Kopiere og redigere en datakilde

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I nogle tilfølde kan du have et ønske om eller være nødt til at kopiere en datakildeforbindelse, før du redigerer den, f.eks. i følgende situationer:

 • Når du arbejder med Microsoft SharePoint-lister og -biblioteker og ønsker at oprette en brugerdefineret forespørgsel.

  Datakildeforbindelsen for SharePoint-lister og -biblioteker viser data fra en standardforespørgsel, der ikke kan ændres. Hvis du først kopierer en datakildeforbindelse for en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek, kan du godt oprette en brugerdefineret forespørgsel.

 • Når du arbejder med en database, og du vil oprette flere datakildeforespørgsler, som er baseret på de samme kildedata.

Du kan også kopiere og redigere andre datakildeforbindelser i datakildebiblioteket. Når du klikker på Kopier og rediger, opretter du en kopi af datakildeforbindelsen. Derefter kan du redigere kopien ved hjælp af indstillingerne i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

Du kan redigere forespørgslen for SQL-baserede datakilder, f.eks. SharePoint-lister og -biblioteker og databaseforbindelser. For andre datakildeforbindelser er der ingen forespørgsel at redigere, men du kan redigere andre egenskaber for de pågældende datakildeforbindelser.

Hvad vil du foretage dig?

Kopiere og redigere en SharePoint-liste eller et bibliotek

Kopiere og modificere en databaseforbindelse

Kopiere og modificere en XML-fil

Kopiere og redigere et serverscript

Kopiere og modificere en XML-webtjeneste

Kopiere og redigere en sammenkædet datakilde

Kopiere og redigere en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

SharePoint-lister og -biblioteker, der vises i datakildebiblioteket, er forbindelser til de oprindelige data, og de viser resultatet af en forespørgsel på de pågældende data. I modsætning til forespørgsler i andre datakilder i datakildebiblioteket kan du ikke redigere forespørgsler i datakilder, der oprettes automatisk til SharePoint-lister og -biblioteker. Du kan derimod godt kopiere en forbindelse til en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek og derefter oprette en brugerdefineret forespørgsel, som du kan bruge i listen eller biblioteket for at få vist nøjagtig de data, du ønsker.

Følgende trin viser, hvordan du kopierer en datakildeforbindelse og derefter ændre det navn, beskrivelse og nøgleord til denne datakilde. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan ændre forespørgslen for en datakilde, i artiklen oprette en datakildeforespørgsel.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder, hvis datakildebiblioteket ikke er synligt.

 2. Klik på den SharePoint-liste eller det SharePoint-bibliotek, du vil kopiere og derefter redigere, i opgaveruden Datakildebibliotek, og klik derefter på Kopier og rediger.

  Dialogboksen Egenskaber for datakilde vises.

 3. Skriv et navn til den nye datakilde i boksen Navn under fanen Generelt.

  Bemærk!: Hvis du ikke skriver et nyt navn til kopien af datakilden, bliver navnet det samme som for den oprindelige datakilde, men med tilføjelsen _kopi(1). Hvis du f.eks. kopierer datakildeforbindelsen Meddelelser og ikke skriver et nyt navn, bliver navnet på den nye datakilde Meddelelser_kopi(1).

 4. Skriv en beskrivelse af den nye datakilde i boksen Beskrivelse.

 5. Skriv de ønskede nøgleord i boksen Nøgleord.

Nu kan du angive en forespørgsel for nye listen eller biblioteket. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en forespørgsel, i artiklen oprette en datakildeforespørgsel.

Toppen af siden

Kopiere og redigere en databaseforbindelse

Du er både hurtigt og let at redigere en forespørgsel for en databaseforbindelse, men hvis du har flere forespørgsler, som du bruger regelmæssigt, kan det være praktisk at gemme de enkelte forespørgsler som separate datakilder.

