Linke eller integrere data

Hvilket Office-program bruger du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Når du bruger Office, har du forskellige måder at dele oplysninger mellem programmer på. Kopiering og indsættelse er én metode, men du kan også sammenkæde oplysninger, så de opdateres automatisk, eller integrere oplysningerne, så de kun opdateres, når du manuelt opdaterer dem ved at åbne filen. Du kan også sammenkæde til en del af en fil, f.eks. et par celler i et Excel-ark – ved hjælp af et sammenkædet objekt.

Fordele og ulemper ved at sammenkæde kontra Integrering

Sammenkædning

Integrering

Opdaterer oplysninger automatisk

Gør det nemt at åbne programmet, som de integrerede oplysninger blev oprettet i

Laver små filstørrelser

Resulterer i filstørrelser, som er større end dem med sammenkædede oplysninger

Kræver, at begge filer er tilgængelige for at se oplysningerne

Kræver, at begge filer er tilgængelige for at opdatere oplysningerne, men ikke for at se dem

Er ikke egnet, hvis du vil distribuere filen online

Er egnet, hvis du vil distribuere filen online, fordi alle oplysninger er indeholdt i én fil

Sammenkæde oplysninger mellem Word- og Excel-filer

Hvis du vedligeholder data i en Excel-fil og relaterede oplysninger i en Word-fil, kan du sammenkæde oplysningerne for at gøre opdatering nemmere. Antag f.eks., at du vil sammenkæde den seneste salgsstatistik med din månedlige statusrapport. Statusrapporten er i et Word-dokument, og salgsstatistikken er i et Excel-regneark. Ved at sammenkæde dokumentet og arket opdateres statusrapporten automatisk, når salgsstatistikken opdateres. Eller du vil muligvis gerne indsætte instruktioner fra et Word-dokument i flere Excel-filer. Ved hjælp af et link kan du opdatere instruktionerne, og opdateringerne vises i alle Excel-filerne.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte linket.

 2. Klik på Objekt i menuen Indsæt, og klik derefter på Fra fil.

 3. Find den fil, du vil oprette en kæde til, og klik derefter på den.

  Tip: For at læserne kun skal kunne se et ikon, som de kan klikke på for at få vist oplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis som ikon.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Kæde til fil, og klik derefter på Indsæt, hvis du bruger Word, eller klik på OK, hvis du bruger Excel.

Redigere sammenkædede oplysninger

 1. Klik på Links i menuen Rediger.

  Hvis kommandoen Links ikke er tilgængelig, indeholder filen ikke sammenkædede oplysninger.

 2. Under Kildefil skal du klikke på den sammenkædede fil og derefter klikke på Open Source.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

 4. I menuen Filer skal du klikke på Gem for at gemme ændringerne og derefter lukke programmet.

  Bemærk, at den fil, der indeholder linket, indeholder ændringerne.

Integrere oplysninger fra én fil til en anden fil

Hvis du vil have de to filer til at forblive forbundet, men du ikke vil have den primære fil opdateret, når den anden fil ændres, kan du integrere oplysningerne. Hvis du f.eks. ikke vil have statusrapporten til at ændre sig, når Excel-arket ændrer sig, eller du ikke vil have Excel-arket til at ændre sig, når instruktionerne ændres, kan du integrere oplysninger. Da oplysninger er helt indeholdt i én fil, er integrering nyttig, når du vil distribuere en online version af din fil til personer, der ikke har adgang til den integrerede fil.

 1. Klik på det sted, hvor du vil integrere filen.

 2. Klik på Objekt i menuen Indsæt, og klik derefter på Fra fil.

 3. Find og klik på den fil, du vil integrere.

  Hvis du integrerer et Excel-ark, skal det være det første ark i projektmappen.

  Tip: For at læserne kun skal kunne se et ikon, som de kan klikke på for at få vist oplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis som ikon.

 4. Fjern markeringen i Kæde til fil, og klik derefter på Indsæt, hvis du bruger Word, eller klik på OK, hvis du bruger Excel.

Redigere integrerede oplysninger

 1. Klik på den integrerede fil.

 2. I menuen Rediger skal du pege på [type objekt] objekt, f.eks. Regnearksobjekt, og derefter klikke på Rediger.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

 4. I menuen Filer skal du klikke på Luk og vend tilbage til [navn på fil].

  Bemærk, at den integrerede fil indeholder ændringerne.

