Kontrollere, hvornår eksterne referencer (kæder) bliver opdateret

Når du opretter eksterne referencer (kaldes også kæder), kan du styre, om de eksterne referencer opdateres, og hvornår de bliver opdateret. Hvis en anden bruger har ændret en værdi i en celle, ledes der ikke i Microsoft Excel efter den nye værdi, medmindre du gør opmærksom på det.

Få mere at vide om eksterne referencer

Den projektmappe, der indeholder kæderne, kaldes destinationsprojektmappen, og den projektmappe, der er sammenkædet med den, kaldes kildeprojektmappen. Hvis den projektmappe, du har åbnet (kaldes en destinationsfil) indeholder kæder til andre projektmapper eller filer (kaldes kildefiler), og kildefilerne er ændret, vises der muligvis en meddelelse om, at kæderne er forældede.

Projektmappen indeholder kæder

1. Destinationsprojektmappen indeholder den eksterne reference.

2. Den eksterne reference (eller kæde) er en reference til et celleområde i kildeprojektmappen.

3. Kildeprojektmappen indeholder cellen og den værdi, der er hentet og placeret i destinationsprojektmappen.

Kontrollere kæder til andre projektmapper

Når kildeprojektmappen og destinationsprojektmappen er åbne på den samme computer, opdateres kæderne automatisk. Når du åbner en destinationsprojektmappe, mens kildeprojektmappen er lukket, får du muligvis en besked i Anmærkning om sikkerhed, om kæderne skal opdateres. Du kan styre, om du vil have en besked i Anmærkning om sikkerhed, og om alle kæder skal opdateres, hvis beskeden ikke vises. Du kan også nøjes med kun at opdatere nogle af kæderne, hvis projektmappen indeholder mere end en kæde.

Manuelt opdatere alle kæder eller ingen kæder i en projektmappe

 1. Luk alle projektmapper. Hvis én kildeprojektmappe er åben, og andre er lukkede, bliver opdateringerne ikke ensartede.

 2. Åbn den projektmappe, der indeholder kæderne.

 3. Klik på Indstillinger i Anmærkning om sikkerhed, og klik derefter på Aktivér indholdet for at opdatere kæderne.

Manuelt opdatere nogle af kæderne i andre projektmapper

 1. Luk alle projektmapper.

 2. Åbn den projektmappe, der indeholder kæderne.

 3. Klik på Rediger kæder i gruppen Forbindelser under fanen Data.

  Dataforbindelser

 4. Klik på det sammenkædede objekt, du vil opdatere, på listen Kilde.

  Hvis du vil markere flere kæder, skal du holde Ctrl nede og klikke på hvert enkelt sammenkædede objekt.

  Hvis du vil markere alle kæder, skal du trykke på Ctrl+A.

 5. Klik på Opdater værdier.

Kontrollere startprompten for opdatering af alle kæder

Du kan beslutte, om du vil opdatere kæder automatisk ved start eller efter start.

Spørg ikke om opdatering af kæder for denne projektmappe, og lad mig styre, om kæder skal opdateres

Advarsel!: Denne indstilling påvirker alle brugere af projektmappen. Hvis du vælger ikke at opdatere kæder og ikke at spørge, om de skal opdateres, ved brugerne af projektmappen ikke, at dataene er forældede.

 1. Klik på Rediger kæder i gruppen Forbindelser under fanen Data.

 2. Klik på Startprompt.

 3. Vælg den ønskede indstilling.

Bemærk!: Selvom du angiver, at Excel ikke skal spørge, om kæder skal opdateres, får du en meddelelse, hvis der er brudte kæder.

Beslutte, om kæder skal opdateres, når du bliver bedt om det ved start

Der er flere forskellige beslutninger, du kan foretage i dialogboksen Startprompt.

Hvis du glemmer at oprette kæder

 1. Klik på Rediger kæder i gruppen Forbindelser under fanen Data.

 2. Klik på Startprompt.

 3. Klik på Vis ikke advarslen, og opdater ikke automatiske kæder.

Det er muligt ved et uheld at oprette en kæde ved at flytte eller kopiere et område, et regneark eller et diagram mellem projektmapperne. Åbn projektmappen, find derefter de oprettede kæder, og bryd enten kæden, eller erstat den med en værdi.

Bryde en kæde til en kilde

Vigtigt!: Når du bryder en kæde til en kilde, konverteres alle de formler, der bruger kilden, til den aktuelle værdi. Kæden =SUM([Budget.xls]Årlig!C10:C25) konverteres f.eks. til =45. Da denne handling ikke kan annulleres, kan det være nyttigt at gemme en kopi af filen.

