Måder at tælle værdier på i et regneark

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Tælle eller addere Optælling er en integreret del af dataanalyse, uanset om du fører hovedregnskabet med en afdeling i din organisation eller antal enheder, der blev solgt fra kvartal til kvartal. Excel tilbyder flere teknikker, som du kan bruge til at tælle celler, rækker eller kolonner med data.

I denne artikel er der en omfattende oversigt, metoder, støtteoplysninger, der skal gøre det muligt hurtigt at bestemme, hvilken teknik der skal anvendes, og links til dybdegående artikler, som alt sammen skal hjælpe dig med at træffe det bedste valg.

Optælling må ikke forveksles med opsummering. Du kan finde flere oplysninger om at opsummere værdier i celler, kolonner eller rækker i Opsummering af værdier i celler, kolonner eller rækker.

Denne artikel indeholder

Nem tælling

Tæl celler i en kolonne eller række ved at bruge en indbygget kommando

Tæl celler i et område ved hjælp af en funktion

Tæl celler i en kolonne ved hjælp af en disposition

Tæl celler i en kolonne eller række ved at bruge en pivottabel

Tæl celler på en liste eller i Excel-tabelkolonne ved hjælp af en funktion

Optælling, der er baseret på en eller flere betingelser

Tæl celler i et område, der er baseret på en enkelt betingelse

Tæl celler i en kolonne, der er baseret på en enkelt eller flere betingelser

Tæl celler i et område, der er baseret på flere betingelser ved hjælp af en enkelt funktion eller en kombination af funktioner

Optælling, når dataene indeholder tomme værdier

Tæl udfyldte celler i et område ved hjælp af en funktion

Tæl udfyldte celler på en liste ved hjælp af en funktion

Tæl udfyldte celler i et sammenhængende område ved hjælp af en funktion

Tæl tomme celler i et sammenhængende område ved hjælp af en kombination af funktioner

Optælling af entydige værdiforekomster

Tæl entydige værdier i et område ved hjælp af en pivottabelrapport

Tæl entydige værdier i et område, der er baseret på en enkelt betingelse ved hjælp af funktionen TÆL.HVIS

Tæl entydige værdier i et område, der er baseret på flere betingelser ved hjælp af en kombination af funktioner i en matrixformel

Tæl antallet af entydige værdier i en listekolonne ved hjælp af Avanceret Filter

Tæl antallet af entydige værdier i et område, der opfylder en eller flere betingelser ved hjælp af en sammensat formel

Særlige tilfælde (tæl alle celler, tæl antal ord)

Tæl det samlede antal celler i et område ved hjælp af funktioner

Tæl ord i et område ved hjælp af en sammensat formel

Visning af beregninger og optællinger på statuslinjen

Nem tælling

Du kan tælle antallet af værdier i et område eller en tabel ved hjælp af en nem formel, ved at klikke på en knap eller ved at bruge en regnearksfunktion.

Excel kan også vise antallet af antallet markerede celler i Excel statuslinje. Afsnittet visning beregninger og optællinger på statuslinjen for at få flere oplysninger. Du kan se de værdier, der vises på statuslinjen, når du vil have et hurtigt overblik over dine data og ikke har tid til at angive formlerne.

Tælle celler i en kolonne eller række ved at bruge en indbygget kommando

Brug funktionen Antal tal fra kommandoen Autosum ved at markere et celleområde, som indeholder mindst én talværdi. Klik derefter på pilen ud for Autosum i gruppen Redigering under fanen Startside. Klik derefter på Antal tal. Antallet af talværdier i området returneres i en celle, der grænser op til det markerede område. Generelt vises dette resultat i en celle til højre for et vandret område og i en celle nedenunder, hvis det er et lodret område.

Brug af autosumskommandoen Antal tal

Toppen af siden

Tæl celler i et område ved hjælp af en funktion

Brug af TÆL-funktionen i en formel til at tælle antallet af numeriske værdier i et område. I det følgende eksempel indeholder områdetA2:A5 tre tal (5, 32 og 10) og én tekstværdi ("hej"). Du kan bruge den TÆL-funktionen i en formel således: =TÆL(A2:A5). Resultatet er 3, antallet af numeriske værdier, der findes i området.

