Lære mere om arbejdsområder i SharePoint Workspace 2010

Denne artikel beskriver de forskellige typer arbejdsområder, du kan oprette i SharePoint Workspace.

Få mere at vide om:

SharePoint-arbejdsområder

Hvorfor oprette SharePoint-arbejdsområder?

Metoder til at oprette et SharePoint-arbejdsområde

Oprette et SharePoint-arbejdsområde, mens du besøger SharePoint-webstedet i en webbrowser

Oprette et SharePoint-arbejdsområde fra startområdet i SharePoint Workspace

Overførselsindstillinger i SharePoint-arbejdsområder

Om brug af eksterne lister i et SharePoint-arbejdsområde

Om ikke-understøttede indholdstyper

Om synkronisering af indhold mellem et SharePoint-arbejdsområde og det tilsvarende SharePoint-websted

Om sletning af SharePoint-arbejdsområder

Groove-arbejdsområder

Groove-arbejdsområders begrænsninger

Delte mapper

SharePoint-arbejdsområder

Med denne type arbejdsområde kan du oprette en kopi af et SharePoint-websted på din lokale computer, som automatisk synkroniseres med serveren.

Et SharePoint-arbejdsområde er din egen personlige kopi af SharePoint-webstedet eller udvalgte lister og biblioteker, du vælger at tage offline og synkronisere fra det pågældende websted. Arbejdsområdet har kun dig som medlem. Du deler indholdsopdateringer med andre SharePoint-brugere, når arbejdsområdet synkroniseres med SharePoint-webstedet.

Bemærk:  I modsætning til Groove-arbejdsområder synkroniseres SharePoint-arbejdsområder ikke på alle de computere, hvorpå du har din konto. Du skal oprette separate kopier af dine SharePoint-arbejdsområder på hver enkelt computer.

Med andre ord giver et SharePoint-arbejdsområde dig adgang til SharePoint-webstedsindhold når som helst, uanset om du er tilsluttet netværket.

Bemærk:  SharePoint-arbejdsområder kan kun synkroniseres med websteder, der kører på Microsoft SharePoint Server 2010 eller senere, Microsoft SharePoint Foundation 2010, SharePoint Online 2010 servere eller senere.

Hvorfor oprette SharePoint-arbejdsområder?

Den mest indlysende grund til at oprette et SharePoint-arbejdsområde er for at få adgang til dine SharePoint-webstedsdata, når du ikke kan få adgang til netværket, eller når du er offline.

Derudover foretrækker mange brugere de funktioner og det arbejdsmiljø, der findes i SharePoint-arbejdsområder, frem for dem, der findes, hvis de arbejder direkte på SharePoint-websteder i en webbrowser. SharePoint-arbejdsområder giver f.eks. mulighed for hurtig og nem navigation i lister og biblioteker. Du kan skifte mellem lister og biblioteker ved at klikke med musen og på denne måde helt undgå websider. Hvis du arbejder med indhold fra flere forskellige SharePoint-websteder, kan du overføre dette indhold til en række SharePoint-arbejdsområder og organisere det i SharePoint Workspace Startområde for at få hurtig adgang.

Endelig opdager mange brugere, at de nyder godt af de mange funktioner i SharePoint-arbejdsområder og sætter pris på, hvor enkelt det er at udføre mange standardaktiviteter, såsom at tilføje eller redigere nye elementer eller filer på lister og i biblioteker.

Metoder til at oprette et SharePoint-arbejdsområde

Du kan vælge at oprette et SharePoint-arbejdsområde fra følgende steder:

 • SharePoint-webstedet i en webbrowser

 • Startområdet i SharePoint Workspace

Oprette et SharePoint-arbejdsområde, mens du besøger SharePoint-webstedet i en webbrowser

Det er den nemmeste og mest sikre måde at oprette arbejdsområdet på, da udgangspunktet er det SharePoint-websted, du vil kopiere til din computer. Kort sagt har du allerede åbnet det SharePoint-websted, du vil synkronisere med computeren.

