Læs eller indsæt talerens noter og kommentarer i en præsentation ved hjælp af en skærmlæser

Læs eller indsæt talerens noter og kommentarer i en præsentation ved hjælp af en skærmlæser

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

Brug PowerPoint 2016 med dit tastatur og Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at tilføje og læse talerens noter i din PowerPoint 2016-præsentation. Du kan føje påmindelser eller talepunkter til præsentationsværten med talerens noter. Når ruden Noter eller ruden Kommentarer er åben i visningen, kan din skærmlæser læse noterne og kommentarerne.

Bemærkninger: 

I dette emne

Tilføje talerens noter

Ved at tilføje talenoter til din præsentation kan du fortælle en historie til dit publikum, der strækker sig ud over slideindholdet. Du kan også bruge talernoter som private påmindelser om dit slideindhold.

 1. For at få vist ruden Noter i visningen Normal skal du trykke på Alt+W, P, N.

 2. På den slide hvor du vil tilføje talenoter, skal du trykke på F6 indtil du hører: "Slidenoterude eller Slidenoter."

 3. Skriv dine noter

 4. For at forlade ruden Noter skal du trykke på F6.

Læs talerens noter

 1. For at høre om et slide har noter i visningen Normal skal du trykke på F6 og Piletasterne op eller ned, indtil du hører titlen eller nummeret på sliden samt dets placering på slidelisten. Hvis der er talenoter på sliden, hører du: "Indeholder noter".

  Tip: Fokus starter altid på selve sliden. Hver gang du trykker på F6, flyttes fokus til ruden Kommentarer, statuslinjen, zoomknapperne, båndet, ruden Noter og miniaturebilledet. Tryk på Shift+F6 for at gennemgå områderne i den anden retning.

 2. For at få vist ruden Noter i visningen Normal skal du trykke på Alt+W, P, N.

 3. Tryk på F6, indtil du hører: "Noterudeside" eller "Slidenoter". Tryk derefter på Caps Lock+M for at lytte til noten.

Tilføje en kommentar

Det kan være en god ide at tilføje kommentarer på slides, hvis du f.eks. gennemgår en anden persons arbejde.

Hvis du vil skrive en kommentar til et bestemt stykke tekst eller et objekt, skal du markere det. For at lære hvordan du markerer i PowerPoint 2016 ved hjælp af tastaturgenveje, kan du læse Brug tastaturgenveje til at oprette din præsentation.

 1. Når du hører et stykke tekst eller et objekt, du vil skrive en kommentar til i visningen Normal, skal du trykke på Alt+R, C. Ruden Kommentarer åbner.

 2. Skriv din kommentar.

 3. For hurtigt at tilføje en ny kommentar i ruden Kommentarer skal du trykke på Tab-tasten indtil du hører "Knappen Ny kommentar" og derefter trykke på Mellemrumstasten. Skriv den nye kommentar.

 4. For at forlade ruden Kommentarer skal du trykke på Esc.

 5. Hvis du vil lukke ruden Kommentarer, skal du trykke på Alt+R, P, P.

Læse kommentarer

 1. For at høre om sliden har kommentarer i visningen Normal skal du trykke på F6 og Piletasterne op eller ned, indtil du hører titlen eller nummeret på sliden samt dets placering på slidelisten. Hvis der er kommentarer på sliden, hører du: "Indeholder kommentarer."

 2. For at åbne ruden Kommentarer skal du trykke på Alt+R, P, P. Du hører: "Knappen Ny kommentar."

  Hvis ruden Kommentarer allerede er åben, skal du trykke på F6 eller Shift+F6 indtil du hører: "Knappen Ny kommentar."

 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Knappen Næste".

 4. Tryk på Mellemrumstasten for at gå til den første kommentar og høre den. Tryk på Tab-tasten for at flytte til, høre og svare på kommentaren.

 5. Hvis der er flere kommentarer på én slide, skal du trykke på Piletasten ned for at gå til næste kommentar eller kommentartråd.