1

2

3

4

5

6

A

Eksempelværdi

5

32

hej

10

=TÆL(A2:A5)

Få mere at vide i afsnittet "Tæl celler, der indeholder tal, som ikke står i en sammenhængende række eller kolonne" i artiklen Funktionen TÆL.

Toppen af siden

Tæl celler i en kolonne ved hjælp af en disposition

Brug kommandoen Subtotal (gruppen Disposition under fanen Data) for at gruppere og summere en kolonne med data.

Hvis dataene er på en liste, og du logisk kan gruppere den efter kolonneværdier, kan du oprette en disposition for at gruppere og summere dataene.

Kommandoen Subtotal grupperer data i en disposition

Som figuren viser, grupperes salgstotalerne efter område, og det er nemt at se, at der er fire kvartalsvise værdier for både øst og vest. Derudover er der en total for værdierne for hvert område, og der beregnes også en samlet total.

Du kan få flere oplysninger i følgende artikler:

Toppen af siden

Tæl celler i en kolonne eller række ved at bruge en pivottabel

Opret en pivottabelrapport, der opsummerer dine data og hjælper dig med at udføre analyser ved at lade dig vælge de kategorier, hvori du ønsker at få vist dine data.

Du kan hurtigt oprette en pivottabel ved at markere en celle i et dataområde eller i en Excel-tabel og derefter klikke på Pivottabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

I dette eksempel skal du bemærke, at der for at vise effektiviteten ved en pivottabel er mange rækker i salgsdataene (der er faktisk 40 rækker, men grafikken viser kun en del af disse rækker). Dataene er ikke summeret, og der er ingen subtotaler eller samlet total.

Data i en pivottabel

En pivottabelrapport, der er baseret på de samme data viser subtotaler, hovedtotaler og giver en præcis oversigt ved et øjekast.

Opsummerede data med totaler i en pivottabel

Når du skal oprette og arbejde med pivottabeller, kan det være nødvendigt med en indledende forberedelse af dataene, og at du er bekendt med visse begreber.

Du kan få detaljerede oplysninger om, hvordan du kommer i gang, i følgende artikler:

Toppen af siden

Tæl celler på en liste eller i Excel-tabelkolonne ved hjælp af en funktion

Du kan bruge funktionen SUBTOTAL i en formel til at tælle antallet af værdier i en Excel-tabel eller celleområder.

Du kan bruge funktionen SUBTOTAL til at styre, om skjulte rækker medtages i resultaterne. Funktionen ignorerer altid rækker, der er blevet filtreret.

F.eks. ved hjælp af funktionen på de syv værdier returneres en optælling på 7 i den følgende tabel (celle A2 til og med A8).

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

A

Solgte enheder

25

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2,A2:A8)

I formlen angiver delen "2", at funktionen skal bruge funktionen SUM til at returnere antallet af værdier i området A2:A8, og at alle skjulte rækker burde være inkluderet. Optællingen (resultatet i celle A9) er 7.

Hvis du har skjult række 4, 5 og 6 og ikke vil have de rækker optalt, ville du bruge funktionen SUBTOTAL noget anderledes. I stedet for at angive "2" i formlen angiver du "102", som beder Excel om at ignorere skjulte rækker. Dit regneark kan se således ud (med række 4, 5 og 6 skjult):

1

2

3

7

8

9

A

Solgte enheder

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102,A2:A8)

I dette tilfælde returneres 4, det er antallet af celler, der ikke er skjulte, og som indeholder værdier.

Du kan finde flere oplysninger i artiklerne Funktionen SUBTOTAL og Totaler for data i en Excel-tabel.


