Links i regneark i Excel 2016 til Windows

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du hurtigt vil have adgang til relaterede oplysninger i en anden fil eller på en webside, kan du indsætte et LINK i en Microsoft Excel-regnearkscelle. Du kan også indsætte links i bestemte diagramelementer eller -billeder.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette et link til en eksisterende fil eller webside

Oprette et link til en ny fil

Oprette et link til en bestemt placering i en projektmappe

Oprette eller fjerne et link til en mailadresse

Markere et link uden at åbne det

Ændre eller formatere et link

Kopiere eller flytte et link

Slette et link

Slette flere links

Deaktivere automatisk formatering af links

Oprette et brugerdefineret link ved hjælp af funktionen LINK

Oprette en ekstern referencekæde til regnearksdata på internettet

Angive basisadressen for links i en projektmappe

Få mere at vide om links

Oprette et link til en eksisterende fil eller webside

 1. Klik i et regneark på den celle, hvor du vil oprette et hyperlink.

  Du kan også markere et objekt, f.eks. et billede eller et element i et diagram, som du vil bruge til at repræsentere linket.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på Link i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

   Link

  • Højreklik på cellen eller grafikelementet, og klik derefter på Link, eller du kan trykke på Ctrl+K.

 3. Klik på Eksisterende fil eller webside under Hyperlink til.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil angive navn og placering for en kendt fil eller webside, du vil oprette et link til, skal du skrive disse oplysninger i feltet Adresse.

  • Hvis du vil finde en webside, skal du klikke på Søg på World Wide Web Knapflade , åbne den webside, du vil oprette et link til, og derefter skifte tilbage til Excel uden at lukke browseren.

  • Hvis du vil markere en fil, skal du klikke på Aktuel mappe og klikke på den fil, du vil oprette et link til.

   Du kan ændre den aktuelle mappe ved at markere en anden mappe på listen Søg i.

 5. Hvis du vil oprette et link til en bestemt placering i filen eller på websiden, skal du klikke på Bogmærke og derefter dobbeltklikke på det bogmærke, du vil bruge.

  Den fil eller webside, du opretter et link til, skal have et bogmærke.

 6. Skriv i feltet Tekst, der skal vises den tekst, du vil bruge til at repræsentere linket.

 7. Hvis du vil have vist nyttige oplysninger, når du placerer markøren på linket, skal du klikke på Skærmtip, indtaste den ønskede tekst i feltet Skærmtiptekst og derefter klikke på OK.

 8. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette et link til en ny fil

 1. Klik i et regneark på den celle, hvor du vil oprette et hyperlink.

  Du kan også markere et objekt, f.eks. et billede eller et element i et diagram, som du vil bruge til at repræsentere linket.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på Link i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

   Link

  • Højreklik på cellen eller grafikelementet, og klik derefter på Link, eller du kan trykke på Ctrl+K.

 3. Klik på Opret et nyt dokument under Hyperlink til.

 4. Skriv et navn til den nye fil i feltet Navn på nyt dokument.

  Tip!: Hvis du vil angive en anden placering end den, der vises under Fuld sti, kan du skrive den nye placering før navnet i feltet Navn på nyt dokument. Du kan også klikke på Erstat for at vælge den ønskede placering og derefter klikke på OK.

 5. Klik på Rediger det nye dokument senere eller Rediger det nye dokument nu under Tidspunkt for redigering for at angive, hvornår du vil åbne den nye fil, så den kan redigeres.

 6. Skriv i feltet Tekst, der skal vises den tekst, du vil bruge til at repræsentere linket.

 7. Hvis du vil have vist nyttige oplysninger, når du placerer markøren på linket, skal du klikke på Skærmtip, indtaste den ønskede tekst i feltet Skærmtiptekst og derefter klikke på OK.

