Måder at dele en Access-database på

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel giver et overblik over metoderne, du kan bruge til at dele en Access-database, og de faktorer, du bør overveje, når du beslutter, hvilken metode er bedst for dig. Det også giver links til flere oplysninger om hver enkelt metode.

I denne artikel forudsætter, at de personer, der deler databasen, der alle har Access være installeret på deres computere. Du kan finde flere oplysninger om at distribuere en database til personer, der ikke har installeret Access artiklen Implementer en Access 2007-program.

Selvom du kan dele data ved at oprette og distribuere rapporter, i denne artikel omhandler ikke bruge rapporter til at dele data. Du kan finde flere oplysninger om deling af data ved at distribuere rapporter artiklen distribuere en rapport elektronisk.

Tip: I Access 2010, kan du publicere en database til Access Services på SharePoint, og derefter bruge databasen i en browser- og ikke kun Internet Explorer.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Opdele en database

Dele en database ved hjælp af en netværksmappe

Dele en database ved hjælp af et SharePoint-websted

Bruge Access med en databaseserver

Oversigt

En Access-database består af objekter, som f.eks. tabeller, forespørgsler og formularer. Tabeller gemmer data. Hver type databaseobjekt hjælper dig med at bruge de data, der er gemt i tabeller. Når du vil dele en database, ønsker du sikkert at dele tabellerne, da de indeholder dine data. Når du deler tabeller, er det vigtigt at sikre, at alle bruger de samme tabeller – så alle bruger de samme data.

Andre databaseobjekter (forespørgsler, formularer, rapporter osv.) indeholder ikke data, så det er mindre vigtigt, at alle bruger de samme objekter. Der kan faktisk være fordele ved at bruge forskellige kopier af sådanne objekter. Afhængigt af dine behov og ressourcer har du flere forskellige muligheder for at dele din database.

Metoder til deling

 • Opdele database     Dette er en god idé, hvis du ikke har et SharePoint-websted eller et databaseserverprodukt. Tabellerne indsættes i én Access-fil, og alt andet indsættes i en anden Access-fil, der kaldes en frontenddatabase. Frontenddatabasen indeholder kæder til tabellerne i den anden fil. Hver enkelt bruger får sin egen kopi af frontenddatabasen, så kun tabeller deles.

 • Netværksmappe    Dette er den nemmeste indstilling, men også indeholder det mindste funktionalitet. Databasefilen er gemt på et delt netværksdrev, og folk bruger databasefilen samtidigt. Pålidelighed og tilgængelighed kan være problemer, hvis der er flere samtidige brugere ændre data. Alle objekterne i databasen er delt.

 • SharePoint-websted    Dette er en god indstilling, hvis du har en server, der kører Windows SharePoint Services. Flere punkter af integration med SharePoint gøre database access mere praktisk. Der er to måder: publicere en database og sammenkæde med lister.

  Når du publicerer en database, kan du drage fordel af flere funktioner til SharePoint, og du kan åbne formularer og rapporter i SharePoint- visning-menuen. Da databasefilen er gemt på SharePoint-webstedet, deles alle objekterne i databasen.

  Når du sammenkæder med SharePoint-lister, data er delt, men databaseobjekter er ikke. Hver bruger får sin egen kopi af databasen.

 • Databaseserver    Denne metode er ligner opdele en database, i den valgte tabeller er lagret på netværket, og hver enkelt bruger har en lokal kopi af en Access-databasefil, der indeholder links til tabellerne, sammen med forespørgsler, formularer, rapporter og andre objekter i databasen. Du skal bruge denne indstilling, hvis du har en databaseserver, der er tilgængelige. Databaseservere er optimeret til deling af data mellem mange brugere. Fordele varierer afhængigt af databaseserversoftware, du bruger, men inkluderer normalt brugerkonti og selektiv adgang til data, fremragende datatilgængelighed og værktøjer til administration af god integreret data. Kun tabeller er delt.

Faktorer til overvejelse

Opdelt database

Netværksmappe

SharePoint-websted

Databaseserver

Kræver databaseserversoftware?

N

N

N

J

Kræver Windows Server 2003 eller nyere?

N

N

J

N

Datatilgængelighed

God

Tilstrækkelig for små grupper med let dataredigering

Bedst

Bedst

Sikkerhed

Afhænger af yderligere foranstaltninger

Mindst sikre metode

Bedst

Bedst

Fleksibilitet

Fleksibel. Kan let udvikle nye databaseegenskaber uden at afbryde arbejdet. Hver enkelt bruger kan ændre designet af objekter i sin egen kopi.

Mindre fleksibel. Udvikling kan foretages med offlinekopi af databasen, som derefter erstattes. Gør det ikke muligt for brugere at ændre databasedesignet individuelt.