Toppen af siden

Tælling, der er baseret på en eller flere betingelser

Du kan tælle antallet af celler i et område, som overholder betingelserne (også kaldet kriterier), som du angiver ved hjælp af et antal regnearksfunktioner.

Tæl celler i et område, der er baseret på en enkelt betingelse

Brug af TÆL.HVIS til at tælle antallet af celler, der opfylder én betingelse (også kaldet et kriterium). I det følgende eksempel finder funktionen antallet af værdier i området A2:A8, der er større end 20, hvilket er 3. Bemærk, at betingelsen "> 20" skal være omsluttet af anførselstegn.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

A

Solgte enheder

25

8

12

32

11

40

16

=TÆL.HVIS(A2:A8,">20")

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Funktionen TÆL.HVIS.

Toppen af siden

Tæl celler i en kolonne, der er baseret på en enkelt eller flere betingelser

For at matche de betingelser, du angiver, skal du bruge databasefunktionen DTÆL.

Brug funktionen DTÆL, når du har en kolonneliste, og du finder det nemmere at definere dine betingelser i et separat område af celler i stedet for ved hjælp af en indlejret funktion.

I det følgende eksempel skal du forestille dig, at du vil finde antallet af måneder, der er inklusive eller senere end marts 2008, hvor der er solgt mere end 400 enheder. Når du ser på denne tabel, kan du se, at der er to måneder, som overholder dette krav, nemlig april (442) og juni (405).

Bemærk!: Den proces, der gennemgås nu, er måske ikke intuitiv, men den virker. Det er vigtigt, at du følger anvisningerne til punkt og prikke og arrangerer dataene i regnearket, sådan som det er vist her. Du kan kopiere dataene fra tabellen og indsætte dem i et regneark ved celle A1. Resultatet skulle blive vist i celle B13.

Du kan tilføje endnu et celleområde, som er arrangeret på samme måde, til salgsdataene, som er i celle A1 til og med B7. Det ekstra celleområde består af celle A10 til og med B11 og indeholder de samme kolonneetiketter ("Salg i enheder" og "Månedsafslutning") samt en betingelse i rækken lige under hver kolonneetiket (celle A11 og B11).

Du kan derefter indtaste en formel i en tom celle (dens placering gør ingen forskel, men i dette eksempel angives formlen i celle B13). I formlen i dette eksempel bruges funktionen DTÆL som følger: =DCOUNT(A1:B7,,A10:B11).

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Salg i enheder

Måned slutter

339

31/01/2008

270

29/02/2008

314

31/03/2008

442

30/04/2008

336

31/05/2008

405

30/06/2008

Salg i enheder

Måned slutter

=">400"

=">=31.03.2008"

=DCOUNT(A1:B7,,A10:B11)

Funktionen DTÆL undersøger dataene i området A2 til og med A7, anvender de betingelser, som den finder i A11 og B11 og returnerer 2, antallet af rækker, der opfylder begge betingelser (række 5 og 7).

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Funktionen DTÆL.

Toppen af siden

Tæl celler i et område, der er baseret på flere betingelser ved hjælp af en enkelt funktion eller en kombination af funktioner

Brug af funktionen TÆL.HVISER eller en kombination af funktionerne TÆL og HVIS.

Brug af funktionen TÆL.HVIS på et celleområde

Denne figur viser funktionen TÆL.HVISER, der bruges til at finde biler, der yder mere end 250 hestekræfter, dog gennemsnitlig mere end 10 km pr. liter på motorvejen. Funktionen returnerer 2, antallet af rækker, der opfylder begge betingelser (række 3 og 4).

Bemærk!: I funktionen TÆL.HVISER skal alle betingelser være omsluttet af anførselstegn ("") – f.eks. "< 250", "> 25" eller endda "240".

Du kan tælle antallet af gange, en enkelt værdi vises i et område ved hjælp af funktion TÆL.HVIS. Hvis du f.eks. vil se, hvor mange gange værdien 70 vises i området A2 til og med A40, bruger du formlen =TÆL.HVIS(A2:A40,70).

