Læse dokumenter i Word

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Almindelige Læsefunktioner er indbygget direkte i Word: bladre gennem et dokument, tilføje kommentarer, definere og oversætter ord, og Kopiér eller fremhæve tekst samt andre praktisk læse værktøjer. Du kan slå fuld skærm til eller fra på båndet.

Hvis du læser dokumentet, ikke skrive eller overordnede redigering, skal du klikke på eller trykke på Vis > Læsetilstand for at skjule skriveværktøjer og menuer og for at forlade mere plads til selve siderne. Læsetilstand passer automatisk sidelayout til din enhed ved hjælp af kolonner og større skriftstørrelser, hvor begge du kan justere.

Læsetilstand i Word

Du forlader læsetilstanden ved at klikke eller trykke på Vis > Rediger dokument.

Foruden læsning kontrolelementerne du bruger regelmæssigt, kan du zoome ind og ud på billeder og andre objekter, udvide eller skjule sektioner eller se integrerede videoer. Justere kolonner, sidefarve og layout. Åbn navigationsruden til hurtigt at flytte i dokumentet.

Billede af en del af menuen Vis i læsetilstand, hvor indstillingen Rediger dokument er markeret.

Læse

Klik på Vis > Læsetilstand for at skifte til layoutet for læsetilstand.

Klik eller tryk på pilene yderst på skærmen for at skifte side.

Billede med pilen til sideskift til højre i læsetilstand

 • Dobbeltklik eller tryk to gange for at zoome ind og få tabeller, diagrammer og billeder til at fylde hele skærmen.

 • Klik eller tryk uden for objektet for at zoome ud igen og fortsætte med at læse.

 • Hvis der er kommentarer i dokumentet, kan du se et kommentartip i margenen. Klik på det for at læse kommentaren. Hvis du vil se alle kommentarer, skal du klikke på Vis > Vis kommentarer.

 • Vælg det indhold, du vil skrive en kommentar om og højreklikke på den, og derefter klikke på Ny kommentar, i kommentarboblen, der vises for at tilføje dine egne kommentarer.

  Tip!: Andre indstillinger på listen Vis åbner navigationsruden, ændrer kolonnebredden eller baggrundsfarven og skifter fra kolonner til traditionelt layout.

Billede af menuen Vis i læsetilstand, hvor indstillingen Navigationsrude er markeret.

Markér og højreklik på den tekst, der skal kopieres, og klik på Kopiér.

Højreklik på den tekst, du vil oversætte eller definere skal du gøre et af følgende:

 • Klik på Oversæt eller Smart opslag i Word 2016.

 • Klik på Oversæt eller Definer i Word 2013. Hvis du vil vide mere om ordbøger i Word 2013, se hvor er ordbogen?

Markér og højreklik på teksten, klik på Fremhæv, og klik på en farve.

Skjul eller udvid dele af et dokument med blot et tryk eller klik. Pilen for udvid/skjul vises, når du holder musen ud for en overskrift. Hvis du bruger en enhed med berøringsfølsom skærm, er de altid synlige.

Billede med pilen for udvid/skjul ud for en overskrift i læsetilstand.

Genåbn et dokument, og fortsæt med at læse fra det sted, hvor du sidst var. Word husker, hvor du var nået til – også selvom du genåbner et onlinedokumentet på en anden computer.

Visningen Fuldskærmslæsning er ideel til læsning af dokumenter på skærmen. I visningen Fuldskærmslæsning har du også mulighed for at få vist dokumentet, som det ville se ud i udskrift.

 • Klik på Fuldskærmslæsning i gruppen Dokumentvisninger under fanen Vis.

  Office 14-båndet

Du kan benytte en af følgende fremgangsmåder for at blade gennem et dokument side for side:

 • Klik på pilene i sidernes nederste hjørner.

 • Tryk på PAGE DOWN og PAGE UP eller på MELLEMRUM og TILBAGE på tastaturet.

 • Klik på navigationspilene i midten øverst på skærmen.

  Tip!: Klik på Indstillinger for visning, og klik derefter på Vis to sider Knapflade for at få vist to sider eller skærmbilleder ad gangen.