Fleksible. Afhænger af metode til deling. Med publicering, kan styre, hvilke formularer og rapporter er tilgængelige. Med sammenkædning, kan brugere redigere deres egen kopi af databasen.

Fleksibel. Kan let udvikle nye databaseegenskaber uden at afbryde arbejdet. Hver enkelt bruger kan ændre designet af objekter i sin egen kopi.

Øverst på siden

Opdele en database

Når du opdeler en database, kan du omorganisere den i to filer – en backenddatabase, der indeholder datatabellerne, og en frontenddatabase, der indeholder alle de andre databaseobjekter, som f.eks. forespørgsler, formularer og rapporter. Hver bruger arbejder med dataene ved hjælp af en lokal kopi af frontenddatabasen.

Hvis du vil opdele en database, skal du bruge guiden Databaseopdeling. Når du har opdelt databasen, skal du distribuere frontenddatabasen til brugerne.

Fordelene ved en opdelt database omfatter følgende:

 • Forbedret ydeevne    Databasens ydeevne bliver normalt betydeligt forbedret, da det kun er dataene, der sendes via netværket. I en database, der ikke er opdelt, men som deles ved hjælp af en netværksmappe, sendes selve databaseobjekterne  – tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, makroer og moduler – via netværket, og ikke kun dataene.

 • Større tilgængelighed    Da det kun er dataene, der sendes via netværket, udføres databasetransaktioner, som f.eks. redigering af poster, hurtigere, hvilket gør det nemmere at få adgang til at redigere dataene.

 • Udvidet sikkerhed    Hvis du gemmer den back end-database på en computer, der bruger skelnes, kan du bruge NTFS sikkerhedsfunktioner til at beskytte dine data. Da brugere adgang til back end-databasen ved hjælp af sammenkædede tabeller, er det mindre sandsynlighed for, at uautoriserede brugere kan få uautoriseret adgang til dataene ved at stjæle front end-databasen eller ved at udgive som en autoriseret bruger. Bruges skelnes der som standard, Windows XP, Windows Vista og Windows Server 2003.

 • Øget pålidelighed    Hvis en bruger støder på et problem, og databasen lukker uventet, vil en eventuel beskadigelse af databasefilen normalt være begrænset til kopien af frontenddatabasen, som brugeren havde åbnet. Da brugeren kun får adgang til data i backenddatabasen ved hjælp af sammenkædede tabeller, er det meget mindre sandsynligt, at backenddatabasefilen bliver beskadiget.

 • Fleksibelt udviklingsmiljø    Da alle brugere arbejder med en lokal kopi af frontenddatabasen, kan de hver især udvikle forespørgsler, formularer, rapporter og andre databaseobjekter, uden at det har betydning for andre brugere. På samme måde kan du udvikle og distribuere en ny version af frontenddatabasen uden at forstyrre adgangen til de data, der er gemt i backenddatabasen.

En trinvis vejledning og få mere at vide om at opdele en database ved at se artiklen Opdel en Access-database.

Øverst på siden

Dele en database ved hjælp af en netværksmappe

Den nemmeste måde at dele en database er at placere den i en delt netværksmappe. Selvom det er den nemmeste måde, det er også mest begrænset. Før du overveje at denne metode, skal være opfyldt alle følgende betingelser:

 • Ikke mere end nogle få brugere forventes at bruge databasen på samme tid.

 • Der er ingen notatfelter i databasen, eller hvis der er, så opdateres de ikke samtidigt af forskellige brugere.

 • Brugere har ikke brug for at tilpasse databasens design.

Bemærk: Denne metode er mindre sikker end andre metoder til deling af en database, da hver enkelt bruger har en fuldstændig kopi af databasefilen, hvilket øger risikoen for uautoriseret adgang.

Sådan deles en database ved hjælp af en netværksmappe

 1. Hvis der ikke allerede er en delt netværksmappe tilgængelig, skal du konfigurere en.

  Se hjælpen til operativsystemet på den computer, du vil bruge til at dele databasen, for at få hjælp til disse trin. Hvis den delte mappe er på en netværksserver, skal du muligvis have hjælp af netværksadministratoren.

 2. Sørg for, at Access er indstillet til at åbne i delt tilstand på alle brugernes computere. Dette er standardindstillingen, men du skal kontrollere være sikker på, hvis en bruger åbner databasen med udelt adgang, vil det forstyrre andres brug af dataene. Udfør følgende procedure på hver enkelt computer:

  1. Start Access.

  2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

  3. Klik på Avanceret i den venstre rude i dialogboksen Access-indstillinger.

  4. Vælg Delt under Standardåbningstilstand i afsnittet Avanceret i højre rude i dialogboksen Access-indstillinger.

  5. Klik på OK, og afslut derefter Access.

 3. Kopiér databasefilen til den delte mappe. Når du har kopieret filen, skal du kontrollere, at filattributterne er angivet til at tillade læse-/skriveadgang til databasefilen. Brugere skal have læse-/skriveadgang for at bruge databasen.

