Konvertere et nyhedsbrev til udskrivning, så det kan bruges på internettet

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan oprette et firmanyhedsbrev til udskrivning i Publisher. Den samme publikation kan også bruges på internettet. Du har to muligheder:

 • Du kan oprette et websted ud fra nyhedsbrevet til udskrivning.

 • Du kan ændre den nyhedsbrev til udskrivning fil til en PDF eller XPS-fil og derefter publicere den til et websted, du opretter i Publisher.

Du kan sende en e-mail, der indeholder et hyperlink til et webnyhedsbrev, og derved både spare forsendelsesomkostningerne og nå et bredere publikum.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette et websted fra et nyhedsbrev til udskrivning

Konvertere publikationer til PDF eller XPS-filer til at udgive på internettet

Udgive filer på internettet

Oprette et websted ud fra et nyhedsbrev til udskrivning

Før du går i gang med at konvertere nyhedsbrevet

Vigtigt!: Foretag evt. ændringer i nyhedsbrevet til udskrivning, før du konverterer det til en webpublikation. Når du går i gang med konverteringen, er visse redigeringsindstillinger ikke længere tilgængelige. (Når du f.eks. har brugt guiden Konverter til webpublikation til at konvertere nyhedsbrevet til en webpublikation, er indstillingen Kolonner ikke længere tilgængelig i opgaveruden Sideindstillinger).

Overvej at foretage følgende ændringer i nyhedsbrevet til udskrivning, før du konverterer det til en webpublikation:

 • Hvis hele teksten i en artikel fylder flere sider, kan du overveje at flytte artiklen til en enkelt side, så den er mere overskuelig at læse. Du kan også bruge hyperlinks til at forbinde flere artikelafsnit, når du har konverteret publikationen.

 • Hvis den sidste side i nyhedsbrevet til udskrivning indeholder pladsholdertekst til en kundepostadresse og firmakontaktoplysninger, kan du evt. slette siden, ændre oplysningerne eller flytte kontaktoplysningerne til andre sider.

 • Eftersom én kolonne er lettere at læse på internettet end flere kolonner, kan du overveje at bruge indstillingerne under Kolonner i opgaveruden Sideindstillinger til at ændre et nyhedsbrev med flere kolonner til en webpublikation med en enkelt kolonne.

  Bemærk!: Du skal ændre kolonnevalget for hver side i publikationen enkeltvist.

 • Et nyhedsbrev til udskrivning indeholder udskrivningsspecifikke designfunktioner, der ikke er nødvendige til internettet. Sidetallene i indholdsfortegnelsen og på hver side i publikationen er eksempler på udskrivningsspecifikke elementer, du kan overveje at fjerne.

Oprette en webpublikation ud fra et nyhedsbrev til udskrivning

Når du har identificeret og foretaget alle de ønskede ændringer i publikationen til udskrivning, kan du fortsætte til konverteringen.

Konvertere et nyhedsbrev til udskrivning i et webnyhedsbrev

 1. Start Publisher.

 2. Klik på nyhedsbrevsfilen til udskrivning på listen Seneste publikationer. (Du kan også klikke på Fra fil, finde og markere den eksisterende nyhedsbrevsfil og derefter åbne filen).

 3. Foretag de ønskede ændringer af indholdet eller layoutet af nyhedsbrevet, f.eks. ændring af en flersidet artikel til en enkelt side, ændring af layout med flere kolonner til en publikation med én kolonne, fjernelse af området til kundepostadresse eller fjernelse af udskrivningsspecifikke designfunktioner.

 4. Klik på Konverter til webpublikation i menuen Filer.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Gem den aktuelle publikation, som kan udskrives:

  • Klik på Ja for at gemme ændringerne i den oprindelige nyhedsbrevsfil til udskrivning, før du fortsætter med konverteringen.

   Når du har afsluttet guiden, kan du også gemme den ændrede publikation under et nyt filnavn ved at klikke på Gem som i menuen Filer og derefter skrive et nyt filnavn.

   Bemærk!: Hvis du gemmer filen med det samme filnavn, som du har brugt til den oprindelige publikation, overskriver du den oprindelige publikation.

  • Hvis du vil konvertere nyhedsbrevet uden at gemme ændringerne i det oprindelige nyhedsbrev til udskrivning, skal du klikke på Nej.

 6. Klik på Næste.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Tilføj en navigationslinje:

  • Hvis du vil føje en navigationslinje til den konverterede webpublikation, skal du klikke på Ja.

  • Hvis du vil konvertere webpublikationen uden at tilføje et navigationslinje, skal du klikke på Nej.

   Vigtigt!: Uden en navigationslinje har besøgende på webstedet ingen mulighed for at få adgang til andre sider i webpublikationen. Du kan dog stadig tilføje en navigationslinje, efter du har konverteret nyhedsbrevet.