 6. Hvis du vil lukke ruden Kommentarer, skal du trykke på Alt+R, P, P.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint 2016

Gem en præsentation ved hjælp af en skærmlæser

Brug tastaturgenveje til at oprette din præsentation

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Brug PowerPoint 2016 til Mac med dit tastatur og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til Mac OS, til at tilføje og læse talerens noter og kommentarer i din præsentation.

Bemærkninger: 

I dette emne

Tilføje talerens noter

Tøj talerens noter til din præsentation for at knytte en historie til dit slideindhold. Du kan også bruge talerens noter som egne påmindelser om slideindhold. Hvis du blot vil tilføje korte noter, kan dette gøres under Normal visning. Ønsker du at skrive flere noter pr. slide, skal du gå til Noter.

Tilføj talerens noter i Normal visning

 1. På den slide, hvor du vil tilføje talerens noter, skal du trykke på F6, indtil du hører: " Noterude, layoutområde."

 2. Skriv talerens noter til din slide. Når du er færdig, skal du trykke på F6 for at gå ud af Notesrude.

Føj talerens noter til Noter

 1. På den slide, hvor du vil tilføje talerens noter, skal du trykke på Kommando+3 i Normal visning. Du hører: "Noter, layoutområde."

 2. I Noter skal du trykke på Tabulator, indtil du hører: "Rediger tekst, du er i et tekstområde." Skriv talerens noter.

 3. Vil du gå til noter på en anden slide, skal du under Noter trykke på Alt+Ctrl+Skift+pil op, indtil du hører "Noterude, layoutområde". Derefter trykker du på Option+højre eller venstre piletast.

 4. Du går tilbage til Normal visning ved at trykke på Kommando+1.

Læs talerens noter

Du kan lytte til noterne på dit headset og derefter videreformidle dem mundtligt til dit publikum, eller lade skærmlæseren oplæse noterne. Du kan lytte til talerens noter i Normal visning eller Noter, når du opretter eller redigerer præsentationen. Når du præsenterer et slideshow, kan du bruge Præsentationsvisning.

Læs talerens noter i Normal visning

 1. På sliden skal du trykke på F6, indtil du hører: "Noterude, layoutområde."

 2. I ruden Noter skal du trykke på Control+Command+Højre piletast. Du hører: "Rediger tekst, indsætningspunkt i starten af teksten, <teksten i talernoterne>."

 3. Du går væk fra Noteruden ved at trykke på F6.

Læs talerens noter på en Noter-side

 1. På en slide skal du trykke på Kommando+3. Du hører: "Noter, layoutområde."

 2. I Noter skal du trykke på Tabulator, indtil du hører: "Rediger tekst, <notetekst>."

 3. Vil du gå til noter på en anden slide, skal du under Noter trykke på Option+Ctrl+Skift+pil op, indtil du hører "Noterude, layoutområde". Derefter trykker du på Option+højre eller venstre piletast.

 4. Du går tilbage til Normal visning ved at trykke på Kommando+1.

Læs talerens noter i Præsentationsvisning

 1. Vil du skifte over til Præsentationsvisning, skal du trykke på Option+Return i Normal visning. Du hører: "Præsentationsvisning."

 2. I Præsentationsvisning skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører: "Noterude, layoutområde."

 3. Vil du læse dine noter, skal du i Noter trykke på Ctrl+Option+Skift+pil ned. Du hører: "I rediger tekst, <notetekst>." Vil du stoppe med at læse, skal du trykke på venstre og højre piletast samtidigt.

Tilføj kommentarer

Du kan tilføje kommentarer på slides, hvis du f.eks arbejder sammen med andre på en præsentation, eller du gennemgår en andens arbejde.

 1. På den slide, hvor du vil tilføje kommentarer, skal du trykke på F6, indtil du hører navnet på den aktuelle fane på båndet. Tryk på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Gennemse fane", og tryk på Ctrl+Option+Mellemrum. Du hører: "Tryk på Gennemse, markeret, fane."

 2. På fanen Gennemse skal du trykke på Tabulator, indtil du hører: "Knappen Ny kommentar." Tryk derefter på Ctrl+Option+Mellemrum. Du hører: "Rediger tekst, du er i et tekstområde." Fokus flyttes til kommentarruden i margenen.