 8. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette et link til en bestemt placering i en projektmappe

Hvis du vil oprette et link til et sted i den aktuelle projektmappe eller en anden projektmappe, kan du enten angive et navn for destination eller bruge en cellereference. Du skal navngive cellerne på destinationen i den valgte projektmappe for at bruge et navn.

Navngive en celle eller et celleområde

 1. Markér den celle, det celleområde eller de ikke-sammenhængende markeringer, du vil navngive.

 2. Skriv navnet for cellerne i feltet Navn til venstre for formellinjen, og tryk derefter på Enter.

  Navnefelt

  Bemærk!: Navne må ikke indeholde mellemrum og skal starte med et bogstav.

 3. Klik på den celle, hvor du vil oprette et link, i et regneark i projektmappen, og gør derefter et af følgende:

  Du kan også markere et objekt, f.eks. et billede eller et element i et diagram, som du vil bruge til at repræsentere linket.

  • Klik på Link i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

   Link

  • Højreklik på cellen eller grafikelementet, og klik derefter på Link, eller du kan trykke på Ctrl+K.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Hyperlink til:

  • Klik på En placering i dette dokument for at oprette en kæde til et sted i den aktuelle projektmappe.

  • Hvis du vil oprette en kæde til en placering i en anden projektmappe, skal du klikke på Eksisterende fil eller webside, markere den projektmappe, du vil oprette kæden til, og derefter klikke på Bogmærke. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Klik på det regneark, du vil oprette et hyperlink til, i feltet Eller vælg en placering i dette dokument under Cellereference, skriv cellereferencen i feltet Skriv cellereferencen, og klik derefter på OK.

   • Klik på navnet, der repræsenterer de celler, der skal oprettes et hyperlink til, på listen under Definerede navne, og klik derefter på OK.

 5. Skriv i feltet Tekst, der skal vises den tekst, du vil bruge til at repræsentere linket.

 6. Hvis du vil have vist nyttige oplysninger, når du placerer markøren på linket, skal du klikke på Skærmtip, indtaste den ønskede tekst i feltet Skærmtiptekst og derefter klikke på OK.

 7. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette eller fjerne et link til en mailadresse

Når du klikker på et link til en mailadresse, starter og opretter mailprogrammet automatisk en mailmeddelelse med den korrekte adresse i feltet Til, hvis du har et mailprogram installeret.

 1. Klik i et regneark på den celle, hvor du vil oprette et hyperlink.

  Du kan også markere et objekt, f.eks. et billede eller et element i et diagram, som du vil bruge til at repræsentere linket.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på Link i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

   Link

  • Højreklik på cellen eller grafikelementet, og klik derefter på Link, eller du kan trykke på Ctrl+K.

 3. Klik på Mailadresse under Hyperlink til.

 4. Skriv den adresse, du vil bruge, i feltet Mailadresse.

 5. Skriv emnet for mailmeddelelsen i feltet Emne.

  Tip!: Emnelinjen kan måske ikke genkendes i visse webbrowsere og mailprogrammer.

 6. Skriv i feltet Tekst, der skal vises den tekst, du vil bruge til at repræsentere linket.

 7. Hvis du vil have vist nyttige oplysninger, når du placerer markøren på linket, skal du klikke på Skærmtip, indtaste den ønskede tekst i feltet Skærmtiptekst og derefter klikke på OK.

  Du kan også oprette et link til en mailadresse i en celle ved at skrive adressen direkte i cellen. Der oprettes f.eks. automatisk et link, når du skriver en mailadresse som nogen@example.com.

 8. Klik på OK.

Fjerne et link til en mailadresse

Hvis mailadresser eller kontakter vises som links, der kan klikkes på, kan du deaktivere dem på samme måde som andre links.

 1. Klik i et regneark på den celle, hvor du vil fjerne et link.

  Du kan også markere et objekt, f.eks. et billede eller et element i et diagram, som du vil bruge til at repræsentere linket.