Du kan finde flere oplysninger i artiklerne Tæl, hvor ofte en værdi forekommer og Funktionen TÆL.HVISER.


Toppen af siden

Tælling, når dataene indeholder tomme værdier

Du kan tælle celler, der enten indeholder data eller er tomme, ved hjælp af regnearksfunktioner.

Tæl udfyldte celler i et område ved hjælp af en funktion

Brug funktionen TÆLV til kun at tælle celler i et område, der indeholder værdier.

Når du tæller celler, er du nogle gange nødt til at ignorere tomme celler, fordi det kun er celler med indhold, der giver mening for dig. Det kan f.eks. være, at du vil tælle alle de sælgere, som har lukket mindst ét salg i området.

I det følgende eksempel bruges funktionen på værdierne i salgskolonnen for området, og der returneres en tælling på 3.

1

2

3

4

5

6%

7

8

A

B

Sælger

Områdesalg i vest

Andrews

24000

Atlas

Chai

Gabrielle

31000

Hansen

Zeng

8000

=TÆLV(B2:B7)

Da celle B3, B4 og B6 er tomme, ignorerer funktionen TÆLV dem. Kun de celler, der indeholder værdierne, 24000, 31000 og 8000, tælles. Tallet (resultatet i cellen B8) er 3.

Du kan finde flere oplysninger i artiklerne Tæl udfyldte celler og Funktionen TÆLV.

Toppen af siden

Tæl udfyldte celler på en liste ved hjælp af en funktion

Brug funktionen DTÆLV til at tælle udfyldte celler i en kolonne med poster på en liste eller i databasen, der opfylder de betingelser, du angiver.

I det følgende eksempel bruger funktionen DTÆLV til at tælle antallet af poster i databasen, der er indeholdt i området A4:B9, og som opfylder de betingelser, der er angivet i kriterieområdet A1:B2. Disse betingelser er, at værdien for produkt-id skal være større end eller lig med 4000 og bedømmelsesværdien skal være større end eller lig med 50. Kun én post i række 7 opfylder begge betingelser.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

A

B

Produkt-id

Bedømmelser

=">=4000"

=">=50"

Produkt-id

Bedømmelser

2048

61

16384 som standard

35336

83

1024

113

512

47

=DTÆLV(A4:B9,"Vurderinger",A1:B2)

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Funktionen DTÆL.HVIS.

Toppen af siden

Tæl udfyldte celler i et sammenhængende område ved hjælp af en funktion

Brug funktionen ANTAL.BLANKE til at returnere antallet af tomme celler i et sammenhængende område (celler er sammenhængende, hvis de er helt forbundet i en ubrudt række). Hvis en celle indeholder en formel, der returnerer tom tekst (""), tælles den pågældende celle.

Bemærk!: Når du tæller celler, kan det ske, at du gerne vil medtage tomme celler, fordi de giver mening for dig. Det kan f.eks. være, at du vil tælle alle sælgere i et område, uanset om de har lukket et salg eller ej.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen Funktionen ANTAL.BLANKE.

Toppen af siden

Tæl tomme celler i et sammenhængende område ved hjælp af en kombination af funktioner

Brug en kombination af funktionen SUM og funktionen HVIS. Generelt kan du gøre dette ved hjælp af funktionen HVIS i en matrixformel til at bestemme, om hver refereret celle indeholder en værdi, og derefter opsummere antallet af falske værdier, som returneres af formlen.

Se Vidensbaseartiklen XL: Hvornår skal jeg bruge SUM(HVIS()) i stedet for Antal.Blanke() til yderligere oplysninger.

Toppen af siden

Optælling af entydige værdiforekomster

Du kan tælle entydige værdier i et område ved hjælp af en pivottabel, funktionen TÆL.HVIS, en kombination af funktioner eller ved hjælp af dialogboksen Avanceret Filter.

Tæl entydige værdier i et område ved hjælp af en pivottabelrapport

Du kan bruge en pivottabelrapport til at vise totaler og tælle forekomster af entydige værdier.

