Løse og forhindre duplikerede data

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Duplikerede data kan medføre forvirring, som i sidste ende koster dig penge, tillid eller goodwill. En duplikeret post kan f.eks. medføre, at let fordærvelige varer leveres til en forkert adresse. Access kan hjælpe dig med at forhindre duplikerede data ved at gøre det nemt at genbruge data, og ved at gøre det muligt at angive, at nye værdier skal være entydige.

Bemærk:  De metoder, der beskrives i denne artikel, kan ikke bruges med webdatabaser. Du kan dog bruge dem i en skrivebordsdatabase og derefter bruge den database som en kilde til oprettelse af en ny webdatabase. Du kan finde oplysninger om webdatabaser i artiklen Opbygge en Access-database til deling på internettet.

Bemærk: I denne artikel gælder ikke for Access-apps – den nye type database du udformer med Access og Publicer online. Du kan få flere oplysninger i oprette en Access-app .

Denne artikel indeholder

Oversigt

Inden du begynder

Klargøre eksempeldata for at følge nogle eksempler

Slette eller redigere duplikerede data i en tabel

Løse duplikerede data i flere tabeller

Forhindre, at brugere angiver duplikerede data i en tabel

Oversigt

En af de primære årsager til at bruge en relationsdatabase, f.eks. Access, er at undgå duplikerede data, som kan medføre forvirring og problemer. Hvis du opretter en database ved at indsamle data fra eksisterende systemer, f.eks. et sæt Excel-projektmapper, kan du nogle gange ende med at få duplikerede data, som skal løses, inden du begynder at bruge databasen. Hvis du desuden ikke er omhyggelig i designfasen (eller hvis det af andre årsager ikke er praktisk muligt), kan der nogle gange opstå duplikerede data i en database, især hvis flere brugere opretter data samtidig.

Hvad er duplikerede data?

Duplikerede data behøver ikke betyde, at der er to helt nøjagtige kopier af de samme data. Duplikerede data er derimod forskellige, men de refererer til det samme som andre data. Det behøver ikke at være forkert, men kan f.eks. være en persons fulde navn med og uden initial for mellemnavn.

Duplikerede data kan opstå på forskellige niveauer:

 • To eller flere poster kan indeholde duplikerede felter.    To poster kan blive opfattet som duplikerede, selvom det ikke er alle felter i posterne, der indeholder ens dataværdier. I følgende figur kan du f.eks. se to poster for Antonio Moreno Taquería.

  Duplikerede poster for en kunde i tabellen Kunder

  Selvom hver enkelt post har et entydigt kunde-id (værdien i kolonnen længst til venstre), matcher værdierne i felterne Navn, Adresse og By. Der blev måske oprettet to poster for den samme kunde, eller der kan være en god grund til, at to forskellige kunder arbejder i samme firma. Du skal bruge din viden om din virksomhed til at kontrollere, om denne type poster er duplikerede data.

 • To eller flere tabeller kan indeholde ensartede data.    Det kan f.eks. være, at tabellen Kunder og tabellen Klienter indeholder poster for den samme kunde.

  Tabellerne Kunder og Klienter med overlappende data

  Selvom tabellerne kan have forskellige strukturer, indeholder begge tabeller den samme type oplysninger – kundedata – så du bør overveje at oprette en ny tabel, der kombinerer dataene.

 • To eller flere databaser kan indeholde ensartede data.    Hvis du finder ud af, at to eller flere databaser indeholder ensartede data, eller du arver en database, der har overlappende oplysninger i forhold til din nuværende database, bør du sammenligne dataene og strukturen af databaserne og tage de nødvendige skridt for at konsolidere dem.

  Manuel sammenligning af databaser, selv små databaser, er ikke nogen let opgave. Hvis du har brug for hjælp til sammenligningen, kan du købe værktøjer til sammenligning af indholdet og strukturen af Access-databaser hos flere tredjepartsleverandører.

