Office
Log på

Konvertere pivottabelceller til regnearksformularer

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

En pivottabelrapport har flere layout, der leverer en foruddefineret struktur til rapporten. Disse layout kan ikke tilpasses. Hvis du kræver større fleksibilitet under udformning af layoutet af en pivottabelrapport, kan du konvertere cellerne til regnearksformler og derefter ændre layoutet af disse celler ved at udnytte alle de funktioner, der er tilgængelige i et regneark, fuldt ud. Du kan enten konvertere cellerne til formler, der anvender kubefunktioner, eller bruge funktionen GETPIVOTDATA. Konvertering af celler til formler forenkler oprettelsen, opdateringen og vedligeholdelsen af disse brugerdefinerede pivottabelrapporter enormt.

Når du konverterer celler til formler, opnår disse formler adgang til samme data som pivottabelrapporten og kan opdateres for at få vist fuldt opdaterede resultater. Dog har du ikke længere adgang til de interaktive funktioner i en pivottabelrapport, f.eks. filtrering, sortering eller visning eller skjulning af niveauer. En mulig undtagelse til dette er rapportfiltre.

Bemærk!:  Når du konverterer en OLAP-pivottabelrapport (Online Analytical Processing), kan du fortsætte med at opdatere dataene for at opnå fuldt opdaterede måleværdier, men du kan ikke opdatere de faktiske medlemmer, der vises i rapporten.

Hvad vil du foretage dig?

Lære om almindelige scenarier for konvertering af pivottabelrapporter til regnearksformler

Konvertere celler til formler, der anvender kubefunktioner

Konvertere celler til formler, der anvender funktionen GETPIVOTDATA

Lære om almindelige scenarier for konvertering af pivottabelrapporter til regnearksformler

Herefter følger typiske eksempler på, hvad du kan gøre, når du har konverteret pivottabelceller til regnearksformler, for at tilpasse layoutet af de konverterede celler.

Omarrangere og slette celler   

Lad os sige, at du har en periodiske rapport, du vil oprette hver måned for medarbejderne. Du skal kun bruge et undersæt af oplysningerne i rapporten, og du foretrækker at designe dataene i en brugerdefineret måde. Du kan kun flytte og arrangere celler i et designlayout, du vil slette de celler, der ikke er nødvendige for månedsrapport personale og derefter formatere celler og regneark, så den passer til din præference.

Indsætte rækker og kolonner   

Antag, at du vil have vist salgsoplysninger for de forrige to år opdelt efter område og produktgruppe, og at du vil indsætte udvidede kommentarer i yderligere rækker. Indsæt blot en række, og skriv teksten. Desuden ønsker du en kolonne, hvori der vises salg pr. område og produktgruppe, som ikke findes i den oprindelige pivottabelrapport. Indsæt simpelthen en kolonne, tilføj en formel for at opnå de ønskede resultater, og udfyld derefter kolonnen nedefter for at få resultaterne for hver enkelt række.

Anvende flere datakilder   

Antag, at du vil sammenligne resultater fra en produktions- og en testdatabase for at sikre, at testdatabasen giver de forventede resultater. Du kan let kopiere celleformler og derefter ændre forbindelsesargumentet, så det peger på testdatabasen, for at sammenligne de to resultater.

Anvende cellereferencer til at variere brugerinput   

Lad os baseret sige, du vil ændre hele rapporten på brugerinput. Du kan ændre argumenter til kubeformler til cellereferencer i regnearket og derefter angive forskellige værdier i cellerne til at udlede forskellige resultater.

Oprette et uensartet række- eller kolonnelayout (også kaldt asymmetrisk rapportering)   

Lad os sige, at du har brug at oprette en rapport, der indeholder en 2008 kolonne med navnet faktiske salg, en 2009 kolonne med navnet forventet salg, men du ikke vil andre kolonner. Du kan oprette en rapport, der indeholder kolonnerne, i modsætning til en pivottabel, der kræver symmetriske rapportering.

Oprette dine egne kubeformler og MDX-udtryk   

Lad os sige, at du vil oprette en rapport, der viser salg for et bestemt produkt af de tre bestemte sælgere for juli måned. Hvis du er erfaren om MDX-udtryk og OLAP-forespørgsler, kan du angive kubeformler dig selv. Selvom disse formler kan blive helt udførlige, kan du forenkle oprettelse og forbedre nøjagtigheden af disse formler ved hjælp af autofuldførelse af formel. Du kan finde yderligere oplysninger finder Brug autofuldførelse af formel.

Øverst på siden

Konvertere celler til formler, der anvender kubefunktioner

Bemærk!: Du kan kun konvertere en OLAP-pivottabelrapport (Online Analytical Processing) ved at bruge denne fremgangsmåde.

