Kontrollere stavemåde og grammatik på et andet sprog

Alle sprogversioner af Microsoft Office inkluderer korrekturværktøjer, f.eks. ordbøger og grammatikregler, for mere end et sprog. Hvis du vil se, hvilke sprog der er inkluderet med hver version af Microsoft Office 2010, kan du se under Lokaliserede versioner af Office 2010-programpakker:. Hvis Microsoft Office-versionen ikke inkluderer et sprog, du vil bruge, skal du muligvis have fat i en Microsoft Office-sprogpakke. Du kan finde flere oplysninger i Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Bemærkninger  

Hvad vil du foretage dig?

Kontrollere stavemåde og grammatik på et andet sprog

Kontrollere stavemåde og grammatik på et andet sprog

Hvis du oprettede et dokument med tekst på forskellige sprog, kan du bruge de relevante ordbøger til at kontrollere stavemåden for hvert sprog, du har inkluderet. Hvis du vil gøre dette, skal du angive sproget til teksten, så du bruger det korrekte sprog til ordbogen, når du kører stavekontrol.

Hvilket Office 2010-program anvender du?

Access

Angive sproget

Køre stavekontrol

Excel

Angive sproget

Køre stavekontrol

OneNote

Angive korrektursproget

Køre stavekontrol

Outlook

Angive korrektursproget

Stavekontrol og grammatikkontrol

PowerPoint

Angive korrektursproget

Køre stavekontrol

Project

Angive korrektursproget

Køre stavekontrol

Publisher

Angive korrektursproget

Køre stavekontrol

SharePoint Workspace

Angive korrektursproget

Visio

Angive korrektursproget

Køre stavekontrol

Word

Angive korrektursproget

Stavekontrol og grammatikkontrol

Tilføje yderligere sprog

Yderligere oplysninger

Access

Vigtigt  Ordbogens sprog anvendes på hele databasen og kan ikke defineres til individuelle poster eller felter. Hvis databasen indeholder ord, der findes på mere end et sprog, skal du kontrollere stavemåden på et sprog og derefter gentage processen til hvert ekstra sprog i databasen.

Angive sproget

Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre ordbogssproget for en database, mens du kører stavekontrol:

 1. Klik på Stavekontrol i gruppen Poster under fanen Startside.

  Access-bånd, fanen Startside, Stavekontrol

 2. Bekræft, at det korrekte sprog er valgt på listen Sprog. Hvis det ikke er det korrekte sprog, skal du klikke på det sprog, du vil bruge, og derefter klikke på OK.

  Bemærkninger  

  • Listen Sprog vises kun, hvis stavekontrollen ikke genkender et ord.

  • Hvis du vil ændre sproget, skal du lukke dialogboksen Stavekontrol og derefter genstarte stavekontrollen.

 3. Klik på Luk for at lukke stavekontrollen, og klik derefter på Stavekontrol igen for at starte stavekontrollen med det nye sprog, du har valgt.

  Bemærkninger  

Køre stavekontrol

Klik på Stavekontrol i gruppen Poster under fanen Startside.

Bemærk  Kommandoen Stavekontrol er muligvis ikke tilgængelig i alle visninger. Hvis kommandoen Stavekontrol ikke er tilgængelig, skal du trykke på F7 for at starte stavekontrollen.

Tilbage til liste over Office-programmer

Excel

Angive sproget

Vigtigt  Ordbogens sprog anvendes til hele projektmappen og kan ikke defineres til individuelle regneark eller celler. Hvis projektmappen indeholder ord, der er på mere end et sprog, skal du kontrollere stavemåden på et sprog og derefter gentage processen til hvert ekstra sprog i databasen.

Hvis du vil ændre ordbogssproget for en projektmappe, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Stavekontrol i gruppen Korrektur under fanen Gennemse.

  Excel-bånd, fanen Startside, Stavekontrol

 2. Bekræft, at det korrekte sprog er valgt på listen Sprog. Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på det sprog, du ønsker at bruge, og derefter klikke på OK.

  Bemærkninger  

  • Listen Sprog vises kun, hvis der er et ord, der ikke genkendes i stavekontrollen.