  Vigtigt: Hvis du går i gang med at fjerne duplikerede data fra dine tabeller, og der stadig vises duplikerede data i en formular eller rapport, kan det skyldes forkert udformning af en formular eller rapport. Kontrollér, at de underliggende tabeller og forespørgsler er korrekt forbundne, og at formular- eller rapportafsnittene ikke indeholder mere end ét kontrolelement, der er bundet til samme kontrolelementkilde. Du kan finde flere oplysninger om rapportdesign i artiklen Introduktion til rapporter.

Hvad er duplikerede data ikke?

 • Nogle gange deler to eller flere poster et sæt værdier, men de refererer ikke til den samme ting. Der kan f.eks. være flere kunder, der hedder Martin Hansen, men værdierne er ikke duplikerede, fordi de refererer til forskellige personer. Når det sker, er der ikke nogen risiko for at få duplikerede data, så længe der er andre felter i databasen, f.eks. id-felter, brugernavne, adresser eller postnumre, som indeholder tilpas mange entydige oplysninger til at skelne posterne fra hinanden.

 • De data, der returneres af en forespørgsel, kan se ud til at indeholde duplikerede poster, hvis forespørgslen ikke medtager de felter, der identificerer posterne entydigt. I denne figur kan du f.eks. se de data, der returneres af en forespørgsel:

  En visning, der ikke omfatter et felt, der entydigt identificerer posterne

  Der er flere rækker i forespørgselsresultatet, som ser ud til at være duplikerede. Hvis den samme forespørgsel medtager nøglefeltet, kan du se, at hver post faktisk er entydig:

  Visning omfatter nu feltet Ordre-id, så duplikerede poster undgås

  Du kan undgå forvirring, hvis du medtager entydige felter for posterne, når du opretter en forespørgsel. Du kan bruge et primær nøgle-felt til formålet, men du kan også kombinere andre felter. Du kan f.eks. have mange forekomster af et almindeligt kontaktnavn og mange forekomster af et bynavn, men hvis du medtager et telefonnummer og en adresse, kan kombinationen af data være nok til at gøre hver post entydig.

Løse og forhindre duplikerede data

Du kan løse duplikerede data ved enten at redigere dem eller slette dem.

 • Rediger en duplikeret post, hvis den repræsenterer noget andet, f.eks. en post for en kunde, der ikke findes en anden post for, og som ved en fejl eller forkert input er blevet en kopi af en anden post.

 • Slet en duplikeret post, hvis den ikke repræsenterer noget andet, dvs. hvis der findes en anden post for det samme, som du foretrækker at bruge.

 • I nogle tilfælde skal du slette den ene duplikerede post og redigere den anden, hvis ingen af posterne er helt rigtige. Hvis du vil slette fra en tabel, der relaterer til andre tabeller, skal du muligvis aktivere kaskadevis sletning for nogle af relationerne.

Hvis du vil forhindre, at der opstår duplikerede data, kan du overveje følgende:

 • Kontrollér, at hver af dine tabeller har en primær nøgle.

 • Hvis der er felter, som ikke er en del af en primær nøgle, men som skal indeholde entydige værdier, skal du oprette entydige indekser for disse felter.

 • Overvej at oprette formularer til datainput, og brug lister i disse formularer for at gøre det nemmere at finde eksisterende værdier.

Toppen af siden

Inden du starter

Inden du begynder at slette duplikerede data, bør du gøre følgende:

 • Sørg for, at databasefilen ikke er skrivebeskyttet.

 • Hvis andre bruger din database, og du vil forstyrre dem mindst muligt, kan du bede dem lukke de objekter, du vil arbejde med. Ellers kan der opstå datakonflikter.

 • Hvis det kan accepteres, at databasen ikke er tilgængelig, mens du arbejder på den, skal du åbne databasen med udelt adgang. Det kan du gøre ved at klikke på Åbn under fanen Filer. Vælg databasen i dialogboksen, klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter på Åbn med udelt adgang.

  Åbne en fil med udelt adgang

 • Sikkerhedskopiér din database, før du sletter poster. Du kan ikke ophæve eller fortryde en slettehandling. Den eneste måde at gendanne slettede poster på er at gendanne dem fra en sikkerhedskopi. En slettehandling kan også slette poster i relaterede tabeller. Det er derfor bedst at sikkerhedskopiere hele databasen, før du begynder handlingen.

