Load dimension members and member sets from a CSV file

I PerformancePoint Forretningsplanlægningsmodel kan du indlæse dimensionsegenskaber som medlemmer og medlemssæt fra en fil med kommaseparerede værdier (CSV-fil).

Vigtigt: Det anbefales at bruge Unicode-kodning for at undgå fejl. Hvis CSV-filen ikke er kodet korrekt, kan Forretningsplanlægningsmodel fortolke tegnene i filen forkert.

Organisere data i en CSV-fil

Datatyper for egenskaber, der er angivet i en CSV-fil

Regler for formatering af datatyper

Begrænsninger i forbindelse med navne på dimensionsegenskaber

Særlige egenskabsetiketter til typerne Konto, Valuta og Enhed

Organisere data i en CSV-fil

En CSV-fil er en tekstgengivelse af en tabel. Teksten i en CSV-fil er opdelt i to afsnit: et sidehoved og en brødtekst . Sidehovedafsnittet specificerer dimensionsegenskabernes etiketter. Sidehovedafsnittet kan f.eks. specificere de krævede egenskaber for et dimensionsmedlem: Navn, Etiket og Beskrivelse. Brødtekstafsnittet indeholder disse egenskabers værdier.

Lad os f.eks. antage, at nedenstående tabel repræsenterer en forenklet version af en gruppe medlemmer af dimensionen Konto. Vær opmærksom på, at det første kolonnenavn er Etiket. Navnet på den første kolonne skal altid være Etiket.

Etiket

Navn

AccountTypeMemberID

ALLE medlemmer

ALLE medlemmer

Sidehoved

5005

Drift af skisportsted

Intern indtægt

5411

Projektsalg

Indtægt

6205

Løn

Udgift

9930

Individuelle rundvisninger

Enhed

1000

Aktiver

Aktiv

1010

Aktuelle aktiver

Kortfristet aktiv

1020

Kortfristede beholdninger

Kontant

Denne tabel vil være repræsenteret i følgende indhold i CSV-filen:

Etiket,Navn,AccountTypeMemberIDALLE medlemmer,ALLE medlemmer,Sidehoved5005,Drift af skisportsted,Intern indtægt5411,Projektsalg,Indtægt6205,Løn,Udgift9930,Individuelle rundvisninger,Enhed1000,Aktiver,Aktiv1010,Aktuelle aktiver,Kortfristet aktiv1020,Kortfristede beholdninger,Kontant

Vær opmærksom på, at ordet Etiket er vist som det første ord i CSV-teksten. Det første ord i CSV-teksten repræsenterer navnet på den første kolonne og skal altid være Etiket.

Toppen af siden

Datatyper for egenskaber, der er angivet i en CSV-fil

Som standard er egenskaber, der er angivet i en CSV-fil, af typen Streng. Men du kan angive en anden datatype for en egenskabsetiket eller et egenskabsnavn. Forretningsplanlægningsmodel understøtter følgende datatyper for dimensionsegenskaber:

DateTime

Boolesk

Decimaltal

Double

Byte

Int16

Int32

Int64

  • Hvis du vil angive en egenskabsetiket som en numerisk type, skal du bruge nøgleordet og angivelsen Etiket: Type, hvor Type er en understøttet datatype.

  • Hvis du vil angive et egenskabsnavn som en numerisk type, skal du bruge nøgleordet og angivelsen PropertyName: Type, hvor Type er en understøttet datatype.

Bemærk: Navne og etiketter i en CSV-fil skal følge retningslinjer for navngivning. Du kan finde flere oplysninger under Om navne og etiketter.

Du kan f.eks. medtage den systemdefinerede egenskab Konsolideret, som er Boolesk, i en CSV-fil, der skal indlæses i dimensionen Konto. Antag, at nedenstående tabel repræsenterer de egenskaber og værdier, du vil indlæse:

Etiket

Navn

AccountTypeMemberID

Konsolideret

ALLE medlemmer

ALLE medlemmer

Sidehoved

Falsk

5005

Drift af skisportsted

Intern indtægt

Sand

5411

Projektsalg

Indtægt

Sand

6205

Løn

Udgift

Sand

9930

Individuelle rundvisninger

Enhed

Falsk

1000

Aktiver

Aktiv

Sand

1010

Aktuelle aktiver

Kortfristet aktiv

Sand

1020

Kortfristede beholdninger

Kontant

Sand

Hvis du vil indlæse egenskaberne og værdierne i denne tabel, skal du bruge følgende CSV-tekst:

