Konvertere et Word-dokument til en InfoPath-formularskabelon

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Selvom du kan bruge Microsoft Office Word til at oprette et dokument, der ligner en formular, fungerer Word bedst som et tekstbehandlingsprogram og ikke som et program til formulardesign. Omvendt blev Microsoft Office InfoPath udviklet specifikt til design og udfyldning af elektroniske formularer. Hvis du vil konvertere eksisterende Word-dokumenter til InfoPath-formularskabeloner, kan du bruge Guiden Importer i InfoPath til at gøre dette. Du kan derefter udnytte dedikerede InfoPath-funktioner til design, udgivelse og udfyldning af formularer. I en formularskabelon til en salgsrapport kan du f.eks. bruge betinget formatering til automatisk at anvende en rød baggrundsfarve, når tallene falder til under det projekterede salg. I den samme formularskabelon kan du bruge en regel, så formularer baseret på skabelonen kan sendes som en fil vedhæftet en e-mail, når en bruger klikker på en afsendelsesknap. Du kan derudover gøre formularskabelonen tilgængelig for en bredere målgruppe ved at oprette en webbrowseraktiveret formularskabelon.

Når du konverterer et Word-dokument til en InfoPath-formularskabelon, vil formularskabelonen stemme nøje overens med Word-dokumentets layout. Elementer i Word-dokumentet, der opfylder visse betingelser, konverteres derudover automatisk til de kontrolelementer, som brugere kan indtaste data i. Hvis Word-dokumentet f.eks. indeholder kantede parenteser omkring flere mellemrum, antager InfoPath, at du brugte området med kantede parenteser som et tekstindtastningsfelt, og konverterer det til et tekstbokselement i formularskabelonen. Word-formularfelter konverteres til de tilsvarende kontrolelementer i InfoPath.

Du kan bruge indstillingerne i dialogboksen Importindstillinger til at ændre indstillingerne for konvertering af et Word-dokument til en InfoPath-formularskabelon.

I denne artikel forklares det grundlæggende koncept og fremgangsmåden for konvertering af et Word-dokument til en InfoPath-formularskabelon, herunder de funktioner og indstillinger der ikke understøttes af konverteringen.

Denne artikel indeholder

Om at konvertere et Word-dokument til en InfoPath-formularskabelon

Funktioner og indstillinger i Word, som ikke understøttes fuldstændigt under konvertering

Konvertere et Word-dokument til en InfoPath-formularskabelon

Ændre en layouttabel til en gentaget tabel

Ændre afkrydsningsfelter til en gruppe alternativknapper

Gennemgå konverteringsproblemer i opgaveruden Designkontrol

Om at konvertere et Word-dokument til en InfoPath-formularskabelon

Når du konverterer et Word-dokument til en InfoPath-formularskabelon, bruges dokumentet som en model til at oprette en ny formularskabelon. Dokumentets grundlæggende struktur genskabes så tæt som muligt i formularskabelonen. I et Word-dokument er et "formularfelt" den placering, hvor en bestemt datatype, f.eks. et navn eller en adresse, gemmes. Hvis du vælger at medtage Word-formularfelter, når du konverterer dokumentet, indsættes tekstbokse, afkrydsningsfelter og rullelister i InfoPath-formularskabelonen på en placering, som svarer til placeringen af felterne i Word-dokumentet. InfoPath registrerer derudover automatisk de dele i Word-dokumentet, der kan fungere godt som gentagne tabeller og RTF-tekstbokse, og konverterer dem til de pågældende kontrolelementer. Hvis et dokument med en udgiftsrapport f.eks. indeholder et tomt understreget område, hvor brugerne kan skrive noter om en bestemt udgift, konverterer InfoPath området til en RTF-tekstboks. Brugerne kan derefter skrive flere tekstlinjer i tekstboksen og formatere teksten efter behov.

