Lave layout af en side ved hjælp af kolonner med avistypografi

Som standard oprettes tekst i en enkelt kolonne, der spænder fra den ene margen til den anden. Du kan formatere tekst i flere kolonner, der også kaldes "aviskolonner." Tekst fylder normalt kolonner i den rækkefølge, som kolonnerne vises i. Når en kolonne er fyldt, vil teksten begynde at fylde den næste kolonne. Hvis du vil have mere kontrol over, hvor kolonner skifter, kan du manuelt indsætte et spalteskift på et bestemt sted eller justere alle kolonner til at have samme længde. Når du bruger flere kolonner, vil teksten flyde fra bunden af en kolonne til toppen af den næste kolonne.

En side med tekst i kolonner

En side med tekst i kolonner

Gør et af følgende:

Opret kolonner

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

For at oprette kolonner i

Skal du

Hele dokumentet

Klikke på Marker alle i menuen Rediger.

Del af dokumentet

Markere teksten.

Eksisterende sektion

Klikke i en sektion eller markere flere sektioner.

 1. På fanen Startside under Afsnit skal du klikke på Knappen Kolonne og derefter klikke på det ønskede antal kolonner.

Skift antallet af kolonner

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

For at anvende ændringerne på

Skal du

Hele dokumentet

Klikke på Marker alle i menuen Rediger.

Del af dokumentet

Markere teksten.

Eksisterende sektion

Klikke i en sektion eller markere flere sektioner.

 1. På fanen Startside under Afsnit skal du klikke på Knappen Kolonne og derefter klikke på det ønskede antal kolonner.

Ændre bredden af kolonnerne

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

For at anvende ændringerne på

Skal du

Hele dokumentet

Klikke på Marker alle i menuen Rediger.

Del af dokumentet

Markere teksten.

Eksisterende sektion

Klikke i en sektion eller markere flere sektioner.

 1. På fanen Hjem under Afsnit skal du klikke på Knappen Kolonne og derefter på Kolonner.

 2. I Bredde-boksene skal du angive kolonnernes bredde.

Indsætte et spalteskift et bestemt sted

 1. Klik på det sted i dokumentet, hvor du vil placere spalteskiftet.

 2. På fanen Layout under Sideopsætning skal du klikke på Skift og derefter på Kolonne.

  Fanen Wordlayout, gruppen Sideopsætning

Juster alle kolonner til at have samme længde

Hvis dit dokument indeholder kolonner med tekst, som ikke helt fylder en side, kan du lave kolonnerne samme længde på den pågældende side, så teksten flyder jævnt mellem dem.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Hvis teksten ikke allerede er formateret med kolonner, skal du oprette kolonnerne.

 3. Klik efter det sidste tegn i slutningen af de kolonner, du vil justere.

 4. På fanen Layout under Sideopsætning skal du klikke på Skift. Derefter skal du under Sektionsskift klikke på Fortløbende.

  Fanen Wordlayout, gruppen Sideopsætning

  Word indsætter en fortløbende sektionsskift, der afbalancerer teksten ligeligt mellem kolonnerne.

  Opgjorte og ikke-opgjorte kolonner

  Opgjorte og ikke-opgjorte kolonner

  Tip: Hvis du vil tvinge en ny side til at starte efter de justerede kolonner, skal du klikke efter det fortløbende sektionsskift og derefter indsætte et manuelt sideskift.

Vise kolonnegrænser

For at gøre det lettere at lave layout kan du vise grænser omkring kolonner, sidemargener og objekter med enkelte, punkterede streger. Disse grænser udskrives ikke.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Word.

 2. Under Værktøjer til redigering og korrektur skal du klikke på Vis.

 3. Markér afkrydsningsfelt Feltkoder under Vis.

Se også

Styre sideinddeling

Indsætte, slette eller ændre et sektionsskift

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×