Et eksempel: Fødevaredistributionsfirmaet Northwind Traders registrerer deres produkter i en SQL-database. Standardforespørgslen i databasen viser alle de produkter, Northwind Traders nogensinde har bestilt. Et teammedlem foreslår, at der oprettes en ny forespørgsel, som kun viser de produkter, der ikke længere sælges. Det kan let gøres ved at kopiere den første datakildeforespørgsel, redigere forespørgslen, så den kun viser de elementer, der ikke længere sælges, og derefter gemme den redigerede forespørgsel med et nyt navn som en separat databaseforbindelse i datakildebiblioteket.

Følgende trin viser, hvordan du kopierer datakilden og derefter ændre det navn, beskrivelse og nøgleord til denne datakilde. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan ændre forespørgslen for en datakilde, i artiklen oprette en datakildeforespørgsel.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder, hvis datakildebiblioteket ikke er synligt.

 2. Klik på den databaseforbindelse, du vil kopiere og derefter redigere, i opgaveruden Datakildebibliotek, og klik derefter på Kopier og rediger.

  Dialogboksen Egenskaber for datakilde vises.

 3. Skriv et navn til den nye datakilde i boksen Navn under fanen Generelt.

  Bemærk!: Hvis du ikke skriver et nyt navn til datakilden, bliver navnet det samme som for det forrige element, men med tilføjelsen _kopi(1). Hvis du f.eks. kopierer databasen Produkter og ikke skriver et nyt navn, bliver navnet på den nye datakilde Produkter_kopi(1).

 4. Skriv en beskrivelse af den nye datakilde i boksen Beskrivelse.

 5. Skriv de ønskede nøgleord i boksen Nøgleord.

Nu kan du angive en forespørgsel for nye databaseforbindelsen. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en forespørgsel, i artiklen oprette en datakildeforespørgsel.

Toppen af siden

Kopiere og redigere en XML-fil

Ligesom det gælder i forbindelse med SharePoint-lister og -biblioteker, kan du ikke redigere de datakildeforbindelser, der oprettes automatisk til lokale XML-filer, men du kan kopiere og derefter redigere lokale XML-filer for at ændre navnet på datakilden, tilføje en beskrivelse eller tilføje nøgleord. Du kan godt ændre en ekstern XML-fils navn, beskrivelse og nøgleord uden først at kopiere datakilden.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder, hvis datakildebiblioteket ikke er synligt.

 2. Klik på den XML-fil, du vil kopiere og derefter redigere, i opgaveruden Datakildebibliotek, og klik derefter på Kopier og rediger.

  Dialogboksen Egenskaber for datakilde vises.

 3. Skriv et navn til den nye datakilde i boksen Navn under fanen Generelt.

  Bemærk!: Hvis du ikke skriver et nyt navn til datakilden, bliver navnet det samme som for det forrige element, men med tilføjelsen _kopi(1). Hvis du f.eks. kopierer XML-filen Produkter og ikke skriver et nyt navn, bliver navnet på den nye datakilde Produkter_kopi(1).

 4. Skriv en beskrivelse af den nye datakilde i boksen Beskrivelse.

 5. Skriv de ønskede nøgleord i boksen Nøgleord.

Toppen af siden

Kopiere og redigere et serverscript

Det kan være praktisk at kopiere og derefter redigere en forbindelse til et serverscript, hvis du har brug for at oprette forbindelse til den samme server men med andre parameterværdier.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder, hvis datakildebiblioteket ikke er synligt.

 2. Klik på den XML-fil, du vil kopiere og derefter redigere, i opgaveruden Datakildebibliotek, og klik derefter på Kopier og rediger.

  Dialogboksen Egenskaber for datakilde vises.

 3. Skriv et navn til den nye datakilde i boksen Navn under fanen Generelt.

  Bemærk!: Hvis du ikke skriver et nyt navn til datakilden, bliver navnet det samme som for det forrige element, men med tilføjelsen _kopi(1). Hvis du f.eks. kopierer serverscriptet filen Rss.aspx på www.gotdotnet.com og ikke skriver et nyt navn, bliver navnet på den nye datakilde Rss.aspx på www.gotdotnet.com_kopi(1).

