Kopiere en fil til et andet bibliotek eller en Send til-placering

Du kan bruge kommandoen Send til til at kopiere en fil til et andet bibliotek og derefter administrere de forskellige kopier af en kildefil, efter at de er oprettet. Kommandoen Send til har to funktioner. Du kan bruge den til at kopiere en fil til et andet bibliotek, og administratorer af webstedet eller af biblioteket kan angive en specifik Send til-destination for et bibliotek, så destinationen vises på rullelisten for kommandoen på båndet.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om, hvordan kommandoen Send til virker

Kopiere en fil til en destination, du angiver

Kopiere en fil til en foruddefineret destination

Opdatere kopier af en fil

Opdatere kopier fra kildefilen

Opdatere kopier fra siden Administrer kopier

Ændre indstillingerne for en kopi, så den spørger efter opdateringer

Fjerne sammenkædningen mellem en kopi og dens kildefil

Slette en kopi af en fil

Få mere at vide om, hvordan kommandoen Send til virker

Du kan bruge kommandoen Send til til at kopiere en fil til et andet bibliotek og derefter administrere de forskellige kopier af en kildefil, efter at de er oprettet. Kommandoen Send til har to funktioner. Du kan bruge den til at kopiere en fil til et andet bibliotek, og webstedets eller bibliotekets administratorer kan angive en specifik Send til-destination for et bibliotek, så destinationen vises på rullelisten for kommandoen på båndet.

Ved hjælp af kommandoen Send til kan du kopiere filer fra det bibliotek, de blev oprettet i, til et andet. Når en fil kopieres på denne måde, opretholder kopien en relation til dens kildefil, og du kan vælge at opdatere kopien med eventuelle ændringer, der foretages til kildefilen. Hvis kopien og dens kildefil deler fælles kolonner eller felter, opdateres disse kolonner og felter også, når kopien opdateres.

Kommandoen Send til gør det nemt for folk i en organisation at dele oplysninger med andre team eller at udgive oplysninger til en central placering. Et marketingteam gemmer f.eks. måske arbejdskladder af markedsundersøgelsespublikationer i et dokumentbibliotek på afdelingens teamwebsted. Når disse markedsundersøgelsesdokumenter er færdige, kan teamet bruge kommandoen Send til til at kopiere dokumenterne til et andet dokumentbibliotek, der er tilgængeligt for marketingmedarbejdere i marken og andre team i en virksomhed. Når et medlem af et marketingteam bruger kommandoen Send til til at kopiere et dokument til denne destination, kan han eller hun vælge, om de vil bedes om at opdatere eventuelle eksisterende kopier, når kildedokumentet tjekkes ind. Hvis det er relevant, kan medlemmet af marketingteamet derefter vælge at opdatere eventuelle eksisterende kopier, når kildefilen opdateres.

Kommandoen Send til gør det nemmere at holde filer ajour på tværs af biblioteker og websteder i en organisation, fordi når filer kopieres ved hjælp af kommandoen Send til, registreres relationen mellem kildefilen og alle kopier af den på serveren. Brugerne kan få vist og administrere alle kopier af et element centralt fra siden Administrer kopier, hvor de kan se, hvilke kopier der spørger efter opdateringer, ændre opdateringsindstillinger for kopier, opdatere kopierne eller oprette nye kopier.

Bemærk:  Hvis du har brug for at kopiere filer til et websted, hvor formulargodkendelse er aktiveret, eller som er et sikkert websted (f.eks. et websted med en URL-adresse, der begynder med https://), skal du føje kopiens destination til listen over de websteder, du har tillid til, i browseren.

Toppen af siden

Kopiere en fil til en destination, du angiver

 1. Du kan bruge kommandoen Send til til at kopiere en fil til et bibliotek, du angiver. Du skal have tilladelsesniveauet Bidrage til det bibliotek, som du vil kopiere dokumentet til.

 2. Notér URL-adressen på det SharePoint-bibliotek, som du vil kopiere filen til. Kontrollér, at biblioteket findes, og at du har skrivetilladelser til biblioteket.

 3. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil kopiere en fil til.

 4. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på bibliotekets navn i bibliotekssektionen.

  Bemærk:  Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 5. Markér de filer, du vil kopiere.

 6. Klik på fanen Dokumenter, klik på pilen ud for Send til i gruppen Kopier, og klik derefter på Anden placering.

 7. I sektionen Destination skal du under Destinationsdokumentbibliotek eller destinationsmappe skrive URL-adressen på det SharePoint-bibliotek, du vil kopiere dokumentet til. Hvis du f.eks. vil kopiere til et bestemt dokumentbibliotek eller til en mappe i et dokumentbibliotek, skal du skrive følgende syntaks:

  • <http://servernavn/navnpåwebsted/navnpåbibliotek >

  • <http://servernavn/navnpåwebsted/navnpåbibliotek/navnpåmappe >

 8. Hvis du vil omdøbe kopien af dokumentet, skal du skrive et nyt navn under Filnavn til kopien.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Opdater:

  • Hvis du vil blive spurgt, om du vil opdatere eventuelle kopier, når der tjekkes nye kopier af kildefilen ind fra browseren, skal du klikke på Ja.