For at oprette et SharePoint-arbejdsområde, mens du besøger SharePoint-webstedet, skal du klikke på menuen Webstedshandlinger og derefter på Synkroniser med SharePoint Workspace.

Bemærk:  Hvis du ikke kan se menuen Webstedshandlinger, betyder det, at SharePoint-websted er placeret på en senere version af SharePoint, f.eks. SharePoint Server 2013. I så fald er du nødt til at oprette arbejdsområdet fra startområdet i SharePoint Workspace, som er beskrevet i næste afsnit.

Oprette et SharePoint-arbejdsområde fra startområdet i SharePoint Workspace

Du kan oprette et SharePoint-arbejdsområde fra startområdet i SharePoint Workspace eller fra visningen Backstage. I så fald skal du indtaste eller indsætte webadressen til det ønskede SharePoint-websted, og du skal måske indtaste dine brugeroplysninger til SharePoint-webstedet.

Overførselsindstillinger i SharePoint-arbejdsområder

Første gang du opretter et SharePoint-arbejdsområde, er overførselsindstillingerne angivet til overførsel af alle elementer fra alle understøttede lister og biblioteker på det valgte SharePoint-websted.

Du kan vælge at konfigurere overførslen, så den kun henter elementer fra de valgte lister og biblioteker. En selektiv hentning giver dig mulighed for at udskyde hentning af elementer fra andre lister og biblioteker, indtil du ønsker at arbejde med det pågældende indhold. Listerne og bibliotekerne vises stadig i SharePoint-arbejdsområdet, men i stedet for en liste over elementer får du vist indstillinger, hvor du kan vælge at overføre elementer nu eller gå til listen eller biblioteket på SharePoint-webstedet.

Om brug af eksterne lister i et SharePoint-arbejdsområde

Nogle SharePoint-lister oprettes via Microsoft Business Connectivity Services-programmer (BCS). Når du opretter et SharePoint-arbejdsområde, vises disse lister i ruden Indhold under "Eksterne lister", når den er sorteret efter Type. Se Bruge eksterne lister i et SharePoint-arbejdsområde for flere oplysninger om, hvordan brug af den slags lister afviger fra andre SharePoint-lister.

Bemærk:  Selvom BCS nu et understøttet i SharePoint Online Service opdatering 1, kan du ikke synkronisere eksterne lister, der er placeret på SharePoint Online i et SharePoint-arbejdsområde.

Om ikke-understøttede indholdstyper

Du kan synkronisere de fleste lister og hierarkier i et SharePoint-arbejdsområde, selvom der kan være problemer med visse meget brugerdefinerede lister. Når du opretter et SharePoint-arbejdsområde, vises ikke-understøttede indholdstyper i panelet Arbejdsområdeindhold under overskriften Tilgængelig på server, når arbejdsområdet er sorteret efter Type. Hvis du vælger en af disse indholdstyper, kan du se en indstilling i Åbn listen i en browser. Hvis indholdstypen understøttes i SharePoint Workspace, vises indstillingen Opret forbindelse mellem Listenavn og server.

Følgende indhold eller webstedstyper kan aktuelt ikke synkroniseres i et SharePoint-arbejdsområde:

 • Kalender-/arrangementslister

 • Wikier

 • Blogwebsteder

 • Portalwebsteder

 • Websteder til mødearbejdsområder

 • Formularbiblioteker

 • Slidebiblioteker

 • Undersøgelser

 • Liste over websteder

 • OneNote-notesbøger, der er gemt i dokumentbiblioteker

 • IRM-beskyttede dokumentbiblioteker. Individuelt beskyttede filer kan imidlertid synkroniseres i dokumentbiblioteker, der ikke er IRM-beskyttet, hvis du har den rigtige godkendelse.

