Kopiere formatering af et objekt, en regnearkscelle eller tekst ved hjælp af Formatpensel

Du kan bruge Formatpensel til at kopiere formateringen (f.eks. fyld eller kanter) af objekt, tekst eller celler i et Microsoft Office Excel-regneark.

 1. Marker det objekt, den tekst eller den regnearkscelle, hvis formatering du vil kopiere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Startside (eller fanen Meddelelse i Microsoft Office Outlook 2007:

  • Hvis du vil kopiere formateringen til én anden objekt-, celle- eller tekstmarkering, skal du klikke på Formatpensel.

  • Hvis du vil kopiere formateringen til flere objekt-, celle- eller tekstmarkeringer, skal du dobbeltklikke på Formatpensel.

   Billede af Word-båndet

   Markøren skifter til en pensel.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil kopiere formateringen til et enkelt objekt eller tekststykke, skal du klikke på det objekt eller den tekst, du vil formatere.

  • Hvis du vil kopiere formateringen til en enkelt celle eller et celleområde, skal du trække musemarkøren hen over den celle eller det celleområde, du vil formatere.

  • Hvis du vil kopiere formateringen til flere celler eller celleområder, skal du trække musemarkøren hen over de celler eller celleområder, du vil formatere.

  • Hvis du vil kopiere formateringen til flere tekstmarkeringer, skal du klikke på hver enkelt tekstmarkering, du vil formatere.

 4. Tryk på ESC for at afbryde formateringen.

Bemærk: 

 • Ved tekstmarkeringer med flere ord skal du klikke inde i et ord for kun at anvende formateringen på dette ord eller trække markøren hen over tekstmarkeringen for at anvende formateringen på alle ordene.

 • Hvis du vil kopiere bredden af én kolonne til en anden kolonne i Office Excel, skal du markere den første kolonnes overskrift, klikke på Formatpensel og derefter klikke på overskriften til den kolonne, du vil anvende kolonnebredden på.

 • Du kan kopiere formatering fra et billede (f.eks. et billedes ramme eller den figur, billedet vises i) ved at benytte ovenstående trin.

 • Du kan markere WordArt-tekst og derefter bruge Formatpensel til at anvende skrifttypen og skriftstørrelsen på anden tekst, hvis teksten er placeret i en figur. Det er ikke muligt at anvende WordArt-formatering direkte på tekst i et Office Excel-regneark.

 • Hvis du anvender tredimensionale (3D) effekter som f.eks. en 3D WordArt-typografi eller transformeringseffekten Fordrejning på tekst i en figur (for at kopiere de effekter, der er anvendt på teksten i figuren), skal du bruge Formatpensel til at kopiere hele figurformateringen, og ikke kun tekstformateringen.

 • I Office PowerPoint 2007 kan du også bruge CTRL+SKIFT+C til at kopiere formatering og CTRL+SKIFT+V til at indsætte formatering.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×