Flytte et skærmbillede ad gangen

 1. Klik på Indstillinger for visning, og klik derefter på Vis to sider Knapflade for at få vist to sider eller skærmbilleder ad gangen.

 2. Tryk på CTRL+HØJRE PIL eller CTRL+VENSTRE PIL for at flytte et skærmbillede ad gangen.

Klik på Indstillinger for visning, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

 • Du skal først kontrollere, at indstillingen Vis udskrevet side under Indstillinger for visning ikke er valgt. Hvis du vil forstørre teksten, skal du klikke på Forøg tekststørrelse. Hvis du vil have vist mere tekst på skærmen, skal du klikke på Formindsk tekststørrelse.

 • Hvis du vil have vist siden, som den vil se ud i udskrift, skal du klikke på Vis udskrevet side.

 • For at få vist to sider ad gangen, skal du klikke på Vis to sider Knapflade .

Hoppe til et skærmbillede

 • Hvis du vil hoppe til det første eller det sidste skærmbillede i et dokument, skal du trykke på HOME eller END.

 • Hvis du vil hoppe til et bestemt skærmbillede, skal du angive nummeret på skærmbilledet og derefter trykke på ENTER.

Hoppe til en sektion i dokumentet

Du kan bruge fanen Søg i siderne i dokumentet i navigationsruden for at finde det afsnit i dokumentet, du vil gå til.

 1. Hvis navigationsruden ikke er synlig, kan du klikke på Side x af x øverst midt på skærmen, klikke på Gå til en side, og derefter klikke på Navigationsrude.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gå til en overskrift i dokumentet, skal du klikke på fanen Søg i overskrifterne i dokumentet og derefter klikke på en overskrift. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis der ikke er defineret en overskrift for dokumentet.

  • Hvis du vil gå til en bestemt side, skal du klikke på fanen Søg i siderne i dokumentet og derefter klikke på miniaturebilledet for den pågældende side.

Toppen af siden

 1. Klik på pilen ud for Tekstfremhævningsfarve på titellinjen.

 2. Klik på den fremhævningsfarve, du vil bruge.

 3. Markér den tekst eller det billede, du vil fremhæve.

 • Hvis du vil slå fremhævning fra, skal du klikke på Tekstfremhævningsfarve og derefter klikke på Stop fremhævning eller trykke på Esc.

 • Klik på pilen ud for Tekstfremhævningsfarve, og klik derefter på den ønskede farve for at ændre fremhævningsfarven.

 • Klik på Indsætter kommentar på titellinjen.

Registrere ændringer i dokumentet

 1. For at tillade skrivning i dokumentet skal du klikke på Indstillinger for visning og derefter på Tillad skrivning.

 2. Klik på Indstillinger for visning igen, peg på Ændringer, og klik derefter på Registrer ændringer.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

Toppen af siden

Søge efter eller erstatte et ord eller udtryk

 1. Klik på Funktioner, og klik derefter på Søg.

 2. Skriv den tekst, du vil søge efter, i feltet Søg efter, nøjagtigt som i alle andre visninger i Microsoft Word.

 3. Hvis du vil erstatte den tekst, du søger efter i dokumentet, med en anden tekst, skal du klikke på fanen Erstat og skrive den tekst, der skal erstatte den eksisterende tekst, i feltet Erstat med.

  Bemærk!: Hvis du vil bruge erstatte, skal du klikke på Indstillinger, og klik Tillad skrivning.

 1. Markér et ord eller en sætning i dokumentet.

 2. Klik på Funktioner, og klik derefter på Opslag.

  Bemærk!: Hvis du vil slå et ord eller en sætning op et bestemt sted, f.eks. i en ordbog, et leksikon eller en synonymordbog, skal du vælge en opslagstjeneste i opgaveruden Opslag.

 • Klik på Luk i øverste højre hjørne af skærmen, eller tryk på ESC.

Toppen af siden

Visningen Fuldskærmslæsning er ideel til læsning af dokumenter på skærmen. I visningen Fuldskærmslæsning har du også mulighed for at få vist dokumentet, som det ville se ud i udskrift.

Læse et dokument

 • Klik på Fuldskærmslæsning i gruppen Dokumentvisninger under fanen Vis.