 4. Opret en genvej til databasefilen på hver enkelt brugers computer.

  Når du angiver stien til databasefilen i egenskaben Mål for genvejen, skal du bruge en UNC-adresse i stedet for et tilknyttet drevbogstav. I stedet for F:\eksempel.accdb skal du bruge \\computernavn\delt.accdb.

  Bemærk: Dette trin kan også foretages af brugerne selv.

Øverst på siden

Dele en database ved hjælp af et SharePoint-websted

Access indeholder forskellige punkter af integration med Windows SharePoint Services. Du kan få glæde af centralt placeret data, og du kan også bruge SharePoint-funktioner til at administrere adgang til programmer og for at gøre data tilgængelige via en webbrowser. Du kan finde en oversigt over SharePoint-integration, i artiklen Introduktion til integrering af data mellem Access og et SharePoint-websted.

Hvis du vil dele en database ved hjælp af SharePoint, kan du enten udgive din database, eller du kan flytte dine tabeller til SharePoint-lister og derefter oprette kæde til dem fra din Access-database.

Udgive en database til et SharePoint-websted

Når du publicerer en Microsoft Office Access 2007 database i et Windows SharePoint Services 3.0-websted, kan andre medlemmer af din organisation kan arbejde med databasen. Du kan dele tabellerne med andre personer, der bruger SharePoint-webstedet, mens du fortsætte med at bruge Access som front-end for formularer, rapporter og forespørgsler i databasen. Hvis andre brugere har Access være installeret, kan du også gøre forespørgsler, formularer og rapporter kan dem som visninger.

Hvis dit SharePoint-websted f.eks. indeholder lister, der sporer kundeserviceproblemer og gemmer medarbejderoplysninger, kan du oprette en database i Access som frontend for listerne. Du kan opbygge Access-forespørgsler for at analysere problemerne og Access-rapporter for at formatere og udgive skriftlige rapporter til et teamstatusmøde. Hvis brugerne har Access på deres computere, bliver Access-forespørgslerne og -rapporterne tilgængelige i menuen Vis Menuen Vis for SharePoint-listen. Når brugerne får vist listen på SharePoint-webstedet, kan de finde og åbne forespørgslerne, rapporterne og andre Access-objekter ved at klikke på menuen Vis. Hvis brugerne ikke har Access, kan de stadig bruge dataene på listerne ved hjælp af SharePoint-visninger.

Når du udgiver en database til et SharePoint-websted for første gang, kan Access vise en liste over webservere, som gør det nemmere at navigere til den placering, du vil udgive til, f.eks. et dokumentbibliotek. Når du har udgivet databasen, husker Access placeringen, så du ikke behøver at finde serveren igen, når du udgiver eventuelle ændringer.

Funktionen Udgive en database til et SharePoint-websted er kun tilgængelig for databasefiler, der er gemt i Office Access 2007-format.

Du kan finde flere oplysninger om at publicere en database til et SharePoint-websted, i artiklen Publicer en database til et SharePoint-websted.

Flytte dataene til SharePoint-lister og oprette en kæde til dem

Med denne metode kan hver enkelt bruger redigere sin egen kopi af databasen, da dataene deles via SharePoint-webstedet. Selvom du ikke får de samme fordele, som når du udgiver databasen på et SharePoint-websted, er det praktisk med centralt placerede data. Denne metode har de samme fordele som at bruge en opdelt database. Da dataene er i SharePoint-lister, kan du desuden gøre dem tilgængelige separat over netværket ved hjælp af SharePoint-funktioner.

Denne metode har tre hovedtrin:

 1. Flyt dataene til SharePoint-lister.

 2. Opret kæder til disse lister.

 3. Distribuér databasefilen.

Du kan bruge guiden Flyt til SharePoint-websted til at udføre de første to trin og bruge midler til din rådighed til at fuldføre det sidste trin.

Bruge guiden Flyt til SharePoint-websted

 1. Klik på Flyt til SharePoint i gruppen SharePoint-lister på fanen Eksterne data.

  Bemærk: Indstillingen er kun tilgængelig, hvis din database er gemt i Office Access 2007-format.

 2. Benyt fremgangsmåden i guiden Flyt til SharePoint-websted, inklusive angivelse af placeringen af SharePoint-webstedet.

  Klik på Stop, hvis du vil annullere processen.

