Kopiere en opgave, en ressource eller et Project-element

Microsoft Office Project indeholder flere indstillinger til kopiering af data i og på tværs af projekter.

Du kan kopiere:

 • Hele opgaver og ressourcer

 • Bestemte opgaver, ressourcer eller projektdata.

 • Projektelementer (som f.eks. felter, kalendere og filtre).

Hvad vil du foretage dig?

Kopiere en opgave eller ressource

Kopiere bestemte data til flere celler

Kopiere et element på tværs af flere projekter

Kopiere en opgave eller ressource

Selvom du når som helst kan kopiere eller flytte en Opgave eller ressourcer, er det bedst at gøre det, før du opretter opgaveafhængigheder. Når du kopierer eller flytter en opgave eller ressource, genoprettes opgaveafhængigheder som standard.

 1. Vælg i feltet Id den opgave eller ressource, som du vil kopiere eller flytte:

  • Hvis du vil markere en række, skal du klikke på rækkens id-nummer for opgaven eller ressourcen.

  • Hvis du vil markere en gruppe sammenhængende rækker, skal du holde SKIFT nede og derefter klikke på det første og det sidste id-nummer i gruppen.

  • Hvis du vil markere flere ikke-sammenhængende rækker, skal du holde CTRL nede og derefter klikke på id-numrene.

 2. Flyt opgaven eller ressourcen ved at klikke på Klip opgave eller Klip ressource Knapflade .

  Kopier opgaven eller ressourcen ved at klikke på Kopier opgave eller Kopier ressource Knapflade .

 3. Marker i feltet Id de rækker, hvor du vil indsætte det markerede.

 4. Klik på Sæt ind Knapflade .

  Hvis der findes oplysninger i destinationsrækken, indsættes de nye rækker oven over destinationsrækken.

Bemærk: 

 • Når du kopierer en opgave i det samme projekt, regenereres opgavens Id-nummer. Hvis du vil flytte en opgave i et projekt, skal du trække opgaven til opgavelisten og slippe den for at bevare opgavens entydige id-numre.

 • Følgende tilknyttede oplysninger kopieres eller flyttes sammen med opgaven eller ressourcen: bemærkning, sammenkædede eller Integreret objekt og underopgave, hvis det markerede er en hovedopgave.

 • Du kan indstille Project til ikke at genoprette opgaveafhængigheder, når en opgave eller ressource flyttes. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, klik på fanen Tidsplan, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Sammenkæd automatisk indsatte eller flyttede opgaver.

Toppen af siden

Kopiere bestemte data til flere celler

Hvis du har indtastet oplysninger om en opgave eller ressource, og du ønsker at kopiere oplysningerne for flere andre opgaver eller ressourcer, kan du let kopiere oplysningerne til alle valgte felter på en gang. Hvis du f.eks. administrerer en stor ressourcepulje for et projekt, og flere ressourcer bruger den samme lønsats, kan du angive lønsatsen for en ressource og derefter kopiere den til de resterende ressourcer på en gang.

 1. Hold CTRL nede, og klik på det felt, der er knyttet til en enkelt opgave eller ressource, som du vil kopiere, og klik derefter på de felter, du vil udfylde eller indsætte i.

 2. Peg på Fyld i menuen Rediger, og klik derefter på den ønskede retning.

  • Hvis du klikker på Ned, kopieres værdien i det første felt, du klikkede på, til det valgte felt.

  • Hvis du klikker på Op, kopieres værdien i det sidste felt, du klikkede på, til hvert enkelt valgt felt.

  • Hvis du klikker på Højre, kopieres værdien i det første felt, du klikkede på, til hvert enkelt valgt felt til højre for den første værdi. Hvis du har valgt felter til venstre for den første værdi, kopieres værdien ikke til nogen celler.

  • Hvis du klikker på Venstre, kopieres værdien i det første felt, du klikkede på, til hver enkelt valgt felt til venstre for den første værdi. Hvis du har valgt felter til højre for den første værdi, kopieres værdien ikke til nogen celler.

Du kan også kopiere oplysninger og gentage mønstre ved hjælp af fyldhåndtag. Marker de oplysninger, du vil kopiere. Klik på fyldhåndtaget i det nederste højre hjørne af de markerede oplysninger, og træk derefter for at medtage de felter, hvor du vil gentage markeringen.

Bemærk: 

 • De oplysninger, du udfylder eller indsætter, skal være den samme type som det felt, som du indsætter i. Du kan f.eks. indsætte navne i et tekstfelt og omkostninger i et feltet valuta.

 • Du kan kun udfylde eller indsætte i de felter, hvor indtastet felt eller standardværdi accepteres. Du kan ikke fylde oplysninger i felter, der indeholder beregnet felt værdier, f.eks. et varians.

 • I menuen Rediger under Udfyld er indstillingerne Højre og Venstre kun tilgængelige i den tidsfaseinddelt del af visningerne Ressourceforbrug og Opgaveforbrug.

 • I visningerne Opgaveforbrug og Ressourceforbrug kan du kun kopiere rækker af samme type, når du anvender fyldhåndtaget.

 • Vær forsigtig, når du indsætter datoer i planlægningsfelter, som f.eks. Startdato, Slutdato, Faktisk startdato eller Faktisk slutdato. Du kan angive en uønsket begrænsning i din plan.

Toppen af siden

Kopiere et element på tværs af flere projekter

Du kan kopiere projektelementer (herunder felt, gruppe, kalender, værktøjslinje, kort, formular, tabel, filter, visning, Rapport og modul) mellem den global fil og den aktive projektfil eller mellem to projektfiler.

Tip: Hvis du har et element i et projekt, som du tror kan være anvendelig i andre nye projekter, kan du kopiere elementet til den globale fil for at gøre den tilgængelig i et nyt projekt, der oprettes på din computer. Du kan ikke kopiere elementer til den global virksomhedsskabelon.

 1. Åbn den fil, der indeholder elementet, og åbn derefter den eller de filer, som du vil kopiere elementet til.

 2. Klik på Assistent i menuen Funktioner.

  Hvis du vil ændre den globale virksomhedsskabelon, skal du åbne denne skabelon, før du kan ændre elementer ved hjælp af Assistent.

 3. Klik på fanen for den type element, du vil kopiere.

 4. Vælg den fil, der indeholder det element, du vil kopiere, på listen tilgængelig i i venstre side af dialogboksen Assistent.

 5. Vælg den fil, som du vil kopiere elementet til, på listen tilgængelig i i højre side af dialogboksen Assistent.

 6. Klik på navnet på det element, som du vil kopiere på listen i venstre side af dialogboksen Assistent.

 7. Klik på Kopier.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×