  Billede af Word-båndet

Du kan benytte en af følgende fremgangsmåder for at blade gennem et dokument side for side:

 • Klik på pilene i sidernes nederste hjørner.

 • Tryk på PAGE DOWN og PAGE UP eller på MELLEMRUM og TILBAGE på tastaturet.

 • Klik på navigationspilene i midten øverst på skærmen.

  Tip!: Klik på Indstillinger for visning, og klik derefter på Vis to sider Knapflade for at få vist to sider eller skærmbilleder ad gangen.

Toppen af siden

 1. Klik på Indstillinger for visning, og klik derefter på Vis to sider Knapflade for at få vist to sider eller skærmbilleder ad gangen.

 2. Tryk på CTRL+HØJRE PIL eller CTRL+VENSTRE PIL for at flytte et skærmbillede ad gangen.

Toppen af siden

Klik på Indstillinger for visning, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil forstørre teksten, skal du klikke på Forøg tekststørrelse.

 • Hvis du vil have vist mere tekst på skærmen, skal du klikke på Formindsk tekststørrelse.

 • Hvis du vil have vist siden, som den vil se ud i udskrift, skal du klikke på Vis udskrevet side.

 • For at få vist to sider på én gang, skal du klikke på Vis to sider Knapflade .

Toppen af siden

 • Hvis du vil hoppe til det første eller det sidste skærmbillede i et dokument, skal du trykke på HOME eller END.

 • Hvis du vil hoppe til et bestemt skærmbillede, skal du angive nummeret på skærmbilledet og derefter trykke på ENTER.

Toppen af siden

Du kan bruge Dokumentoversigt eller miniaturer til at finde den sektion i dokumentet, som du vil hoppe til.

 1. Hvis du ikke kan se dokumentoversigten eller miniaturer, skal du klikke på Hop til en side eller en sektion i et dokument i midten øverst på skærmen og derefter klikke på Dokumentoversigt eller Miniaturer.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan hoppe til en overskrift i dokumentet, skal du klikke på den i dokumentoversigten.

  • Hvis du vil hoppe til en bestemt side, skal du klikke på miniaturebilledet af siden.

Toppen af siden

I visningen Fuldskærmslæsning kan du markere indhold, registrere ændringer, tilføje kommentarer og gennemse ændringer.

Fremhæve indhold, som du vil huske

 1. Klik på Læsefunktioner og derefter på Tekstfremhævningsfarve.

 2. Marker den tekst eller det billede, som du vil fremhæve.

 • Hvis du vil slå fremhævning fra, skal du klikke på Læsefunktioner, klikke på Tekstfremhævningsfarve og derefter klikke på Stop fremhævning eller trykke på ESC.

 • Hvis du vil ændre fremhævningsfarven, skal du klikke på Læsefunktioner, klikke på pilen ud for Tekstfremhævningsfarve og derefter klikke på den ønskede farve.

Registrere ændringer i dokumentet

 1. For at tillade skrivning i dokumentet skal du klikke på Indstillinger for visning og derefter på Tillad skrivning.

 2. Klik på Indstillinger for visning igen, peg på Ændringer, og klik derefter på Registrer ændringer.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

Tilføje kommentarer

 • Placer markøren på det sted, hvor du vil tilføje kommentaren, klik på Læsefunktioner, og klik derefter på Ny kommentar.

Toppen af siden

 1. Klik på Læsefunktioner, og klik derefter på Søg.

 2. Skriv den tekst, du vil søge efter, i boksen Søg efter, nøjagtigt som i alle andre visninger i Microsoft Office Word.

 3. Hvis du vil erstatte den tekst, du søger efter i dokumentet, med en anden tekst, skal du klikke på fanen Erstat og skrive den tekst, der skal erstatte den eksisterende tekst, i boksen Erstat med.

Toppen af siden

 1. Marker et ord eller en sætning i dokumentet.

 2. Klik på Læsefunktioner, og klik derefter på Opslag.

  Bemærk!: Hvis du vil slå et ord eller en sætning op et bestemt sted, f.eks. i en ordbog, et leksikon eller en synonymordbog, skal du vælge en opslagstjeneste i opgaveruden Opslag.

Toppen af siden

 • Klik på Luk i øverste højre hjørne af skærmen, eller tryk på ESC.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×