Etiket,Navn,AccountTypeMemberID, Konsolideret:BooleskALLE medlemmer,ALLE medlemmer,Sidehoved,Falsk5005,Drift af skisportsted,Intern indtægt,Sand5411,Projektsalg,Indtægt,Sand6205,Løn,Udgift,Sand9930,Individuelle rundvisninger,Enhed,Falsk1000,Aktiver,Aktiv,Sand1010,Aktuelle aktiver,Kortfristet aktiv,Sand1020,Kortfristede beholdninger,Kontant,Sand

Toppen af siden

Regler for formatering af datatyper

Forretningsplanlægningsmodel understøtter kun landestandardneutral datatypeformatering ved indlæsning af data fra en CSV-fil. I følgende tabel vises de forskellige datatyper og deres tilknyttede formateringsregler.

Datatype

Formateringsregel

Boolesk

Skal være i formatet Sand/falsk.

Valuta

Bruger et punktum (.) som decimalseparator. Kan bruge et komma (,) som tusindtalsseparator (dvs. for hver tre tegn).

DateTime

Skal være i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.

Double

Bruger et punktum (.) som decimalseparator. Kan bruge et komma (,) som tusindtalsseparator (dvs. for hver tre tegn).

Heltal

Må ikke indeholde punktummer (.). Kan ikke bruge komma (,) som tusindtalsseparator (dvs. for hver tre tegn).

Streng

Der er ingen formateringsbegrænsninger for denne datatype.

Toppen af siden

Begrænsninger i forbindelse med navne på dimensionsegenskaber

Navnet Overordnet er reserveret. Hvis du indlæser et medlem i medlemssættet Alle medlemmer med dette navn, ignoreres det. PerformancePoint-planlægningsserver bruges navnet Overordnet til at angive etiketten for et bestemt medlems overordnede.

Da Forretningsplanlægningsmodel gemmer dimensionsegenskaber i en Microsoft SQL Server-database, er der nogle begrænsninger for kolonnenavne. Følgende navne er begrænset:

ChangeDateTime

CreateDateTime

OwnerId

LoadingControlId

lvlPosition

Hvis du bruger et af disse navne, kan du ikke gemme dine data. Desuden kan der vises en fejlmeddelelse.

Toppen af siden

Særlige egenskabsetiketter til typerne Konto, Valuta og Enhed

Dimensionerne Konto, Valuta og Enhed indeholder egenskaber, der kræver speciel håndtering. Forretningsplanlægningsmodel vises forskellige kolonneoverskrifter for disse egenskaber fra dem i den aktuelle egenskabsetiket.

Dimension

Kolonneoverskrift

Egenskabsetiket

Konto

Kontotype

AccountTypeMemberId

Valuta

Valuta

CurrencyMemberId

Enhed

Enhedstype

EntityTypeId

  • Dimensionen Konto    

    Forretningsplanlægningsmodel vises en egenskabskolonneoverskrift, der kaldes Kontotype, for dimensionen Konto. Dog er den interne etiket for denne egenskab AccountTypeMemberId.

    Hvis du vil angive værdien for en af de egenskaber, der er anført i tabellen, ved hjælp af data fra en CSV-fil, skal sidehovedafsnittet anvende den tilsvarende systemdefinerede egenskabsetiket CurrencyMemberId, AccountTypeMemberId eller EntityTypeId. I forbindelse med egenskaben AccountTypeMemberId skal værdien for det tilsvarende medlem i brødtekstafsnittet desuden være et af de foruddefinerede medlemsnavne i dimensionen Konto, f.eks. Intern afstemning, kortfristet.

    Bemærk:  Hvis CSV-sidehovedfilen specificerer en egenskabsetiket med navnet Kontotype, Valuta eller Enhedstype i CSV-filen, opretter Forretningsplanlægningsmodel en ny dimensionsegenskab med det pågældende navn. Forretningsplanlægningsmodel genkender ikke disse værdier som de systemdefinerede egenskabsetiketter: AccountTypeMemberId, CurrencyMemberId eller EntityTypeId.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×