Kopiere og indsætte dine slides

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Spar tid og arbejde ved at kopiere en slide – enten fra den præsentation, du arbejder på eller fra en separat præsentation. Når du kopierer et eller flere dias fra en præsentation til en placering i den samme præsentation eller til en anden præsentation, kan du angive det tema, du vil de nye dias.

 1. Klik på Vis, og klik derefter på Normal i gruppen Præsentationsvisninger.

 2. Klik på den slide, du vil kopiere, på listen over slideminiaturer i venstre side.

  • Hvis du vil markere flere sekventielle slides, skal du klikke på det første dias, skal du trykke på SHIFT og klik derefter på den sidste slide, du vil. Du kan alternativt klikke på det første dias, skal du trykke på SHIFT og tryk derefter på knappen MARKØREN ned, indtil du kommer til den sidste slide.

  • Hvis du vil markere flere ikke-sekventielle slides, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på hver slide, som du vil bruge.

 3. Højreklik på den valgte eller de slides, og klik derefter på Kopiér.

 4. Højreklik på den miniature, du vil de kopierede dias skal følge i den anden præsentation, og under Indstillinger for Sæt ind, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil bruge temaet i destinationspræsentationen, skal du klikke på Brug destinationstema Knappen Brug destinationstema . Dette vil tilpasse den kopierede slide så det svarer til destinationstema.

  • Hvis du vil bevare temaet i præsentationen, du kopierer fra, skal du klikke på Bevar kildeformatering Knappen Behold kildeformatering . Det betyder, at diasset beholde det oprindelige tema-format og ikke præsentations tema

Hvor er knappen Indstillinger for Sæt ind?

Når du indsætter et dias i en ny placering, vises Indstillinger for Sæt ind knappen Knappen Indstillinger for Sæt ind automatisk nær den indsatte slide i Normal visning. Du kan også bruge tasterne CTRL + V Indsæt genvej til at indsætte diasset. Under diaset, får du vist en fane, hvor du kan vælge de formateringsindstillinger - Brug destinationstema, og Bevar kildeformatering

Du kan finde Indstillinger for Sæt ind ved at klikke på Startside og derefter klikke på den lille pil under Sæt ind.

 1. I ruden med fanerne Disposition og Slides skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg den slide, du vil kopiere, ved at gøre et af følgende:

  • Klik på en enkelt slide for at markere den.

  • Hvis du vil markere flere sekventielle slides, skal du klikke på det første dias, skal du trykke på SHIFT og klik derefter på den sidste slide, du vil markere. Også til at gøre brug af Skift + MARKØREN ned kommando, som gør det muligt at markere slides sekventielt én ad gangen, indtil du kommer til den sidste foretrukne slide. Du kan trykke MARKØREN op, mens du holder stadig på knappen Skift for at gå op og fjerne markeringen af den sidste slide.

  • For at markere flere ikke-sekventielle slides, tryk på CTRL, og klik derefter på de enkelte dias, du vil markere.

 3. Højreklik på en af de markerede slides, og klik derefter på Kopiér.

 4. Højreklik på det dias, du vil de kopierede dias skal du følge i destinationspræsentationen, under fanen dias, og klik derefter på Indsæt. Du kan også bruge Indsæt genvej CTRL + V for at spare tid

  Hvis du vil bevare det oprindelige design af de kopierede slides, skal du klikke på knappen Indstillinger for Sæt ind Knapflade , som vises i nærheden af de indsatte slides under fanen Disposition eller Slides i visningen Normal eller i ruden Slides, og derefter skal du klikke på Bevar kildeformatering.

Tip!: Når du vil flytte slides til en anden placering, skal du markere de slides, du vil flytte, og derefter trække dem til den nye placering. Brug knappen Indstillinger for Sæt ind som beskrevet ovenfor, hvis du vil bevare den oprindelige formatering.

Hvor er knappen Indstillinger for Sæt ind?

Når du indsætter et dias i en ny placering i en præsentation, vises Indstillinger for Sæt ind knappen Knapflade typisk nær den indsatte slide under fanen Disposition eller dias i Normal visning eller i ruden dias. Knappen Indstillinger for Sæt ind gør det muligt at styre, hvordan indhold vises, når du kopierer dem – også kendt som gendannelse ved indsætning.

I denne artikel beskrives årsagerne til, at du måske ikke får vist knappen Indstillinger for Sæt ind, når du har indsat en slide:

 • Du har indsat ved hjælp af Indsæt speciel fra sektionen Udklipsholder under fanen Hjem. Du skal bruge kommandoerne Klip eller Kopiér og Sæt ind, eller du kan kopiere og indsætte ved hjælp af Office Udklipsholder for at få vist indstillingerne for indsætning.

