Konvertere klokkeslæt

Antag, at du vil finde ud af, hvor mange timer der er på fem og en halv dag, eller hvor mange dage der er på 3,45 år, eller hvor mange måneder der er gået mellem en start- og en slutdato.

Hvad vil du foretage dig?

Konverter mellem tidsenheder

Funktionsoplysninger

Konverter timer fra standardklokkeslætsformat (timer : minutter : sekunder) til et decimaltal

Funktionsoplysninger

Konverter timer fra decimaltal til standardklokkeslætsformat (timer : minutter : sekunder)

Funktionsoplysninger

Konvertere mellem tidsenheder

Brug funktionen KONVERTER til at at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

A

Data

6

Formel

Beskrivelse (resultat)

=KONVERTER(A2;"dag";"timer")

Konverterer 6 dage til timer (144)

=KONVERTER(A2;"timer";"minutter")

Konverterer 6 timer til minutter (360)

=KONVERTER(A2;"år"; "dag")

Konverterer 6 år til dage (2191,5)

Bemærk: Et år har 365,25 dage i forbindelse med konvertering.

Funktionsoplysninger

KONVERTER

Øverst på siden

Konvertere timer fra standardklokkeslætsformat (timer : minutter : sekunder) til et decimaltal

Brug funktionen HELTAL til at at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

A

Klokkeslæt

10:35

12:15

Formel

Beskrivelse (resultat)

=(A2-INT(A2))*24

Antal timer siden 12:00 (10,583333)

=(A3-INT(A3))*24

Antal timer siden 12:00 (12,25)

Funktionsoplysninger

INT

Øverst på siden

Konvertere timer fra decimaltal til standardklokkeslætsformat (timer : minutter : sekunder)

Du kan udføre denne opgave ved hjælp af divisoroperatoren (/) og funktionen TEKST.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp

  Markere et eksempel i Hjælp

 3. Tryk på Ctrl + C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

A

Timer

10,5833

12,25

Formel

Beskrivelse (resultat)

=TEKST(A2/24; "timer:minutter")

Timer siden 12:00 (10:35)

=TEKST(A3/24; "timer:minutter")

Timer siden 12:00 (12:15)

Bemærk: Du kan også anvende klokkeslætsformatet uden at bruge funktionen TEKST til at angive formatet. Hvis du vil have vist tallet som et klokkeslæt, skal du markere cellen, klikke på pilen ud for Talformat i gruppen Tal under fanen Startside, klikke på Flere talformater, klikke på Brugerdefineret på listen Kategori og derefter klikke på et brugerdefineret format i boksen Type. Hvis du imidlertid både bruger et format, der er anvendt vha. funktionen TEKST, og et talformat, har funktionen TEKST fortrinsret.

Funktionsoplysninger

TEKST

Øverst på siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×