Forestil dig, i de seneste mange år din organisation har brugt et Word-dokument navnet udgiftsrapport.doc til indsamling udgiftsrapportdata fra medarbejdere for bedre at forstå relationen mellem et Word-dokument, som du konvertere ved hjælp af guiden Importer i InfoPath og InfoPath-formularskabelon. IT-afdelingen ønsker at konvertere dokumentet til en InfoPath-formularskabelon, så formulardata kan sendes som Extensible Markup Language (XML) til et gæld system.

Hvis du bruger guiden Importer til at konvertere Udgiftsrapport.doc til en formularskabelon, opretter InfoPath en formularskabelon med navnet Udgiftsrapport.xsn. I følgende eksempel er tabellen med udgiftsoplysninger i Word-dokumentet blevet konverteret til en gentaget tabel i den oprettede InfoPath-formularskabelon. Med den gentagne tabel kan brugere indsætte eller fjerne udgifter ved at klikke på kommandoer i en genvejsmenu.

En Word-tabel, som er konverteret til en gentaget InfoPath-tabel

Når Word-dokumentet konverteres til en InfoPath-formularskabelon, bevares layoutet og andre elementer. Antallet af tomme rækker i den gentagne InfoPath-tabel svarer som standard til antallet af tomme rækker i Word-tabellen. Du kan dog spare plads i formularskabelonen ved kun at vise en eller to rækker som standard.

Denne nye formularskabelon indeholder elementer, der ligner dem i Word-dokumentet, f.eks. tabellen til at indsamle oplysninger om udgifter. Afhængigt af de indstillinger, som du vælger i guiden Importer, kan nogle funktioner imidlertid være forskellige i den færdige formularskabelon:

 • Hvis du bruger guiden Importer til at importere Word-dokumentet ved kun at bevare layoutet    Den oprettede formularskabelon indeholder en gentaget tabel til at indtaste linjeelementer i udgiftsrapporten. Men formularfelter fra det oprindelige dokument, f.eks. tekstboksen Navn, rullelisten Afdeling og afkrydsningsfelterne Division, kasseres fra den færdige formularskabelon.

 • Hvis du bruger guiden Importer til at importere Word-dokumentet både ved at bevare layoutet og ved at konvertere Word-formularfelter til kontrolelementer (standard)    Den oprettede formularskabelon indeholder en gentaget tabel til at indtaste linjeelementer i udgiftsrapporten. Formularfelter i det oprindelige dokument, f.eks. tekstboksen Navn, rullelisten Afdeling og afkrydsningsfelterne Division, konverteres til de tilsvarende InfoPath-kontrolelementer.

 • Hvis du bruger guiden Importer til at importere Word-dokumentet både ved at bevare layoutet og ved at konvertere formularfelter til kontrolelementer (brugerdefineret)    Du kan beslutte nøjagtigt, hvilke felter der konverteres, når du importerer udgiftsrapporten. Du kan f.eks. deaktivere indstillingen for konvertering af tomme tabelceller i dokumentet til tekstbokse i den oprettede formularskabelon.

Øverst på siden

Funktioner og indstillinger i Word, som ikke understøttes fuldstændigt under konvertering

Nogle indstillinger og nogen formatering i Word-dokumenter understøttes ikke i InfoPath-formularskabeloner. Når du konverterer et Word-dokument, som indeholder disse indstillinger, kommer den færdige formularskabelon ikke til at indeholde disse funktioner eller indstillinger. Hvis Word-dokumentet f.eks. indeholder korrekturmærker, kasseres de i formularskabelonen, fordi InfoPath ikke understøtter denne funktion.

Du kan bruge opgaveruden Designkontrol i designtilstand til at finde evt. problemer med konverteringen og derefter løse disse problemer.

Her følger en liste over funktioner og indstillinger, der ikke bevares, når du konverterer et Word-dokument til en InfoPath-formularskabelon. I nogle tilfælde kasseres formatering, men den underliggende tekst bevares. Hvis et dokument f.eks. indeholder kolonner i nyhedsbrevformat, kasserer InfoPath kolonnerne, men importerer teksten i kolonnerne.