 • Du har indsat en gruppe objekter fra et andet program, f.eks Microsoft Office Word.

 • Der er ingen uoverensstemmelse i typografi mellem kilden og destinationen for den slide, du indsætter.

 1. Klik på Vis, og klik derefter på Normal.

 2. Klik på den slide, du vil kopiere, på listen over slideminiaturer i venstre side.

  • Hvis du vil markere flere sekventielle slides, skal du klikke på det første dias, skal du trykke på SHIFT og klik derefter på den sidste slide, du vil. Du kan alternativt klikke på det første dias, skal du trykke på SHIFT og tryk derefter på knappen MARKØREN ned, indtil du kommer til den sidste slide.

  • Tryk på kommando for at markere flere ikke-sekventielle slides, og klik derefter på de enkelte dias, du vil.

 3. CTRL + klik på eller højreklikke på markerede dias og klik derefter på Kopiér.

 4. CTRL + klik eller Højreklik på den miniature, du vil de kopierede dias skal følges i den anden præsentation, skal du klikke på knappen Indstillinger for Sæt ind, der vises, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil bruge temaet i destinationspræsentationen, skal du klikke på Brug destinationstema. Dette vil tilpasse den kopierede slide så det svarer til destinationstema.

  • Hvis du vil bevare temaet i præsentationen, du kopierer fra, skal du klikke på Bevar kildeformatering. Det betyder, at diasset beholde det oprindelige tema-format og ikke præsentations tema

Kopiere et dias fra en præsentation til en anden

 1. Klik på Vis, og klik derefter på Normal.

 2. Klik på det dias, du vil kopiere i slideminiaturer i venstre side, og klik derefter på Rediger > Kopiér.

 3. Åbn en anden præsentation, skal du klikke på, hvor du vil indsætte, og klik derefter på Rediger > Indsæt, klik på knappen Indstillinger for Sæt ind, der vises, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil bruge temaet i destinationspræsentationen, skal du klikke på Brug destinationstema. Dette vil tilpasse den kopierede slide så det svarer til destinationstema.

  • Hvis du vil bevare temaet i præsentationen, du kopierer fra, skal du klikke på Bevar kildeformatering. Det betyder, at diasset beholde det oprindelige tema-format og ikke præsentations tema

Kopiere tekst fra én præsentation til en anden

 1. Markér den tekst, du vil kopiere, og klik derefter på Rediger > Kopiér.

 2. Åbn en anden præsentation, skal du klikke på, hvor du vil indsætte, og klik derefter på Rediger > Indsæt.

 3. På knappen Indstillinger for Sæt ind, og vælg, hvordan du vil teksten, der vises – for eksempel vælge Brug destinationstema til at anvende formatering, der stemmer overens med den præsentation, du indsætter i.

  Hvis du vil anvende formateringen af den præsentation, du har kopieret tekst fra, skal du klikke på Bevar kildeformatering.

Kopiere og indsætte i PowerPoint til internettet er forskellig fra kopiere og indsætte i PowerPoint-programmet på grund af webbrowser teknologiske begrænsninger. Hvis du bruger Firefox-browseren til at få adgang til PowerPoint til internettet, kan du se kopiere og indsætte dias ved hjælp af Firefox nedenfor.

 1. Markér det eller de dias, du vil kopiere, og klik derefter på Kopiér under fanen Startside.

  Kopiere en slide

  • Hvis du vil markere flere sekventielle slides, skal du klikke på det første dias, skal du trykke på Shift og klik derefter på den sidste slide, du vil.

  • For at markere flere ikke-sekventielle slides, tryk på Ctrl, og klik derefter på de enkelte dias, du vil.

 2. Mens du stadig står i miniatureruden, skal du højreklikke på det sted, hvor den kopierede slide skal indsættes, og derefter klikke på Indsæt.

  Klik på Indsæt

  Bemærk!: Hvis du bliver bedt om adgang til udklipsholderen, skal du klikke på Tillad adgang.

Kopiere og indsætte slides vha. Firefox

Du skal bruge tastaturgenveje til at kopiere og indsætte slides vha. Firefox-browseren.

 1. I miniatureruden skal du vælge den slide, du vil kopiere, og trykke på Ctrl + C på tastaturet.

 2. Mens du stadig står i miniatureruden, skal du gå til den placering, hvor sliden skal indsættes, og trykke på Ctrl + P på tastaturet.

Se også

Genbruge (importere) slides fra en anden præsentation

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×