Kopiere og indsætte dine slides

Spar tid og arbejde ved at kopiere en slide (fra den præsentation, du arbejder med, eller fra en separat præsentation). Når du kopierer en eller flere slides fra en præsentation til et sted inden for samme præsentation eller til en anden præsentation, kan du angive det tema, der skal bruges til de nye slides.

 1. Klik på Vis, og klik derefter på Normal i gruppen Præsentationsvisninger.

 2. Klik på den slide, du vil kopiere, på listen over slideminiaturer i venstre side.

  • Hvis du vil markere flere sekventielle slides, skal du klikke på den første slide, trykke på SKIFT og derefter klikke på den sidste slide, du vil bruge.

  • Hvis du vil markere flere ikke-sekventielle slides, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på hver slide, som du vil bruge.

 3. Højreklik på den markerede slide, og klik derefter på Kopiér.

 4. Højreklik på den miniature, som du vil have dine kopierede slides til at følge i den anden præsentation. Gør et af følgende under Indstillinger for Sæt ind:

  • Hvis du vil bruge temaet i destinationspræsentationen, skal du klikke på Brug destinationstema Brug af destinationstema .

  • Hvis du vil bevare temaet i præsentationen, du kopierer fra, skal du klikke på Bevar kildeformatering Bevar kildeformatering .

Hvor er knappen Indstillinger for Sæt ind?

Når du indsætter en slide på en ny placering, vises knappen Indstillinger for Sæt ind Knapflade automatisk nær den indsatte slide i normal visning.

Du kan komme til Indstillinger for Sæt ind ved at klikke på Startside og derefter klikke på den lille pil under Sæt ind.

Når du indsætter en slide, arver den temaet fra den slide, der kommer umiddelbart før. Hvis du midlertid kopierer sliden fra en anden præsentation, hvor der bruges et andet tema, kan du bevare dette tema, når du indsætter sliden i en anden præsentation.

Kopiere og indsætte dine slides

 1. Klik på Normal i gruppen Præsentationsvisninger under fanen Vis .

 2. Klik på fanen Slides i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides. Ruden, der indeholder fanerne Disposition og Dias

 3. Vælg den slide, du vil kopiere, ved at gøre et af følgende:

  • Klik på en enkelt slide for at markere den.

  • Hvis du vil markere flere sekventielle slides, skal du klikke på den første slide, trykke på SKIFT og derefter klikke på den sidste slide, du vil bruge.

  • Hvis du vil markere flere ikke-sekventielle slides, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på hver slide, som du vil bruge.

 4. Højreklik på en af de markerede slides, og klik derefter på Kopiér.

 5. I den præsentation, som du vil sætte de kopierede slides ind i, skal du i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides, under fanen Slides højreklikke på den slide, som dine kopierede slides skal følge efter.

 6. I den menu, der vises, når du højreklikker, skal du under Indstillinger for Sæt ind gøre et af følgende:

  • Hvis du ønsker, at sliden skal have samme tema som den destinationspræsentation, du indsætter den i, skal du klikke på Brug destinationstema Brug af destinationstema .

  • Hvis sliden skal bevare temaet fra den præsentation, du kopierer fra, skal du klikke på Bevar kildeformatering Bevar kildeformatering .

Hvor er knappen Indstillinger for Sæt ind?

Når du indsætter en slide på den nye placering i en præsentation, vises knappen Indstillinger for Sæt ind Knapflade typisk i nærheden af den indsatte slide under fanen Disposition eller Slides i Normal visning (se placeringen i grafikken ovenfor) eller i ruden Slides. Indstillinger for Sæt ind gør det muligt at styre, hvordan indholdet vises, når du har indsat det.

Du kan komme til Indstillinger for Sæt ind på en anden måde ved at gøre et af følgende:

 • Klik på den lille pil under Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

 • I ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides skal du klikke på fanen Slides og derefter højreklikke på den slide, som dine kopierede slides skal følge efter.

Når en slide skal indsættes på en ny placering i en præsentation, arver den som standard temaet fra den slide, der er placeret lige foran. Hvis du midlertid har kopieret sliden fra en anden præsentation, hvor der bruges et andet tema, kan du bevare dette tema, når du indsætter sliden i en anden præsentation. Hvis du vil ændre formateringen, så en indsat slide ikke arver temaet fra den slide, der er placeret før, skal du bruge knappen Indstillinger for Sæt ind knappen Knapflade – som vises i nærheden af den indsatte slide.

Kopiere og indsætte dine slides

 1. I ruden med fanerne Disposition og Slides skal du klikke på fanen Slides.

 2. Vælg den slide, du vil kopiere, ved at gøre et af følgende:

  • Klik på en enkelt slide for at markere den.

  • Hvis du vil markere flere sekventielle slides, skal du klikke på den første slide, trykke på Skift og derefter klikke på den sidste slide, du vil markere.

  • Hvis du vil markere flere ikke-sekventielle slides, skal du trykke på CTRL og derefter klikke på hver slide, som du vil markere.

 3. Højreklik på en af de markerede slides, og klik derefter på Kopiér.

 4. I destinationspræsentationen skal du under fanen Slides højreklikke på den slide, du vil have dine kopierede slides til at følge, og derefter skal du klikke på Sæt ind.

  Hvis du vil bevare det oprindelige design af de kopierede slides, skal du klikke på knappen Indstillinger for Sæt ind Knapflade , som vises i nærheden af de indsatte slides under fanen Disposition eller Slides i visningen Normal eller i ruden Slides, og derefter skal du klikke på Bevar kildeformatering.

  Hvis du ikke kan se knappen Indstillinger for Sæt ind, kan du gå til Hvor er knappen Indstillinger for Sæt ind?

  Bemærk!: nedenfor.

Tip!

Når du vil flytte slides til en anden placering, skal du markere de slides, du vil flytte, og derefter trække dem til den nye placering. Brug knappen Indstillinger for Sæt ind som beskrevet ovenfor, hvis du vil bevare den oprindelige formatering.

Hvor er knappen Indstillinger for Sæt ind?

Når du indsætter en slide på den nye placering i en præsentation, vises knappen Indstillinger for Sæt ind Knapflade typisk i nærheden af den indsatte slide under fanen Disposition eller Slides i Normal visning eller i ruden Slides. Knappen Indstillinger for Sæt ind gør det muligt at styre, hvordan indholdet vises, når du har indsat det – dette kaldes også Gendannelse ved indsætning.

I denne artikel beskrives årsagerne til, at du måske ikke får vist knappen Indstillinger for Sæt ind, når du har indsat en slide:

 • Du har indsat ved hjælp af Indsæt speciel fra sektionen Udklipsholder under fanen Hjem. Du skal bruge kommandoerne Klip eller Kopiér og Sæt ind, eller du kan kopiere og indsætte ved hjælp af Office Udklipsholder for at få vist indstillingerne for indsætning.

 • Du har indsat en gruppe objekter fra et andet program, f.eks Microsoft Office Word.

 • Der er ingen uoverensstemmelse i typografi mellem kilden og destinationen for den slide, du indsætter.

Se også

Genbruge (importere) slides fra en anden præsentation

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×