Konvertere en Excel-projektmappe til en InfoPath-formularskabelon

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Nogle organisationer bruger Microsoft Office Excel-projektmapper som formularer til at indsamle data. Disse projektmapper omfatter som regel tomme celler for brugerne at indtaste data. Du kan konvertere en projektmappe til en Microsoft Office InfoPath-formularskabelon ved hjælp af guiden Import i InfoPath. Ved at konvertere en projektmappe til en formularskabelon, kan brugerne få glæde af InfoPath-funktioner, som validering af skema, dynamiske kontrolelementer som gentagne sektioner og forretningslogik som datavalidering. Desuden kan du formularskabelonen tilgængelig til et større publikum ved at oprette en browseraktiveret formularskabelon. Hvis du vil oprette en browseraktiveret formularskabelon, skal du udgive en webbrowserkompatibel formularskabelon på en server, der kører InfoPath Forms Services. Formularer, der er baseret på browseraktiverede formularskabeloner kan udfyldes ved hjælp af en webbrowser.

Når du konverterer en Excel-projektmappe til en InfoPath-formularskabelon ved hjælp af standardindstillingen i guiden Import, indeholder den resulterende formularskabelon layoutet af Excel-projektmappen. Desuden konverteres celler i Excel-projektmappen, som opfylder bestemte betingelser, automatisk til tekstbokse, som brugere kan indtaste data i. Hvis en celle f.eks. er formateret til at vise en kant på alle sider, konverteres denne celle til en tekstboks i den resulterende formularskabelon. Hvis du beslutter ikke at bruge standardindstillingen i guiden Import, kan du vælge kun at medtage layoutet, når du importerer Excel-projektmappen, eller kun at konvertere bestemte celletyper til kontrolelementer.

I denne artikel forklares de grundlæggende koncepter og fremgangsmåden for konvertering af en Excel-projektmappe til en InfoPath-formularskabelon, herunder de funktioner og indstillinger der ikke understøttes af konverteringen.

Denne artikel indeholder

Om at konvertere en Excel-projektmappe til en InfoPath-formularskabelon

Funktioner og indstillinger, der ikke understøttes fuldt ud under konvertering

Konvertere en Excel-projektmappe til en InfoPath-formularskabelon

Om konvertering af en Excel-projektmappe til en InfoPath-formularskabelon

Når du konverterer en Excel-projektmappe til en InfoPath-formularskabelon, bruges projektmappen som grundrids for oprettelsen af en ny formularskabelon. Tabelstrukturen i projektmappen eftergøres som en layouttabel i formularskabelonen. Hvis du vælger at medtage celler, der bruges til indsamling af data, når du konverterer projektmappen, føjes tekstbokse til formularskabelonen i de layouttabelceller, der svarer til placeringen af felterne i projektmappen. Størrelsen og placeringen af understøttede celler, cellekanter og skygge, og om cellerne flettes eller opdeles, bevares i den resulterende formularskabelon.

Hvis projektmappen indeholder flere regneark, føjes dataene og formateringen på det første regneark til standardvisning i den nye formularskabelon, og de yderligere regneark konverteres til tilsvarende visninger i formularskabelonen. Titlerne på hver yderligere visning matcher titlerne i regnearkene.

Det er lettere at forstå relationen mellem en projektmappe, som du konverterer ved hjælp af guiden InfoPath-import, og den formularskabelon, der er resultatet, hvis du forestiller dig, at du er forsikringsagent og har en projektmappe med navnet Fordringer.xls, der indeholder to regneark. Det første regneark er navngivet Hjem, og det andet Bil. Blandt kolonnerne i hvert regneark findes kolonnerne Type, Beskrivelse, Lånebeløb og Købspris. I hvert regneark er kolonnerne Lånebeløb og Købspris formateret med valutadatatypen. Alle kolonneoverskrifter er formateret som fed, blå tekst. Regnearket Hjem indeholder en formel til beregning af afskrivning af lån. Der bruges en enkelt celle med anvendt kantformatering på alle sider til at skrive et kundenavn i.