 4. Skriv en beskrivelse af den nye datakilde i boksen Beskrivelse.

 5. Skriv de ønskede nøgleord i boksen Nøgleord.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder i boksen Tilføj eller rediger parametre under fanen Kilde:

  • Klik på Tilføj.

  • Klik på den parameter, du vil ændre, og klik derefter på Rediger.

 7. Skriv et navn til den nye eller redigerede parameter i boksen Navn i boksen Parameter.

 8. Skriv en standardværdi for den nye eller redigerede parameter i boksen Standardværdi.

  Bemærk!: Marker afkrydsningsfeltet Værdien for parameteren kan angives via en webdelsforbindelse, hvis serverscriptet bruger en parameter, der er angivet af en besøgende på webstedet.

Toppen af siden

Kopiere og redigere en XML-webtjeneste

Det kan være praktisk at kopiere og derefter redigere en XML-webtjeneste, hvis du har brug for at oprette forbindelse til den samme webtjeneste men ønsker at benytte en anden metode eller andre parameterværdier.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder, hvis datakildebiblioteket ikke er synligt.

 2. Klik på den XML-fil, du vil kopiere og derefter redigere, i opgaveruden Datakildebibliotek, og klik derefter på Kopier og rediger.

  Dialogboksen Egenskaber for datakilde vises.

 3. Skriv et navn til den nye datakilde i boksen Navn under fanen Generelt.

  Bemærk!: Hvis du ikke skriver et nyt navn til datakilden, bliver navnet det samme som for det forrige element, men med tilføjelsen _kopi(1). Hvis du f.eks. kopierer webtjenesten Webs på Northwind og ikke skriver et nyt navn, bliver navnet på den nye datakilde Webs på Northwind_kopi(1).

 4. Skriv en beskrivelse af den nye datakilde i boksen Beskrivelse.

 5. Skriv de ønskede nøgleord i boksen Nøgleord.

 6. Klik på den parameter, du vil ændre, i boksen Parametre under fanen Kilde, og klik derefter på Rediger.

 7. Skriv den parameter, du vil benytte, i boksen Parameter.

  Bemærk!: Marker afkrydsningsfeltet Værdien for parameteren kan angives via en webdelsforbindelse, hvis webtjenesten bruger en parameter, der er angivet af en besøgende på webstedet.

Toppen af siden

Kopiere og redigere en sammenkædet datakilde

Det kan være praktisk at kopiere og derefter redigere en sammenkædet datakilde, hvis den sammenkædede datakilde består af databaseforbindelser, og du ønsker at oprette en kopi af den første sammenkædede databaseforbindelse for at ændre forespørgslen.

Følgende trin viser, hvordan du kopierer datakilden og derefter ændre det navn, beskrivelse og nøgleord til denne datakilde. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan ændre forespørgslen for en datakilde, i artiklen oprette en datakildeforespørgsel.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder, hvis datakildebiblioteket ikke er synligt.

 2. Klik på den sammenkædede datakilde, du vil kopiere og derefter redigere, i opgaveruden Datakildebibliotek, og klik derefter på Kopier og rediger.

  Dialogboksen Egenskaber for datakilde vises.

 3. Skriv et navn til den nye datakilde i boksen Navn under fanen Generelt.

  Bemærk!: I modsætning til andre datakildeforbindelser vil navnet være det samme som navnet på det forrige element, hvis du ikke skriver et nyt navn til datakilden.

 4. Skriv en beskrivelse af den nye datakilde i boksen Beskrivelse.

 5. Skriv de ønskede nøgleord i boksen Nøgleord.

Nu kan du angive en forespørgsel for nye databaseforbindelsen. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en forespørgsel, i artiklen oprette en datakildeforespørgsel.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×