Sikkerhedskopiere en database

 1. Klik på fanen Filer, klik på Gem som, og klik derefter på Sikkerhedskopiér database under Gem database som.
  Dialogboksen Gem som vises, og Access føjer den aktuelle dato til filnavnet. Hvis du f.eks. har en database, der hedder Aktiver, opretter Access følgende type filnavn: Aktiver_2011-10-29.

 2. Acceptér standardnavnet og -placeringen, eller vælg et andet navn eller en anden placering, og klik derefter på Gem.
  Den oprindelige fil lukkes, der oprettes en sikkerhedskopi, og den oprindelige fil åbnes igen.

Bemærk: Hvis du vil gendanne en sikkerhedskopi, skal du lukke den oprindelige fil og omdøbe den, så sikkerhedskopien kan få navnet på den oprindelige version. Giv sikkerhedskopien navnet på den oprindelige version, og åbn den i Access.

Toppen af siden

Klargøre eksempeldata for at følge nogle eksempler

Trinnene i denne artikel bruger følgende eksempeltabeller. Hvis du vil følge eksemplerne, skal du kopiere eksempeltabellerne til en ny, tom database ved at følge trinnene sidst i afsnittet.

Tabellen Kunder:

Firmanavn

Kontaktnavn

Adresse

By

Postnr.

Telefon

Baldwin Museum of Science

Morten Pedersen

1 Main St.

New York

12345

+1 (505) 555-2122

Blue Yonder Airlines

Waleed Heloo

52 1st St.

Boston

23456

+1 (104) 555-2123

Coho Winery

Pica Guido

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

34567

+1 (206) 555-2124

Contoso Pharmaceuticals

Jean Philippe Bagel

1 Contoso Blvd.

London

NS1 EW2

+44 (171) 555-2125

Fourth Coffee

Julian Price

Calle Smith 2

Mexico City

56789

+52 (7) 555-2126

Coho Winery

Christine Hughes

3122 75th St. S.

Seattle

34567

+ 1 (206) 555-2125

Humongous Insurance

Steve Larsen

67 Big St.

Tampa

01234

+1 (916) 555-2128

Trey Research

Dana Birkby

2 Nosey Pkwy

Portland

43210

+1 (503) 555-2129

Fourth Coffee

Reshma Patel

Calle Smith 2

Mexico City

56789

+52 (7) 555-2233

Tabellen Medarbejdere:

Sidste Navn

Fornavn

Adresse

By

Fødselsdato

Ansættelsesdato

Barnhill

Josh

1 Main St.

New York

5. februar 1968

10. juni 1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Boston

22. maj 1957

22. november 1996

Guido

Pica

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

11. november 1960

11. marts 2000

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

22. marts 1964

22. juni 1998

Price

Julian

Calle Smith 2

Mexico City

5. juni 1972

5. januar 2002

Hughes

Christine

3122 75th St. S.

Seattle

23. januar 1970

23. april 1999

Steffensen

Jakob

67 Big St.

Tampa

14. april 1964

14. oktober 2004

Birkby

Dana

2 Nosey Pkwy

Portland

29. oktober 1959

29. marts 1997

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

22. marts 1964

20. juni 1998

Tabellen Skyldigt beløb:

Firmanavn

Kontaktnavn

Adresse

By

Postnr.

Telefon

SkyldigtBeløb

Baldwin Museum of Science

Morten Pedersen

1 Main St.

New York

12345

+1 (505) 555-2122

kr. 5.567,80

Blue Yonder Airlines

Waleed Heloo

52 1st St.

Boston

23456

+1 (104) 555-2123

kr. 18.932,40

Coho Winery

Pica Guido

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

34567

+1 (206) 555-2124

kr. 3.217,90

Contoso Pharmaceuticals

Jean Philippe Bagel

1 Contoso Blvd.

London

NS1 EW2

+44 (171) 555-2125

€ 457,68

Fourth Coffee

Julian Price

Calle Smith 2

Mexico City

56789

+52 (7) 555-2126

kr. 987,50

Coho Winery

Christine Hughes

3122 75th St. S.