 8. Klik på Udfør.

 9. Hvis du vælger at gemme den ændrede version af nyhedsbrevet til udskrivning i trin 5, vises der i dialogboksen Gem som et nyt filnavn til den ændrede version af nyhedsbrevet til udskrivning. Gem det ændrede nyhedsbrev til udskrivning under et nyt beskrivende filnavn (f.eks. Juli2008Ændret) ved at ændre det foreslåede navn i boksen Filnavn og derefter vælge Webside i én fil eller Webside, filtreret på listen Filtype.

  Vigtigt!: Hvis du bruger standardnavnet, overskrives publikationen til udskrivning.

  Bemærk!: Når du bruger et andet filnavn end det oprindelige, sikrer du, at den oprindelige nyhedsbrevspublikation til udskrivning ikke ændres.

 10. Foretag de ønskede formateringsændringer i den konverterede webpublikation. (Du kan f.eks. placere navigationslinjen et andet sted).

 11. Gem den nye webpublikation ved at skrive et beskrivende filnavn (f.eks. Juli2008Web).

Justere navigationslinjen

Hvis du har tilføjet en navigationslinje, da du konverterede publikationen, kan du justere placeringen af navigationslinjen, så den har samme placering på hver side. Den øverste margen på hver side er ofte et godt valg, især hvis du arrangerer navigationslinjen vandret, så den passer bedre på pladsen.

Tilføje en ny navigationslinje

Hvis du vælger ikke at tilføje en navigationslinje under konvertering af nyhedsbrevet, kan du tilføje en navigationslinje senere vha. følgende fremgangsmåde:

 1. Peg på Navigationslinje i menuen Indsæt, og klik derefter på Ny.

 2. Klik på den ønskede navigationslinje og de ønskede navigationslinjeindstillinger i dialogboksen Designgalleri.

  Bemærk!: Du kan oprette hyperlinks, der både har en ikke-valgt tilstand (hvor der vises en standardfarve) og en valgt tilstand (hvor der vises en anden farve, når du klikker på hyperlinket for at vælge den), ved at klikke på Vis valgt tilstand.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Automatisk opdatering:

  • Hvis du vil opdatere navigationslinjen ved at medtage et hyperlink til hver enkelt af de eksisterende sider i publikationen, skal du markere afkrydsningsfeltet Opdater denne navigationslinje med hyperlinks til eksisterende sider i publikationen.

  • Hvis du manuelt vil angive, hvilke sider der skal være hyperlink til på navigationslinjen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opdater denne navigationslinje med hyperlinks til eksisterende sider i publikationen og derefter angive, hvilke sider der skal være hyperlink til, i dialogboksen Egenskaber for navigationspanel.

 4. Klik på Indsæt objekt.

Ændre teksten på navigationslinjen

 1. Vælg navigationslinjen på en vilkårlig side.

 2. Marker den tekst, du vil ændre, og skriv derefter den nye tekst, som du vil erstatte den med.

  Teksten ændres på navigationslinjen på hver side.

Automatisk føje hyperlinks til navigationslinjen

Hvis du tilføjer sider i webnyhedsbrevet, kan hyperlinks til de pågældende sider automatisk føjes til en eksisterende navigationslinje.

 1. Vælg navigationslinjen på en vilkårlig side.

 2. Klik på Egenskaber for navigationspanel i menuen Formater.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Opdater denne navigationslinje med hyperlinks til nye sider, der er føjet til publikationen i dialogboksen Egenskaber for navigationslinjen.

Manuelt føje hyperlinks til navigationslinjen

 1. Klik på navigationslinjen i den konverterede publikation, og klik derefter på guiden knappen Knap til guide .

 2. Klik på Tilføj hyperlink i dialogboksen Egenskaber for navigationspanel.

 3. Klik på En placering i dette dokument i dialogboksen Tilføj hyperlink under Hyperlink til.

 4. Klik på den side, du vil have et hyperlink til på navigationslinjen, under Vælg en placering i dokumentet.

 5. Skriv den tekst, der skal vises på navigationslinjen, i boksen Tekst, der skal vises, og klik derefter på OK.

 6. Klik på OK i dialogboksen Egenskaber for navigationspanel.

Konvertere en indholdsfortegnelse til en liste med webindhold

Hvis nyhedsbrevet til udskrivning havde en indholdsfortegnelse med alle artiklerne og de tilsvarende sidetal, kan den pågældende indholdsfortegnelse blive navigationslinjen med hyperlinks til alle siderne i webpublikationen.

På den første side i publikationen kan du medtage en mindre indholdsfortegnelse med hyperlinks til specifikke artikler. Du kan slette sidetallene og formatere artikeltitlerne som hyperlinks, der springer til de respektive artikler.