Kopiér oplysninger fra én fil, og indsæt dem som sammenkædede objectCopy-oplysninger fra én fil, og indsæt dem som et integreret objekt

Du kan oprette et link til en del af en fil. I en månedlig statusrapport kan det f.eks. være en god ide at oprette en kæde til et bestemt område af celler fra et Excel-regneark i stedet for hele arket. Det kan f.eks. være, at du vil oprette en kæde til specifikke instruktioner fra et Word-dokument i stedet for hele dokumentet.

 1. Vælg de oplysninger, du ønsker at indsætte – f.eks. et celleområde i et Excel-regneark.

 2. Klik på Kopiér i menuen Rediger.

 3. Skift til den anden fil, og klik derefter på det sted, hvor oplysningerne skal vises.

 4. I menuen Rediger skal du klikke på Indsæt speciel og derefter klikke på Indsæt kæde.

 5. I feltet Som skal du klikke på typen af objekt, f.eks. Microsoft Excel-regnearkobjekt og derefter klikke på OK.

Se også

Oprette, redigere eller fjerne et link

PowerPoint

Når du bruger Office, har du forskellige måder at dele oplysninger mellem programmer på. Kopiering og indsættelse er én metode, men du kan også integrere oplysningerne, så de kun opdateres, når du manuelt opdaterer dem ved at åbne filen. Da oplysningerne er indeholdt i én PowerPoint-præsentation, er integrering nyttig, når du vil distribuere en online version af din præsentation til personer, der ikke har adgang til den integrerede fil. Du kan også integrere en del af en fil, f.eks. et par celler i et Excel-ark, ved hjælp af et integreret objekt.

Integrere oplysninger fra én fil til en anden fil

Hvis du vil have de to filer til at forblive forbundet, men du ikke vil have den primære fil opdateret, når den anden fil ændres, kan du integrere oplysningerne. Antag f.eks., at du vil integrere den nyeste salgsstatisk i din månedlige statusrapport. Statusrapporten er en PowerPoint-præsentation, og salgsstatistikken er i et Excel-regneark. Ved at integrere arket i en præsentation bliver de to filer forbundet.

 1. Klik på det sted, hvor du vil integrere filen.

 2. Klik på Objekt i menuen Indsæt, og klik derefter på Opret fra fil.

 3. Find og klik på den fil, du vil integrere.

  Hvis du integrerer et Excel-ark, skal det være det første ark i projektmappen.

 4. Klik på Indsæt, og klik derefter på OK.

  Hvis du ikke kan se oplysningerne i den integrerede fil, skal du trække en størrelseshåndtag, indtil du ser filindholdet.

Redigere integrerede oplysninger

 1. Klik på den integrerede fil.

 2. I menuen Rediger skal du pege på [type objekt] objekt, f.eks. Regnearksobjekt, og derefter klikke på Rediger.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

 4. I menuen Filer skal du klikke på Luk og vend tilbage til [navn på fil].

  Bemærk, at den integrerede fil indeholder ændringerne.

Kopiér oplysninger fra én fil, og indsæt dem som sammenkædede objectCopy-oplysninger fra én fil, og indsæt dem som et integreret objekt

Du kan integrere en del af en fil. I en månedlig statusrapport kan det f.eks. være en god idé at integrere et bestemt celleområde fra et Excel-regneark i stedet for hele arket.

 1. Vælg de oplysninger, du ønsker at indsætte – f.eks. et celleområde i et Excel-regneark.

 2. Klik på Kopiér i menuen Rediger.

 3. Skift til den anden fil, og klik derefter på det sted, hvor oplysningerne skal vises.

 4. Klik på Indsæt speciel i menuen Rediger.

 5. I feltet Sæt ind som skal du klikke på typen af objekt, f.eks. Microsoft Excel-regnearkobjekt, og derefter klikke på OK.

Se også

Oprette, redigere eller fjerne et link

Excel

Når du bruger Office, har du forskellige måder at dele oplysninger mellem programmer på. Kopiering og indsættelse er én metode, men du kan også sammenkæde oplysninger, så de opdateres automatisk, eller integrere oplysningerne, så de kun opdateres, når du manuelt opdaterer dem ved at åbne filen. Du kan også oprette en kæde til en del af en fil, f.eks. et par sætninger i et Word-dokument, ved hjælp af et sammenkædet objekt.