 2. Højreklik på cellen, og klik derefter på Fjern link.

Toppen af siden

Markere et link uden at åbne det

Gør følgende, når du vil markere et LINK uden at åbne kæden til dets destination:

 • Klik på cellen, der indeholder linket, hold musen nede, indtil markøren bliver til et kryds Excel-markør , og slip derefter museknappen.

 • Brug piletasterne til at markere cellen med linket.

 • Hvis linket er repræsenteret ved grafik, skal du holde Ctrl nede og derefter klikke på grafikken.

Toppen af siden

Ændre eller formatere et link

Du kan ændre et eksisterende hyperlink i projektmappen ved at ændre dets destination, dets udseende eller den tekst eller grafik, der bruges til at repræsentere det.

Ændre destinationen for et link

 1. Markér cellen eller det grafiske objekt, der indeholder linket, som du vil ændre.

  Tip!: Hvis du vil markere en celle, der indeholder et link, uden at gå til destinationen for linket, skal du klikke på cellen og holde museknappen nede, indtil markøren ændres til et kryds Excel-markør , og derefter slippe museknappen. Du kan også bruge piletasterne til at markere cellen. Hvis du vil markere et grafisk objekt, skal du holde Ctrl nede og derefter klikke på det.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på Link i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

   Link

   Bemærk!: Hvis linket blev oprettet ved hjælp af funktionen LINK, skal du redigere formlen, så destinationen ændres. Markér den celle, der indeholder linket, og klik derefter på formellinje for at redigere formlen.

  • Højreklik på cellen eller grafikelementet, og klik derefter på Link, eller du kan trykke på Ctrl+K.

Ændre udseendet af linkteksten

Du kan ændre udseendet af al linktekst i den aktuelle projektmappe, hvis du ændrer celletypografien for links.

 1. Klik på Celletypografier i gruppen Typografier under fanen Hjem.

  Link i galleri med celletypografier

 2. Benyt følgende fremgangsmåde under Data og model:

  • Hvis du vil ændre udseendet af links, der ikke er klikket på, skal du højreklikke på Link og derefter klikke på Rediger.

  • Hvis du vil ændre udseendet af links, der blev klikket på, skal du højreklikke på Besøgt link og derefter klikke på Rediger.

   Bemærk!: Celletypografien Link kan kun vælges, når projektmappen indeholder mindst ét link. Celletypografien Besøgt link kan kun vælges, når projektmappen indeholder et link, der blev klikket på.

 3. Klik på Formatér i dialogboksen Typografi.

 4. Vælg de ønskede formateringsindstillinger under fanen Skrifttype og fanen Fyld, og klik derefter på OK.

  Bemærkninger!: 

  • De indstillinger, du har valgt i dialogboksen Formatér celler, vises som markeret under Typografien omfatter i dialogboksen Typografi. Du kan fjerne markeringerne af afkrydsningsfelterne for alle indstillinger, du ikke vil anvende.

  • Når du foretager ændringer af celletypografierne Link og Besøgt link, anvendes disse til alle links i den aktuelle projektmappe. Du kan ikke ændre udseendet af individuelle links.

Ændre teksten eller grafikken for et link

 1. Markér cellen eller det grafiske objekt, der indeholder linket, som du vil ændre.

  Tip!: Hvis du vil markere en celle, der indeholder et link, uden at gå til destinationen for linket, skal du klikke på cellen og holde museknappen nede, indtil markøren ændres til et kryds Excel-markør , og derefter slippe museknappen. Du kan også bruge piletasterne til at markere cellen. Hvis du vil markere et grafisk objekt, skal du holde Ctrl nede og derefter klikke på det.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre teksten i linket, skal du klikke på formellinje og derefter redigere teksten.

  • Hvis du vil ændre formatet af et grafisk objekt, skal du højreklikke på det og derefter klikke på de indstillinger for format, du vil ændre.