  • Hvis du vil ændre sproget, skal du lukke dialogboksen Stavekontrol og derefter genstarte stavekontrollen.

 3. Klik på Luk for at lukke stavekontrollen, og klik derefter på Stavekontrol igen for at starte stavekontrollen med det nye sprog, du har valgt.

Køre stavekontrol

 • Hvis du vil kontrollere stavemåden i en individuel celle eller en samling med celler, skal du markere de celler, du ønsker at kontrollere, og derefter klikke på Stavekontrol i gruppen Korrektur på fanen Gennemse.

 • Du udfører stavekontrol af teksten i hele regnearket ved at klikke på Stavekontrol i gruppen Korrektur under fanen Gennemse. Du behøver ikke markere en celle eller en samling af celler.

Bemærk  Stavekontrollen bruger det valgte sprog til at udføre stavekontrol af de markerede celler eller regnearket. Hvis kommandoen Stavekontrol ikke er tilgængelig, skal du trykke på F7 for at starte stavekontrollen.

Tilbage til liste over Office-programmer

OneNote

Vigtigt  Du kan kontrollere stavemåden i tekst, der er skrevet på flere sprog på den samme side på en gang med stavekontrollen, men du skal først vælge korrektursproget til hvert tekstafsnit, der er på et andet sprog end det, du normalt bruger.

Angive korrektursproget

Benyt følgende fremgangsmåde for at indstille sproget til korrektur af tekst og kontrollere stavemåden:

 1. Vælg den tekst, du vil angive sproget for.

 2. Klik på Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog One Note-bånd, fanen Gennemse, Sprog.

 3. Kontrollér, at det korrekte sprog er knyttet til teksten i ruden Angiv korrektursprog. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge det sprog, du ønsker at bruge for ordbogen.

 4. Klik på noten for at lukke ordbogsruden.

 5. Gentag trin 1-4 for hvert tekstafsnit, som du vil kontrollere.

Køre stavekontrol

Klik på Stavekontrol under fanen Gennemse.

Bemærk  Hvis kommandoen Stavekontrol ikke er tilgængelig, skal du trykke på F7 for at starte stavekontrollen.

Tilbage til liste over Office-programmer

Outlook

Vigtigt  Hvis du bruger Outlook Express 6.0 og har installeret Office 2010, og fransk nu er det eneste sprog, der er tilgængeligt til stavekontrol, skal du bruge en stavekontrol fra tredjepart for yderligere sprog. Du kan finde flere oplysninger under Problemer med stavekontrol med Outlook Express 6.0.

Angive korrektursproget

Benyt følgende fremgangsmåde for at indstille korrektursprog:

 1. Markér den tekst, du vil kontrollere, i en ny e-mail-meddelelse.

 2. Klik på pilen under Sprog i gruppen Korrektur under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog . Outlook-bånd, fanen Gennemse, Sprog

 3. Kontrollér, at det korrekte sprog er knyttet til teksten, i dialogboksen Sprog. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge det sprog, du vil bruge for ordbogen og andre korrekturværktøjer. Hvis du ikke kan se det ønskede sprog, skal du rulle til slutningen af listen.

  Bemærk  Hvis det ønskede sprog har ikonet for Stave- og grammatikkontrol foran, betyder det, at korrekturredskaberne, som f.eks. ordbogen og stavekontrollen, er installeret for det pågældende sprog. Hvis det ønskede sprog ikke har ikonet for Stave- og grammatikkontrol foran, er korrekturreskaberne for dette sprog ikke tilgængelige, og du kan ikke kontrollere stavning og grammatik for dette sprog.

Tip  Hvis du vil angive et sprog til en ny meddelelse, inden du skriver teksten, skal du placere markøren på brødteksten i den nye meddelelse. Gentag trin 2 og 3, skriv e-mailen, og kontrollér derefter stavemåden, som det beskrives i nedenstående afsnit om stave- og grammatikkontrol.

Stavekontrol og grammatikkontrol

Klik på Stave- og grammatikkontrol i gruppen Korrektur under fanen Gennemse.

