Læg tal sammen

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Antag, at du vil lægge priserne for alle de ting, der ikke er på udsalg, i en butik sammen, eller at du vil lægge overskud for alle de afdelinger, der ligger under budgettet, sammen. Tal kan lægges sammen på flere forskellige måder.

Hvad vil du foretage dig?

Lægge tal sammen i en celle

Lægge alle sammenhængende tal sammen i en række eller kolonne

Lægge ikke-sammenhængende tal sammen

Funktionsoplysninger

Lægge tal sammen ud fra en enkelt betingelse

Funktionsoplysninger

Lægge tal sammen ud fra flere betingelser

Funktionsoplysninger

Lægge tal sammen ud fra de kriterier, der er gemt i et særskilt område

Funktionsoplysninger

Lægge tal sammen ud fra flere betingelser ved hjælp af guiden Betinget Sum

Lægge entydige værdier

Funktionsoplysninger

Lægge tal i en celle sammen

Brug den aritmetiske operator + (plustegn) til at udføre denne opgave.

Hvis du f.eks. skriver følgende formel i en celle:

=5+10

Vises følgende resultat i cellen:

15

Toppen af siden

Lægge alle sammenhængende tal i en række eller kolonne sammen

Brug AutoSum Knapflade til at udføre denne opgave.

 1. Klik på en celle under kolonnen af tal eller til højre for rækken af tal.

 2. Klik på Autosum Knapflade i gruppen Redigering under fanen Startside, og tryk derefter på ENTER.

Toppen af siden

Lægge ikke-sammenhængende tal sammen

Brug funktionen SUM til at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

A

B

Sælger

Faktura

Henriksen

15.000

Henriksen

9.000

Suyama

8.000

Suyama

20.000

Henriksen

5.000

Dodsworth

22.500

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM(B2:B3; B5)

Lægger to fakturaer fra Henriksen og en fra Nielsen sammen (44.000)

=SUM(B2;B5;B7)

Lægger enkeltstående fakturaer fra Henriksen, Nielsen og Sørensen sammen (57.500)

Bemærk: Funktionen SUM kan inkludere op til 30 referencer til celler eller celleområder.

Funktionsoplysninger

SUM

Toppen af siden

Lægges tal sammen ud fra en enkelt betingelse

Du kan bruge funktionen SUM.HVIS til at oprette en total for et område, der er baseret på en værdi i et andet område, som vist i eksemplet nedenfor.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

A

B

Sælger

Faktura

Henriksen

15.000

Henriksen

9.000

Suyama

8.000

Suyama

20.000

Henriksen

5.000

Dodsworth

22.500

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM.HVIS(A2:A7;"Henriksen";B2:B7)

Summen af Henriksens fakturaer (29.000)

=SUM.HVIS(B2:B7;">=9000";B2:B7)

Summen af fakturaer, der er større end eller lig med 9.000 (66.500)

=SUM.HVIS(B2:B7;"<9000";B2:B7)

Summen af fakturaer, der er mindre end 9.000 (13.000)

Funktionen SUM.HVIS bruger følgende argumenter

Formel med funktionen SUM.HVIS

Formel med funktionen SUM.HVIS

1. Celleområde, der skal evalueres: Cellerne kontrolleres for at afgøre, om en række opfylder kriterierne.

2. Kriterium: Den betingelse, som de evaluerede celler skal opfylde, hvis rækken skal inkluderes i summen.

3. Celleområde, der skal lægges sammen: Tallene i cellerne lægges sammen, forudsat at rækken opfylder betingelsen.

Funktionsoplysninger

SUM.HVIS

Toppen af siden

Lægge tal sammen ud fra flere betingelser

Brug funktionerne HVIS og SUM til at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

11

A

B

C

R

Område

Sælger

Type

Salg

Syd

Henriksen

Drikkevarer

3571

Vest

Ibsen

Mejeriprodukter

3338

Øst

Nielsen

Drikkevarer

5122

Nord

Nielsen

Mejeriprodukter

6239

Syd

Dodsworth

Landbrugsvarer

8677

Syd

Ibsen

Kød

450

Syd

Ibsen

Kød

7673

Øst

Nielsen

Landbrugsvarer

664

Nord

Ibsen

Landbrugsvarer

1500

Syd

Dodsworth

Kød

6596

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM(HVIS((A2:A11="Syd")*(C2:C11="Kød");D2:D11))

Summen af salget af kød i region Syd (14.719)

=SUM(HVIS((A2:A11="Syd")+(A2:A11="Øst");D2:D11))

Summen af salget i regionerne Syd og Øst (32.753)

Bemærk: Formlerne i eksemplet skal angives som matrixformler. Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, skal du markere formelcellen. Tryk på F2, og tryk derefter på CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formlen ikke angives som en matrixformel, returneres fejlen #VÆRDI!.