Formatere en artikel som et hyperlink

 1. Marker artikeltitlen i indholdsfortegnelsen.

 2. Klik på Hyperlink i menuen Indsæt.

 3. Klik på En placering i dette dokument under Hyperlink til.

 4. Klik på den side, titlen skal føre til, under Vælg en placering i dokumentet, og klik derefter på OK.

Foretage andre justeringer til World Wide Web

Udskriftsformateringsfunktioner, der ikke vises godt i webbrowsere, er ikke tilgængelige i webtilstand. Når publikationen til udskrivning er konverteret til en webpublikation, skal du foretage nogle yderligere justeringer af publikationens formatering for at gøre den klar til webvisning.

Efter konverteringen brydes tekst ikke længere automatisk omkring billedrammer. Hvis en billedramme er oven på en tekstramme, er teksten skjult. Du kan enten flytte eller ændre størrelsen på tekstrammen eller flytte billedrammen, så der ikke er nogen overlapning.

Der er normalt mere plads mellem tekstrammer og en publikations kanter, end der er brug for på et websted. Du kan justere enhver tekst- eller billedramme, så den fylder den tomme plads bedre ud.

De skrifttypeskemaer, der er tilgængelige for webpublikationer, er anderledes end dem, der er tilgængelige for publikationer til udskrivning. De skrifttyper, der er brugt i nyhedsbrevet til udskrivning, konverteres ikke automatisk til skrifttyper, der er bedre egnet til web. Det er en god ide at ændre alle skrifttyper i det konverterede nyhedsbrev til webskrifttyper, så de lettere kan læses på websiden.

Sådan vælges et webskrifttypeskema

 1. Marker noget tekst i publikationen.

 2. Klik på Skrifttype i menuen Formater.

 3. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Vis kun webskrifttyper er markeret i dialogboksen Skrifttype under Generelt.

 4. Klik på Skrifttypeskemaer i menuen Formater.

 5. Vælg en af skrifttyperne på listen under Anvend et skrifttypeskema.

  Skrifttypeskemaet for hele publikationen konverteres til skrifttyper, der passer til webvisning.

Ændre sidestørrelsen under konvertering

Når du har konverteret en publikation til udskrivning til en webpublikation, kan du bemærke, at sidestørrelsen er ændret. Den ekstra plads i bunden af siden giver dig mulighed for at flytte tekstrammer og billedrammer fra andre sider til én enkelt side for at forenkle webstedet.

Kontrollere grafikken

Gennemse filformatet for hvert grafikbillede i nyhedsbrevet. Hvis det oprindelige nyhedsbrev indeholder fotografier eller illustrationer med høj opløsning, skal du bruge et billedredigeringsprogram som f.eks. Microsoft Picture It! eller Microsoft Digital Image Pro til at ændre deres størrelse og gemme dem igen i et format, der er egnet til internettet. Dette giver hurtigere filhentningstider.

Klik på Grafikstyring i menuen Funktioner for hurtigt at gennemse alle grafikker i publikationen.

Gå tilbage til den oprindelige publikation

Bemærk!: Hvis du har konverteret et nyhedsbrev til en webpublikation og derefter ønsker at vende tilbage til det oprindelige nyhedsbrev, skal du ikke vælge Konverter til publikation, der skal udskrives i menuen Filer. Dette vil konvertere en fil, der allerede er konverteret, og resultere i ændringer af den oprindelige publikation. I stedet skal du klikke på Åbn i menuen Filer og derefter finde den oprindelige nyhedsbrevspublikation.

Sådan får du vist webstedet

 1. Klik på Vis som webside i menuen Filer.

 2. Webstedet åbnes i et browservindue. Du kan navigere fra side til side ved at klikke på hyperlinks i publikationen og hyperlinks på webnavigationslinjer.

Udgive et nyhedsbrev som et websted på internettet

Når redigeringen er fuldført, er du klar til at oprette dine faktiske Web-filer. Følg vejledningen fra din internetudbyder (ISP) for at udgive dit websted, eller læse afsnittet udgive filer på internettet i denne artikel.

Du kan finde en kort oversigt over, hvordan du udgive dine filer på internettet under Udgivfiler på internettet.

Toppen af siden

Konvertere publikationer til PDF eller XPS-filer til at udgive på internettet

Før du publicerer Publisher-filer på internettet, skal du konvertere dem til PDF eller XPS-filer.

Bemærk!: Du kan gemme som PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program, når du har installeret tilføjelsesprogrammet. Yderligere oplysninger finder du i Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

Du finder hyperlinks til oplysninger om lagring af Publisher-filer i formater, andre kan se, i afsnittet Se også.

Gemme Publisher-filer som PDF eller XPS-filer

Gemme en publikation i PDF-format

Brug denne indstilling, hvis du vil gemme en publikation i et almindeligt format, som let kan forstås og deles, og som er et format, der bruges af mange trykkerier.