 3. På den sidste side i guiden skal du markere afkrydsningsfeltet Vis detaljer, hvis du vil se flere oplysninger om overflytningen.

  Denne side i guiden indeholder en beskrivelse af, hvilke tabeller der er kædet til lister, og den indeholder oplysninger om placering af en sikkerhedskopi og URL-adressen på din database. Den giver også en advarsel, hvis der opstod problemer med overflytningen, og angiver placeringen af en logtabel, hvor du kan se flere oplysninger om problemerne.

 4. Klik på Udfør, når guidens handlinger er færdige.

  Hvis guiden viser en advarsel, skal du gennemgå logtabellen og foretage de nødvendige handlinger for at sikre, at dataene overflyttes uden problemer. Visse felter flyttes måske ikke eller kan være konverteret til en anden datatype, som er kompatibel med en SharePoint-liste.

Bemærk: Hvis du vil se dine lister på SharePoint-webstedet, skal du klikke på Lister på Hurtig start eller klikke på Vis alt indhold på webstedet. Du skal eventuelt opdatere siden i webbrowseren. Hvis dine lister skal vises på Hurtig start på SharePoint-webstedet, eller hvis du vil ændre andre indstillinger, som f.eks. at gøre det muligt at holde styr på versioner, kan du ændre listeindstillingerne på SharePoint-webstedet. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp på SharePoint-webstedet.

Du kan finde flere oplysninger om at flytte dine data til SharePoint-lister, artiklen flytte tabellerne i en Access-database til en SharePoint-websted og kæde.

Øverst på siden

Bruge Access med en databaseserver

Du kan bruge Access med et databaseserverprodukt, som f.eks. SQL Server, til at dele din database. Denne metode giver dig mange fordele, men kræver ekstra software – et databaseserverprodukt.

Fordele ved at dele en database ved hjælp af en databaseserver

 • Høj ydeevne og skalerbarhed    En databaseserver giver i mange situationer bedre ydeevne end en Access-databasefil alene. Mange databaseserverprodukter understøtter også meget store databaser i terabytestørrelse, hvilket er ca. 500 gange den nuværende grænse for en Access-database file (to gigabyte). Databaseserverprodukter fungerer generelt meget effektivt ved at behandle forespørgsler parallelt (ved hjælp af flere oprindelige tråde i en enkelt proces for at håndtere brugerforespørgsler) og minimerer krav til yderligere hukommelse, når der tilføjes flere brugere.

 • Øget tilgængelighed    De fleste databaseserverprodukter gør det muligt at sikkerhedskopiere databasen, mens den er i brug. Du behøver derfor ikke tvinge brugere til at afslutte databasen for at sikkerhedskopiere data. Databaseserverprodukter håndterer desuden samtidig redigering og postlåsning meget effektivt.

 • Øget sikkerhed    Ingen database kan gøres fuldstændig sikker. Databaseserverprodukter giver dog en robust sikkerhed, som hjælper med at beskytte dine data mod uautoriseret brug. De fleste databaseserverprodukter tilbyder kontobaseret sikkerhed, hvilket gør det muligt at angive, hvem der kan se tabeller. Selv hvis Access-frontend'en ikke er korrekt hentet, forhindres uautoriseret brug af data gennem kontobaseret sikkerhed.

 • Mulighed for automatisk gendannelse    I tilfælde af systemfejl (som f.eks. nedbrud af operativsystemet eller strømsvigt) har nogle databaseserverprodukter en mekanisme til automatisk gendannelse, der gendanner en database til den seneste konsistenstilstand i løbet af minutter uden handling fra databaseadministratorens side.

 • Serverbaseret behandling    Når Access bruges i en klient/serverkonfiguration, reduceres netværkstrafik ved at behandle databaseforespørgsler på serveren, før resultater sendes til klienten. Det er normalt mere effektivt at få serveren til at foretage behandlingen, særligt når der arbejdes med store datasæt.

Grundlæggende trin til at bruge Access med en databaseserver

De nøjagtige trin, der er påkrævet for at bruge Access med en databaseserver, afhænger af det databaseserverprodukt, som du bruger, men de grundlæggende trin er de samme:

 1. Flyt data fra tabellerne i en Access-database til tabeller på databaseserveren.

 2. Opret en kæde til databaseservertabellerne fra Access-databasefilen.

 3. Opret relevante brugerkonti på databaseserveren.

 4. Distribuér Access-databasefilen.

 5. Installér eventuelle nødvendige databasedrivere på brugeres computere.

Du kan finde specifikke oplysninger om at bruge Access med SQL Server i emnet Flytte Access-data til en SQL Server-database ved hjælp af guiden Databasekonvertering.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×