgskolonnen for region vest.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Sælger

Salg i region vest

Andrews

24000

Atlas

Chai

Gabrielle

31000

Hansen

Zeng

8000

=TÆLV(B2:B7)

Da celle B3, B4 og B6 er tomme, ignorerer funktionen TÆLV dem. Kun de celler, der indeholder værdierne 24000, 31000 og 8000, tælles. Optællingen (resultatet i celle B8) er 3.

Du kan finde flere oplysninger under Funktionen TÆLV.

Toppen af siden

Tæl udfyldte celler på en liste ved hjælp af funktionen DTÆLV

Brug funktionen DTÆLV til at tælle udfyldte celler i en kolonne med poster på en liste eller i en database, der svarer til de betingelser, du angiver.

I følgende eksempel bruges funktionen DTÆLV til at tælle antallet af poster i databasen, som er indeholdt i området A4:B9 og opfylder de betingelser, der er angivet i kriterieområdet A1:B2. Disse betingelser er, at værdien for produkt-id'et skal være større end eller lig med 4000, og bedømmelsesværdien skal være større end eller lig med 50. Kun én post i række 7 opfylder begge betingelser.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Produkt-id

Bedømmelser

=">=4000"

=">=50"

Produkt-id

Bedømmelser

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DTÆLV(a4:B9,"Bedømmelser",A1:B2)

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Funktionen DTÆLV.

Toppen af siden

Tæl tomme celler i et sammenhængende område ved hjælp af funktionen ANTAL.BLANKE

Brug funktionen ANTAL.BLANKE til at returnere antallet af tomme celler i et sammenhængende område (celler er sammenhængende, hvis de alle har forbindelse med hinanden i en ubrudt rækkefølge). Hvis en celle indeholder en formel, der returnerer tom tekst (""), tælles den pågældende celle med.

Bemærk: Når du tæller celler, kan der være tidspunkter, hvor du vil medtage tomme celler, fordi de giver mening for dig. Du vil f.eks. tælle alle sælgere i et området, uanset om de har præsteret et salg eller ej.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Funktionen ANTAL.BLANKE.

Toppen af siden

Tæl tomme celler i et ikke-sammenhængende område ved hjælp af funktionerne SUM og HVIS

Brug en kombination af funktionerne SUM og HVIS. Generelt kan du gøre dette ved hjælp af funktionen HVIS i en matrixformel for at afgøre, om hver celle, der refereres til, indeholder en værdi, og derefter opsummere antallet af FALSKE værdier, der returneres af formlen.

Læs videnbaseartiklen XL: Hvornår skal jeg bruge SUM(HVIS()) i stedet for Antal.Blanke() for yderligere oplysninger.

Toppen af siden

Optælling af entydige værdiforekomster

Du kan tælle entydige værdier i et område ved hjælp af en pivottabel, funktionen TÆL.HVIS, en kombination af funktioner eller ved hjælp af dialogboksen Avanceret Filter.

Tæl entydige værdier i et område ved hjælp af en pivottabel

Du kan bruge en pivottabelrapport til at vise totaler og tælle forekomster af entydige værdier.

Få mere at vide i afsnittet "Tæl, hvor ofte flere værdier forekommer ved hjælp af en pivottabel" i artiklen Tæl, hvor ofte en værdi forekommer.

Toppen af siden

Tæl entydige værdier i et område, der er baseret på en enkelt betingelse ved hjælp af funktionen TÆL.HVIS

Brug funktionen TÆL.HVIS til at tælle antallet af gange, en værdi forekommer i et område.

I det følgende eksempel returnerer funktionen TÆL.HVIS 2, antallet af gange værdien 250 findes i området A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Solgte enheder

245

250

250

Ikke tilgængelig

=TÆL.HVIS(A2:A7,250)

Få mere at vide i afsnittet "Tæl, hvor ofte en enkelt værdi forekommer i et område" i artiklen Tæl, hvor ofte en værdi forekommer.

Toppen af siden

Tæl entydige værdier i et område baseret på flere betingelser ved hjælp af en kombination af funktionerne SUM og HVIS i en matrixformel

Brug funktionen SUM sammen med funktionen HVIS. Generelt kan du gøre dette ved hjælp af funktionen HVIS i en matrixformel for at afgøre, om kriteriet, der er baseret på flere betingelser, er opfyldt, og derefter opsummere antallet af SANDE værdier, der returneres af formlen.

I det følgende eksempel bruges funktionen HVIS til at undersøge hver celle i området A2:A10 og afgøre, om den indeholder enten Andrews eller Chai. Det antal gange, værdien SAND returneres, lægges sammen ved hjælp af funktionen SUM, hvilket resulterer i 7. Du kan kopiere og indsætte dette eksempel i et regneark i celle A1. Når du har indsat eksemplet, kan du se, at celle A11 indeholder en fejl af typen #VALUE!. For at få formlen til at virke skal du konvertere den til en matrixformel ved at trykke på F2 og derefter trykke på CTRL+SKIFT+ENTER. Tallet 7 vises derefter i celle A11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Sælger

Faktura

Andrews

15000

Chai

11000

Andrews

11000

Chai

4000

Hansen

8000

Chai

6000

Hansen

14000

Andrews

7000

12000

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM(HVIS((A2:A10="Andrews")+(A2:A10="Chai"),1,0))

Antal fakturaer for Andrews eller Chai (7)

Få mere at vide i afsnittet "Tæl, hvor ofte flere tekst- eller talværdier forekommer ved hjælp af funktioner" i artiklen Tæl, hvor ofte en værdi forekommer.

