Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelige funktioner

Lær, hvordan du navigerer i Powerpoint vha. tilgængelige funktioner

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

PowerPoint 2016 omfatter tilgængelighedsfunktioner, der gør det nemt for brugere med nedsat mobilitet, nedsat syn eller andre handicap at arbejde med præsentationer. Du kan finde flere oplysninger om, hvilke indstillinger og tilgængelighedsfunktioner der er platformspecifikke, ved at læse: Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Office 365.

Bemærkninger: 

I dette emne

Bliv fortrolig med PowerPoint 2016-layouted

Når du åbner en PowerPoint 2016-præsentation, eller opretter en ny, er navnet på din præsentation centreret øverst på skærmen. Da du er i visningen Normal, findes appkontrolelementer som f.eks Minimer og Luk i øverste højre hjørne. Som standard findes værktøjslinjen Hurtig adgang i øverste venstre side af skærmen. Denne værktøjslinje kan tilpasses, og indeholder ofte anvendte kommandoer som f.eks Gem, Fortryd, Annuller fortryd, og Start fra begyndelsen.

Under værktøjslinjen er et sæt faner på båndet, f.eks Hjem, Indsæt, Design, Overgange, Animationer, SlideShow, og Visning. Båndet sidder, under denne række faner (JAWS kalder det det "lavere bånd"). Når du vælger en fane, vises et fanespecifikt bånd. Hvert bånd indeholder kommandoer, der er organiseret i grupper. Hvis du f.eks markerer fanen Indsæt, vises der et bånd. Fra dette bånd kan du vælge forskellige elementer, f.eks tabeller, billeder, figurer eller ligninger, som du kan indsætte i din præsentation.

Der vises tre ruder under båndet. Ruden Slides er i venstre side. Den indeholder miniaturer af dine slides eller teksten på dine slides i præsentationen. Til højre er det aktive slide, og derunder er ruden Noter. Nederst til højre på skærmen findes visningsknapper og zoom-kontrolelementer.

Disse værktøjslinjer, ruder og kontrolelementer er placeret på denne måde, indtil du skifter til en anden visning.

Naviger ved hjælp af tastaturet

At navigere i PowerPoint 2016, og bladre igennem dokumentlandmærker på skærmen ved at trykke på F6 Rækkefølgen på landmærkerne er:

 • Den aktive slide

 • Knapperne og kontrolelementerne i nederste højre hjørne

 • Den øverste værktøjslinje og båndet faner

 • Ruden Slides

For at bladre gennem skærmelementerne på det nuværende landemærke, skal du trykke på tabulatortasten (frem) eller Shift+Tabulatortasten (tilbage). Tryk på Enter for at vælge et element. For at søge i menuer eller lister, skal du trykke på piletasterne og derefter trykke på Enter, for at foretage et valg. Du kan f.eks skifte mellem tekstfelterne i det aktive slide, ved at trykke på Tabulatortasten eller flytte mellem slideminiaturerne i ruden Slides med Piletasterne op og ned. Tryk på Esc, for at afslutte en menu eller tilstand.

Tip: For hurtigt at flytte fokus til den første flydende figur, f.eks. et tekstfelt eller et billede, skal du trykke på Ctrl+Alt+5. Tryk derefter på Tab-tasten for at skifte mellem de flydende figurer. Tryk på Esc-tasten for at vende tilbage til normal navigation.

Læs: Brug tastaturgenveje til at fremvise din præsentation og Brug tastaturgenveje til at oprette din præsentation for at få flere oplysninger.

PowerPoint 2016 indeholder navne, som nemt kan oplæses af skærmlæsere, mens du arbejder i programmet. Du kan bruge Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, eller en tredjepartsskærmlæser som f.eks. JAWS. Du kan få flere oplysninger om brug af PowerPoint 2016 med en skærmlæser under Introduktion til brug af skærmlæser i en PowerPoint præsentation.

Særlige overvejelser i forbindelse med PowerPoint 2016

Du kan øge kontrasten eller invertere farverne på din enhed, for at gøre det nemmere at læse og vælge indholdet. For at begynde, at bruge et tema med høj kontrast hurtig skal du trykke på Venstre Alt+Venstre Shift+Print Screen, og derefter trykke på Enter for at aktivere høj kontrast temaet.

Windows giver dig flere temaer med høj kontrast. Vælg den indstilling, der passer bedst til dig.

 1. Tryk på Windows-tasten, og skriv derefter "høj kontrast" i søgefeltet. Din skærmlæser siger: "Indstillinger høj kontrast, systemindstillinger."

