Kræve et bestemt dataindtastningsformat i et kontrolelement

Datavalidering er muligheden for automatisk at kontrollere for fejl, når brugeren udfylder en formular. Ved at føje datavalidering til kontrolelementer i formularskabelonen kan du sikre dig, at de data, du indsamler, er præcise og ensartede, og at de overholder de standarder, der bruges i firmaet. Du kan f.eks. bruge datavalidering til at give brugerne besked, når det beløb, de indtaster for en udgiftspost, overskrider det godkendte beløb, eller når de ved et uheld kommer til at indtaste deres navn i en boks, der bruges til indsamling af telefonnumre.

Hvis en formular indeholder datavalideringsfejl, og den har forbindelse til en database eller webtjeneste, vil brugerne ikke kunne sende formularen, før de har rettet disse fejl. Brugerne kan gemme en lokal kopi af formularen og derefter rette og sende dataene senere.

I denne artikel beskrives, hvordan datavalidering kan være med til at sikre, at de data, en bruger indtaster i et kontrolelement, svarer til et forudbestemt mønster. Du kan f.eks. føje datavalidering til en tekstboks, der skal indeholde et telefonnummer, og bede brugeren om at indtaste en tre-cifret landekode som en del af nummeret.

Bemærk: 

 • Du kan også bruge betinget formatering til at kræve, at de data, en bruger indtaster i en formular, svarer til et forudbestemt mønster.

 • Når du føjer et mønster til et kontrolelement, omformaterer kontrolelementet ikke automatisk de data, som brugeren indtaster, så de svarer til det angivne mønster.

Denne artikel indeholder

Før du går i gang

Overvejelser om kompatibilitet

Kræve et bestemt dataindtastningsformat i et kontrolelement

Før du går i gang

For at kunne gennemføre denne fremgangsmåde skal du have en formularskabelon med et kontrolelement, der understøtter datavalidering. Du kan angive en betingelse for mønstersammenligning for alle InfoPath-kontrolelementer, der understøtter betinget formatering, men sammenligningen fungerer bedst for kontrolelementer, der viser tegn som tal, bogstaver eller tegnsætning. Det kan f.eks. være nyttigt at angive en betingelse for sammenligning for en tekstboks, men der vil ikke komme noget brugbart ud af at gøre det for et afkrydsningsfelt.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at en bestemt kompatibilitetstilstand til at designe en browserkompatibel formularskabelon. Når en browserkompatibel formularskabelon udgives på en server, der kører InfoPath Forms Services, og den derefter browseraktiveres, kan formularer, der er baseret på formularskabelonen vises i en webbrowser. Når du designer en browserkompatibel formularskabelon, er nogle kontrolelementer ikke tilgængelige i opgaveruden Kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Nogle datavalideringsfunktioner virker anderledes i en webbrowser end i InfoPath. Når du føjer datavalidering til et kontrolelement, opretter du f.eks. forklarende tekst, der skal vises, når en bruger indtaster ugyldige data i kontrolelementet. Du kan få denne forklarende tekst vist i et skærmtip og eventuelt give brugerne mulighed for at vise en meddelelse, der indeholder yderligere oplysninger. Du kan også få vist meddelelsen automatisk, når en bruger indtaster ugyldige data. Meddelelser kan ikke blive vist automatisk for formularer, der vises i en webbrowser, men brugerne kan stadig se skærmtippet og eventuelt få vist en meddelelse, der indeholder yderligere oplysninger.

Liste over kontrolelementer, der understøtter datavalidering

Følgende tabel viser de kontrolelementer i Microsoft Office InfoPath 2007, der understøtter datavalidering, og angiver, om de er tilgængelige for webbrowserkompatible formularskabeloner.

Bemærk: Du kan angive en betingelse for mønstersammenligning for alle InfoPath-kontrolelementer, der understøtter betinget formatering, men sammenligningen fungerer bedst for kontrolelementer, der viser tegn som tal, bogstaver eller tegnsætning. Det kan f.eks. være nyttigt at angive en betingelse for sammenligning for en tekstboks, men der vil ikke komme noget brugbart ud af at gøre det for et afkrydsningsfelt.

Kontrolelementer, der understøtter datavalidering

Tilgængelig for browserkompatible formularskabeloner?

Afkrydsningsfelt

Ja

Datovælger

Ja

Rulleliste

Ja

Liste

Ja

Alternativknap

Ja

Tekstboks

Ja

RTF-tekstboks

Ja

Opstilling med punkttegn, Opstilling med tal/bogstaver eller Almindelig liste

Nej

Kombinationsboks

Nej

Toppen af siden

Kræve et bestemt dataindtastningsformat i et kontrolelement

 1. Klik på det kontrolelement, du vil føje datavalidering til.

 2. Klik på Datavalidering i menuen Formater.

 3. Klik på Tilføj i dialogboksen Datavalidering.

 4. Klik på Marker et felt eller en gruppe i den første boks under Hvis denne betingelse er opfyldt, og marker derefter det felt eller den gruppe, som kontrolelementet er bundet til.

 5. Klik på svarer ikke til mønsteret i den anden boks.

 6. Klik på Vælg et mønster i den tredje boks.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Standardmønstre i dialogboksen Dataindtastningsformat:

  • Hvis du vil bruge et standardmønster, skal du vælge mønsteret og derefter klikke på OK.

   Liste over standardmønstre

   Mønster

   Eksempel

   URL

   http://www.0-0.AA/0

   E-mail-adresse

   -@-.AA

   Postnummer

   00-00

   Telefonnummer

   00 00 00 00

  • Hvis du vil oprette et brugerdefineret mønster, skal du klikke på Brugerdefineret mønster, skrive det ønskede mønster i boksen Brugerdefineret mønster og derefter klikke på OK.

   Symboler, du kan bruge til at angive et mønster

   Du kan indsætte symboler, der begrænser mønsteret, f.eks. kun bogstaver, kun tal, kun tegn, bindestreger, punktummer, kommaer og parenteser. Du kan også bruge følgende symboler til at tillade flere forekomster af et bestemt tegn:

   • Nul eller en (?)    Det forudgående tegn må forekomme nul eller én gang. F.eks. betyder \d?, at et ciffer (angivet som \d) må forekomme enten nul eller én gang.

   • Nul eller flere (*)     Det forudgående tegn må forekomme enten nul eller flere gange. F.eks. betyder r*, at tegnet r kan forekomme enten nul eller flere gange.

   • En eller flere (+)    Det forudgående tegn skal forekomme enten én eller flere gange. F.eks. betyder .+, at tegnet (angivet som .) skal forekomme enten én eller flere gange.

 8. Skriv den tekst, der skal vises, når en bruger peger eller højreklikker på kontrolelementet, i boksen Skærmtip.

 9. Hvis der automatisk skal vises en dialogboksmeddelelse, når en bruger lader et kontrolelement være tomt, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis dialogboksmeddelelser med det samme, når brugerne indtaster ugyldige data.

  Bemærk: Da der ikke automatisk kan vises dialogboksmeddelelser i en webbrowser, vil en bruger, som udfylder formularen ved hjælp af en webbrowser, kun få vist skærmtippet.

 10. Skriv den tekst, der skal vises i dialogboksen med det samme, eller når brugeren beder om flere detaljer, i boksen Meddelelse.

  Bemærk: Skærmtippet for datavalideringsfejl vises ikke for kontrolelementer, hvor der også er angivet et standardskærmtip på fanen Avanceret i dialogboksen Egenskaber for Kontrolelement. Herved bliver det nemmere at sikre, at navnet på kontrolelementet angives korrekt over for brugere, som benytter skærmlæsere.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×