Seattle

34567

+ 1 (206) 555-2125

kr. 3.217,90

Humongous Insurance

Steve Larsen

67 Big St.

Tampa

01234

+1 (916) 555-2128

kr. 2.974,50

Trey Research

Dana Birkby

2 Nosey Pkwy

Portland

43210

+1 (503) 555-2129

kr. 5.090,90

Fourth Coffee

Reshma Patel

2 Calle Smith

Mexico City

56789

+52 (7) 555-2233

kr. 987,50

Tabellen Klienter:

Navn

Adresse

By

Telefon

Fax

Baldwin Museum of Science

1 Main St.

New York

+1 (505) 555-2122

+1 (505) 555-2122

Blue Yonder Airlines

52 1st St.

Boston

+1 (104) 555-2123

+1 (104) 555-2123

Coho Winery

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

+1 (206) 555-2124

+1 (206) 555-2124

Contoso Pharmaceuticals

1 Contoso Blvd.

London

+44 (171) 555-2125

+44 (171) 555-2125

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

+52 (7) 555-2126

+52 (7) 555-2126

Consolidated Messenger

3122 75th St. S.

Seattle

+1 (206) 555-2125

+1 (206) 555-2129

Graphic Design Institute

67 Big St.

Tampa

+1 (916) 555-2128

+1 (916) 555-2128

Litware, Inc.

3 Microsoft Way

Portland

+1 (503) 555-2129

+1 (503) 555-2110

Tailspin Toys

4 Microsoft Way

Portland

+1 (503) 555-2233

+1 (503) 555-2239

Indsætte eksempeldata i Excel-regneark

 1. Start Excel. Der åbnes en tom projektmappe.

 2. Tryk på Skift+F11 for at indsætte et regneark (da du skal bruge fire).

 3. Kopiér dataene fra hver eksempeltabel til et tomt regneark. Medtag kolonneoverskrifterne (den første række).

Oprette databasetabeller ud fra regneark

 1. Markér dataene i det første regneark, og medtag kolonneoverskrifterne.

 2. Højreklik på navigationsruden, og klik derefter på Sæt ind.

 3. Klik på Ja for at bekræfte, at den første række indeholder kolonneoverskrifter.

 4. Gentag trin 1-3 for hvert af de resterende regneark.

Toppen af siden

Slette eller redigere duplikerede data i en tabel

Finde poster, hvor nogle felter matcher helt eller delvist

Brug af en forespørgsel til at slette duplikerede poster fra en tabel og deres relaterede poster i andre tabeller

Oprette og køre en sletteforespørgsel

Finde poster, hvor nogle felter matcher helt eller delvist

 • Opret en forespørgsel ved hjælp af guiden Find dubletter. Som standard returnerer forespørgslen kun matchende poster, når værdierne i hvert enkelt felt matcher tegn for tegn. Hvis du vil finde delvise matches, kan du bruge et udtryk i forespørgslen, eller du kan ændre SQL-koden (Structured Query Language).

 • Du kan vælge at redigere feltværdierne eller slette poster, når du gennemser forespørgselsresultaterne i dataarkvisning.

 • Du kan også vælge at bruge et udtryk i forespørgslen, der medtager værdier, der er delvist ens.

I de følgende trin bruges eksempeltabellen Kunder, som du finder i afsnittet Klargøre eksempeldata for at følge nogle eksempler.

Oprette en forespørgsel til at finde duplikerede poster

 1. Klik på Forespørgselsguiden i gruppen Forespørgsler under fanen Opret.

 2. Klik på Forespørgselsguiden Find dubletter i dialogboksen Ny forespørgsel, og klik derefter på OK.

 3. Vælg tabellen Kunder på listen over tabeller, og klik derefter på Næste.

 4. På listen over tilgængelige felter skal du vælge felterne Firmanavn, Adresse og By – de felter, hvor du vil tjekke, om de er ens. Klik på Næste.