 2. Tryk på Enter, og du hører "Indstillingsvindue, høj kontrast tema" efterfulgt af navnet på det valgte tema.

 3. Brug ned og op piletasterne, til at gennemse temaerne med høj kontrast indtil du finder en, der fungerer for dig.

 4. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Anvend" og tryk derefter på Enter, for at aktivere det valgte tema.

Brug Fortæl mig det

To find a command quickly, use Tell Me. To learn more about the Tell Me feature, watch this video: Using Tell Me to get things done quickly with a screen reader and keyboard.

To use Tell Me to find a command, follow these steps:

 1. Select the cell or range of cells where you want to perform an action.

 2. Jump to the Tell Me edit field by pressing Alt+Q.

 3. Type the command that you want. For example, type "bullets".

 4. Use the Down Arrow key to browse through the results, press Enter to select one.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint 2016

Brug tastaturgenveje til at oprette din præsentation

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed for at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige

PowerPoint til Android inkluderer funktioner, der gør det nemt for brugere med handicap som nedsat mobilitet, nedsat syn eller andre handicap at arbejde med præsentationer. Du kan finde flere oplysninger om hvilke tilgængelighedsindstillinger og funktioner, der fungerer med din enhed ved at læse: Konfigurer din enhed til at fungere med hjælp til handicappede i Office 365.

Bemærkninger: 

I dette emne

Bliv fortrolig med layoutet i PowerPoint til Android

PowerPoint til Android åbnes som standard i visningen Normal. I denne visning kan du finde navnet på dokumentet øverst i midten. Under dokumentnavnet er der en menulinje med følgende elementer fra venstre mod højre:

 • Filer

Hvis du dobbelttrykker på knappen Filer, åbnes menuen Filer, der indeholder følgende knapper fra øverst til nederst:

 • Ny

 • Åbn

 • Gem

 • Gem som

 • Historik

 • Udskriv

 • Del

 • Luk

 • Feedback

 • Office-apps

 • Slideshow

Hvis du dobbelttrykker på knappen Diasshow, åbnes visningen Diasshow, som indeholder følgende elementer og områder fra øverst til nederst:

 • En menulinje med følgende elementer fra venstre mod højre:

  • Diasnummerindikator

  • Kontakt til håndskrift

  • Menuen Håndskriftsfunktioner

  • Kontakt til skærmbilledet Link

  • Knappen Afslut diasshow

 • Diasshow-område

 • Noteområdet med kontakt til at udvide området

 • Liste over dias

 • Tilføj dias

 • Del

 • Fortryd

 • Dobbelttryk på Tilføj dias for at tilføje et nyt dias i præsentationen.

 • Dobbelttryk på Del for at dele din præsentation.

 • Dobbelttryk på Fortryd for at fortryde den seneste handling.

Du kan finde området med hovedindholdet, hvor dias er synlige, under menulinjen. Træk en finger i dette område for at høre diasnumrene. Tryk på et dias for at markere den. Dobbelttryk på sliden, og du vil høre: "Knappen Rediger." Dobbelttryk på skærmen, så starter Redigeringsvisning.

Redigeringsvisningen indeholder følgende elementer fra øverst til nederst:

 • Øverst: Knapper på menulinjen

 • Tilbage

 • Flere indstillinger

 • Bemærkninger

 • Del

 • Fortryd

Hovedindholdsområdet

 • Viser en enkelt redigerbar slide

Nederst: Knappen Fortæl mig, knapperne på den kontekstafhængige menulinje og kontakten Udvid/skjul

 • Fortæl mig

Knapperne på den kontekstspecifikke menulinje skifter afhængigt af, hvad der er markeret i hovedindholdsområdet (f.eks. en hel dias, en tabel eller et tekstfelt i diasset). Den indeholder som standard følgende elementer, når fokus er på en hel dias:

 • Fortæl mig

 • Layout

 • Tabel

 • Billede

 • Figur

 • Tekstfelt

 • Kamera

 • Fortryd

 • Kontakten Udvid/skjul

Bemærk:  Når du dobbelttrykker på disse elementer, åbnes menuen for yderligere indstillinger.

Når du dobbelttrykker på kontakten Udvid/skjul, åbnes eller skjules menulinjen Fane, der indeholder følgende elementer fra venstre mod højre:

 • Fanemenuliste

 • Knappen Fortæl mig

 • Knappen Fortryd

 • Knappen Annuller fortryd

 • Kontakten Udvid/skjul

Fanemenulisten indeholder følgende faner:

 • Hjem

 • Indsæt

 • Tegning

 • Design

 • Overgange

 • Slideshow

 • Gennemse

 • Vis

Hvis du dobbeltklikker på elementerne på menulisten, åbnes nye redigeringsindstillinger.

