Konvertere en XML-fil til en webside

I Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan du let oprette og udgive websider direkte i en webbrowser. Desuden kan du oprette websider direkte fra eksisterende XML-filer, hvilket gør det lettere at udgive og dele dette indhold med andre i dit team, i virksomheden eller på nettet.

Denne artikel indeholder

Fordele ved at konvertere XML-filer til websider

Overvejelser i forbindelse med konvertering af XML-filer til websider

Overføre en XML-fil til et dokumentbibliotek

Konvertere en XML-fil til en webside

Opdatere XML-filen og websiden

Fordele ved at konvertere XML-filer til websider

Der er flere fordele ved at konvertere XML-filer til websider på dit websted:

 • Hurtigere og lettere oprettelse    Hvis du har et antal datakilder, der kan danne XML, og du har XSL-typografiark, der indeholder skemaet og HTML-output, kan du hurtigt og let konvertere disse XML-filer til websider.

 • Indhold fra en enkelt kilde     Du kan nøjes med at bruge et enkelt dokument til flere anvendelser i stedet for at oprette en version til dit team i XML og en anden version til virksomheden i HTML. Her er de to versioner kædet sammen.

 • Offlinearbejde     Når du bruger en XML-fil til at oprette en webside, kan du frit arbejde med indholdet med eller uden en forbindelse til internettet.

 • Websideintegration     Når du konverterer en XML-fil til en webside, kan du uden problemer få vist denne side som en del af et større websted. Som et resultat heraf kan læserne måske ikke engang se, at indholdet stammer fra en XML-fil, fordi det optræder som en naturlig del af webstedet.

 • Dokumentdeling     Når du konverterer en XML-fil til en webside, kan indholdet let deles med andre, der eventuelt ikke har mulighed for at få vist XML-filer.

Toppen af siden

Overvejelser i forbindelse med konvertering af XML-filer til websider

Vær opmærksom på følgende, når du konverterer XML-filer til websider:

 • Formateringen og layoutet i din XML-fil vises måske ikke, som du forventede i den konverterede webside. Det afhænger for det meste af de konverteringsindstillinger, der er valgt af ejeren af webstedet, der skal fastlægge disse indstillinger for hver indholdstype, samt for XML-filer generelt. Kontakt ejeren af webstedet for at finde ud af, om typografi og formatering bevares i XML-filer for bestemte indholdstyper.

  Du kan se, hvordan din XML-fil muligvis vises før og efter konvertering, på følgende billeder. Den røde linje fremhæver indholdet af dokumentet.

  Eksempel på en medarbejderliste i XML vist i Notepad

  Oprindelig XML-fil vist i Notepad

  Eksempel på en medarbejderliste i XML konverteret til en webside i Office SharePoint Server 2007

  Den konverterede webside, som den vises i browseren efter konvertering

  Bemærk!: Dette eksempel viser en relativ enkel XML-fil, der kun indeholder tabeldata. Du vil typisk bruge en mere kompleks XML-fil, der indeholder et omfattende sæt data, der er præsenteret i et læsbart format som på en webside.

 • Din XML-fil og eventuelle objekter (f.eks. billeder), som denne fil refererer til, og et tilhørende XSL-typografiark skal overføres til et dokumentbibliotek i Office SharePoint Server 2007, før du kan konvertere XML-filen til en webside. Dette er forklaret nedenfor.

Toppen af siden

Overføre en XML-fil til et dokumentbibliotek

Hvis du vil konvertere en XML-fil til en webside, skal XML-filen først være anbragt i et dokumentbibliotek i Office SharePoint Server 2007. Hvis du vil føje en XML-fil til et dokumentbibliotek, skal du gå til det bibliotek, som du vil føje XML-filen til, og derefter klikke på Overfør på menulinjen. Du kan finde flere oplysninger i artiklen Føje en eller flere filer til et bibliotek.

Bemærk!: Ud over at overføre din XML-fil skal ejeren af webstedet overføre et tilknyttet XSL-typografiark (.xsl-fil) og konfigurere det til XML-konverteringer – du kan finde flere oplysninger i artiklen Konfigurere konverteringsprogrammer af typen dokument-til-side. Dette XSL-typografiark er anbragt i et dokumentbibliotek i webstedet på øverste niveau.

Toppen af siden

Konvertere en XML-fil til en webside

 1. Åbn det dokumentbibliotek, der indeholder den XML-fil, du vil konvertere til en webside.