 5. På den næste liste over tilgængelige felter skal du vælge det felt eller de felter, der indeholder de data, du vil undersøge eller opdatere, eller de felter, der indeholder data, som kan gøre det lettere for dig at skelne mellem dublerede og ikke-dublerede poster. Hvis du bruger tabellen Kunder, skal du tilføje felterne Kontaktnavn og Telefon, fordi dataene i disse felter kan gøre det lettere at finde de duplikerede værdier og muligvis forklare, hvorfor værdierne blev indtastet. Klik på Næste.

 6. Acceptér det foreslåede navn (Finde dubletter for kunder), eller angiv dit eget navn, og klik på Udfør for at køre forespørgslen.

Firmanavn

Adresse

By

Kontaktnavn

Telefon

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

Julian Price

+1 (7) 555-2126

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

Reshma Patel

+1 (7) 555-2233

 1. Da du oprettede tabellen Kunder, bemærkede du muligvis mere end to duplikerede poster (tabellen indeholder fire). Du ser ikke de andre duplikerede poster, fordi værdierne i feltet Adresse ikke matcher tegn for tegn. Du kan ændre forespørgslen, så der returneres værdier, der matcher delvist – i den næste række trin forklares hvordan.

Tilpasse forespørgslen til at finde duplikerede poster, så den finder de poster, der er delvist ens

 1. Skift forespørgselsvisningen til SQL. Det kan du gøre på følgende måde:

  • Højreklik på forespørgslens dokumentfane, og klik derefter på SQL-visning.

  • I navigationsruden skal du højreklikke på forespørgslen og derefter klikke på SQL-visning.

 2. Ændre SQL-koden for at finde og sammenligne delvise værdier.

  Hvis du brugte tabellen Kunder i de forrige trin, vises følgende SQL-sætning:

  SELECT Customers.[Company Name], Customers.[Address], Customers.[City], Customers.[Contact Name], Customers.[Phone]
  FROM Customers
  WHERE (((Customers.[CompanyName]) In (SELECT [CompanyName] FROM [Customers] As Tmp GROUP BY [CompanyName],[Address],[City] HAVING Count(*)>1 And [Address] = [Customers].[Address] And [City] = [Customers].[City])))
  ORDER BY Customers.[CompanyName], Customers.[Address], Customers.[City];

  Bemærk, at WHERE-delsætningen bruger en SELECT-sætning til at identificere duplikerede poster. SELECT-sætninger medfører en liste over de firmanavne, der findes i mere end én post, og som har samme adresse og by, og WHERE-delsætningen bruger den liste over navne til at begrænse resultaterne i forespørgslen.

  Antag, at du beslutter at ændre feltet adresse for at returnere delvise matches – sig de første syv tegn i adressen, skal stemme overens – så du kan finde potentielle dubletter som følge af enkel typografiske forskelle. Du kan ændre WHERE-delsætning på følgende måde:
  WHERE (((Customers.[CompanyName]) In (SELECT [CompanyName] FROM [Customers] As Tmp GROUP BY [CompanyName],Left([Address],7),[City] HAVING Count(*)>1 And Left([Address],7) = Left([Customers].[Address],7) And [City] = [Customers].[City]))), hvis du vil gøre kriterierne for mere eller mindre restriktiv, du ændrer de tal, der bruges af funktionen venstre. Du kan for eksempel bruge Left([Address],5) til at matche ved hjælp af kun de første fem tegn.

 3. Klik på Kør Knapflade for at køre forespørgslen og få vist resultaterne i dataarkvisning.

  Forespørgslen returnerer alle fire duplikerede poster:

Virksomhed Navn

Adresse

By

Kontaktnavn

Telefon

Coho Winery

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

Pica Guido

+1 (206) 555-2124

Coho Winery

3122 75th St. S.W

Seattle

Christine Hughes

+1 (206) 555-2125

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

Julian Price

+1 (7) 555-2126

Fourth Coffee

Calle Smith 2

Mexico City

Reshma Patel

+1 (7) 555-2233

Redigere eller slette posterne

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil redigere værdien i et felt, skal du markere feltet og angive en ny værdi. Hvis Reshma Patel i eksempeldataene arbejder hos Fourth Coffee på en anden adresse i Mexico City, skal du ændre værdien i feltet Adresse for den post.