Bemærk  Stavekontrollen bruger det valgte sprog til at udføre stave- og grammatikkontrol af den markerede tekst eller Outlook-elementet. Hvis kommandoen Stavekontrol ikke er tilgængelig, skal du trykke på F7 for at starte stavekontrollen.

Tilbage til liste over Office-programmer

PowerPoint

Angive korrektursproget

Benyt følgende fremgangsmåde for at indstille korrektursprog til teksten i din præsentation:

 1. Markér den tekst, du vil kontrollere.

 2. Klik på Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog PowerPoint-bånd, fanen Gennemse, Sprog.

 3. Kontrollér, at det korrekte sprog er knyttet til teksten i ruden Sprog. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge det sprog, du ønsker at bruge for ordbogen.

  Bemærk  Hvis sproget har ikonet for Stave- og grammatikkontrol foran, betyder det, at ordbogen og stavekontrollen er installeret for dette sprog. Hvis sproget ikke har ikonet for Stave- og grammatikkontrol foran, er ordbogen for dette sprog ikke tilgængelig, og du kan ikke kontrollere stavningen for dette sprog.

 4. Gentag trin 1-3 for hvert tekstafsnit, som du vil kontrollere.

Køre stavekontrol

Klik på Stavekontrol i gruppen Korrektur under fanen Gennemse.

Bemærk  Hvis kommandoen Stavekontrol ikke er tilgængelig, skal du trykke på F7 for at starte stavekontrollen.

Tilbage til liste over Office-programmer

Project

Angive korrektursproget

Benyt følgende fremgangsmåde for at indstille sproget til korrektur af tekst og kontrollere stavemåden på projektsiden:

 1. Klik på Stavekontrol Project-bånd, knappen Stavekontrol i gruppen Korrektur under fanen Projekt.

 2. Bekræft, at det korrekte sprog er valgt på listen Sprog. Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på det sprog, du ønsker at bruge, og derefter klikke på OK.

  Bemærkninger  

  • Listen Sprog vises kun, hvis der er et ord, der ikke genkendes i stavekontrollen.

  • Hvis du vil ændre sproget, skal du lukke dialogboksen Stavekontrol og derefter genstarte stavekontrollen.

 3. Klik på Luk for at lukke stavekontrollen, og klik derefter på Stavekontrol for at starte stavekontrol med det nye sprog, som du har valgt.

Køre stavekontrol

Klik på Stavekontrol i gruppen Korrektur under fanen Projekt.

Bemærk  Hvis kommandoen Stavekontrol ikke er tilgængelig, skal du trykke på F7 for at starte stavekontrollen.

Tilbage til liste over Office-programmer

Publisher

Angive korrektursproget

Benyt følgende fremgangsmåde for at indstille sproget til korrektur af tekst og kontrollere stavemåden:

 1. Vælg den tekst, du vil angive sproget for.

 2. Klik på pilen under Stavekontrol i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog Publisher-bånd, knappen Sprog.

 3. Kontrollér, at det korrekte sprog er knyttet til teksten, i dialogboksen Sprog. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge det sprog, du vil bruge for ordbogen og andre korrekturværktøjer. Hvis du ikke kan se det ønskede sprog, skal du fortsætte med at rulle, indtil du finder det.

 4. Gentag trin 1-3 for hvert tekstafsnit, som du vil kontrollere.

Køre stavekontrol

Klik på Stavekontrol under fanen Startside.

Bemærk  Hvis kommandoen Stavekontrol ikke er tilgængelig, skal du trykke på F7 for at starte stavekontrollen.

Tilbage til liste over Office-programmer

SharePoint Workspace

Angive korrektursproget

Hvis du vil angive korrektursproget i SharePoint Workspace, skal du først starte en stavekontrol:

 1. Åbn et element i et arbejdsområdeværktøj til redigering, og klik i et RTF-felt.

 2. Klik på Stavekontrol under fanen Startside, eller tryk på F7.

 3. Hvis programmet finder stavefejl, åbnes dialogboksen Stavekontrol.

  Hvis programmet ikke finder nogen stavefejl, skal du føje et forkert stavet ord til RTF-feltet for at tvinge dialogboksen Stavekontrol til at åbne.