Brug TalkBack-skærmlæser, touchbevægelser og eksterne tastaturgenveje

PowerPoint til Android fungerer sammen med den indbyggede skærmlæser TalkBack. Når TalkBack er aktiveret, kan du høre en indtalt beskrivelse af, hvad du vælger, markerer eller aktiverer på din enhed. Dette omfatter kommandoer, placeringer, lister og knapper ud over indholdet af PowerPoint-skærmbilleder, menuer og pop op-vinduer.

Du kan finde flere oplysninger om TalkBack på Kom godt i gang i Android med TalkBack.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du arbejder med touch i TalkBack, i Udforsk ved berøring i TalkBack.

Hvis du bruger et eksternt tastatur, skal du se Bruge tastaturgenveje i TalkBack.

Aktivér TalkBack

Du kan aktivere TalkBack, enten når du konfigurerer din Android-telefon eller senere efter konfigurationen. Du kan også aktivere en genvej til aktivering af TalkBack. Få vejledning under Aktivér TalkBack.

 1. For at aktivere TalkBack efter installationen skal du gå til Indstillinger > Tilgængelighed.

 2. Tryk på TalkBack, og tryk på til/fra-knappen for at aktivere den.

 3. Vælg OK.

Brug globale og lokale genvejsmenuer

Når du navigerer ved hjælp af TalkBack, findes der to genvejsmenuer, der kan hjælpe dig med at finde indstillinger og kontrolelementer. Den globale genvejsmenu indeholder kommandoer, der virker overalt. Kommandoerne i den lokale genvejsmenu afhænger af det fokuserede element.

Du kan finde flere oplysninger om den globale og lokale genvejsmenu i Brug globale og lokale genvejsmenuer.

Brug Fortæl mig det

Brug søgningen Fortæl mig det, når du ønsker at kende flere muligheder, hurtigt udføre en opgave eller se, hvor en indstilling eller fane er placeret på skærmen.

Du kan finde flere oplysninger i Gør ting hurtigt med Fortæl mig.

 1. I Redigeringsvisning i din PowerPoint-præsentation kan du stryge til venstre eller højre med én finger, indtil du hører: "Fortæl mig det-knappen. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen med én finger. Du hører følgende: "Fortæl mig, hvad du vil gøre."

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Redigeringsfelt, fortæl mig, hvad du vil gøre." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører følgende: "Viser <tastatursprog> tastatur."

 3. Lad fingeren glide hen over tastaturet i bunden af skærmen for at skrive et søgeord, indtil du hører det tegn, du gerne vil skrive, og løft derefter fingeren. Mens du skriver, åbnes der en liste over søgeresultater.

 4. Du kan gennemse søgeresultaterne ved at stryge mod venstre eller højre med én finger. Du kan høre søgeresultaterne. Nogle resultater kan have undermenuer med flere valgmuligheder. TalkBack meddeler søgeresultater med undermenuer. Du kan høre: "<Søgeresultat> menu, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen.

 5. Dobbelttryk på skærmen for at vælge et resultat.

Brug PowerPoint til Android med talegenkendelse

Værktøjer til talegenkendelse kan hjælpe dig med at bruge stemmekommandoer til at betjene PowerPoint til Android i stedet for touchnavigation eller et eksternt tastatur. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du henter og aktiverer Voice Access-appen i Introduktion til Voice Access.

Zoome ind eller ud

Zoom ind på indholdet i præsentationen, hvis du f.eks. vil se et billede i et dias.

Placer to fingre på skærmen, og lad dem glide fra hinanden for at zoome ind på et dias. Knib fingrene sammen for at zoome ud igen.

Lad TalkBack læse alternativ tekst

For at få en idé om, hvad et billede, en tabel, et tekstfelt eller en figur i din præsentation handler om, kan du lytte til deres alternative tekster (hvis de er tilgængelige).

 1. Du kan gå til et objekt på et dias ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "<Alternativ teksttitel> <objekttype> <alternativ tekstbeskrivelse>. "Brugerdefinerede handlinger, start genvejsmenu, dobbelttryk for at aktivere."

 2. Stryg til venstre eller højre for at gå væk fra objektet.

Ændr farvekontrasten og invertér farver

Du kan øge kontrasten eller invertere farverne på din enhed for at gøre det nemmere at læse og vælge indholdet.

Bemærk: Ændring af farvekontrasten og invertering af farver er eksperimenterende funktioner. Der er ingen garanti for, at de fungerer med alle knapper og overflader.

 1. Stryg nedad fra øverst i skærmbilledet med to fingre på en hvilken som helst visning. Du hører følgende: "Meddelelsens skyggefarve." Meddelelsesområdet åbnes.

