Licensaftale for gruppeskabeloner

Microsoft-tjenesteaftale og nærværende licensaftale gælder for de skabeloner, De henter fra dette websted. De bør læse dem. Hvis De ikke accepterer disse vilkår, bør De ikke hente en skabelon. De skal have en gyldig licenseret kopi af Microsoft Office for at kunne bruge disse skabeloner. Skabelonerne omfatter det indhold, der findes i eller leveres sammen med skabelonerne.

Brug. De har ret til at hente, kopiere og bruge skabelonerne i dokumenter og projekter, De opretter. De må distribuere disse dokumenter og projekter til ikke-kommercielle formål. Hvis De ønsker at bruge skabelonerne til ethvert andet formål, kan De gå til siden www.microsoft.com/permission for at få oplysninger om, hvorvidt den pågældende brug er tilladt.

Ingen garanti. Microsoft stiller dette websted til rådighed for medlemmer af Microsoft Office-gruppen, så de kan dele dokumentskabeloner. Disse medlemmer er ikke ansatte hos eller repræsentanter for Microsoft. Af denne grund lover vi ikke, at skabelonerne virker til Deres formål. Vi lover heller ikke, at de er fri for virus, fejl eller andre mangler.

Skabelonerne leveres "som de er og forefindes" og uden garanti af nogen art. De oppebærer den risiko, der er forbundet med at bruge dem. Microsoft og Microsofts leverandører stiller ingen udtrykkelige garantier, garantier og betingelser for så vidt angår skabelonerne. I det omfang den lokale lovgivning gør det muligt, udelukker Microsoft stiltiende garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til bestemte formål, håndværksmæssig indsats, ejendomsret og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder.

Ingen beføjelser og erstatning. De accepterer, at De ikke kan opnå erstatning for direkte skader eller andre skader, herunder erstatning for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader, fra Microsoft. Disse begrænsninger gælder for:

  • Alt, der er relateret til skabelonerne og dette websted.

  • Erstatningskrav i forbindelse med kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, forsømmelighed eller anden ikke-økonomisk skade, i det omfang gældende lovgivning gør det muligt.

Begrænsningerne gælder også, selvom Microsoft kendte til eller burde have kendt til risikoen for skaderne. Ovenstående begrænsninger eller ansvarsfraskrivelser gælder muligvis ikke for Dem, hvis Deres stat eller land ikke tillader ansvarsfraskrivelser for eller begrænsninger af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

Se Meddelelser og procedurer til indgivelse af klager om krænkelse af ophavsret , hvis De mener, skabelonerne krænker Deres eller andres rettigheder.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×