 3. Skriv din kommentar. Når du er færdig, og du ønsker at gå væk fra kommentarruden, skal du trykke på F6, indtil du hører det element, du vil markere.

Læse kommentarer

Du kan bruge din skærmlæser til at lytte til andres kommentarer og kontrollere, hvem der har kommenteret på din præsentation og hvornår.

 1. I Normal visning skal du på et slide trykke på F6, indtil du hører den aktuelle fane på båndet. Tryk på højre eller venstre piletast, indtil du hører "Gennemse fane", og tryk på Ctrl+Option+Mellemrum. Du hører: "Fanen Gennemse."

 2. På fanen Gennemse skal du trykke på Tabulator, indtil du hører: "Vis menuknappen for kommentarer".

 3. Udvid menulisten Vis kommentarer ved at trykke på Ctrl+Option+SKIFT+M.

 4. På menulisten skal du trykke på Piletast op eller ned, indtil du hører enten "Markering, Kommentarrude" eller "Kommentarrude." Tryk på Esc, og fortsæt til næste trin, hvis du hører "Markering, Kommentarrude". Hvis du hører "Kommentarrude", skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 5. På en slide skal du trykke på F6, indtil du hører: "Fanen Kommentarer, du er på en fane i en opgaverude."

 6. På fanen Kommentarer skal du trykke på Tabulator, indtil du hører: "Kommentartråd." Fokus er nu på den første kommentar i tråden. Tryk på Tabulator for at læse kommentaren. Din skærmlæser oplyser dig om det tidspunkt, hvor kommentaren blev tilføjet, og hvem der har skrevet den.

  Tryk på Option+Ctrl+Skift+pil op for at gå til den næste kommentartråd. Du hører: "Forlad kommentartråd." Tryk på pil op eller ned, indtil du hører:

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Gem en præsentation ved hjælp af en skærmlæser

Tastaturgenveje i PowerPoint 2016 til Mac

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Brug PowerPoint 2016 til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til iOS, til at tilføje og læse talerens noter i din præsentation.

Bemærkninger: 

I dette emne

Læs talerens noter

Når du åbner en præsentation i PowerPoint, åbnes den i visningen Normal hvor VoiceOver kan læse talenoter.

 1. For at finde ud af om et slide har talenoter, skal du stryge til højre, indtil du når til ruden med miniatureslides. Når du når til miniatureruden, og sliden indeholder talernoter meddeler VoiceOver eksempelvis: "Slide 1 ud af 8, <titlen på sliden>, indeholder noter."

 2. For at åbne tekstfeltet i Noter skal du stryge mod venstre, indtil du hører: "Knappen Noter". Dobbelttryk på skærmen.

 3. Tekstfeltet Noter åbnes. For at læse noterne skal du stryge til højre, indtil du hører: "Slidenoter, tekstfelt, <talenoter for sliden>."

 4. Du forlader feltet Noter ved at stryge til venstre, indtil du hører "Luk, knap" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Tilføje talerens noter

Du kan bruge talernoter som private påmindelser, om hvad du skal sige, når du præsenterer dine slides til publikum.

 1. På den slide hvor du vil tilføje talenoter, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Noter, knap." Dobbelttryk derefter på skærmen. Tekstfeltet Noter åbnes.

  Bemærk: Hvis du hører "Noter" i stedet for "Knappen Noter", betyder det at tekstfeltet Noter allerede er åbnet i PowerPoint.

 2. For at gå til tekstfeltet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Slidenoter, tekstfelt, tekstfelt."

 3. For at begynde at tilføje noter skal du dobbelttrykke på skærmen og skrive dine noter ved hjælp af skærmtastaturet. For at gå til tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Q".

  Tip: Du kan også finde tastaturet ved at udforske elementerne på skærmen. Placer en finger på skærmen, og træk den rundt for at udforske. VoiceOver meddeler elementerne, når du lander på dem. Løft din finger, og dobbelttryk på skærmen for at vælge et element.

 4. For at lukke tastaturet skal du stryge til højre, indtil du hører: "Skjul tastatur." Dobbelttryk derefter på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Vis din præsentationen ved hjælp af en skærmlæser med PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×