Hvis du bruger guiden Import til at konvertere Fordringer.xls til en formularskabelon, oprettes en formularskabelon med navnet Fordringer.xsn.

En Excel-projektmappe før og efter konvertering til en InfoPath-formularskabelon.
Når en Excel-projektmappe konverteres til en InfoPath-formularskabelon, bevares layout og andre elementer.

Denne nye formularskabelon indeholder to visninger. Standardvisningen, der kaldes Hjem (standard), indeholder layoutet og formateringen fra regnearket Hjem. Den anden visning, der kaldes Bil, indeholder layoutet og formateringen fra regnearket Bil. Hver enkelt visning indeholder en tabel med kolonneoverskrifterne Type, Beskrivelse, Lånebeløb og Købspris. Disse er formateret med fed, blå tekst, som i den oprindelige projektmappe. Dog kan de valgte indstillinger i guiden Import betyde, at nogle elementer kan være anderledes i den resulterende formularskabelon:

 • Hvis du bruger guiden Import til at konvertere Fordringer.xls til en formularskabelon og vælger kun at bevare layout     Den resulterende formularskabelon indeholder en layouttabel, der svarer til tabellen i Excel-projektmappen. Formularskabelonen indeholder ingen tekstbokse.

 • Hvis du bruger guiden Import til at importere Fordringer.xls og vælger at bevare layout og konvertere celler til kontrolelementer     Den resulterende formularskabelon indeholder en gentaget tabel. Celler, der opfylder bestemte betingelser, f.eks. cellen med anvendt kantformatering på alle sider, og de celler, der indeholder eller henviser til en formel til beregning af afskrivning af lån, konverteres til tekstbokse.

  Bemærk!: Selvom celler, der indeholder eller henviser til formler, konverteres til tekstbokse, bevares formlerne ikke i den resulterende formularskabelon. Du kan genoprette den funktion, som formlen udførte, ved at bruge de relevante funktioner i InfoPath.

Toppen af siden

Funktioner og indstillinger, der ikke er fuldt understøttede under konvertering

Nogle indstillinger og noget formatering i Excel-projektmapper understøttes ikke af InfoPath. Når du konverterer en projektmappe, der indeholder sådanne indstillinger, vil den resulterende InfoPath-formularskabelon ikke indeholde disse elementer eller indstillinger. Hvis projektmappen f.eks. omfatter et sidehoved, der indeholder et billede, bevares billedet ikke i den resulterende InfoPath-formularskabelon, fordi InfoPath ikke understøtter billeder i sidehoveder og sidefødder.

Her følger en liste over funktioner og indstillinger, der ikke bevares, når du konverterer en Excel-projektmappe til en InfoPath-formularskabelon:

 • Celler med formateringen "tilpas til hele sider"

 • Baggrundsbilleder i celler

 • Baggrundsmønstre i celler

 • Cellegradueringer

 • Betinget formatering

 • Datavalidering

 • Formler

 • Makroer

 • Printerindstillinger (herunder tilpasning til A4, sort-hvid, centrering på siden, første sidetal, siderækkefølge, billeder, udskrivning af gitterlinjer, udskriftskvalitet, række- og kolonneoverskrifter, rækker og kolonner på hver side, skalering og angivning af udskriftsområde)

 • Lodret tekstjustering

 • Rækker, der er smallere end standardskrifthøjden på 10 pkt.

 • WordArt

Følgende liste forklarer de funktioner og indstillinger, der er delvist understøttede, når du konverterer en Excel-projektmappe til en InfoPath-formularskabelon:

Celler med dataformatering     Typografier eller farver, som er anvendt på celler med dataformatering, konverteres ikke. Hvis en celle f.eks. er formateret til at vise negative tal med rød tekst, konverteres talværdien, men den røde tekstformatering bevares ikke.

Hyperlinks, der henviser til ikke-understøttede protokoller     Alle hyperlinks konverteres, men hvis hyperlinket bruger en anden protokol end http:, https:, ftp: eller mailto:, fungerer det ikke, når en bruger klikker på det.

