Kontrollere, hvornår eksterne referencer (kæder) bliver opdateret

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du opretter eksterne referencer (kaldes også kæder), kan du kontrollere, om de eksterne referencer er aktuelle, og hvornår de bliver opdateret. Hvis en anden bruger har ændret en værdi i en celle, ledes der ikke i Microsoft Excel efter den nye værdi, medmindre du gør opmærksom på det.

Hvad vil du foretage dig?

Lær mere om eksterne referencer

Kontrollere kæder til andre projektmapper

Kontrollere startprompten for opdatering af alle kæder

Beslutte, om du vil opdatere kæder, når du bliver bedt om ved start

Lære om eksterne referencer

Den projektmappe, der indeholder kæderne hedder destinationsprojektmappen, og den projektmappe, der er knyttet til den hedder kildeprojektmappen. Hvis den projektmappe, som du har åbnet (kaldet en destinationsfil ) indeholder links til andre projektmapper eller filer (kaldet kildefiler), og kildefilerne er blevet ændret, viser kæderne i projektmappe, du åbner muligvis oplysninger, der er forældet.

Projektmappen indeholder kæder

1. Destinationsprojektmappen indeholder den eksterne reference.

2. Den eksterne reference (eller kæde) er en reference til et celleområde i kildeprojektmappen.

3. Kildeprojektmappen indeholder cellen og den værdi, der er hentet og placeret i destinationsprojektmappen.

Toppen af siden

Kontrollere kæder til andre projektmapper

Når kildeprojektmappen og destinationsprojektmappen er åbne på den samme computer, opdateres kæderne automatisk. Når du åbner en destinationsprojektmappe, mens kildeprojektmappen er lukket, får du muligvis en besked i Anmærkning om sikkerhed, om kæderne skal opdateres. Du kan styre, om du vil have en besked i Anmærkning om sikkerhed, og om alle kæder skal opdateres, hvis beskeden ikke vises. Du kan også nøjes med kun at opdatere nogle af kæderne, hvis projektmappen indeholder mere end en kæde.

Manuelt opdatere alle kæder eller ingen kæder i en projektmappe

 1. Luk alle projektmapper. Hvis én kildeprojektmappe er åben, og andre er lukkede, bliver opdateringerne ikke ensartede.

 2. Åbn den projektmappe, der indeholder kæderne.

 3. Klik på Indstillinger i Anmærkning om sikkerhed, og klik derefter på Aktiver indholdet for at opdatere kæderne.

Toppen af siden

Manulet opdatere nogle af kæderne i andre projektmapper

 1. Luk alle projektmapper.

 2. Åbn den projektmappe, der indeholder kæderne.

 3. Klik på Rediger kæder i gruppen Administrer forbindelser under fanen Data.

  billede af båndet i excel

 4. Klik på det sammenkædede objekt, du vil opdatere, på listen Kilde.

  Hold CRTL nede, og klik på hvert enkelt sammenkædede objekt for at markere flere kæder.

  Hvis du vil markere alle kæder, skal du trykke på CTRL+A.

 5. Klik på Opdater værdier.

Toppen af siden

Kontrollere startprompten for opdatering af alle kæder

Du kan beslutte, du vil opdatere kæder automatisk ved start eller efter start.

Spørg ikke om opdatering af kæder, når jeg åbner en projektmappe, og opdater kæder automatisk

Denne indstilling gælder kun for den aktuelle bruger, og påvirker alle åbne projektmapper. Andre brugere påvirkes ikke. Denne indstilling påvirker også kæder til andre programmer.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

 2. Under Ved beregning af denne projektmappe skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Spørg, om kæder skal opdateres automatisk. Hvis feltet ikke er markeret, opdateres kæderne automatisk, og der vises ingen prompt.

Toppen af siden

Spørg ikke om opdatering af kæder for denne projektmappe, og lad mig styre, om kæder skal opdateres

Advarsel: Denne indstilling påvirker alle brugere af projektmappen. Hvis du vælger ikke at opdatere kæder og ikke at spørge, om de skal opdateres, ved brugerne af projektmappen ikke, at dataene er forældede.

 1. Klik på Rediger kæder i gruppen Forbindelser under fanen Data.

 2. Klik på Startprompt.

 3. Vælg den ønskede indstilling.

Bemærk: Selvom du angiver, at Excel ikke skal spørge, om kæder skal opdateres, får du en meddelelse, hvis der er brudte kæder.

Toppen af siden

Beslutte, om kæder skal opdateres, når du bliver bedt om det ved start

Der findes en række beslutninger, du kan foretage.

Hvis du glemmer at oprette kæder

Klik på Opdater ikke. Det er muligt ved et uheld at oprette en kæde ved at flytte eller kopiere et område, et regneark eller et diagram mellem projektmapperne. Åbn projektmappen, find derefter de oprettede kæder, og bryd enten kæden, eller erstat den med en værdi.