Læs også følgende vidensbaseartikler for at få yderligere oplysninger:

Toppen af siden

Tæl antallet af entydige værdier i en listekolonne ved hjælp af Avanceret filter

Brug dialogboksen Avanceret filter til at finde de entydige værdier i en datakolonne. Du kan enten filtrere værdierne på stedet eller trække dem ud og indsætte dem et andet sted. Derefter kan du bruge funktionen RÆKKER til at tælle antallet af elementer i det nye område.

Bemærkninger: 

 • Hvis du filtrerer dine data på stedet, slettes værdier ikke fra dit regneark – en eller flere rækker kan dog være skjult. Klik på Ryd i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data for at få vist disse værdier igen.

 • Hvis du kun ønsker et hurtigt overblik over antallet af entydige værdier, skal du vælge dataene, når du har brugt Avanceret filter (enten de filtrerede eller de kopierede data) og derefter kigge på statuslinjen. Værdien Tæl på statuslinjen skal være lig med antallet af entydige værdier.

Du kan finde de entydige værdier ved hjælp af kommandoen Avanceret (fanen Data, gruppen Sortér og filtrer).

Den følgende figur viser, hvordan du bruger Avanceret filter til at kopiere de entydige poster til et nyt sted på regnearket.

Anvendelse af Avanceret filter på et dataområde

På den følgende figur indeholder kolonne C de fem entydige værdier, som blev kopieret fra området i kolonne A.

Entydige værdier fra område i kolonne A

Få mere at vide i afsnittet "Tæl antallet af entydige værdier ved hjælp af et filter" i artiklen Tæl de entydige værdier blandt dubletter.

Toppen af siden

Tæl antallet af entydige værdier i et område, der opfylder en eller flere betingelser ved hjælp af en sammensat formel

Brug forskellige kombinationer af funktionerne HVIS, SUM, FREKVENS, SAMMENLIGN og LÆNGDE.

Få mere at vide i afsnittet "Tæl antallet af entydige værdier ved hjælp af funktioner" i artiklen Tæl de entydige værdier blandt dubletter.

Læs også artiklen XL: Sådan bestemmer du antallet af entydige elementer på en liste.

Toppen af siden

Særlige tilfælde (tæl alle celler, tæl ord)

Du kan tælle antallet af celler eller antallet af ord i et område ved hjælp af forskellige kombinationer af regnearksfunktioner.

Tæl det samlede antal celler i et område ved brug af funktionerne RÆKKER og KOLONNER

Antag, at du vil bestemme størrelsen af et stort regneark for at beslutte, om du skal bruge manuel eller automatisk beregning i din projektmappe. For at tælle alle cellerne i et område skal du bruge en formel, der multiplicerer returværdierne fra funktionerne RÆKKER og KOLONNER.

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Område

Måned

Salg

Øst

Jan

18.000 dollars

Øst

Feb

23.000 dollars

Øst

Mar

19.000 dollars

Formel

Beskrivelse (resultat)

=RÆKKER(A2:C4) * KOLONNER(A2:C4)

Det samlede antal celler i området (9)

Toppen af siden

Tæl ord i et område ved hjælp af en sammensat formel

Brug en kombination af funktionerne SUM, HVIS, LEN og UDSKIFT i en matrixformel. Det følgende eksempel viser resultatet af brug af en sammensat formel til at finde antallet af ord i et område med 7 celler (heraf 3 tomme). Nogle celler indeholder foranstillede eller efterstillede mellemrum – funktionerne TRIM og UDSKIFT fjerner disse ekstra mellemrum, før en optælling finder sted.

Kopiér teksten fra A2 til og med A11 i den følgende tabel. Inden du indsætter teksten i celle A1 i regnearket, kan du ændre bredden af kolonne A, så den er omkring 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Tekststreng

Seks ord og fire efterstillede mellemrum    

   Seks ord og tre foranstillede mellemrum

Otte ord, nogle kommaer og to efterstillede mellemrum  

Nogle tegn ignoreres, såsom kommaer eller punktummer.

Formel

=SUM(HVIS(LÆNGDE(TRIM(A2:A8))=0,0,LÆNGDE(TRIM(A2:A8))-LÆNGDE(UDSKIFT(A2: A8,"",""))+1))

Når du har indsat tekst i regnearket i celle A1, markerer du celle A11 og trykker på F2 og derefter på SKIFT+CTRL+ENTER for at angive formlen som en matrixformel. Det korrekte resultat, 29, burde vises i celle A11.

Toppen af siden

Visning af beregninger og optællinger på statuslinjen

Hvis en eller flere celler er markeret, vises der oplysninger om dataene i disse celler på statuslinjen i Excel. Hvis der f.eks. er valgt fire celler i regnearket, og de indeholder værdierne 2, 3, en tekststreng (f.eks. "cloud") og 4, kan alle følgende værdier vises på statuslinjen samtidig: Gennemsnit, Antal, Numerisk antal, Min, Maks og Sum. Højreklik på statuslinjen for at vise eller skjule nogle eller alle værdier. Disse værdier er vist i følgende illustration.

Statuslinje med beregninger og optællinger for de markerede celler

Bemærk: I tidligere versioner af Excel kan disse samme værdier vises på statuslinjen, men kun én værdi ad gangen.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×