 1. Hvis du vil gemme pivottabelrapporten til senere brug, anbefales det, du foretager en kopi af projektmappen, før du konvertere pivottabellen ved hjælp af kommandoen Gem som i Microsoft Office-knappen Office-knapflade . Du kan finde flere oplysninger, kan du se gemme en fil.

 2. Forberede pivottabelrapporten, så du kan minimere ændring af cellerne efter konvertering ved at gøre følgende:

  • Skift til det layout, der ligger tættest på det ønskede layout.

  • Arbejd med rapporten, f.eks. filtrering, sortering og omdesign af rapporten, for at opnå det ønskede resultat.

 3. Klik på pivottabelrapporten.

 4. Klik på OLAP-værktøjer i gruppen Værktøjer under fanen Indstillinger, og klik derefter på Konverter til formler.

  Hvis der ikke er nogen rapportfiltre, fuldføres konverteringen. Hvis der er et eller flere rapportfiltre, vises dialogboksen Konverter til formler.

 5. Beslut, hvordan du vil konvertere pivottabelrapporten:

  Konvertere hele pivottabelrapporten   

  • Marker afkrydsningsfeltet Konverter rapportfiltre.

   Dette konverterer alle celler til regnearksformler og sletter hele pivottabelrapporten.

   Udelukkende konvertere pivottabellens rækkeetiketter, kolonneetiketter og værdiområde, men beholde rapportfiltre   

  • Kontroller, at afkrydsningsfeltet Konverter rapportfiltre ikke er markeret. Dette er standard.

   Dette konverterer alle rækkeetiketter, kolonneetiketter og værdiområdeceller til regnearksformler og bevarer den oprindelige pivottabelrapport. Heri bevares dog kun rapportfiltrene, så du kan fortsætte med at filtrere ved hjælp af rapportfiltrene.

   Bemærk!: Hvis pivottabellens format er i version 2000-2003 eller tidligere, kan du kun konvertere hele pivottabelrapporten.

 6. Klik på Konverter.

  Konverteringshandlingen opdaterer først pivottabelrapporten for at sikre, at der anvendes fuldt opdaterede data.

  Der vises en meddelelse på statuslinjen, mens konverteringen udføres. Hvis handlingen tager for lang tid, og du foretrækker at konvertere på et andet tidspunkt, skal du trykke på ESC for at annullere handlingen.

  Bemærkninger!: 

  • Celler, der omfatter filtre, der er anvendt på skjulte niveauer, kan ikke konverteres.

  • Celler, der indeholder felter med en brugerdefineret beregning, som blev oprettet via fanen Vis værdier som i dialogboksen Værdifeltindstillinger, kan ikke konverteres. Klik på Aktivt felt i gruppen Aktivt felt under fanen Indstillinger, og klik derefter på Værdifeltindstillinger.

  • For de celler, der er konverteret, celleformatering bevares, men pivottabeltypografi fjernes, fordi disse typografier kan gælder kun for pivottabeller.

Øverst på siden

Konvertere celler til formler, der anvender funktionen GETPIVOTDATA

Du kan bruge funktionen GETPIVOTDATA i en formel til at konvertere pivottabelceller til regnearksformler, når du vil arbejde med datakilder, der ikke er OLAP-baserede, når du foretrækker ikke at opgradere til det nye pivottabelformat i version 2007 med det samme, eller når du vil undgå kompleksiteten i forbindelse med anvendelse af kubefunktioner.

 1. Sørg for, at kommandoen Generer GETPIVOTDATA i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger er aktiveret.

  Bemærk!: Kommandoen Generer GETPIVOTDATA sætter eller nulstiller indstillingen Brug GETPIVOTTABLE-funktioner til pivottabelreferencer i formler kategori i afsnittet arbejde med formler i dialogboksen Excel-indstillinger .

 2. Kontroller, at den celle i pivottabellen, du ønsker at bruge i hver enkelt formel, er synlig.

 3. I en regnearkscelle uden for pivottabelrapporten skal du skrive den formel, du vil bruge, indtil det punkt, hvorfra du vil medtage data fra rapporten.

 4. Klik på cellen i den pivottabelrapport, du vil bruge i formlen i pivottabellen. En HENTPIVOTDATA regnearksfunktion føjes til din formel, der henter data fra pivottabelrapporten. Denne funktion fortsætter med at hente de korrekte data, hvis rapportlayoutet ændres, eller hvis du opdaterer dataene.

 5. Afslut indtastningen af formlen, og tryk på ENTER.

Bemærk!: Hvis du fjerner nogen af de celler, der henvises til i GETPIVOTDATA-formlen fra rapporten, returnerer formlen #REFERENCE!.

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×