   Hvis du vælger denne indstilling, vil den kopi, du opretter, blive markeret som en kopi, der spørger om opdateringer, og den bliver opdateret, når du vælger at opdatere eksisterende kopier af kildefilen.

   Bemærk:  Hvis du tjekker filer ind fra et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, f.eks. Microsoft Office Word 2010, bliver du spurgt, om du vil opdatere kopier i klientprogrammet.

  • Hvis du vil have besked, når kildefilen opdateres, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en besked til mig for kildedokumentet.

   Bemærk:  Du modtager ikke e-mail-beskeder, når kildefilen opdateres, medmindre e-mail er aktiveret på serveren. Hvis du ikke er sikker på, om e-mail er aktiveret på serveren, skal du kontakte serveradministratoren.

 10. Klik på OK, klik på OK igen, og klik på Udført, når kopieringen er fuldført.

Toppen af siden

Kopiere en fil til en foruddefineret destination

Hvis der allerede er angivet en Send til-destination for dit bibliotek, kan du kopiere filer fra dette bibliotek til et andet ved hjælp af kommandoen Send til.

 1. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil kopiere en fil til.

 2. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på bibliotekets navn i bibliotekssektionen.

  Bemærk:  Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Markér de filer, du vil kopiere.

 4. Klik på fanen Dokumenter på båndet, klik på pilen ud for Send til i gruppen Kopier, og klik derefter på navnet på den destination, du vil kopiere dokumentet eller elementet til.

  Bemærk:  Hvis navnet på en Send til-destination ikke vises, kan det betyde, at der ikke er angivet en Send til-destination for biblioteket, eller at du ikke har tilladelsesniveauet Bidrage til destinationsbiblioteket.

 5. Hvis du vil omdøbe kopien af filen, skal du skrive et nyt navn under Filnavn til kopien i sektionen Destination.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Opdater:

  • Hvis du vil blive spurgt, om du vil opdatere eventuelle kopier, når der tjekkes nye kopier af kildefilen ind fra browseren, skal du klikke på Ja.

   Hvis du vælger denne indstilling, vil den kopi, du opretter, blive markeret som en kopi, der spørger om opdateringer, og den bliver opdateret, når du vælger at opdatere eksisterende kopier af kildefilen.

   Bemærk:  Hvis du tjekker filer ind fra et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, f.eks. Microsoft Office Word 2010, bliver du spurgt, om du vil opdatere kopier i klientprogrammet.

  • Hvis du vil have besked, når kildefilen opdateres, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en besked til mig for kildedokumentet.

   Bemærk:  Du modtager ikke e-mail-beskeder, når kildefilen opdateres, medmindre e-mail er aktiveret på serveren. Hvis du ikke er sikker på, om e-mail er aktiveret på serveren, skal du kontakte serveradministratoren.

 7. Klik på OK, klik på OK igen, og klik på Udført, når kopieringen er fuldført.

Toppen af siden

Opdatere kopier af en fil

Du kan opdatere kopier af et element på to måder:

 • Fra en kildefil kan du bruge kommandoen Send til til at opdatere eksisterende kopier af et element.

 • Fra en hvilken som helst kopi af et element kan du gå til siden Administrer kopier og få vist alle eksisterende kopier og derefter vælge, hvilke du vil opdatere.

Toppen af siden

Opdatere kopier fra kildefilen

 1. Gå til det websted, der indeholder biblioteket med kildefilen.

 2. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på bibliotekets navn i bibliotekssektionen.

  Bemærk:  Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Markér den fil, som du vil opdatere kopier fra kildefilen for.

 4. Klik på fanen Dokumenter, klik på pilen ud for Send til i gruppen Kopier, og klik derefter på Eksisterende kopier.

  Bemærk:  Kommandoen Eksisterende kopier vises kun, hvis du valgte at blive spurgt efter opdateringer, da du indledningsvist brugte kommandoen Send til for at kopiere kildefilen til en anden placering.

 5. I sektionenDestinationer skal du under Kopier markere afkrydsningsfelterne for de kopier, du vil opdatere, og derefter klikke på OK.

 6. Klik på OK, klik på OK igen, og klik derefter på Udført, når opdateringen er fuldført.

Toppen af siden

Opdatere kopier fra siden Administrer kopier

 1. Hvis en fil er blevet kopieret til et eller flere forskellige biblioteker, kan du opdatere alle de forskellige kopier fra ét sted på siden Administrer kopier, som er tilgængelig fra enhver kopi af et element.