 2. Peg på filnavnet på den XML-fil, du vil konvertere, klik på den viste pil, og klik derefter på Konverter dokument.

  Kommandoer til konvertering af dokumenter i Office SharePoint Server 2007

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se denne indstilling, er funktionen til konvertering af dokumenter muligvis blevet deaktiveret, eller der er ikke konfigureret et tilhørende XSL-typografiark. Kontakt serveradministratoren for at få hjælp.

 3. Klik på Fra XML til webside.

  Bemærk!: Du ser muligvis også indstillingen Fra InfoPath-formular til webside. Denne indstilling vises, fordi Microsoft Office InfoPath 2007-formularer også er skrevet i XML. Medmindre du har fået besked på det af ejeren af webstedet, skal du ikke bruge denne indstilling til konvertering af XML-filer, fordi de kræver andre konverteringsindstillinger end Office InfoPath 2007-formularer.

  Siden Opret side fra dokument åbnes. Afhængigt af hvordan webstedet er sat op, ser du muligvis alle de indstillinger, der er beskrevet nedenfor, eller kun en del af dem.

  Oprette side fra dokumentside i Office SharePoint Server 2007

 4. I afsnittet Placering skal du klikke på Gennemse og derefter vælge det websted, hvor siden skal oprettes.

  Udgivelsesfunktionerne skal være aktiveret på det websted, du vælger. Hvis du modtager en meddelelse om, at udgivelse ikke er aktiveret på dit websted, skal du kontakte ejeren af webstedet.

  Bemærk!: Hvis du i stedet for afsnittene Placering og Sidetitel og beskrivelse ser Eksisterende side med muligheden for at opdatere en eksisterende side, betyder det, at XML-filen allerede er blevet konverteret. Du kan finde flere oplysninger om opdatering af eksisterende websider i det senere afsnit Opdatere XML-filen og websiden. Hvis du vil se bort fra den eksisterende side og oprette en ny side, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Opdater eksisterende side og fortsætte med de følgende trin.

 5. I afsnittet Sidetitel og beskrivelse skal du indtaste en titel, en beskrivelse og URL-adresse (filnavn) for den webside, du opretter.

  URL-adressen skal være entydig og må ikke indeholde specialtegn (#,%,&, osv.). Hvis du bruger mellemrum, fjernes de automatisk, når siden oprettes.

  Bemærk!: Titlen vises oven over den ny webside på titellinjen i webbrowseren (HTML-titelmærket) og i elementets egenskaber i dokumentbiblioteket. Beskrivelsen vises kun i elementets egenskaber i dokumentbiblioteket. URL-adressen vises i webbrowserens adresselinje (fulgt af filetypen .aspx).

 6. I afsnittet Behandler kan du evt. vælge, om siden skal oprettes med det samme, eller om den skal oprettes i baggrunden. Du kan finde flere oplysninger om disse indstillinger i artiklen

  Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Opret denne side for mig nu for at starte konverteringsprocessen med det samme. Du får vist en side med langvarige handlinger, indtil konverteringen er gennemført. Denne proces tager normalt mindre end et minut, men den kan tage længere afhængigt af filkonverteringskøen og dine konverteringsindstillinger.

  • Klik på Opret denne side for mig i baggrunden for at starte konverteringsprocessen i baggrunden. Du kommer tilbage til det dokumentbibliotek, hvor din XML-fil er placeret.

 7. Hvis du har mulighed for at sende den oprettede side til andre, skal du markere afkrydsningsfeltet Send e-mail til følgende brugere, når siden er oprettet og derefter indtaste navnene på de brugere, som du vil give besked, i boksen Brugere.

 8. Klik på Opret for at konvertere XML-filen.

Indstillinger for den webside, der lige er oprettet

Hvis du vælger at oprette websiden med det samme, får du vist den nye side, når konverteringen er afsluttet. På værktøjslinjen øverst på den nye side, har du flere valgmuligheder, der er vist nedenfor.

Websideværktøjslinje i Office SharePoint Server 2007

Herfra kan du gøre følgende:

Toppen af siden

Opdatere XML-filen og websiden

Når du konverterer en XML-fil til en webside, får du to filer i Office SharePoint Server 2007: XML-filen og websiden. Hver fil har sin egen URL-adresse, versioner, historik, arbejdsproces osv. (forudsat, at disse funktioner er aktiveret for den pågældende indholdstype eller det pågældende dokumentbibliotek).