 • Bogmærker

 • Animeret tekst

 • Temaer

 • Vandmærker

 • Linjenummerering

 • Sidekanter

 • Fodnoter og slutnoter

 • Layout med kolonner i nyhedsbrevformat

 • Vedhæftede filer

 • Sammenkædede eller integrerede objekter, f.eks. Microsoft Office Excel-regneark og Microsoft Office Visio-tegninger

 • Tegneobjekter (herunder autofigurer, kurver, linjer og WordArt)

 • Tegnafstand (herunder skalering, udvidet eller smal tegnafstand, hævet eller sænket placering af tekst og knibning af skrifttyper)

 • ActiveX-objekter

 • Kommentarer og registrerede ændringer (herunder indsættelser, sletninger og ændringer af formatering)

 • Nogle funktioner, der er specifikke for Microsoft Office Word 2007 (herunder dokumentkomponenter og indholdskontrolelementer)

 • Nogle udskriftsindstillinger (herunder blandet tegnformatering i sidehoveder og sidefødder, forskellige lige og ulige sidehoveder og sidefødder, forskellige sidehoveder og sidefødder til første side, indstillinger for indbindingsmargen, negative værdier for top- og bundmargener, forskellige sideretninger og individuelle sektionsindstillinger)

Bemærk: Nogle Word-dokumenter kan ikke ændres uden en adgangskode. Hvis det er tilfældet med dokumentet, kan du muligvis ikke korrekt importere den til InfoPath. For at løse problemet, kan du prøve at fjerne adgangskodebeskyttelsen fra dokumentet, før du importerer den. Derudover kan begrænse nogle dokumenter brugere til bestemte typer redigering handlinger, som angiver data i formularfelter. Hvis det er tilfældet med dokumentet, kan du muligvis ikke korrekt importere den til InfoPath. For at løse dette problem skal du prøve at fjerne redigeringsbegrænsninger for dokumentet, før du importerer den.

Følgende liste beskriver de funktioner og indstillinger, der er delvist understøttede, når du konverterer et Word-dokument til en InfoPath-formularskabelon:

Lodret tekst    InfoPath bevarer lodret tekstformatering i et Word-dokument, hvis den lodrette tekst findes inde i en tabelcelle. InfoPath kasserer lodret tekstformatering ved konvertering af et Word-dokument, hvis den lodrette tekst findes uden for en tabelcelle, i en anden del af Word-dokumentet.

Tekstbokse    I Word-dokumenter er tekstbokse objektbeholdere til tekst, der kan placeres på en side og tilpasses. Hvis Word-dokumentet indeholder en tekstboks, konverteres den til en tabelcelle i formularskabelonen. Tekst i boksen vises i tabelcellen i formularskabelonen.

Understreget tekst    Understregning understøttes i InfoPath-formularskabeloner. Men dekorativ eller dobbelt understregning i Word-dokumentet konverteres til enkelt understregning i formularskabelonen.

Hyperlinks med henvisning til protokoller, der ikke understøttes     Alle hyperlinks konverteres, men hvis hyperlinket bruger en anden protokol end HTTP, HTTPS, FILE, FTP eller MAILTO, fungerer hyperlinket ikke, når en bruger klikker på det i den oprettede formularskabelon.

Tegntypografier og teksteffekter    Hævet skrift, sænket skrift samt enkelt gennemstregning bevares under konverteringen. Andre formateringstypografier og -effekter, herunder tekst med kontur, skjult tekst og skygger, kasseres under konverteringen. Tekst i relief eller indgravering konverteres til grå tekst i formularskabelonen.

Sektionsindstillinger    I Word bruges sektioner til at variere et dokuments layout på en side eller mellem sider. InfoPath understøtter ikke disse typer sektioner, som kasseres under konverteringen. Indstillinger, der anvendes på den første sektion i Word-dokumentet, anvendes på InfoPath-formularskabelonen.