  • Hvis du vil ændre teksten i et grafisk objekt, skal du dobbeltklikke på det markerede grafiske objekt og derefter foretage de ønskede ændringer.

 3. Hvis du vil ændre det grafiske objekt, der repræsenterer linket, skal du indsætte et nyt grafisk objekt og gøre det til et link med samme destination og derefter slette det gamle grafiske objekt og linket.

Toppen af siden

Kopiere eller flytte et link

 1. Højreklik på det LINK, som du vil kopiere eller flytte, og klik derefter på Kopiér eller Klip.

 2. Højreklik på den celle, du vil kopiere eller flytte linket til, og klik derefter på Indsæt.

Toppen af siden

Slette et link

Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil slette et hyperlink:

 • Hvis du vil deaktivere et enkelt link, skal du højreklikke på linket og derefter klikke på Fjern link.

  Webadressen bliver i cellen, men den er ikke længere aktiv eller formateret som et link.

 • Hvis du vil slette et link og teksten, der repræsenterer det, skal du højreklikke på den celle, der indeholder linket, og derefter klikke på Ryd indhold.

Hvis du vil slette et link og grafikobjektet, der repræsenterer det, skal du holde Ctrl nede, klikke på grafikobjektet og derefter trykke på Delete.

Toppen af siden

Slette flere links

Gør følgende, hvis du vil slette (deaktivere) flere links på én gang:

 1. Markér det celleområde, hvor du vil fjerne links.

  Cellerne behøver ikke at være et sammenhængende område.

  Bemærk!: Hvis du vil markere en celle, der indeholder et link, uden at gå til destinationen for linket, skal du klikke på cellen og holde museknappen nede, indtil markøren ændres til et kryds Excel-markør , og derefter slippe museknappen.

 2. Peg på en celle i det markerede celleområde med musemarkøren, højreklik, og klik derefter på Fjern links.

Toppen af siden

Slå automatisk formatering af links fra

Hvis du ikke ønsker, at Excel automatisk formaterer internet- og netværksstier som links, når du skriver, kan du gøre følgende:

 1. Vælg fanen Filer, og vælg derefter Indstillinger.

 2. Vælg Korrektur og derefter Indstillinger for Autokorrektur i dialogboksen Excel-indstillinger.

 3. I dialogboksen Autokorrektur skal du vælge fanen Autoformat under skrivning.

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for Internet- og netværksstier med links.

 5. Vælg OK for at lukke dialogboksen Autokorrektur.

 6. Vælg OK for at lukke dialogboksen Excel-indstillinger.

Toppen af siden

Oprette et brugerdefineret link ved hjælp af funktionen LINK

Du kan bruge funktionen LINK til at oprette et link, der åbner et dokument, som er lagret på en server, på et intranet eller på internettet. Når du klikker på den celle, der indeholder funktionen LINK, åbnes filen, der er lagret på kædeplaceringen, i Excel.

Syntaks

LINK(kædeplacering;celleværdi)

Linkets placering    Stien og filnavnet til det dokument, der skal åbnes som tekst. Linkets placering kan referere til en placering i et dokument, en bestemt celle eller et navngivet område i et Excel-regneark eller en Excel-projektmappe eller til et bogmærke i et Microsoft Word-dokument. Stien kan føre til en fil, der er lagret på en harddisk. Stien kan også være en UNC-sti på en server i Excel eller en URL-sti (Uniform Resource Locator) på internettet eller et intranet.

 • Kædeplacering kan være en tekststreng, der er omsluttet af anførselstegn, eller en celle, der indeholder kæden som en tekststreng.

Hvis det link, der er angivet i kædeplacering, ikke findes, eller det ikke kan findes, opstår der en fejl, når du klikker på cellen.

Celleindhold    Den linktekst eller numeriske værdi, der er vist i cellen. Celleindholdet vises med blåt og er understreget. Hvis celleindhold udelades, viser cellen kædeplaceringen som linktekst.

