Lægge tal sammen

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Antag, at du vil beregne en samlet pris for hele lageret eller den samlede bruttoavance for alle de afdelinger, som årets budget gælder for. Tal kan lægges sammen på flere forskellige måder.

Hvad vil du foretage dig?

Lægge tal i en celle sammen

Lægge alle sammenhængende tal i en række eller kolonne sammen

Lægge ikke-sammenhængende tal sammen

Lægge tal sammen ud fra en enkelt betingelse

Lægge tal sammen ud fra flere betingelser

Lægge tal sammen ud fra et kriterium, der er gemt i et særskilt område

Hvad er der sket med guiden Betinget sum?

Kun lægge entydige værdier sammen

Lægge tal i en celle sammen

Brug den matematiske operator + (plustegnet) i en formel.

Hvis du f.eks. skriver følgende i en celle:

=5+10

Vises følgende resultat i cellen:

15

Toppen af siden

Lægge alle sammenhængende tal i en række eller kolonne sammen

Hvis du har et område med sammenhængende tal (dvs. at der ikke er tomme celler), kan du bruge knappen Autosum Knapflade .

 1. Klik på en celle under talkolonnen eller til højre for talrækken.

 2. Klik på Autosum Knapflade i gruppen Redigering under fanen Startside, og tryk derefter på Enter.

Toppen af siden

Lægge ikke-sammenhængende tal sammen

Hvis du har et område med tal, hvor der måske findes tomme celler eller celler, der indeholder tekst i stedet for tal, skal du bruge funktionen SUM i en formel. Selvom tomme celler og celler, der indeholder tekst, måske inkluderes i det område, der bruges i formlen, ignoreres de.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!    Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Sælger

Faktura

Henriksen

15.000

Henriksen

9.000

Nielsen

8.000

Nielsen

20.000

Henriksen

5.000

Sørensen

22.500

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM(B2:B3; B5)

Lægger to fakturaer fra Hamborg og en fra Hansen sammen (44.000)

=SUM(B2;B5;B7)

Lægger enkeltstående fakturaer fra Hamborg, Hansen og Sloth sammen (57.500)

Bemærk: Funktionen SUM kan inkludere en hvilken som helst kombination af op til 30 referencer til celler eller celleområder. Formlen =SUM(B2:B3,B5) indeholder f.eks. én områdereference (B2:B3) og én celle (B5).

Toppen af siden

Lægge tal sammen ud fra en enkelt betingelse

Du kan bruge funktionen SUM.HVIS til at oprette en samlet værdi for ét område baseret på en værdi i et andet område. I følgende eksempel vil du kun oprette en total for de værdier i kolonne B (Faktura), der svarer til værdierne i kolonne A (Sælger) for den sælger, der hedder Hamborg.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!    Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Sælger

Faktura

Henriksen

15.000

Henriksen

9.000

Nielsen

8.000

Nielsen

20.000

Henriksen

5.000

Sørensen

22.500

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM.HVIS(A2:A7,"Hamborg",B2:B7)

Summen af Hamborgs fakturaer (29.000)

=SUM.HVIS(B2:B7;">=9000";B2:B7)

Summen af store fakturaer, der er større end eller lig med 9.000 (66.500)

=SUM.HVIS(B2:B7;"<9000";B2:B7)

Summen af mindre fakturaer, der er mindre end 9.000 (13.000)

Funktionen SUM.HVIS bruger følgende argumenter

Formel med funktionen SUM.HVIS
Formel med funktionen SUM.HVIS

1. Celleområde, der skal evalueres: Cellerne kontrolleres for at afgøre, om en række opfylder kriterierne.

2. Kriterium: Den betingelse, de evaluerede celler skal opfylde, hvis rækken skal inkluderes i summen.

3. Celleområde, der skal lægges sammen: Tallene i cellerne lægges sammen, hvis rækken opfylder betingelsen.

Toppen af siden

Lægge tal sammen ud fra flere betingelser

Brug funktionen SUM.HVISS til at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!    Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

B

C

D

Område

Sælger

Type

Salg

Syd

Henriksen

Drikkevarer

3571

Vest

Davolio

Mejeriprodukter

3338

Øst

Nielsen

Drikkevarer

5122

Nord

Nielsen

Mejeriprodukter

6239

Syd

Sørensen

Landbrugsprodukter

8677

Syd

Davolio

Kød

450

Syd

Davolio

Kød

7673

Øst

Nielsen

Landbrugsprodukter

664

Nord

Davolio

Landbrugsprodukter

1500

Syd

Sørensen

Kød

6596

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM.HVISS(D2:D11;A2:A11;"Syd";C2:C11;"Kød")

Summen af salget af kød i region Syd (14.719)

=SUM(HVIS((A2:A11="Syd")+(A2:A11="Øst");D2:D11))

Summen af salget i områderne Syd og Øst (32.753)

Bemærk: Den anden formel eksemplet skal angives som matrixformel. Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, skal du markere formelcellen. Tryk på F2, og tryk derefter på Ctrl+Skift+Enter. Hvis formlen ikke angives som en matrixformel, returneres fejlværdien #VÆRDI!