Funktionsoplysninger

SUM

HVIS

Toppen af siden

Lægge tal sammen ud fra et kriterium, der er gemt i et særskilt område

Brug funktionen DSUM til at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

11

A

B

C

R

Område

Sælger

Type

Salg

Syd

Henriksen

Drikkevarer

3571

Vest

Ibsen

Mejeriprodukter

3338

Øst

Nielsen

Drikkevarer

5122

Nord

Nielsen

Mejeriprodukter

6239

Syd

Dodsworth

Landbrugsvarer

8677

Syd

Ibsen

Kød

450

Syd

Ibsen

Kød

7673

Øst

Nielsen

Landbrugsvarer

664

Nord

Ibsen

Landbrugsvarer

1500

Syd

Dodsworth

Kød

6596

Område

Sælger

Type

Salg

Syd

Kød

Landbrugsvarer

Formel

Beskrivelse (resultat)

=DSUM(A1:D11; "Salg"; A12:D13)

Summen af salget af kød i region Syd (14.719)

=DSUM(A1:D11; "Salg"; A12:D14)

Summen af salget af kød og landbrugsprodukter i region Syd (25.560)

Funktionen DSUM bruger følgende argumenter:

Formel med funktionen DSUM

1. Område, der skal evalueres: Den liste, hvorfra du vil lægge tal sammen.

2. Felt: Etiketten for den kolonne, hvor du vil lægge tallene sammen.

3. Kriterium: Det celleområde, der indeholder betingelsen.

Funktionsoplysninger

DSUM

Toppen af siden

Lægge tal sammen ud fra flere betingelser ved hjælp af guiden Betinget sum

Hvis du vil lægge værdier i et celleområde sammen ud fra bestemte betingelser, kan du bruge guiden Betinget sum. Hvis celleområdet f.eks. indeholder salgsbeløb for forskellige sælgere, kan tilføjelsesprogram til guiden Betinget sum gøre det lettere at oprette en formel, der kan beregne det samlede salg for en bestemt sælger.

 1. Klik på en celle i området.

 2. Klik på Betinget sum i gruppen Løsninger under fanen Tilføjelsesprogrammer.

  Hvis kommandoen Betinget sum eller fanen Formler ikke er til rådighed, kan du indlæse tilføjelsesprogrammet til guiden Opslag.

  Installere og indlæse tilføjelsesprogrammet til guiden Betinget Sum

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilføjelsesprogrammer.

  2. Klik på Excel-tilføjelsesprogrammer på listen Administrer, og klik derefter på Begynd.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Guiden Betinget sum på listen Tilgængelige tilføjelsesprogrammer, og klik derefter på OK.

 3. Følg instruktionerne i guiden.

Bemærk: De formler, der er oprettet af guiden Betinget Sum er matrixformler. Når du har redigeret disse formler, skal du trykke på CTRL + SKIFT + ENTER for at låse i formlerne.

Toppen af siden

Lægge unikke værdier sammen

Brug funktionerne SUM, HVIS og FREKVENS til at udføre denne opgave.

Følgende eksempel bruger:

 • Funktionen FREKVENS til at identificere de unikke værdier. For den første forekomst af en bestemt værdi returnerer denne funktion antallet af forekomster af den pågældende værdi. For hver forekomst af den samme værdi efter den første forekomst returnerer denne funktion et 0 (nul).

 • Funktionen HVIS til at tildele hver sande betingelse værdien 1.

 • Funktionen SUM til at lægge de unikke værdier sammen.

Tip!    Hvis du vil se den trinvise evaluering af en funktion, skal du markere den celle, der indeholder formlen. Derefter skal du under fanen Formuler i gruppen Formelrevision klikke på Evaluer formel.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6%

7

8

9

10

A

Data

986

456

67

1

34

689

456

56

67

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM(HVIS(FREKVENS(A2:A10,A2:A10)>0,A2:A10))

Lægger de unikke værdier i cellerne A2:A10 sammen (2289)

Funktionsoplysninger

FREKVENS

SUM

HVIS

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×