Formatering af sidehoveder og sidefødder    Tekst til sidehoveder og sidefødder i Word-dokumentet konverteres til sidehoved- og sidefodstekst i den oprettede InfoPath-formularskabelon. Noget tegnformatering kan blive kasseret under konverteringen. Hvis du f.eks. har brugt formatering med både fed og kursiv skrift i et Word-dokuments sidehoved, bruger InfoPath dokumentets første formateringstype i formularskabelonen og kasserer den resterende formatering. Indstillinger, der er anvendt på den første sidehoved- eller sidefodssektion i Word-dokumentet, anvendes på samme måde på sidehoved- eller sidefodsteksten i InfoPath-formularskabelonen.

Skrifttypekonvertering    Selvom InfoPath importerer skrifttyperne fra et Word-dokument, når der oprettes en ny formularskabelon, vælges alternative skrifttyper automatisk til skabelonen, hvis skrifttyperne i dokumentet ikke er tilgængelige på den computer, der bruges til importen.

Negative sidemargener    Negative top- og bundmargener importeres som 0.

Negative indstillinger for margener, indre margen og indrykning    Negative indstillinger for margener, indre margen og indrykning for et givet objekt importeres som 0.

Øverst på siden

Konvertere et Word-dokument til en InfoPath-formularskabelon

 1. Luk det Word-dokument, der skal importeres, hvis det er åbent.

 2. Klik på Importer formular i menuen Filer i designtilstand.

 3. Klik på InfoPath-importprogram til Word-dokumenter i guiden Importer, og klik derefter på Næste.

 4. Klik på Gennemse.

 5. Find og klik på det Word-dokument, du vil konvertere, og klik derefter på Åbn.

  Bemærk: Hvis du importerer et Word-dokument med begrænset tilladelse, skal du have adgangsrettigheden Fuld kontrol til dokumentet. Hvis du kun har læse- eller redigeringsadgang til dokumentet, vises en fejlmeddelelse, når du prøver at importere det.

 6. Hvis du vil ændre standardfunktionsmåden for import, skal du klikke på Indstillinger og derefter vælge de ønskede indstillinger.

 7. Klik på Udfør.

Øverst på siden

Ændre en layouttabel til en gentaget tabel

Hvis Word-dokumentet indeholder en tabel, kan InfoPath konvertere den til en layouttabel eller en gentaget tabel i den færdige formularskabelon. Den valgte tabeltype afhænger af de designbeslutninger, som du traf i Word-dokumentet. Du kan benytte følgende fremgangsmåde til hurtigt at ændre en konverteret layouttabel til en gentaget tabel.

Du kan bruge gentagne tabeller til at tilbyde brugerne en ekstra graden af fleksibilitet, når du udfylder formularer. Når du bruger gentagne tabeller, har din formularskabelon ikke til at vise flere tomme rækker, når brugeren åbner den. I stedet brugerne se typisk kun én række og kun tilføje mere, når, og hvis de har brug for. Dette sparer plads i formularen og giver brugere en ekstra graden af tilpasning.

 1. Højreklik på et vilkårligt sted i formularskabelonen, inde i layouttabellen, du vil konvertere.

 2. Peg på Skift til på genvejsmenuen, og klik derefter på Gentaget tabel.

 3. Benyt en eller flere af følgende i dialogboksen Skift til gentaget tabel:

  • Angive kolonneoverskrifter til gentaget tabel, skal du angive en værdi i feltet antal rækker, der skal bevares som en tabeloverskrift. Du bruger typisk kolonneoverskriften for kolonneoverskrifter.

  • Hvis du vil angive sidefodrækker til gentaget tabel, skal du angive en værdi i feltet antal rækker, der skal bevares som en tabel sidefod. Mange tabeller skal ikke medtage sidefodrækker.