Fordele og ulemper ved at sammenkæde kontra Integrering

Sammenkædning

Integrering

Opdaterer oplysninger automatisk

Gør det nemt at åbne programmet, som de integrerede oplysninger blev oprettet i

Laver små filstørrelser

Resulterer i filstørrelser, som er større end dem med sammenkædede oplysninger

Kræver, at begge filer er tilgængelige for at se oplysningerne

Kræver, at begge filer er tilgængelige for at opdatere oplysningerne, men ikke for at se dem

Er ikke egnet, hvis du vil distribuere filen online

Er egnet, hvis du vil distribuere filen online, fordi alle oplysninger er indeholdt i én fil

Sammenkæde oplysninger mellem Word- og Excel-filer

Hvis du vedligeholder data i en Excel-fil og relaterede oplysninger i en Word-fil, kan du sammenkæde oplysningerne for at gøre opdatering nemmere. Antag f.eks., at du vil sammenkæde den seneste salgsstatistik med din månedlige statusrapport. Statusrapporten er i et Word-dokument, og salgsstatistikken er i et Excel-regneark. Ved at sammenkæde dokumentet og arket opdateres statusrapporten automatisk, når salgsstatistikken opdateres. Eller du vil muligvis gerne indsætte instruktioner fra et Word-dokument i flere Excel-filer. Ved hjælp af et link kan du opdatere instruktionerne, og opdateringerne vises i alle Excel-filerne.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte linket.

 2. Klik på Objekt i menuen Indsæt, og klik derefter på Fra fil.

 3. Find den fil, du vil oprette en kæde til, og klik derefter på den.

  Tip: For at læserne kun skal kunne se et ikon, som de kan klikke på for at få vist oplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis som ikon.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Kæde til fil, og klik derefter på Indsæt, hvis du bruger Word, eller klik på OK, hvis du bruger Excel.

Redigere sammenkædede oplysninger

 1. Klik på Links i menuen Rediger.

  Hvis kommandoen Links ikke er tilgængelig, indeholder filen ikke sammenkædede oplysninger.

 2. Under Kildefil skal du klikke på den sammenkædede fil og derefter klikke på Open Source.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

 4. I menuen Filer skal du klikke på Gem for at gemme ændringerne og derefter lukke programmet.

  Bemærk, at den fil, der indeholder linket, indeholder ændringerne.

Integrere oplysninger fra én fil til en anden fil

Hvis du vil have de to filer til at forblive forbundet, men du ikke vil have den primære fil opdateret, når den anden fil ændres, kan du integrere oplysningerne. Hvis du f.eks. ikke vil have statusrapporten til at ændre sig, når Excel-arket ændrer sig, eller du ikke vil have Excel-arket til at ændre sig, når instruktionerne ændres, kan du integrere oplysninger. Da oplysninger er helt indeholdt i én fil, er integrering nyttig, når du vil distribuere en online version af din fil til personer, der ikke har adgang til den integrerede fil.

 1. Klik på det sted, hvor du vil integrere filen.

 2. Klik på Objekt i menuen Indsæt, og klik derefter på Fra fil.

 3. Find og klik på den fil, du vil integrere.

  Hvis du integrerer et Excel-ark, skal det være det første ark i projektmappen.

  Tip: For at læserne kun skal kunne se et ikon, som de kan klikke på for at få vist oplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis som ikon.

 4. Fjern markeringen i Kæde til fil, og klik derefter på Indsæt, hvis du bruger Word, eller klik på OK, hvis du bruger Excel.

Redigere integrerede oplysninger

 1. Klik på den integrerede fil.

 2. I menuen Rediger skal du pege på [type objekt] objekt, f.eks. Regnearksobjekt, og derefter klikke på Rediger.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

 4. I menuen Filer skal du klikke på Luk og vend tilbage til [navn på fil].

  Bemærk, at den integrerede fil indeholder ændringerne.

Kopiér oplysninger fra én fil, og indsæt dem som sammenkædede objectCopy-oplysninger fra én fil, og indsæt dem som et integreret objekt

Du kan oprette et link til en del af en fil. Det kan f.eks. være, at du vil oprette en kæde til et bestemt område af celler fra et Excel-regneark i stedet for hele arket.

 1. Vælg de oplysninger, du ønsker at indsætte, f.eks. nogle sætninger i et Word-dokument.

 2. Klik på Kopiér i menuen Rediger.

 3. Skift til den anden fil, og klik derefter på det sted, hvor oplysningerne skal vises.

 4. I menuen Rediger skal du klikke på Indsæt speciel og derefter klikke på Indsæt kæde.

 5. I feltet Som skal du klikke på typen af objekt, f.eks. Microsoft Word-dokumentobjekt, og derefter klikke på OK.

Se også

Oprette, redigere eller fjerne et link

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×