Sådan bruges funktionerne i det forrige eksempel

=SUM.HVISS(D2:D11;A2:A11;"Syd";C2:C11;"Kød")

Funktionen SUM.HVISS bruges i den første formel til at af finde de rækker, hvor "Syd" findes i kolonne A, og hvor "Kød" findes i kolonne C. Der findes 3 forekomster: række 7, 8 og 11. Funktionen ser først på kolonne A, som indeholder de områder, hvor der søges efter "Syd". Den ser derefter efter "Kød" i kolonne C, som indeholder fødevaretypen. Og til sidst slår funktionen op i det område, der indeholder de værdier, der skal lægges sammen (D2:D11), og det lægger kun de værdier sammen, som findes i de kolonner, der opfylder de to betingelser.

=SUM(HVIS((A2:A11="Syd")+(A2:A11="Øst");D2:D11))

Den anden formel, som bruger funktionerne SUM og HVIS, angives som en matrixformel (ved at trykke på Ctrl+Skift+Enter) for at søge efter de rækker, hvor "Syd" og/eller "Øst" findes i kolonne A. Der findes syv forekomster, hvor det er tilfældet: i række 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 11. Da denne formel er en matrixformel, bruges operatoren + (plustegn) ikke til at lægge værdier sammen. Den bruges til at undersøge de to eller flere betingelser, hvoraf mindst den ene skal overholdes. Funktionen SUM bruges derefter til at lægge de værdier, der opfylder disse kriterier, sammen.

Toppen af siden

Lægge tal sammen ud fra et kriterium, der er gemt i et særskilt område

Brug funktionen DSUM til at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!    Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

B

C

D

Område

Sælger

Type

Salg

Syd

Henriksen

Drikkevarer

3571

Vest

Davolio

Mejeriprodukter

3338

Øst

Nielsen

Drikkevarer

5122

Nord

Nielsen

Mejeriprodukter

6239

Syd

Sørensen

Landbrugsprodukter

8677

Syd

Davolio

Kød

450

Syd

Davolio

Kød

7673

Øst

Nielsen

Landbrugsprodukter

664

Nord

Davolio

Landbrugsprodukter

1500

Syd

Sørensen

Kød

6596

Område

Sælger

Type

Salg

Syd

Kød

Landbrugsprodukter

Formel

Beskrivelse (resultat)

=DSUM(A1:D11; "Salg"; A12:D13)

Summen af salget af kød i område Syd (14.719)

=DSUM(A1:D11; "Salg"; A12:D14)

Summen af salget af kød og landbrugsprodukter i område Syd (25.560)

Funktionen DSUM bruger følgende argumenter:

Formel med funktionen DSUM

1. Område, der skal evalueres: den liste, hvorfra du vil lægge tal sammen.

2. Felt: navnet på den kolonne, hvor du vil lægge tallene sammen.

3. Kriterium: det celleområde, der indeholder betingelsen.

Toppen af siden

Hvad er der sket med guiden Betinget sum?

Dette tilføjelsesprogram findes ikke i Microsoft Excel 2013. I tidligere versioner af Excel kunne du bruge guiden Betinget sum som en hjælp til at skrive formler til beregning af summen af de værdier, der opfyldte bestemte betingelser. Denne funktion er blevet erstattet med dialogboksen Indsæt funktion (som findes under fanen Formler i gruppen Funktionsbibliotek) og andre eksisterende regnearksfunktioner, f.eks. SUM.HVISS og brug af både SUM og HVIS i en formel. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan bruge disse funktioner til at beregne en betinget sum for kolonner og rækker med data, i afsnittet Lægge tal sammen ud fra flere betingelser tidligere i denne artikel.

Toppen af siden

Kun lægge entydige værdier sammen

Brug funktionerne SUM, HVIS og FREKVENS til at udføre denne opgave.

I følgende eksempel bruges:

 • Funktionen FREKVENS til at identificere de entydige værdier i et interval. For den første forekomst af en bestemt værdi returnerer denne funktion antallet af forekomster af den pågældende værdi. For hver forekomst af den samme værdi efter den første forekomst returnerer denne funktion et 0 (nul).

 • Funktionen HVIS til at tildele alle sande betingelser værdien 1.

 • Funktionen SUM til at lægge de entydige værdier sammen.

Tip!    Hvis du vil se den trinvise evaluering af en funktion, skal du markere den celle, der indeholder formlen. Derefter skal du klikke på Evaluer formel i gruppen Formelrevision under fanen Formuler.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk!    Markér ikke række- eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Data

986

456

67

1

34

689

456

56

67

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM(HVIS(FREKVENS(A2:A10,A2:A10)>0,A2:A10))

Lægger de entydige værdier i cellerne A2:A10 sammen (2.289)

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×