 • Hvis du vil slette en hel post (en række), skal du klikke på rækkevælgeren (det tomme felt ved siden af rækken) og trykke på Delete. Hvis der kun findes én adresse for Coho Winery i eksempeldataene, og kontakten er Pica Guido, skal du slette den anden post for Coho Winery.

Brug af en forespørgsel til at slette duplikerede poster fra en tabel og deres relaterede poster i andre tabeller

Hvis du har for mange duplikerede poster til at kunne løse dem manuelt, kan du overveje at bruge en forespørgsel til at slette poster. Inden du bruger en forespørgsel til at slette poster med, skal du kontrollere tabelrelationerne. Hvis den tabel, der indeholder duplikerede data, er relateret til en anden tabel, bør du kontrollere, om de duplikerede poster findes i tabellen på en-siden af en en til mange-relation. Det kan du kontrollere ved hjælp af værktøjet Relationer:

 1. Klik på Relationer i gruppen Relationer under fanen Databaseværktøjer.

 2. Find tabellerne i vinduet Relationer, og se efter symbolerne ud for hver tabel. Hvis en tabel har "1", og den anden har et uendeligt-symbol, er det en en til mange-relation.

 3. Hvis dataene findes på en-siden (der vises "1" ud for tabellen), bør du aktivere kaskadevis sletning for relationen. Kaskadevis sletning sletter de poster, der relaterer til den post, du sletter. Du kan f.eks. have en kunde, der har afgivet mange ordrer, og hvis du sletter kundeposten, vil du måske også slette alle de ordreposter, der er oprettet for kunden.

 4. Hvis dataene findes på mange-siden (der vises et uendeligt-symbol ud for tabellen), og det betyder ikke noget, om kaskadevis sletning er aktiveret.

Oprette og køre en sletteforespørgsel

Vigtigt: Du kan ikke fortryde resultaterne af en sletteforespørgsel. Du bør sikkerhedskopiere databasen, før du kører sletteforespørgslen.

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Forespørgsler under fanen Opret.

 2. Dobbeltklik på den tabel, hvorfra du vil slette poster i dialogboksen Vis tabel.
  Vises tabellen i Forespørgselsdesigner. Denne figur viser en typisk tabel i Forespørgselsdesigner.

  En tabel i Forespørgselsdesigner

  1. Tabel i Forespørgselsdesigner
  2. Forespørgselsgitteret

 3. Dobbeltklik på stjernen (*) for at føje alle felterne i tabellen til designgitteret. Når alle tabelfelterne tilføjes, kan sletteforespørgslen slette hele poster (rækker) fra tabellen.

 4. Tilføj et eller flere felter, du vil bruge til at identificere de poster, der skal slettes. Antag f.eks., at en kunde holder op med at drive sin virksomhed, og du skal slette alle ventende ordrer for den pågældende kunde. Hvis du vil finde lige præcis de poster, kan du føje felterne Kunde-id og Ordredato til designgitteret.

 5. Under de felter, du lige har tilføjet, skal du angive kriterierne i rækken Kriterier i designgitteret. Du kan f.eks. angive kunde-id'et for den kunde, der lukkede sin virksomhed, og du kan angive datoen for, hvornår ordrer er ugyldige.

  Du kan finde flere oplysninger om brug af kriterier i artiklen Eksempler på forespørgselskriterier.

 6. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis for hvert kriteriefelt.

 7. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design. Kontrollér, at forespørgslen returnerer de poster, du vil slette.

 8. Klik på Designvisning i gruppen Resultater under fanen Design.

 9. Klik på Slet i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

  Access ændrer udvælgelsesforespørgslen til en sletteforespørgsel, skjuler rækken Vis i den nederste del af designgitteret og tilføjer rækker Slet.

 10. Kontrollér, at der vises Fra i rækken Slet i kolonnen (alle felter) *. Ordet Hvor bør blive vist i alle kolonner med kriterier.

 11. Klik på Kør i gruppen Resultater inder fanen Design.

 12. Klik på Ja for at bekræfte, at du vil slette dataene.

Skjule bekræftelsesmeddelelsen

Følg disse trin, hvis du ikke vil have vist en bekræftelsesmeddelelse hver gang, du kører en sletteforespørgsel eller en forespørgsel med en anden handling.