 2. Stryg nedad fra øverst i skærmbilledet med to fingre. Du hører navnet på den indstilling, der er i fokus.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: Knappen Åbn indstillinger. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører følgende: "Indstillinger."

 4. Tryk et vilkårligt sted på skærmen, og stryg derefter til venstre eller højre, indtil du hører: "Tilgængelighed, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører følgende: "Tilgængelighed."

 5. Benyt en eller begge af følgende fremgangsmåder:

  • Stryg til højre, indtil du hører: "Tekst med stor kontrast, eksperimenterende, tænd/sluk-knap, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk derefter på elementet. Du hører følgende: "Til."

  • Stryg til højre, indtil du hører: "Farveinvertering, eksperimenterende, kan påvirke ydeevnen, tænd/sluk-knap, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på elementet. Du hører følgende: "Til."

Opret handicapvenlige PowerPoint-præsentationer

Du kan formatere tekstfelter, figurer, tabeller og billeder i PowerPoint til Android for at gøre dem mere tilgængelige for alle. Du kan finde tip til at gøre en præsentation tilgængelig i Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser, til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Konfigurer din enhed til at bruge hjælp til handicappede i Office 365

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige

PowerPoint Mobile omfatter funktioner, der gør det nemt for brugere med handicap som nedsat mobilitet, nedsat syn eller andre handicap at arbejde med præsentationer.

Bemærkninger: 

I dette emne

Bliv fortrolig med layoutet i PowerPoint Mobile

Når du åbner PowerPoint Mobile, finder du knappen brugerkonto i øverste højre hjørne i åbningsvisningen. Under knappen finder du PowerPoint-rækken med overskrifter. Under rækken med overskrifter finder du knapperne Ny og Gennemse. Nedenfor knapperne, i hovedindholdsområdet, er en liste over de præsentationer, du har arbejdet på for nylig.

Fuldskærmsvisning

Når du åbner en PowerPoint Mobile-præsentation, eller trykker på start for at oprette en ny, åbnes præsentationen i visningen Læsning. Navnet på din præsentation er centreret øverst på skærmen. Under navnet til venstre finder du knappen Filer. Til højre for knappen finder du følgende knapper: Præsenter, Ny slide, Del og Fortryd.

Alle slides i en præsentation vises som miniaturebilleder under knapperne.

Redigeringsvisning

For at flytte fra visningen Læsning til visningen Redigering skal du dobbelttrykke på skærmen på det slide, du vil redigere. Du hører: "Brugerdefineret." Stryg til højre, indtil du hører "Kontekstmenu, knappen Rediger", og dobbelttryk derefter på skærmen. Visningen Redigering åbnes. Du hører: "Slide-rude". Fokus er på hovedindholdsområdet.

Navnet på din præsentation er centreret øverst på skærmen. Under navnet til venstre finder du knappen Tilbage. Til højre for knappen finder du følgende knapper: Find, Noter, Præsenter og Fortryd.

Nedenfor knapperne er hovedindholdsområdet, som udgør det meste af skærmen. Det valgte slide vises her.

Nedenfor hovedindholdsområdet vises ruden Noter, hvis den er aktiveret.

Under ruden Noter eller hovedindholdsområdet finder du den kontekstafhængige værktøjslinje hurtig adgang. Den viser de knapper, der er relateret til det område eller det element, der aktuelt er markeret på sliden i hovedindholdsområdet. Knappen Flere indstillinger er yderst til højre på værktøjslinjen. Hvis du dobbelttrykker på knappen, åbnes hovedmenuen nedenfor hovedindholdsområdet.

Øverst på hovedmenuen er menulinjen. Det aktuelle fanenavn ses yderst til venstre på menulinjen. Faneindstillingerne vises under fanenavnet. Dobbelttryk på fanenavnet for at åbne fanemenuen og få vist alle tilgængelige faner. Til højre for fanenavnet på menulinjen er der følgende knapper: Fortæl mig det, Fortryd, Annuller fortryd og Flere indstillinger (udvidet).

For at flytte fra visningen Redigering til visningen Læsning skal du stryge til højre, indtil du hører "Fra, knappen Tilbage" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Naviger ved hjælp af berøring

 • For at navigere i PowerPoint Mobile, og for at bladre igennem elementer på skærmen, skal du stryge mod venstre eller højre.

 • For at vælge et element skal du dobbelttrykke på skærmen.

 • For at gennemse menuer eller lister, skal du stryge til venstre eller højre og dobbelttrykke på skærmen for at vælge.

 • Du kan afslutte en genvejsmenu ved hurtigt at tegne en Z-figur med to fingre.

Se også

Brug en skærmlæser, når du arbejder med slides i PowerPoint

Brug en skærmlæser til at tilføje og formatere tekst i PowerPoint

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×