  • For at angive antallet af datarækker til brug, skal du angive en værdi i feltet antal gentagne rækker til at medtage mens udfylder formularen. Datarækken er en række, der kan 'Gentag' i formularen så mange gange, som det er nødvendigt

 4. Klik på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt, eller tryk på ALT + I, C.

 5. Indsæt de kontrolelementer, du vil i cellerne i tabellen.

Øverst på siden

Ændre afkrydsningsfelter til en gruppe alternativknapper

Hvis du har brugt flere afkrydsningsfelter i Word-dokumentet, importerer InfoPath dem som afkrydsningsfelter i InfoPath-formularskabelonen. Hvis du hellere vil bruge en gruppe alternativknapper, skal du følge fremgangsmåden nedenfor for at konvertere afkrydsningsfelterne til alternativknapper i formularskabelonen.

Du kan bruge en gruppe alternativknapper i en Microsoft Office InfoPath-formularskabelon, når brugerne skal kunne foretage et enkelt valg fra et begrænset antal indstillinger.

 1. Klik på en af de afkrydsningsfelter, du vil konvertere, og derefter holde CTRL nede og klikke på hvert yderligere afkrydsningsfelt, du vil konvertere i formularskabelonen.

 2. Peg på Skift til i menuen Rediger, og klik derefter på Alternativknap.

  En gruppe alternativknapper vises nu i stedet for afkrydsningsfelterne i formularskabelonen. Hver alternativknap er bundet til det samme felt i datakilden. Når en bruger klikker på en alternativknap, gemmes den værdi, der er knyttet til denne knap i feltet.

Øverst på siden

Gennemgå konverteringsproblemer i opgaveruden Designkontrol

Elementer fra det oprindelige Word-dokument vises undertiden enten ikke som forventet i InfoPath-formularskabelonen eller fjernes under konverteringen. InfoPath understøtter f.eks. ikke funktionen WordArt i Word og erstatter WordArt-objekter med pladsholderbilleder i formularskabelonen.

Hvis InfoPath registrerer problemer under konverteringen, åbnes opgaveruden Designkontrol automatisk, når du har lukket guiden Importer. I opgaveruden kan du gennemgå en liste over problemerne og derefter prøve at løse dem.

 1. Hvis opgaveruden Designkontrol ikke kan ses, skal du klikke på Designkontrol i menuen Funktioner.

  Hvis der er problemer med formularskabelonen, vises der meddelelser i opgaveruden.

 2. Klik på teksten til den meddelelse, du vil se, i opgaveruden Designkontrol.

  I en dialogboks vises yderligere oplysninger om problemet.

  Bemærk: Hvis Word-dokumentet indeholder et objekt, som ikke understøttes i InfoPath, f.eks. et Word-tegneobjekt, indsætter InfoPath et pladsholderbillede i formularskabelonen, som angiver, hvor objektet oprindeligt var placeret i Word-dokumentet. Du kan få yderligere oplysninger om objektet ved at højreklikke på pladsholderbilledet i formularskabelonen og derefter klikke på Flere detaljer i genvejsmenuen.

 3. Løs om nødvendigt problemerne i formularskabelonen. Det kan f.eks. være en god ide at slette pladsholderbilleder, som ikke skal bruges i den endelige formularskabelon.

Bemærk: Der kan være, at opgaveruden Designkontrol indeholder en opdateringsknappen. Klik på knappen Opdater opdaterer ikke meddelelser, der vises som et resultat af importere et Word-dokument i InfoPath. Hvis du vil fjerne importere meddelelser fra opgaveruden Designkontrol, skal du åbne dialogboksen Ressourcefiler (menuenFunktioner ) og derefter fjerne filen med navnet ImportErrors.xml. Denne fil oprettes automatisk, når du importerer et Word-dokument i InfoPath. Klik på Opdater i opgaveruden Designkontrol permanent slette importere meddelelser, når du fjerner filen ImportErrors.xml. Filen ImportErrors.xml er ikke påkrævet til formularskabelonen kan fungere korrekt. Faktisk af sikkerhedsmæssige årsager er det god praksis at fjerne denne fil før du udgiver formularskabelonen.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×