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

 2. Klik på Klientindstillinger i dialogboksen Access-indstillinger, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Handlingsforespørgsler under Bekræft i sektionen Redigering.

Toppen af siden

Løse duplikerede data i flere tabeller

De data, der er duplikeret på tværs af tabeller, skyldes som regel poster, der overlapper hinanden, dvs. der findes en post for det samme element i mere end én tabel. Dette kan være kompliceret, hvis tabellerne ikke indeholder de samme felter. Den ene tabel kan f.eks. bruge fulde navne, mens den anden indeholder separate felter for fornavn og efternavn. Denne situation opstår nogle gange, når:

 • Du opretter en ny database ud fra en række forskellige datakilder

 • Du integrerer en ny datakilde i en eksisterende database

 • Du fletter to ensartede databaser

Du kan løse problemet ved at kombinere alle data fra overlappende tabeller i en ny tabel, beslutte, hvilke poster du vil slette, og derefter slette de uønskede poster fra den nye tabel. Brug derefter den nye tabel til at erstatte de to gamle tabeller.

Oprette en forespørgsel, der viser alle poster fra de overlappende tabeller sammen

Oprette en ny tabel ud fra posterne i de overlappende tabeller

Beslutte og angive, hvilke poster der skal slettes fra den nye tabel

Oprette en forespørgsel, der sletter de uønskede duplikerede poster

Oprette en forespørgsel, der viser alle poster fra de overlappende tabeller sammen

Hvis du vil samle de overlappende poster fra flere tabeller, kan du oprette en foreningsforespørgsel. En foreningsforespørgsel filtrerer som regel duplikerede poster fra, men du kan bruge nøgleordet ALL til at angive, at du gerne vil se de duplikerede poster. Du bør også sortere posterne efter et felt, der indeholder de værdier, du vil sammenligne, f.eks. navne. I følgende procedure bruges eksempeltabellerne Klienter og Kunder fra afsnittet Klargøre eksempeldata for at følge nogle eksempler.

Bemærk: Du kan bruge mere end to tabeller i en foreningsforespørgsel ved at tilføje en UNION ALL-delsætning mellem hvert par af SELECT-sætninger.

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Forespørgsler under fanen Opret.

 2. Luk dialogboksen Vis tabel uden at føje tabeller eller forespørgsler til designgitteret.

 3. Klik på Vis i gruppen Resultater på fanen Design , og klik derefter på SQL-visning.

 4. Indsæt følgende SQL-sætning i vinduet.

  SELECT CompanyName, ContactName, Address, City, PostalCode, Phone, "" AS Remove FROM Customers 
  UNION ALL
  SELECT Name, "" AS ContactName, Address, City, "" AS PostalCode, Phone, "" AS Remove FROM Clients
  ORDER BY [Company Name];

  Den første SELECT-sætning henter poster fra tabellen Kunder, og den anden SELECT-sætning henter poster fra tabellen Klienter, og den opretter tomme værdier for de felter, der findes i tabellen Kunder, men ikke i tabellen Klienter. Begge SELECT-sætninger indeholder også et nyt felt, som du kan bruge senere for at angive, hvilke poster du vil slette. UNION ALL-delsætningen samler alle poster fra begge tabeller. ORDER BY-delsætningen sorterer posterne, så duplikerede poster placeres sammen, så de er nemmere at gennemgå.

  Bemærk: Hver enkelt SELECT-sætning i en foreningsforespørgsel skal returnere det samme antal felter og i samme rækkefølge. De tilsvarende felter skal have kompatible datatyper, men der er én undtagelse: Du kan bruge et felt af typen Tal og et felt af typen Tekst som tilsvarende felter. Husk også, at feltnavne kan være forskellige: forespørgselsresultaterne bruger feltnavnene fra den første SELECT-sætning.

 5. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design for at se resultaterne.