 • Visio-proceslagringssteder

Om synkronisering af indhold mellem et SharePoint-arbejdsområde og det tilsvarende SharePoint-websted

Et SharePoint-arbejdsområde er en "live" kopi af indholdet på SharePoint-webstedet på serveren. Derfor afspejles dine opdateringer af indhold i SharePoint-arbejdsområdet i serverversionen, når arbejdsområdet og serveren synkroniseres. Hvis du f.eks. sletter eller omdøber elementer i SharePoint-arbejdsområdet, slettes eller omdøbes disse elementer også på serveren. På samme måde slettes eller omdøbes elementer i SharePoint-arbejdsområdet, hvis de slettes eller omdøbes på serveren.

Om sletning af SharePoint-arbejdsområder

Hvis du sletter et SharePoint-arbejdsområde fra Startområde, fjernes den lokale kopi af SharePoint-webstedet. Det påvirker ikke indholdet på SharePoint-webstedet på serveren. Det vil sige, at hvis du sletter et SharePoint-arbejdsområde, slettes det indhold, der er blevet hentet til arbejdsområdet fra serveren ikke. Når du har slettet et SharePoint-websted, kan du oprette et nyt SharePoint-websted, der refererer til nøjagtigt det samme SharePoint-websted.

Toppen af siden

Groove-arbejdsområder

Det er den oprindelige arbejdsområdetype, der blev udviklet til Microsoft Office Groove, før produktnavnet blev ændret til SharePoint Workspace.

Med denne arbejdsområdetype kan grupper og organisationer med fælles formål og mål dele ideer og arbejde sammen. Et Groove-arbejdsområde har typisk to eller flere "medlemmer", dvs. personer, der deltager i arbejdsområdet via en invitation. Arbejdsområdeindhold er meget dynamisk. Alle medlemmer, der er online, kan omgående se alle opdateringer, som enten de selv eller andre medlemmer tilføjer. Du og andre medlemmer sender og modtager opdateringer, når i kommer online.

Med Groove-arbejdsområder kan medlemmer arbejde med en lang række specialiserede programværktøjer. Antag f.eks., at du afholder et ugentligt møde for at diskutere udvikling af marketingsmaterialer. Aktiviteterne kan omfatte fastsættelse af deadlines, uddelegering af opgaver og gennemgang af udført arbejde. For at gøre det lettere at afholde mødet kan arbejdsområdets medlemmer opslå filer i etdokumentværktøj, diskutere problemer i et diskussionsværktøj og samarbejde omkring mødedagsordener ved hjælp af et kalenderværktøj. Alle medlemmer, der er online på samme tid i arbejdsområdet, kan interagere via chat i realtid.

Listeværktøjet bruges sammen med Microsoft Office InfoPath til at oprette brugerdefinerede værktøjer, der skal tilføjes til arbejdsområdet. Et brugerdefineret værktøjs kompleksitet og funktion kan svinge meget, primært på baggrund i de mål, som skaberen af InfoPath-værktøjet sætter, og hans/hendes kreativitet. En designer bør kunne opbygge et simpelt værktøj, der består af en række felter til dataindtastning og input i en formular.

Groove-arbejdsområders begrænsninger

Selvom der ikke er nogen specifikke begrænsninger for et arbejdsområdes størrelse, anbefaler vi, at man begrænser størrelsen til 2 GB eller mindre for at sikre optimal ydelse. Du kan gå til arbejdsområdets egenskaber for at se arbejdsområdets størrelse.

Bemærk:  SharePoint Workspace kan ikke sende Groove-arbejdsområder, der er større end 2 GB, til nye inviterede.

Toppen af siden

Delte mapper

Som alternativ til et Groove-arbejdsområde kan du oprette en delt mappe i dit filsystem. Via det arbejdsområde kan du dele indholdet i en mappe i dit Windows-filsystem med alle de computere, hvorpå din konto er, og med andre SharePoint Workspace-brugere via en invitation. Se Om delte mapper for yderligere oplysninger.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×