Samtidig forbliver de to filer sammenkædet. Når du redigerer XML-filen og gemmer den i et dokumentbibliotek, kan du derefter gendanne websiden fra XML-filen. Denne løse sammenkobling giver dig mulighed for at fokusere på oprettelse af indhold i XML, samtidig med at du leverer en version, der er formateret til internettet.

For at give dig maksimal fleksibilitet er Office SharePoint Server 2007 forsynet med et antal funktioner til opdatering af XML-filen, websiden eller begge. Disse funktioner er forklaret her.

Opdatere XML-filen, men ikke websiden

Der er to måder, du kan opdatere XML-filen på, når den er blevet konverteret til en webside.

Opdatere XML-filen fra dokumentbiblioteket

 1. Gå til det dokumentbibliotek, der indeholder din XML-fil.

 2. Hvis du vil tjekke XML-filen ud, skal du pege på filnavnet, klikke på filen, der vises, og derefter klikke på Check ud. Det er ikke påkrævet, at du tjekker XML-filen ud, men det er en god fremgangsmåde at gemme versioner af filen. Det forhindrer også, at andre brugere foretager ændringer i XML-filen, mens du redigerer den.

 3. Hvis du vil redigere XML-filen, skal du pege på filnavnet, klikke på pilen, der vises, og derefter klikke på Rediger dokument.

 4. Rediger filen, gem den, og luk derefter din XML-editor. Tjek filen ind ved hjælp af rullemenuen i biblioteket.

Opdatere XML-filen ved hjælp af værktøjslinjen på websiden

 1. Gå til den webside, der er genereret fra XML-filen. Du finder typisk websiden i det sidebibliotek på websiden, hvor du valgte at oprette siden.

 2. Klik på Rediger side på oprettelsesværktøjslinjen. Siden åbnes og kan redigeres.

 3. Klik på Åbn kildedokument i feltkontrolelementet Sideindhold. Du bliver bedt om at bekræfte, at du vil tjekke XML-filen ud og redigere den.

 4. Klik på OK for at åbne din XML-fil.

 5. Rediger filen, gem den, og luk derefter din XML-editor. Tjek filen ind ved hjælp af rullemenuen i biblioteket.

Opdatere websiden, men ikke XML-filen

Bemærk!: Du skal være forsigtig, når du opdaterer selve websiden, fordi dine ændringer vil gå tabt, hvis du vælger at opdatere siden fra XML-filen igen i fremtiden.

 1. Gå til den webside, der er genereret fra XML-filen. Du finder typisk websiden i det sidebibliotek på websiden, hvor du valgte at oprette siden.

 2. Klik på Rediger side på oprettelsesværktøjslinjen. Siden åbnes og kan redigeres.

 3. Klik på Rediger indhold i feltkontrolelementet Sideindhold.

  Værktøjslinjen HTML-editor vises direkte over indholdet af siden. Du kan finde flere oplysninger om brugen af HTML-editor i artiklen Bruge HTML-editoren.

Opdatere websiden med ændringer, som er udført på XML-filen

Du kan opdatere websiden på to måder med ændringer, der udført på XML-filen.

Bemærk!: Før websiden kan opdateres med ændringer, som er udført på XML-filen, skal websiden først tjekkes ind. Du skal muligvis udføre dette trin separat.

Konvertere XML-filen igen

 1. Følg de samme trin, som du udførte tidligere, for at konvertere XML-filen til en webside – se det tidligere afsnit Konvertere en XML-fil til en webside.

 2. Denne gang skal du lade markeringen af afkrydsningsfeltet Opdater eksisterende side på siden Oprette side fra dokument blive stående.

 3. Klik på Opret for at opdatere websiden med ændringer, der er udført på XML-filen.

Opdatere websiden ved hjælp af værktøjslinjen på websiden

 1. Gå til den webside, der er genereret fra XML-filen. Du finder typisk websiden i det sidebibliotek på websiden, hvor du valgte at oprette siden.

 2. Klik på Rediger side på oprettelsesværktøjslinjen. Siden åbnes og kan redigeres.

 3. Klik på Opdater indhold fra kilde i feltkontrolelementet Sideindhold.

 4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du klikke på OK for at opdatere websiden.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×