Bryde en kæde til en kilde

Vigtigt! Når du bryder en kæde til en kilde, konverteres alle formler, der bruger kilden, til den aktuelle værdi. Kæden =SUM([Budget.xls]Årligl!C10:C25) konverteres f.eks. til =45. Da denne handling ikke kan annulleres, kan det være nyttigt at gemme en kopi af filen.

 1. Klik på Rediger kæder i gruppen Forbindelser under fanen Data.

 2. Klik på den kæde, du vil bryde, på listen Kilde.

  Hvis du vil markere flere sammenkædede objekter, skal du holde CTRL nede og klikke på hvert sammenkædet objekt.

  Hvis du vil markere alle kæder, skal du trykke på CTRL+A.

 3. Klik på Bryd kæde.

 4. Hvis kæden anvender et defineret navn, fjernes navnet ikke automatisk. Du skal muligvis slette navnet.

  Sådan sletter du et navn

  1. Klik på Navnestyring i gruppen Navngivne celler under fanen Formler.

  2. I kolonnen Navn skal du klikke på det navn, du vil slette, og klikke på Slet.

 5. Hvis du bruger et eksternt dataområde, bruger en forespørgselsparameter muligvis data fra et andet regneark. Du kan kontrollere dette, og fjerne disse typer kæder.

Erstatte en enkelt formel med den beregnede værdi

Hvis du erstatter en formel med dens værdi, fjernes formlen permanent. Hvis du ved en fejltagelse kommer til at erstatte en formel med en værdi og vil gendanne formlen, skal du klikke på Fortryd Knapflade umiddelbart efter, at du har angivet eller indsat værdien.

 1. Marker den celle, der indeholder formlen.

  Hvis formlen er en matrixformel, skal du markere det område, der indeholder matrixformlen.

  Sådan markeres et område, der indeholder en matrix

  1. Klik på en vilkårlig celle i matrix.

  2. Klik på Find og vælg i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Gå til speciel.

  3. Klik på Aktuel matrix i dialogboksen Gå til.

 2. Klik på Kopier Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

 3. Klik på Indsæt Knapflade .

 4. Klik på pilen ud for Indstillinger for Sæt ind Knapflade , og klik derefter på værdier.

Toppen af siden

Hvis du er sikker på, der ikke er forbindelse til kilden

Klik på Opdater ikke. En kilde kan ikke opdateres i Excel, hvis der ikke er forbindelse. F.eks. kan kilden findes på et netværk, som du muligvis ikke har forbindelse til.

Toppen af siden

Hvis du ønsker data, der allerede eksisterer og ikke ønsker at erstatte dem med nye data

Klik på Opdater ikke.

Toppen af siden

Hvis du forsøgte at opdatere sidste gang, og det tog lang tid

Klik på Opdater ikke. Hvis dataene ikke behøver at være de seneste, kan du spare tid ved ikke at opdatere alle kæderne. Når projektmappen er åben, skal du klikke på Rediger kæder under fanen Data i gruppen Administrer forbindelser, og derefter opdatere de kæder, der kommer fra de kilder, du har brug for.

Toppen af siden

Hvis en anden har oprettet projektmappen, og du ikke ved, hvorfor denne prompt vises

Klik på Opdater. Kontakte ejeren af projektmappen. Du kan også undersøge hvad links er i projektmappen. Klik på Rediger kæder i gruppen forbindelser under fanen Data.

Toppen af siden

Hvis du svarer ens på prompten hver gang og ikke ønsker at se den igen

Du kan svare på startpromten på en ensartet måde og undgå at se startprompten i denne projektmappe.

Spørg ikke for alle projektmapper, jeg åbner, og opdater kæder automatisk   

Denne indstilling gælder kun for den aktuelle bruger, og den påvirker alle åbne projektmapper. Andre brugere af projektmappen påvirkes ikke.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

 2. Under Generelt skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Spørg, om kæder skal opdateres automatisk. Hvis feltet ikke er markeret, opdateres kæderne automatisk , og der vises ingen advarsel.

Spørg på samme måde for alle brugere af projektmappen   

Advarsel: Denne indstilling påvirker alle brugere af projektmappen. Hvis du vælger ikke at opdatere kæder og ikke at spørge, om de skal opdateres, ved brugerne af projektmappen ikke, at dataene er forældede.

 1. Klik på Rediger kæder i gruppen Forbindelser under fanen Data.

 2. Klik på Startprompt.

 3. Vælg den ønskede indstilling.

Bemærk: Du får besked, hvis der er brudte kæder.

Toppen af siden

Hvis du ved, at en projektmappe, du vil oprette forbindelse til med Excel, er tilgængelig

Klik på Opdater. Dette sikrer adgang til de seneste data.

Toppen af siden

Hvis du bruger en parameterforespørgsel

En kæde til en parameterforespørgsel kan ikke opdateres, medmindre kildeprojektmappen er åben.

 1. Klik på Opdater ikke.

 2. Luk destinationsprojektmappen.

 3. Åbn kildeprojektmappen.

 4. Åbn destinationsprojektmappen.

 5. Klik på Opdater.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×