Justering og formatering af sidehoved og sidefod     Et sidehoved eller en sidefod i en Excel-projektmappe kan indeholde en venstre, midterste og højre del. Disse sammenkædes ved import i InfoPath. For eksempel vil en projektmappe med et venstre sidehoved, der indeholder navnet "Wendy Wheeler", et midterste sidehoved, der indeholder titlen "Statusrapport", og et højre sidehoved, der indeholder datoen "13. oktober 2007, blive konverteret til en InfoPath-formularskabelon, der indeholder et enkelt sidehoved med følgende tekst: "Wendy WheelerStatusrapport13. oktober 2007". Hvis kun ét afsnit i projektmappens sidehoved og sidefod indeholder tekst, vil den resulterende tekst i formularskabelonen være justeret på samme måde. Hvis f.eks. kun højre afsnit af sidehovedet i projektmappen indeholder tekst, vil den tilsvarende tekst i formularskabelonen være højrejusteret. I modsat fald venstrejusteres alle sidehoveder og sidefødder, når de importeres. Den skrifttypeindstilling, der anvendes på det første sidehoved- eller sidefodsafsnit i projektmappen, anvendes på hele sidehovedet eller sidefoden i den resulterende InfoPath-formularskabelon.

Skrifttypekonvertering     Skrifttypen fra en projektmappe importeres i InfoPath, når du opretter en ny formularskabelon, men hvis skrifttyperne i projektmappen ikke er tilgængelige på computeren, der importeres på, vælges der automatisk alternative skrifttyper til formularskabelonen.

Implicit flettede celler     Hvis du i Excel skriver mere tekst, end der kan være i den aktuelle celle, vises cellen ovenpå de efterfølgende celler, som om cellerne er flettet. Denne funktion understøttes ikke af InfoPath. Hvis en konverteret celle indeholder mere tekst, end cellebredden tillader, ombrydes teksten til næste linje i InfoPath. Hvis du vil undgå dette, skal du gøre følgende, før du importerer projektmappen: Marker cellen og så mange af de efterfølgende celler, der kræves for at indeholde teksten, og flet dem, så teksten passer i den flettede celle.

Pivottabelrapporter     Pivottabelrapporter konverteres som layouttabeller.

Meget store tabeller     InfoPath understøtter tabeller, der er 63 kolonner brede og 999 rækker lange. Hvis en Excel-projektmappe overskrider disse grænser, konverteres kun de første 63 kolonner og 999 rækker.

Bemærk!: Nogle Excel-projektmapper kan ikke åbnes uden en adgangskode. Hvis det er tilfældet med din projektmappe, kan du muligvis ikke korrekt importere den til InfoPath. For at løse problemet, kan du prøve at fjerne adgangskodekravet til projektmappen, før du importerer den. Desuden er nogle projektmapper designet til at forhindre brugere i at flytte, slette, skjule eller ændre navnet på regneark, og i at ændre andre strukturelementer i projektmappen. Hvis det er tilfældet med dit regneark, kan du muligvis ikke korrekt importere den til InfoPath. For at løse dette problem skal du prøve at fjerne de strukturelle redigeringsbegrænsninger for din projektmappe, før du importerer den.

Toppen af siden

Konvertere en Excel-projektmappe til en InfoPath-formularskabelon

 1. Klik på Importer formular i menuen Filer.

 2. I dialogboksen Guiden Import skal du klikke på InfoPath-importprogram til Excel-projektmapper og derefter klikke på Næste.

 3. Klik på Gennemse.

 4. Find og klik på den Excel-projektmappe, du vil konvertere, og klik derefter på Åbn.

 5. Hvis du vil ændre standardfunktionsmåden for import, skal du klikke på Indstillinger og derefter markere de ønskede indstillinger.

 6. Klik på Udfør.

  Bemærk!: Nogle gange kan layoutet og kompleksiteten af en Excel-projektmappe medføre, at visse layoutelementer eller kontrolelementer ikke vises som forventet i den resulterende InfoPath-formularskabelon. Det kan betyde, at du må foretage justeringer af den nykonverterede formularskabelon.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×