 6. Gem forespørgslen. Du skal bruge forespørgslen som datakilde til en ny tabel.

Oprette en ny tabel ud fra posterne i de overlappende tabeller

Du kan bruge en foreningsforespørgsel som datakilde til en ny forespørgsel, der opretter en ny tabel. Den nye tabel indeholder alle posterne fra de overlappende tabeller. Du kan derefter redigere posterne og slette dem, du ikke vil beholde.

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Forespørgsler under fanen Opret.

 2. Klik på fanen Forespørgsler i dialogboksen Vis tabel, og dobbeltklik derefter på den foreningsforespørgsel, du har oprettet i ovenstående afsnit.

 3. Dobbeltklik på stjernen i foreningsforespørgslen i forespørgselsdesigneren for at tilføje alle felterne til forespørgselsresultaterne.

 4. Klik på Tabeloprettelse i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

 5. Skriv et navn for den nye tabel i dialogboksen Tabeloprettelse.

 6. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Beslutte og angive, hvilke poster der skal slettes fra den nye tabel

Når du har kombineret dataene i en ny tabel, skal du gennemse den og markere de poster, du vil slette.

 1. Åbn den nye tabel.

 2. Gennemse hvert sæt af duplikerede poster, og angiv et "x" i feltet Fjern for de duplikerede poster, du vil slette. Du bør kun bevare én post for hvert sæt at duplikerede poster.

Oprette en forespørgsel, der sletter de uønskede duplikerede poster

Hvis du vil slette de uønskede duplikerede poster, skal du følge trinnene i afsnittet Oprette og køre en sletteforespørgsel med følgende ændringer:

 1. På trin 4 (tilføj de felter, der skal bruges som slettekriterier), skal du tilføje feltet Fjern.

 2. På trin 5 (angiv kriterier), skal du angive et "x" i rækken Kriterier for feltet Fjern.

Toppen af siden

Forhindre, at brugere angiver duplikerede data i en tabel

Her får du nogle tip, der kan være med til at forhindre, at brugerne opretter duplikerede data i en tabel.

 • Angiv et felt til kun at indeholde entydige værdier.    Gør et af følgende:

  • Angiv feltet som en primær nøgle. Du kan kun gøre dette, hvis der ikke allerede findes en primær nøgle for tabellen. Du angiver feltet som en primær nøgle ved at åbne tabellen i designvisning, højreklikke på feltnavnet og derefter klikke på Primær nøgle Knapflade . Der accepteres kun entydige værdier i et primær nøgle-felt, og der vises en meddelelse til brugerne, hvis de angiver en værdi, der allerede findes.

  • Hvis tabellen allerede indeholder en primær nøgle, og et andet felt, der skulle indeholde entydige værdier, er en potentiel kilde til duplikerede data, skal du angive egenskaben Indekseret for feltet til Ja (ingen dubletter) på følgende måde:

   1. Højreklik på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

   2. Klik på Indekseret i ruden med feltegenskaber, og vælg Ja - ingen dubletter på rullelisten.

 • Angiv, at en kombination af værdier i to eller flere felter skal være entydige for hver post.    Du kan f.eks. angive en kombination af felter, f.eks. Kontaktnav, Adresse og By, som den primære nøgle for tabellen. Hvis du får brug for at oprette en post, som har de samme værdier som en anden post, skal du fjerne begrænsningen, hvilket kan medføre et stort ekstraarbejde.

  Følg disse trin for at oprette en primær nøgle med flere felter:

  1. Åbn tabellen i designvisning.

  2. Klik på rækkevælgeren til venstre for det første felt, så hele rækken markeres.

  3. Hold Ctrl nede, mens du klikker på rækkevælgeren for andre felter, du vil medtage i den primære nøgle.

  4. Højreklik på de valgte felter, og klik derefter på Primær nøgle Knapflade .

   Dette trin angiver egenskaben Indekseret i hvert felt i den primære nøgle til Ja (dubletter OK), så du f.eks. kan angive samme navn, adresse eller by i flere poster, men du kan ikke angive en identisk kombination af navn, adresse og by i mere end én post. Du kan f.eks. have to kontakter med navnet Jean Philippe Bagel, som bor på 2345 Main Street, men de kan ikke begge bo i London.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×