Læg tal sammen

Antag, at du vil beregne en samlet pris for hele lageret eller den samlede bruttoavance for alle de afdelinger, som årets budget gælder for. Tal kan lægges sammen på flere forskellige måder.

Hvad vil du foretage dig?

Lægge tal i en celle sammen

Lægge alle sammenhængende tal i en række eller kolonne sammen

Lægge ikke-sammenhængende tal sammen

Lægges tal sammen ud fra en enkelt betingelse

Lægge tal sammen ud fra flere betingelser

Lægge tal sammen ud fra et kriterium, der er gemt i et særskilt område

Hvad er der sket med guiden Betinget sum?

Kun lægge entydige værdier sammen

Lægge tal i en celle sammen

Brug den matematiske operator + (plustegnet) i en formel.

Hvis du f.eks. indtaster følgende i en celle:

=5+10

Vises følgende resultat i cellen:

15

Toppen af siden

Lægge alle sammenhængende tal i en række eller kolonne sammen

Hvis du har et område med sammenhængende tal (dvs, der er ingen tomme celler), kan du bruge knappen AutoSum Knapflade .

 1. Klik på en celle under kolonnen af tal eller til højre for rækken af tal.

 2. Klik på Autosum Knapflade i gruppen Redigering under fanen Startside, og tryk derefter på ENTER.

Toppen af siden

Lægge ikke-sammenhængende tal sammen

Hvis du har et område med tal, hvor der måske findes tomme celler eller celler, der indeholder tekst i stedet for tal, skal du bruge funktionen SUM i en formel. Selvom tomme celler og celler, der indeholder tekst, måske inkluderes i det område, der bruges i formlen, ignoreres de.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!    Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

A

B

Sælger

Faktura

Henriksen

15.000

Henriksen

9.000

Suyama

8.000

Suyama

20.000

Henriksen

5.000

Dodsworth

22.500

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM(B2:B3; B5)

Lægger to fakturaer fra Henriksen og en fra Nielsen sammen (44.000)

=SUM(B2;B5;B7)

Lægger enkeltstående fakturaer fra Henriksen, Nielsen og Sørensen sammen (57.500)

Bemærk: Funktionen SUM kan inkludere en hvilken som helst kombination af op til 30 referencer til celler eller celleområder. Formlen =SUM(B2:B3,B5) indeholder f.eks. én områdereference (B2:B3) og én celle (B5).

Toppen af siden

Lægges tal sammen ud fra en enkelt betingelse

Du kan bruge funktionen SUM.HVIS til at oprette en samlet værdi for ét område baseret på en værdi i et andet område. I følgende eksempel vil du kun oprette en total for de værdier i kolonne B (Faktura), der svarer til værdierne i kolonne A (Sælger) for den sælger, der hedder Henriksen.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!    Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

A

B

Sælger

Faktura

Henriksen

15.000

Henriksen

9.000

Suyama

8.000

Suyama

20.000

Henriksen

5.000

Dodsworth

22.500

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM.HVIS(A2:A7;"Henriksen";B2:B7)

Summen af Henriksens fakturaer (29.000)

=SUM.HVIS(B2:B7;">=9000";B2:B7)

Summen af fakturaer, der er større end eller lig med 9.000 (66.500)

=SUM.HVIS(B2:B7;"<9000";B2:B7)

Summen af fakturaer, der er mindre end 9.000 (13.000)

Funktionen SUM.HVIS bruger følgende argumenter

Formel med funktionen SUM.HVIS

Formel med funktionen SUM.HVIS

1. Celleområde, der skal evalueres: Cellerne kontrolleres for at afgøre, om en række opfylder kriterierne.

2. Kriterium: Den betingelse, som de evaluerede celler skal opfylde, hvis rækken skal inkluderes i summen.

3. Celleområde, der skal lægges sammen: Tallene i cellerne lægges sammen, forudsat at rækken opfylder betingelsen.

Toppen af siden

Lægge tal sammen ud fra flere betingelser

Brug funktionen SUM.HVISS til at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!    Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

11

A

B

C

R

Område

Sælger

Type

Salg

Syd

Henriksen

Drikkevarer

3571

Vest

Ibsen

Mejeriprodukter

3338

Øst

Nielsen

Drikkevarer

kr 5.122

Nord

Nielsen

Mejeriprodukter

6239

Syd

Dodsworth

Landbrugsvarer

8677

Syd

Ibsen

Kød

kr 450

Syd

Ibsen

Kød

7673

Øst

Nielsen

Landbrugsvarer

664

Nord

Ibsen

Landbrugsvarer

>1500

Syd

Dodsworth

Kød

6596

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM.HVISS(D2:D11;A2:A11;"Syd";C2:C11;"Kød")

Summen af salget af kød i region Syd (14.719)

=SUM(HVIS((A2:A11="Syd")+(A2:A11="Øst");D2:D11))

Summen af salget i regionerne Syd og Øst (32.753)

Bemærk: Den anden formel eksemplet skal angives som en matrixformel. Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, skal du markere formelcellen. Tryk på F2, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formlen ikke angives som en matrixformel, returneres fejlen #VÆRDI!.

