Lære om PerformancePoint-scorecard

Scorecards bruges til at vise resultaterne for et eller flere elementer, f.eks. KPI'er (key performance indicators), ved at sammenligne faktiske resultater med målværdier. Scorecards minder om de tabeller, der indeholder grafiske indikatorer. PerformancePoint-scorecards er de scorecards, der er oprettet ved hjælp af PerformancePoint-dashboarddesigner.

Dashboardbrugerne kan udforske data, anvende filtre og eksportere kopier af PerformancePoint-scorecards til Microsoft PowerPoint eller Microsoft Excel. Simple scorecards bruges typisk til at sammenligne faktiske resultater med målværdier. PerformancePoint-scorecards varierer dog i kompleksitet og kan indeholde avancerede funktioner.

Et PerformancePoint-scorecard kan se ud som følgende billede:

Et PerformancePoint-scorecard med mere end én KPI i kolonner

På følgende liste beskrives nogle af de funktioner, du kan se i et PerformancePoint-scorecard:

 • Tendensindikatorer, f.eks. pile, som viser, om resultaterne er blevet forbedret, forblevet de samme eller forværret i forhold til en tidligere tidsperiode.

 • Komplekse KPI'er, som måler resultater ved at sammenligne flere værdier eller bruger beregnede målepunkter. Antag f.eks., at salgsresultatet ikke kun bestemmes ved at sammenligne bruttosalgsmængder med kvoten, men også ved at medberegne bruttoprofitmargen og vægtede målepunkter for salg. I det tilfælde kan du have KPI'er, som viser alle målingerne af salgsresultater, og derefter beregne en overordnet resultatmåling.

 • Time intelligence for at vise resultatet for dynamiske tidsperioder eller fra og med en bestemt dato. Du kan f.eks. have en kolonne i dit scorecard, som er mærket Seneste seks måneder, og som opdateres automatisk.

 • Rækker og kolonner, der kan udvides eller skjules, som du kan bruge til at få vist flere eller færre detaljer i et scorecard. Antag f.eks., at du har et element kaldet Alle produkter på rækker i dit scorecard. Afhængigt af hvordan dit scorecard er konfigureret, kan du klikke på Produkter og se det næste detaljeniveau. Dit scorecard opdateres og viser yderligere rækker, en for hvert element i gruppen Produkter.

 • KPI'er, der bruges som filtre til andre rapporter, f.eks. analysediagrammer eller gitre i et dashboard. Antag f.eks. at du har et scorecard, som er forbundet til et analysediagram. Når du klikker på en KPI, opdateres analysediagrammet automatisk, så det viser de oplysninger, som er relevante for den pågældende KPI. Når du klikker på en anden KPI, opdateres rapporten igen for at vise oplysninger for den pågældende KPI osv.

 • Mulighed for at åbne et opdelingstræ for at analysere, hvordan individuelle medlemmer bidrager til en værdi. Afhængigt af hvordan et scorecard er konfigureret, og om det bruger SQL Server Analysis Services-data, kan du højreklikke på en værdi og derefter klikke på Opdelingstræ.

PerformancePoint-scorecard kan bruge de data, som er lagret i følgende datakilder:

 • SQL Server Analysis Services

 • En SharePoint-liste

 • En Excel Services-fil

 • En SQL Server-tabel

 • En liste med værdier, som er oprettet af forfatteren til et scorecard

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×