Få mere at vide i afsnittet "Tæl, hvor ofte flere værdier forekommer ved hjælp af en pivottabel" i artiklen Tæl, hvor ofte en værdi forekommer.

Toppen af siden

Tæl entydige værdier i et område, der er baseret på en enkelt betingelse ved hjælp af funktionen TÆL.HVIS

Brug funktionen TÆL.HVIS til at tælle antallet af gange, en værdi forekommer i et område.

I det følgende eksempel returnerer funktionen TÆL.HVIS 2, antallet af gange værdien 250 findes i området A2:A7.

1

2

3

4

5

6%

7

8

A

Solgte enheder

245

250

250

I/T

=TÆL.HVIS(A2:A7,250)

Få mere at vide i afsnittet "Tæl, hvor ofte flere værdier forekommer i et område" i artiklen Tæl, hvor ofte en værdi forekommer.

Toppen af siden

Tæl entydige værdier i et område, der er baseret på flere betingelser ved hjælp af en kombination af funktioner i en matrixformel

Brug funktionen SUM sammen med funktionen HVIS. Generelt kan du gøre dette ved hjælp af funktionen HVIS i en matrixformel til at bestemme, om kriteriet, som er sammensat af flere betingelser, opfyldes, og derefter opsummere antallet af SANDE værdier, som returneres af formlen.

I det følgende eksempel bruges funktionen HVIS til at undersøge hver celle i området A2:A10 og afgøre, om den indeholder enten Andrews eller Chai. Antallet af gange den SANDE værdi returneres er opsummeret ved hjælp af funktionen SUM, hvilket resulterer i 7. Du kan kopiere og indsætte dette eksempel i et regneark i celle A1. Når du indsætter eksemplet, vil du se, at den pågældende celle, A11, indeholder en fejl i #VÆRDI!. For at få formlen til at virke skal du konvertere den til en matrixformel ved at trykke på F2 og derefter trykke på CTRL + SKIFT + ENTER. Tallet 7 vises derefter i celle A11.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

A

B

Sælger

Faktura

Andrews

15000

Chai

11000

Andrews

11000

Chai

4000

Hansen

8000

Chai

6000

Hansen

14000

Andrews

7000

12000

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM(HVIS((A2:A10="Andrews")+(A2:A10="Chai"),1,0))

Antal fakturaer for Andrews eller Chai (7)

Få mere at vide i afsnittet "Tæl, hvor ofte flere tekst- eller numeriske værdier forekommer ved hjælp af funktioner" i artiklen Tæl, hvor ofte en værdi forekommer.

Se de følgende artikler i Videnbase for yderligere tip:

Toppen af siden

Tæl antallet af entydige værdier i en listekolonne ved hjælp af Avanceret Filter

Brug dialogboksen Avanceret Filter til at finde de entydige værdier i en kolonne med data. Du kan enten filtrere værdierne på stedet, eller du kan trække og indsætte dem et nyt sted. Du kan bruge funktioner RÆKKER til at tælle antallet af elementer i det nye område.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du filtrerer dine data på stedet, slettes værdierne ikke fra regnearket – en eller flere rækker kan være skjulte. Klik på Ryd i gruppen Sortér og Filtrer under fanen Data for at få disse værdier vist igen.

 • Hvis du kun ønsker et hurtigt overblik over antallet af entydige værdier, skal du markere dataene, når du har anvendt Avanceret filter (enten de filtrerede eller kopierede data), og derefter se på statuslinjen. Værdien Antal på statuslinjen bør svare til antallet af entydige værdier.

Du kan finde de entydige værdier ved hjælp af kommandoen Avanceret (gruppen Sorter og filtrer under fanen Data).

I den følgende figur vises det, hvordan du kan bruge Avanceret filter til kun at kopiere entydige poster til en ny placering i regnearket.

Anvendelse af Avanceret filter på et dataområde

I den følgende figur indeholder kolonne C de fem entydige værdier, som blev kopieret fra området i kolonne A.