Sådan bruges funktionerne i det forrige eksempel

=SUM.HVISS(D2:D11;A2:A11;"Syd";C2:C11;"Kød")

Funktionen SUM.HVISS bruges i den første formel til at af finde de rækker, hvor "Syd" findes i kolonne A, og hvor "Kød" findes i kolonne C. Der findes 3 forekomster: række 7, 8 og 11. Funktionen ser først på kolonne A, som indeholder de områder, hvor der søges efter "Syd". Den ser derefter efter "Kød" i kolonne C, som indeholder fødevaretypen. Og til sidst slår funktionen op i det område, der indeholder de værdier, der skal lægges sammen (D2:D11), og det lægger kun de værdier sammen, som findes i de kolonner, der opfylder de to betingelser.

=SUM(HVIS((A2:A11="Syd")+(A2:A11="Øst");D2:D11))

Den anden formel, som bruger funktionerne SUM og HVIS, angives som en matrixformel (ved at trykke på Ctrl+Skift+Enter) for at søge efter de rækker, hvor "Syd" og/eller "Øst" findes i kolonne A. Der findes syv forekomster, hvor det er tilfældet: i række 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 11. Da denne formel er en matrixformel, bruges operatoren + (plustegn) ikke til at lægge værdier sammen. Den bruges til at undersøge de to eller flere betingelser, hvoraf mindst den ene skal overholdes. Funktionen SUM bruges derefter til at lægge de værdier, der opfylder disse kriterier, sammen.

Toppen af siden

Lægge tal sammen ud fra et kriterium, der er gemt i et særskilt område

For at udføre denne opgave skal du bruge funktionen DSUM.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!    Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

11

A

B

C

R

Område

Sælger

Type

Salg

Syd

Henriksen

Drikkevarer

3571

Vest

Ibsen

Mejeriprodukter

3338

Øst

Nielsen

Drikkevarer

kr 5.122

Nord

Nielsen

Mejeriprodukter

6239

Syd

Dodsworth

Landbrugsvarer

8677

Syd

Ibsen

Kød

kr 450

Syd

Ibsen

Kød

7673

Øst

Nielsen

Landbrugsvarer

664

Nord

Ibsen

Landbrugsvarer

>1500

Syd

Dodsworth

Kød

6596

Område

Sælger

Type

Salg

Syd

Kød

Landbrugsvarer

Formel

Beskrivelse (resultat)

=DSUM(A1:D11; "Salg"; A12:D13)

Summen af salget af kød i region Syd (14.719)

=DSUM(A1:D11; "Salg"; A12:D14)

Summen af salget af kød og landbrugsprodukter i region Syd (25.560)

Funktionen DSUM bruger følgende argumenter.

Formel med funktionen DSUM

1. Område, der skal evalueres: Den liste, hvorfra du vil lægge tal sammen.

2. Felt: Etiketten for den kolonne, hvor du vil lægge tallene sammen.

3. Kriterium: Det celleområde, der indeholder betingelsen.

Toppen af siden

Hvad er der sket med guiden Betinget sum?

Dette tilføjelsesprogram findes ikke i Excel 2010. I tidligere versioner af Excel kunne du bruge guiden Betinget sum som en hjælp til at skrive formler til beregning af summen af de værdier, der opfyldte bestemte betingelser. Denne funktion er blevet erstattet med dialogboksen Indsæt funktion (fanen Formler, gruppen Funktionsbibliotek) og andre eksisterende regnearksfunktioner, f.eks. SUM.HVISS og brug af både SUM og HVIS i en formel. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan bruge disse funktioner til at beregne en betinget sum for kolonner og rækker med data i afsnittet Lægge tal sammen ud fra flere betingelser tidligere i denne artikel.

Toppen af siden

Kun lægge entydige værdier sammen

For at udføre denne opgave skal du bruge funktionerne SUM, HVIS, og FREKVENS.

Følgende eksempel bruger:

 • Funktionen FREKVENS til at identificere de entydige værdier i et interval. For den første forekomst af en bestemt værdi returnerer denne funktion antallet af forekomster af den pågældende værdi. For hver forekomst af den samme værdi efter den første forekomst returnerer denne funktion et 0 (nul).

 • HVIS til at tildele en værdi på 1 til hver sande betingelse.

 • SUM til at lægge de entydige værdier sammen.

Tip!    Hvis du vil se den trinvise evaluering af en funktion, skal du markere den celle, der indeholder formlen. Derefter skal du under fanen Formuler i gruppen Formelrevision klikke på Evaluer formel.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!    Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

A

Data

986

456

67

1

34

689

456

56

67

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM(HVIS(FREKVENS(A2:A10,A2:A10)>0,A2:A10))

Lægger de unikke værdier i cellerne A2:A10 sammen (2289)

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×