 1. Åbn den publikation, andre skal kunne se.

 2. Klik på Udgiv som PDF eller XPS i menuen Filer.

 3. Klik på PDF på listen Filtype i dialogboksen Gem som PDF eller XPS, og klik derefter på Gem.

  Publikationen gemmes som standard som publikation navn.PDF-fil i Mappen dokumenter på din computer. Klik på Skift, og klik derefter på Standard eller mindste størrelse i dialogboksen Indstillinger for udgivelse. Disse indstillinger er designet til onlinevisning.

Du kan også gemme filen som en PDF-fil vha. dialogboksen Gem som.

Gemme en publikation i XPS-format

Brug denne indstilling, hvis du vil gemme en publikation med en højere komprimeringsgrad end PDF-formatet og samtidig bevare en fil, der kan udskrives, af høj kvalitet til udskrivning på desktopprinter.

 1. Åbn den publikation, andre skal kunne se.

 2. Klik på Udgiv som PDF eller XPS i menuen Filer.

 3. Klik på XPS på listen Filtype i dialogboksen Udgiv som PDF eller XPS, og klik derefter på Gem.

  Publikationen gemmes som standard som publikation navn.xps i Mappen dokumenter på din computer. Publikationen optimeres til udskrivning i høj kvalitet, men du kan skifte til en lavere indstilling ved at klikke på Skift.

Du kan også gemme filen som en XPS-fil vha. dialogboksen Gem som.

Toppen af siden

Udgive filer på internettet

Du kan udgive et websted til et Webserver, en netværksserver, en FTP File Transfer Protocol ()-server eller til en mappe på din egen computer.

Udgive et websted til et sted på internettet eller på et netværk

Hvis du vil publicere dit websted på World Wide Web (WWW), skal du abonnere på et websted, værtstjeneste. En værtstjeneste Web indeholder Internet access og lagerplads plads på Web-servere. Før du udgiver på webstedet, kan du kontakte din internetudbyder (ISP) eller systemadministratoren for at få de oplysninger, skal du publicere og Uniform Resource Locator (URL) på det websted, hvor du kan gemme filer.

 1. Klik på Udgiv på web i menuen Filer.

 2. Skriv i boksen Filnavn i dialogboksen Udgiv på web URL-adressen til den web- eller netværksserver, hvor du vil gemme webstedet – f.eks. http://www.northwindtraders.com – og klik derefter på Gem.

 3. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive brugernavn og adgangskode og derefter klikke på OK.

  Den mappe, der er knyttet til din URL-adresse, vises i dialogboksen Udgiv på web.

 4. Dobbeltklik på den mappe, hvor du vil gemme dit websted.

 5. I boksen Filnavn skal du vælge index som standardnavn for startsiden og derefter klikke på Gem.

 6. Klik på OK, når du bliver bedt om det.

Udgive et websted ved hjælp af FTP

Før du følger denne procedure, skal du kontakte internetudbyderen eller systemadministratoren for at få de oplysninger, du skal bruge til at udgive på et FTP-sted. Du skal også oprette et FTP-sted i FTP-steder.

Sådan gør du

 1. Klik på Udgiv på web i menuen Filer.

 2. Klik på FTP-steder i boksen Gem i.

 3. Dobbeltklik på Tilføj/skift FTP-steder.

 4. Angiv de oplysninger, du har fået af internetudbyderen, og klik derefter på OK.

 5. Klik på Annuller.

 1. Klik på Udgiv på web i menuen Filer.

 2. Klik på FTP-steder i boksen Gem i.

 3. Dobbeltklik på det ønskede sted på listen over FTP-steder, og dobbeltklik derefter på den mappe, hvor du vil udgive webstedet.

  Bemærk!: Hvis internetudbyderen kræver, at du bruger et bestemt program til at overføre webstedet, eller hvis du udgiver webstedet til et firmaintranet, skal du muligvis gemme en version af webstedet i et bestemt HTML-filformat og følge en anden procedure til at udgive webstedet. Spørg internetudbyderen eller systemadministratoren for at få oplysninger om, hvordan du gemmer og udgiver webstedet.

Gemme et websted til en mappe på din computer

 1. Klik på Udgiv på web i menuen Filer.

 2. Brug listen Gem i i dialogboksen Udgiv på web til at klikke på det drev eller den mappe, hvor du vil udgive dit websted, f.eks. mappen Dokumenter.

  Hvis du vil tilføje et websted i en ny mappe, skal du højreklikke på det sted, hvor den nye mappe skal tilføjes, vælge Ny , klikke på Mappe for at oprette en ny mappe og derefter skrive et navn til den nye mappe i boksen Navn.

 3. Skriv et filnavn til hjemmesiden i boksen Filnavn.

 4. Klik på Gem.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×