Licensvilkår for Microsoft-software

MICROSOFT OFFICE FREMVISER 2007

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor du bor, et af dets associerede selskaber) og dig. Du bedes læse dem. De gælder for ovennævnte software og de medier, du måtte have modtaget den på. Vilkårene gælder også for alle Microsofts

 • opdateringer

 • tillæg

 • internetbaserede tjenester

 • supporttjenester

til denne software, medmindre andre betingelser er vedlagt disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder de vedlagte vilkår.

VED AT TAGE SOFTWAREN I BRUG ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR. SÅFREMT DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DU IKKE RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN.

Hvis du overholder disse licensvilkår, har du nedenstående rettigheder.

 1. INSTALLATION OG BRUGSRETTIGHEDER.    

  1. Generelt.    Du må installere og bruge et hvilket som helst antal kopier af softwaren på dine enheder. Du må kun bruge softwaren til at få vist og udskrive filer, der er oprettet med Microsoft Office-software. Du må ikke bruge softwaren til noget andet formål.

  2. Distribution.    Du må kopiere og distribuere softwaren, såfremt

   • hver kopi er komplet og uændret og indeholder denne aftale, som hver bruger skal acceptere.

   • du kan yde erstatning til, forsvare og skadesløsholde Microsoft og dets associerede selskaber og leverandører for og imod eventuelle krav eller søgsmål, herunder advokatsalærer, der opstår som følge af distributionen af softwaren.

    Du må ikke

   • distribuere softwaren sammen med software, der ikke er fra Microsoft, og som muligvis bruger softwaren til at forbedre sin funktionalitet.

   • ændre oplysninger om copyright, varemærker eller patent i softwaren.

   • bruge Microsofts, dets associerede selskabers eller leverandørers navn, logo eller varemærker til at markedsføre dine produkter og tjenester.

   • distribuere softwaren sammen med skadelige, vildledende eller ulovlige programmer.

   • redigere eller distribuere softwaren, så en del af den bliver underlagt en Undtaget licens. En Undtaget licens kræver, som betingelse for brug, redigering eller distribution, at

    • koden kan offentliggøres eller distribueres i kildekodeform, eller

    • andre har ret til at redigere den.

 2. OMFANGET AF LICENSEN.    Softwaren er givet i licens og ikke solgt. Denne aftale giver dig kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver dig flere rettigheder, har du kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. Du skal samtidig overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, som kun tillader, at du bruger den på bestemte måder. Du må ikke

  1. arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren.

  2. foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, gældende lovgivning udtrykkeligt gør det muligt på trods af denne begrænsning.

  3. tage flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning.

  4. udgive softwaren, så andre kan kopiere den.

  5. udleje, bortlease eller udlåne softwaren.

  6. bruge softwaren til kommercielle software-hosting-tjenester.

 3. SIKKERHEDSKOPI.    Du har ret til at tage én sikkerhedskopi af softwaren. Du må kun benytte den til at geninstallere softwaren.

 4. DOKUMENTATION.    Enhver person, der har gyldig adgang til din computer eller dit interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til dine interne referenceformål.

 5. OVERFØRSEL TIL EN ANDEN ENHED.    Du må afinstallere softwaren og installere den på en anden enhed til eget brug. Du må ikke udføre denne handling for at dele licensen mellem flere enheder.

 6. EKSPORTRESTRIKTIONER.    Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. Du skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug.

 7. SUPPORTTJENESTER.    Da denne software er "som den er og forefindes", ydes der muligvis ikke support på den.

 8. HELE AFTALEN.    Denne aftale og vilkårene for tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og supporttjenester, som du anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supporttjenesterne.

 9. GÆLDENDE LOVGIVNING.    

  1. USA.    Såfremt du har købt softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for brud på aftalen uanset principperne for lovkonflikt. Lovene i den stat, hvor du er bosiddende, gælder for alle andre retskrav, herunder retskrav i henhold til statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for aftaleforhold.

  2. Uden for USA.    Hvis du har købt softwaren i ethvert andet land, gælder lovgivningen i det pågældende land.

 10. JURIDISK VIRKNING.    I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i dit eget land. Du kan også have rettigheder i forhold til den part, du har købt softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen i dit eget land, hvis lovgivningen i dit eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse.

 11. ANSVARSFRASKRIVELSE.     SOFTWAREN ER GIVET I LICENS “SOM DEN ER OG FOREFINDES”. DU BÆRER SELV RISIKOEN FOR BRUG AF SOFTWAREN. MICROSOFT STILLER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DU KAN HAVE ANDRE FORBRUGSRETLIGE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN LOKALE LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. MICROSOFT FRASIGER SIG STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER, I DET OMFANG DET ER MULIGT UNDER DEN LOKALE LOVGIVNING.

 12. BEGRÆNSNINGER FOR OG UDELUKKELSER FRA ERSTATNINGER.    DU KAN FRA MICROSOFT OG MICROSOFTS LEVERANDØRER KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB PÅ OP TIL USD 5,00. DU KAN IKKE OPNÅ ANDRE SKADESERSTATNINGER, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKABER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER.

  Denne begrænsning gælder for

  1. ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer, og

  2. erstatningskrav i forbindelse med kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, forsømmelighed eller anden ikke-økonomisk skade, i det omfang gældende lovgivning gør det muligt.

   Begrænsningerne gælder også, selvom Microsoft kendte til eller burde have kendt til risikoen for skaderne. Ovenstående begrænsninger og ansvarsfraskrivelser gælder muligvis ikke for dig, hvis dit land ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×