 4. Klik på Indstillinger.

 5. Klik på rullelisten Sprog, og klik derefter på det sprog, du vil angive som korrektursprog.

  Hvis du ikke får vist det sprog, du vil angive som korrektursprog, kan du muligvis installere det som beskrevet i afsnittet Indstille sprogene for redigering, visning og hjælpen.

 6. Klik på OK.

Tilbage til liste over Office-programmer

Visio

Stavekontrollen bruger det sprog, der stemmer overens med det sprog, der er knyttet til hver enkelt tekstblok. Hvis dit diagram indeholder tekstblokke på forskellige sprog, skal du angive det korrekte sprog for hver enkelt sprogblok.

Hvis f.eks. en side har tekst på både fransk og spansk, og du vil kontrollere stavemåden ved hjælp af de relevante ordbøger, skal du indstille fransk tekst til Fransk og spansk tekst til Spansk. Hvis versionen af Office 2010 ikke inkluderer ordbogen til de sprog, du gerne vil bruge, kan du finde flere oplysninger i Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Angive korrektursproget

Benyt følgende fremgangsmåde for at indstille sproget til korrektur af tekst og kontrollere stavemåden i udgivelsen:

 1. Markér den tekstblok, du vil kontrollere.

 2. Klik på Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog Visio-bånd, knappen Sprog.

 3. Kontrollér, at det korrekte sprog er knyttet til tekstblokken i boksen Sprog. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge det sprog, du ønsker at bruge for ordbogen.

 4. Udfør trin 1-3 for hver tekstblok, som du vil kontrollere.

Køre stavekontrol

Klik på Stavekontrol i gruppen Korrektur under fanen Gennemse.

Bemærk  Stavekontrollen bruger det valgte sprog, hvis det er tilgængeligt, til at udføre stavekontrol af hver tekstblok.

Tilbage til liste over Office-programmer

Word

Angive korrektursproget

Benyt følgende fremgangsmåde for at indstille sproget til korrektur af tekst og kontrollere stavemåden i dokumentet:

 1. Markér den tekst, du vil kontrollere.

 2. Klik på Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog Word-bånd, knappen Sprog.

 3. Kontrollér, at det korrekte sprog er knyttet til teksten i ruden Sprog. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge det sprog, du ønsker at bruge for ordbogen og andre korrekturværktøjer.

  Hvis sproget har ikonet for Stave- og grammatikkontrol foran, betyder det, at korrekturværktøjer, som f.eks. stavekontrollen, er installeret for dette sprog. Hvis sproget ikke har ikonet for Stave- og grammatikkontrol foran, er ordbogen for dette sprog ikke tilgængelig, og du kan ikke kontrollere stavningen og grammatikken for dette sprog.

 4. Gentag trin 1-3 for hvert afsnit af tekst, der er på et andet sprog.

Stavekontrol og grammatikkontrol

Klik på Stave- og grammatikkontrol under fanen Gennemse.

Bemærk  Stavekontrollen bruger det valgte sprog, hvis det er tilgængeligt, til at udføre stavekontrol af hvert tekststykke.

Tilbage til listen over Office-programmer

Toppen af siden

Tilføje yderligere sprog

De sprog, der følger med korrekturværktøjerne, afhænger af de sprog, der er inkluderet med sprogversionen af Office 2010. Hvis det ønskede sprog ikke er angivet i dialogboksen Angiv sprog med et Knapflade før navnet, er denne ordbog ikke tilgængelig. Du skal muligvis have fat i en sprogpakke eller en LIP (language interface pack). Du kan finde flere oplysninger i Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Hvis du vil se, hvilke korrekturværktøjssprog der er inkluderet i versionen af Office 2010, kan du se under Lokaliserede versioner af Office 2010-programpakker.

Toppen af siden

Yderligere oplysninger

Toppen af siden

Gælder: Project Standard 2010, InfoPath 2010, Access 2010, Excel 2010, SharePoint Workspace 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010, Project 2010, Visio 2010, Office 2010, OneNote 2010, Visio Standard 2010, PowerPoint 2010, Visio Premium 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog