Kopiere en fil til et andet bibliotek

Du kan bruge kommandoen Send til til at kopiere en fil til et andet bibliotek og derefter administrere de forskellige kopier af en kildefil, efter at de er oprettet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du angiver en brugerdefineret Send til-placering for et bibliotek, i Angive en Send til-destination for et bibliotek.

Denne artikel indeholder

Hvordan fungerer kommandoen Send til?

Kopiere en fil til en foruddefineret destination

Kopiere en fil til en destination, du angiver

Opdatere kopier af en fil

Ændre indstillingerne for en kopi, så den spørger efter opdateringer

Slette en kopi

Fjerne sammenkædningen mellem en kopi og dens kildefil

Hvordan fungerer kommandoen Send til?

Kommandoen Send til vises på genvejsmenuen for hver fil i biblioteket. Webstedsadministratorer eller listeadministratorer kan angive en brugerdefineret Send til-destination for et bibliotek, så denne destination vises på genvejsmenuen for de personer, der bruger biblioteket. Du kan også bruge kommandoen Send til til at kopiere en fil til en destination, som du angiver.

Ved hjælp af kommandoen Send til kan du kopiere filer fra det bibliotek, de blev oprettet i, til et andet. Når en fil kopieres på denne måde, opretholder kopien en relation til dens kildefil, og du kan vælge at opdatere kopien med eventuelle ændringer, der foretages til kildefilen. Hvis kopien og dens kildefil deler fælles kolonner eller felter, opdateres disse kolonner og felter også, når kopien opdateres.

Kommandoen Send til gør det nemt for folk i en organisation at dele oplysninger med andre team eller at udgive oplysninger til en central placering. Et marketingteam gemmer f.eks. måske arbejdskladder af dets markedsundersøgelsespublikationer i et dokumentbibliotek på afdelingens teamwebsted. Når disse markedsundersøgelsesdokumenter er færdige, kan teamet bruge kommandoen Send til til at kopiere dokumenterne til et andet dokumentbibliotek, der er tilgængeligt for marketingmedarbejdere i marken og andre team i en virksomhed. Når et medlem af et marketingteam bruger kommandoen Send til til at kopiere et dokument til denne destination, kan han eller hun vælge, om de vil bedes om at opdatere eventuelle eksisterende kopier, når kildedokumentet tjekkes ind. Hvis det er relevant, kan medlemmet af marketingteamet derefter vælge at opdatere eventuelle eksisterende kopier, når kildefilen opdateres.

Kommandoen Send til gør det nemmere at vedligeholde filer på tværs af biblioteker og websteder i en organisation, fordi når filer kopieres ved hjælp af kommandoen Send til, sporer serveren relationen mellem kildefilen og alle kopier af den. Brugerne kan få vist og administrere alle kopier af et element centralt fra siden Administrer kopier, hvor de kan se, hvilke kopier der spørger efter opdateringer, ændre opdateringsindstillinger for kopier, opdatere kopierne eller oprette nye kopier.

Bemærkninger: 

 • Du kan som standard bruge kommandoen Send til til at kopiere filer til biblioteker inden for en gruppe af websteder. Hvis du kopierer filer fra en klientcomputer med et program, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, som f.eks. Microsoft Office Word 2007, og en browser, der understøtter Microsoft ActiveX-objekter, som f.eks. Microsoft Internet Explorer, kan du bruge kommandoen Send til til ikke blot at kopiere filer mellem biblioteker inden for en gruppe af websteder, men også mellem forskellige webprogrammer. Hvis du kopierer filer fra browseren på en klientcomputer, som ikke understøtter ActiveX-objekter, kan du kun kopiere filer til biblioteker inden for grupper af websteder, som har samme domænenavn (navn på websted på øverste niveau), som kildebiblioteket.

 • Hvis du har brug for at kopiere filer til et websted, hvorpå der er aktiveret formulargodkendelse, eller som er et sikkert websted (f.eks. et websted med en URL-adresse, der begynder med https://), skal du føje kopiens destination til listen over websteder, du har tillid til, i browseren.

Toppen af siden

Kopiere en fil til en foruddefineret destination

Hvis der allerede er angivet en Send til-destination for dit bibliotek, kan du kopiere filer fra dette bibliotek til et andet ved hjælp af kommandoen Send til.

 1. Hvis det bibliotek, der indeholder den fil, du vil kopiere til en anden destination, ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på Hurtig start.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på biblioteket.

 2. Peg på navnet på den fil, du vil kopiere, klik på den pil, der fremkommer, peg på Send til, og klik derefter på navnet på den destination, du vil kopiere dokumentet eller elementet til.

  Bemærk: Hvis navnet på en Send til-destination ikke vises, kan det betyde, at der ikke er angivet en Send til-destination for biblioteket, eller at du ikke har tilladelsesniveauet Bidrage til destinationsbiblioteket.

  Foruddefineret Send til-placering på genvejsmenu

 3. Hvis du vil omdøbe kopien af filen, skal du skrive et nyt navn under Filnavn til kopien i afsnittet Destination.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Kopiere en fil til en destination, du angiver

Du kan bruge kommandoen Send til til at kopiere en fil til et bibliotek, du angiver. Du skal have tilladelsesniveauet Bidrage til det bibliotek, som du vil kopiere dokumentet til.

 1. Noter URL-adressen på det SharePoint-bibliotek, som du vil kopiere filen til.

 2. Hvis det bibliotek, der indeholder den fil, du vil kopiere til en anden placering, ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på Hurtig start.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på biblioteket.

 3. Peg på navnet på den fil, du vil kopiere, klik på den pil, der fremkommer, peg på Send til, og klik derefter på Anden placering.

  Sende til placering, du angiver

 4. I afsnittet Destination skal du under Destinationsdokumentbibliotek eller destinationsmappe skrive URL-adressen på det SharePoint-bibliotek, du vil kopiere dokumentet til. Hvis du f.eks. vil kopiere til et bestemt dokumentbibliotek eller til en mappe i et dokumentbibliotek, skal du skrive enten: http://servernavn/webstednavn/biblioteksnavn eller http://servernavn/webstednavn/biblioteksnavn/mappenavn.

  Vigtigt: Lad være med at kopiere og indsætte URL-adressen på SharePoint-destinationsbiblioteket direkte fra browseren til denne tekstboks, da denne version af URL-adressen indeholder ekstra tegn, der forhindrer, at du kan kopiere en fil til destinationsbiblioteket.

 5. Hvis du vil omdøbe kopien af dokumentet, skal du skrive et nyt navn under Filnavn til kopien.

  Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Opdater:

  • Hvis du ønsker at blive spurgt, om du vil opdatere alle kopier, når nye versioner af kildefilen tjekkes ind fra browseren, skal du klikke på Ja.

   Hvis du markerer denne indstilling, vil den kopi, du opretter, blive markeret som en kopi, der spørger om opdateringer, og den vil blive opdateret, når du vælger at opdatere eksisterende kopier af en kildefil.

   Bemærk: Hvis du tjekker filer ind fra et program, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, f.eks. Microsoft Office Word 2007, bliver du ikke spurgt, om du vil opdatere kopier i klientprogrammet.

  • Hvis du ønsker at få en besked, når kildefilen opdateres, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en besked til mig for kildedokumentet.

   Bemærk: Du modtager kun besked via e-mail, når kildefilen opdateres, hvis e-mail er aktiveret på serveren. Kontakt serveradministratoren, hvis du ikke er sikker på, om e-mail er aktiveret på serveren.

 6. Klik på OK.

Toppen af siden

Opdatere kopier af en fil

Du kan opdatere kopier af et element på to måder:

 • Fra en kildefil kan du bruge kommandoen Send til til at opdatere eksisterende kopier af et element.

 • Fra en hvilken som helst kopi af et element kan du gå til siden Administrer kopier og få vist alle eksisterende kopier og derefter vælge, hvilke du vil opdatere.

Opdatere kopier fra kildefilen

 1. Hvis det bibliotek, der indeholder den fil, som du vil opdatere kopier for, ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på Hurtig start.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på biblioteket.

 2. Peg på navnet på filen, klik på den pil, der fremkommer, peg på Send til, og klik derefter på Eksisterende kopier.

  Bemærk: Kommandoen Eksisterende kopier vises kun, hvis du valgte at blive spurgt efter opdateringer, da du indledningsvist brugte kommandoen Send til til at kopiere denne kildefil til en anden placering.

 3. I afsnittet Destinationer skal du under Kopier markere afkrydsningsfelterne for de kopier, du vil opdatere, og derefter klikke på OK.

Opdatere kopier fra siden Administrer kopier

Hvis en fil er blevet kopieret til et eller flere forskellige biblioteker, kan du opdatere alle de forskellige kopier fra ét sted på siden Administrer kopier, som er tilgængelig fra enhver kopi af et element.

 1. Hvis et bibliotek, der indeholder en kopi, som du vil opdatere, ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på Hurtig start.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på biblioteket.

 2. Peg på navnet på den kopi, du vil opdatere, klik på den pil, der fremkommer, og klik derefter på Gå til kildeelement.

 3. Klik på Administrer kopier.

 4. Hvis du vil opdatere alle kopier, der allerede spørger efter opdateringer, skal du klikke på Opdater kopier.

 5. I afsnittet Destinationer skal du under Kopier markere de kopier, du vil opdatere, og derefter klikke på OK.

  Bemærk: Hvis du vil opdatere kopier, der vises på siden Administrer kopier under Kopier, der ikke spørger efter opdateringer, skal du først ændre opdateringsindstillingerne for disse kopier. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør dette, i Ændre indstillingerne for en kopi, så den spørger efter opdateringer.

Toppen af siden

Ændre indstillingerne for en kopi, så den spørger efter opdateringer

Hvis du har oprettet en kopi af en fil ved hjælp af kommandoen Send til, og du valgte ikke at blive spurgt efter opdateringer, kan denne kopi ikke modtage opdateringer fra kildefilen. Du kan ændre denne indstilling og gøre kopien tilgængelig for opdateringer.

 1. Hvis det bibliotek, der indeholder en kopi, som du vil opdatere, ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på Hurtig start.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på biblioteket.

 2. Peg på navnet på den kopi, du vil opdatere, klik på den pil, der fremkommer, og klik derefter på Gå til kildeelement.

 3. Klik på Administrer kopier.

 4. Klik på Rediger ud for elementet, og klik derefter på Ja under Skal forfatteren bedes om at udsende opdateringer, når dokumentet tjekkes ind? i afsnittet Opdater.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Slette en kopi

Hvis du helt vil slette et element, som er en kopi af et andet element, skal du først sørge for at fjerne elementet fra kildefilens liste over elementer, der skal opdateres. Gør du ikke det, oprettes elementet muligvis igen, når nogen vælger at opdatere alle eksisterende kopier af kildefilen. Det anbefales også, at du fjerner sammenkædningen mellem kopien og dens kildefil. Når du har fjernet sammenkædningen mellem kildefilen og dens kopi fuldstændigt, kan du slette kopien.

 1. Fjerne sammenkædningen mellem kildefilen og dens kopi.

  Sådan gør du

 2. I det bibliotek, der indeholder den kopi, du vil slette, skal du pege på navnet på kopien, klikke på den pil, der fremkommer, klikke på Slet og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Fjerne sammenkædningen mellem en kopi og dens kildefil

Hvis du vil fjerne alle hyperlinks mellem en kildefil og dens kopi fuldstændig, skal du gøre det ved at benytte følgende to fremgangsmåder:

 • Fjern hyperlinket mellem en kopi og dens kilde, så kopien ikke længere beholder forbindelsen til en kildefil. Hvis du gør dette, beholder kildefilen en forbindelse til kopien, og kopien kan stadig opdateres, hvis en person vælger at opdatere eksisterende kopier af kildefilen.

 • Fjern hyperlinket til en kopi fra kildefilen, så kildefilen ikke længere opdaterer kopien.

 1. Peg på navnet på den kopi, du vil fjerne sammenkædningen med en kildefil fra, i det bibliotek, der indeholder kopien, klik på den pil, der vises, og klik derefter på Gå til kildeelement.

 2. Klik på Administrer kopier.

 3. Klik på Rediger ud for den kopi, du vil fjerne sammenkædningen med kildefilen fra.

 4. Klik på Fjern hyperlink, og klik derefter på OK.

  Denne handling fjerner kopien fra listen over kopier, der kan opdateres fra kildefilen.

 5. Vend tilbage til det bibliotek, der indeholder den kopi, du vil fjerene sammenkædningen med kildefilen fra.

 6. Peg på navnet på den kopi, du vil fjerne sammenkædningen fra, klik på den pil, der vises, og klik derefter på Vis egenskaber.

 7. Klik på Fjern hyperlink øverst på siden, og klik derefter på OK.

  Denne handling fjerner kopiens hyperlink til den overordnede kildefil.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×