 • Celleindhold kan være en værdi, en tekststreng, et navn eller en celle, der indeholder linkteksten eller værdien.

 • Hvis celleindhold returnerer en fejlværdi (f.eks. #VÆRDI!), viser cellen fejlen i stedet for teksten.

Eksempler

I følgende eksempel åbnes et regneark kaldet Budgetrapport.xlsx, der er lagret på internettet på placeringen example.microsoft.com/report, og teksten "Klik her for at se en rapport" vises:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

I følgende eksempel oprettes der et link til celle F10 i regnearket kaldet Årlig i projektmappen Budgetrapport.xlsx, der er lagret på internettet på placeringen example.microsoft.com/report. I den celle i regnearket, der indeholder linket, vises indholdet af celle D1 som linktekst:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

I følgende eksempel oprettes der et link til området kaldet Afdtotal i regnearket kaldet Første kvartal i projektmappen Budgetrapport.xlsx, der er lagret på internettet på placeringen example.microsoft.com/report. I den celle i regnearket, der indeholder linket, vises teksten "Klik her for at få vist totalen for afdelingen i første kvartal":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Hvis du vil oprette et link til en bestemt placering i et Word-dokument, skal du bruge et bogmærke til at definere den placering i dokumentet, du vil hoppe til. I følgende eksempel oprettes der et link til bogmærket Kvrtaloverskud i dokumentet Årsrapport.docx, der er placeret på example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

I Excel viser følgende eksempel indholdet af celle D5 som linkteksten i cellen og åbner filen 1stqtr.xlsx, der er lageret i sharet Opgørelse på serveren ØKONOMI. I dette eksempel bruges en UNC-sti:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

Følgende eksempel åbner filen 1stqtr.xls i Excel, som er lagret i biblioteket Økonomi på drev D, og viser den numeriske værdi, der er lagret i celle H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

I Excel opretter det følgende eksempel et link til området Totaler i en anden (ekstern) projektmappe, Mybook.xlsx:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

I Microsoft Excel til Macintosh viser det følgende eksempel "Klik her" i cellen og åbner filen Første kvartal, som er gemt i mappen Budgetrapporter på harddisken, Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Du kan oprette links i et regneark, så du kan hoppe fra en celle til en anden. Hvis det aktive regneark f.eks. er arket Juni i projektmappen Budget, opretter den følgende formel et link til celle E56. Teksten i linket er værdien i celle E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Hvis du vil hoppe til et andet ark i samme projektmappe, skal du ændre arkets navn i linket. I det forrige eksempel skal du ændre ordet "Juni" til "September." for at oprette et link til celle E56 på arket September.

Toppen af siden

Oprette en ekstern referencekæde til regnearksdata på internettet

Du kan indsætte en eller flere eksterne referencer (også kaldet links) fra en projektmappe til en anden projektmappe, der er placeret på dit intranet eller på internettet. Projektmappen må ikke gemmes som en HTML-fil.

 1. Åbn kildeprojektmappen, og markér derefter den celle eller det celleområde, du vil kopiere.

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  Kopiér

 3. Skift til det regneark, som du vil placere oplysningerne i, og klik derefter på den celle, hvor oplysningerne skal vises.

 4. Klik på Indsæt speciel i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

 5. Klik på Indsæt kæde.

  Excel opretter en ekstern referencekæde til cellen eller hver celle i celleområdet.

  Bemærk!: Det kan være en god ide at oprette en ekstern referencekæde uden at åbne projektmappen på internettet. Klik på cellen for hver celle i destinationsprojektmappen, hvor du vil indsætte den eksterne referencekæde, og skriv derefter et lighedstegn (=), URL-adressen og placeringen i projektmappen. Skriv f.eks.:

='http://www.nogens.hjemmeside/[fil.xlsx]Ark'!A1

='ftp.server.etsted /fil.xlsx'!MinNavngivneCelle

Toppen af siden

Angive basisadressen for links i en projektmappe

Som standard er uspecificerede stier til LINK destinationsfiler i forhold til placeringen af den aktive projektmappe. Brug følgende fremgangsmåde, når du vil angive en anden standardsti. Hver gang du opretter et link til en fil på denne placering, behøver du kun at angive filnavnet, ikke stien, i dialogboksen Indsæt link.