 2. Gå til det websted, som indeholder et bibliotek med en kopi af den kildefil, hvis kopier du vil opdatere.

 3. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på bibliotekets navn i bibliotekssektionen.

  Bemærk:  Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 4. Markér de filer, du vil opdatere kopier for.

 5. Klik på fanen Dokumenter på båndet, og klik derefter på Gå til kildeelement i gruppen Kopier.

 6. Klik på Administrer kopier.

 7. Hvis du vil opdatere alle de kopier, der allerede spørger efter opdateringer, skal du klikke på Opdater kopier.

 8. Markér de kopier, du vil opdatere, under Kopier i sektionen Destinationer, og klik derefter på OK.

Bemærk:  Hvis du vil opdatere de kopier, der vises på siden Administrer kopier under Kopier, der ikke spørger efter opdateringer, skal du først ændre opdateringsindstillingerne for disse kopier. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør dette, i afsnittet Ændre indstillingerne for en kopi, så den spørger efter opdateringer.

 1. Klik på OK, klik på OKigen, og klik derefter på Udført, når opdateringen er fuldført.

Toppen af siden

Ændre indstillingerne for en kopi, så den spørger efter opdateringer

Hvis du har oprettet en kopi af en fil ved hjælp af kommandoen Send til, og du valgte ikke at blive spurgt efter opdateringer, kan denne kopi ikke modtage opdateringer fra kildefilen. Du kan ændre denne indstilling og gøre kopien tilgængelig for opdateringer.

 1. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil kopiere en fil til.

 2. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på bibliotekets navn i bibliotekssektionen.

  Bemærk:  Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Markér de filer, du vil opdatere kopier for.

 4. Klik på fanen Dokumenter på båndet, og klik derefter på Gå til kildeelement i gruppen Kopier.

 5. Klik på Administrer kopier.

 6. Klik på Rediger ud for elementet, og klik derefter på Ja under Skal forfatteren bedes om at udsende opdateringer, når dokumentet tjekkes ind? i sektionen Opdater.

 7. Klik på OK.

Toppen af siden

Fjerne sammenkædningen mellem en kopi og dens kildefil

Hvis du helt vil fjerne sammenkædningen mellem en kildefil og dens kopi, skal du fjerne sammenkædningen mellem både kildefilen og kopien på følgende måder:

 • Fjern sammenkædningen mellem en kopi og kilden, så kopien ikke længere bevarer forbindelsen til en kildefil. Hvis du gør dette, bevarer kildefilen en forbindelse til kopien, og kopien kan stadig opdateres, hvis nogen vælger at opdatere eksisterende kopier af kildefilen.

 • Fjern sammenkædningen til en kopi fra kildefilen, så kildefilen ikke længere opdaterer kopien.

Sådan fjernes kopien fra listen over de kopier, der kan opdateres fra kildefilen:

 1. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil kopiere en fil til.

 2. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på bibliotekets navn i bibliotekssektionen.

  Bemærk:  Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Klik på fanen Dokumenter på båndet, og klik derefter på Gå til kildeelement i gruppen Kopier.

 4. Klik på Administrer kopier.

 5. Klik på Rediger ud for den kopi, som du vil fjerne sammenkædningen fra kildefilen for.

 6. Klik på Fjern link, og klik derefter på OK.

Sådan fjernes kopiens sammenkædning med dens overordnede kildefil:

 1. Klik på fanen Dokumenter på båndet, klik på Slet i gruppen Administrer, og klik derefter på OK.

 2. Gå tilbage til det bibliotek, der indeholder den kopi, som du vil fjerne sammenkædningen fra kildefilen for.

 3. Klik på fanen Dokumenter på båndet, og klik på Vis egenskaber i gruppen Administrer.

 4. Klik på Fjern link øverst på siden, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Slette en kopi af en fil

Bemærk:  Hvis du helt vil slette et element, som er en kopi af et andet element, skal du først sørge for at fjerne elementet fra kildefilens liste over de elementer, der skal opdateres. Gør du ikke det, oprettes elementet muligvis igen, når nogen vælger at opdatere alle eksisterende kopier af kildefilen. Det anbefales også, at du fjerner sammenkædningen mellem kopien og dens kildefil. Når du har fjernet sammenkædningen mellem kildefilen og dens kopi fuldstændigt, kan du slette kopien.

 1. Fjern sammenkædningen mellem kildefilen og dens kopi. Se det tidligere afsnit Fjerne sammenkædningen mellem en kopi og dens kildefil.

 2. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil slette filen fra.

 3. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på bibliotekets navn i bibliotekssektionen.

  Bemærk:  Et SharePoint-websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 4. Klik på fanen Dokumenter på båndet, og klik på Slet i gruppen Administrer.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×