Entydige værdier fra område i kolonne A

Få mere at vide i afsnittet "Tæl antallet af entydige værdier ved hjælp af et filter" i artiklen Tæl forskellige værdier blandt dubletter.

Toppen af siden

Tæl antallet af entydige værdier i et område, der opfylder en eller flere betingelser ved hjælp af en sammensat formel

Brug forskellige kombinationer af funktioner HVIS, SUM, FREKVENS, MATCH og LÆNGDE.

Få mere at vide i afsnittet "Tæl antallet af entydige værdier ved hjælp af funktioner" i artiklen Tæl forskellige værdier blandt dubletter.

Læs også artiklen Sådan bestemmer du antallet af entydige elementer på en liste.

Toppen af siden

Særlige tilfælde (tæl alle celler, tæl antal ord)

Du kan tælle antallet af celler eller antallet af ord i et område ved hjælp af forskellige kombinationer af regnearksfunktioner.

Tæl det samlede antal celler i et område ved hjælp af funktioner

Antag, at du vil bestemme størrelsen af et stort regneark for at beslutte, om du vil bruge manuel eller automatisk beregning i projektmappen. For at tælle alle cellerne i et område skal du bruge en formel, der multiplicerer returværdierne fra funktionerne RÆKKER og KOLONNER.

Eksemplet kan være nemmere at forstå, hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel fra Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Område

Måned

Salg

Øst

Januar

18.000 dollars

Øst

Februar

23.000 dollars

Øst

Marts

19.000 dollars

Formel

Beskrivelse (resultat)

=RÆKKER(A2:C4) * KOLONNER(A2:C4)

Det samlede antal celler i området (9)

Toppen af siden

Tæl ord i et område ved hjælp af en sammensat formel

Brug en kombination af funktionerne SUM, HVIS, LÆNGDE, , og UDSKIFT i en matrixformel. I det følgende eksempel vises resultatet af ved hjælp af en sammensat formel til at finde antallet af ord i en række af 7 celler (hvoraf 3 er tomme). Nogle af cellerne indeholder foranstillede eller efterstillede mellemrum – funktionerne TRIM og UDSKIFT fjerner disse ekstra mellemrum, inden en optælling finder sted.

I den følgende tabel skal du kopiere teksten fra A2 til og med A11. Før du indsætter teksten i celle A1 på regnearket, skal du ændre bredden på kolonne A, så den er omkring 100.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

11

A

Tekststreng

Seks ord og fire efterstillede mellemrum

Seks ord og tre foranstillede mellemrum

Otte ord, nogle kommaer og to efterstillede mellemrum

Nogle tegn ignoreres, f.eks. komma eller punktummer.

Formel

=SUM(HVIS(LÆNGDE(FJERN(A2:A8))=0,0,LÆNGDE(FJERN(A2:A8))-LÆNGDE(UDSKIFT(A2:A8," ",""))+1))

Når du har indsat teksten i regnearket i celle A1, skal du markere A11, trykke på F2 og derefter trykke på Skift+Ctrl+Enter for at angive formlen som en matrixformel. Det rigtige resultat, 29, skulle nu blive vist i celle A11.

Toppen af siden

Vise beregninger og tællinger på statuslinjen

Hvis en eller flere celler er markeret, vises der oplysninger om dataene i disse celler på statuslinjen i Excel. F.eks, hvis fire celler i regnearket er markeret, og de indeholder værdierne, 2, 3, en tekststreng (f.eks. "skyen"), og 4, alle af følgende værdier kan vises på statuslinjen ad gangen: gennemsnit, Tæl, numerisk Tæl, Min, Maks og Sum. Højreklik på statuslinjen for at få vist eller skjule nogle eller alle disse værdier. Disse værdier er vist i følgende illustration.

Statuslinje med beregninger og optællinger for de markerede celler

Bemærk!: I tidligere versioner af Excel kan de samme værdier vises på statuslinjen, men kun én værdi ad gangen.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×