 1. Klik på Filer, og klik derefter på Oplysninger.

 2. Klik på pilen Egenskaber, og klik derefter på Avancerede egenskaber.

 3. Klik på fanen Oversigt.

 4. Skriv den sti, du vil bruge, i feltet Hyperlinksti.

  Bemærk!: Du kan tilsidesætte basisadressen til linket ved at bruge den fulde, eller absolutte, adresse til linket i dialogboksen Indsæt hyperlink.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Lær mere om links

Et link er en kæde fra et dokument, der åbner en anden side eller fil, når du klikker på det. Destinationen er ofte en anden webside, men det kan også være et billede, en mailadresse eller et program. Selve linket kan være tekst eller et billede.

Når du klikker på et link, vises destinationen i en webbrowser, åbnes eller køres, afhængigt af destinationstypen. Et link til en side viser f.eks. siden i webbrowseren, og et link til en AVI-fil åbner filen i en medieafspiller.

Sådan bruges hyperlinks

Du kan bruge hyperlinks til at gøre følgende:

 • Navigere til en fil eller webside på et netværk, intraneteller internettet

 • Navigere til en fil eller webside, du planlægger at oprette i fremtiden

 • Sende en mail

 • Starte en filoverførsel, f.eks. hentning eller en FTP

Når du peger på tekst eller et billede, der indeholder et hyperlink, ændres markøren til en hånd Markør med form som en hånd , hvilket angiver, at teksten eller billedet er noget, som du kan klikke på.

Hvad en URL-adresse er, og hvordan den fungerer

Når du opretter et link, er destinationen kodet som en URL-adresse, som det ses herefter:

 • http://eksempel.microsoft.com/nyheder.htm

 • file://Computernavn/DeltMappe/Filnavn.htm

En URL-adresse indeholder en protokol (f.eks. HTTP, FTP eller FILE), en webserver eller netværksplacering, en sti og et filnavn. Følgende illustration definerer delene i URL-adressen:

De fire komponenter i en webadresse

1. Anvendt protokol (http, ftp, file)

2. Webserver eller netværksplacering

3. Sti

4. Filnavn

Absolutte og relative hyperlinks

En absolut URL-adresse indeholder en komplet adresse, f.eks. protokol, webserveren, stien og filnavnet.

En relativ URL-adresse indeholder en eller flere manglende dele. De manglende oplysninger hentes fra den side, der indeholder URL-adressen. Hvis protokollen og webserveren f.eks. mangler, bruger webbrowseren protokollen og domænet, f.eks. .com, .org eller .edu, på den aktuelle side.

Det er normalt for sider på internettet at bruge relative URL-adresser, der kun indeholder en delvis sti og filnavn. Hvis filerne flyttes til en anden server, vil links fortsat fungere, så længe den relative placering af siderne er uændret. F.eks. peger et link på websiden Produkter.htm på en side med navnet Apple.htm i en mappe med navnet Mad. Hvis begge sider flyttes til en mappe med navnet Mad på en anden server, vil URL-adressen i linket stadig være korrekt.

Som standard er uspecificerede stier til links destinationsfiler i forhold til placeringen af den aktive projektmappe. Som standard kan du angive en anderledes grundadresse, så du, hver gang du opretter et link til en fil på denne placering, kun skal angive filnavnet og ikke stien i dialogboksen Indsæt link.

Toppen af siden

Har du et spørgsmål til en bestemt funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice.

Se også

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Brug fejlkontrol til at registrere fejl i formler

Opslag og reference-funktioner

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×