 1. Klik på Rediger kæder i gruppen Forbindelser under fanen Data.

 2. Klik på den kæde, du vil bryde, på listen Kilde.

  • Hvis du vil markere flere sammenkædede objekter, skal du holde Ctrl nede og klikke på hvert sammenkædede objekt.

  • Hvis du vil markere alle kæder, skal du trykke på Ctrl+A.

 3. Klik på Afbryd kæde.

 4. Hvis kæden anvender et defineret navn, fjernes navnet ikke automatisk. Det kan være en god ide at slette navnet.

  Sådan sletter du et navn

 5. Klik på Navnestyring i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

 6. Klik på det navn, du vil slette, i kolonnen Navn, og klikke på Slet.

 7. Hvis du bruger et eksternt dataområde, bruger en forespørgselsparameter muligvis også data fra en anden projektmappe. Du kan kontrollere dette, og fjerne disse typer kæder.

Erstatte en enkelt formel med den beregnede værdi

Hvis du erstatter en formel med dens værdi, fjernes formlen permanent. Hvis du ved en fejltagelse kommer til at erstatte en formel med en værdi og vil gendanne formlen, skal du klikke på Fortryd Knappen Fortryd umiddelbart efter, at du har angivet eller indsat værdien.

 1. Markér den celle, der indeholder formlen.
  Hvis formlen er en matrixformel, skal du markere det område, der indeholder matrixformlen.
  Sådan markerer du et område, der indeholder en matrix   

  1. Klik på en vilkårlig celle i matrix-området.

  2. Klik på Find og vælg i gruppen Redigering under fanen Hjem, og klik derefter på Gå til speciel.

  3. Klik på Aktuel matrix i dialogboksen Gå til speciel

 2. Klik på Kopiér Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

 3. Klik på Sæt ind Knapflade .

 4. Klik på pilen ud for Indstillinger for Sæt ind Knapflade , og klik derefter på Værdier Knapflade .

Hvis du er sikker på, der ikke er forbindelse til kilden

Klik på Opdater ikke. En kilde kan ikke opdateres i Excel, hvis der ikke er forbindelse. Kilden kan f.eks. findes på et netværk, som du muligvis ikke har forbindelse til.

Hvis du vil bruge dataene, som de allerede forefindes, og ikke vil erstatte dem med nye data

Klik på Opdater ikke.

Hvis du forsøgte at opdatere sidste gang, og det tog lang tid

Klik på Opdater ikke. Hvis dataene ikke behøver at være de seneste, kan du spare tid ved ikke at opdatere alle kæderne. Når projektmappen er åben, skal du klikke på Rediger kæder under fanen Data i gruppen Administrer forbindelser og derefter opdatere de kæder, der kommer fra de kilder, du har brug for.

Hvis en anden har oprettet projektmappen, og du ikke ved, hvorfor denne prompt vises

Klik på Opdater ikke. Kontakt ejeren af projektmappen. Du kan også undersøge, hvilke kæder der findes i projektmappen. Klik på Rediger kæder i gruppen Forbindelser under fanen Data.

Hvis du besvarer prompten på samme måde hver gang, og du ikke vil se den igen

Du kan svare på startprompten på en ensartet måde og undgå at se startprompten i denne projektmappe.

Spørg ikke for alle projektmapper, jeg åbner, og opdater kæder automatisk   

Denne indstilling påvirker alle de projektmapper, som åbnes på computeren. De brugere, som åbner projektmappen på en anden computer, påvirkes ikke.

 1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

  I Excel 2007 skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Spørg, om kæder skal opdateres automatisk under Generelt. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, opdateres kæderne automatisk , og der vises ingen advarsel.

Spørg på samme måde for alle brugere af projektmappen   

Advarsel!: Denne indstilling påvirker alle brugere af projektmappen. Hvis du vælger ikke at opdatere kæder og ikke at spørge, om de skal opdateres, ved brugerne af projektmappen ikke, at dataene er forældede.

 1. Klik på Rediger kæder i gruppen Forbindelser under fanen Data.

 2. Klik på Startprompt.

 3. Vælg den ønskede indstilling.

Bemærk!: Du får besked, hvis der er brudte links.

Hvis du ved, at en projektmappe, du vil oprette forbindelse til med Excel, er tilgængelig

Klik på Opdater. Dette sikrer adgang til de seneste data.

Hvis du bruger en parameterforespørgsel

En kæde til en parameterforespørgsel kan ikke opdateres, medmindre kildeprojektmappen er åben.

 1. Klik på Opdater ikke.

 2. Luk destinationsprojektmappen.

 3. Åbn kildeprojektmappen.

 4. Åbn destinationsprojektmappen.

 5. Klik på Opdater.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×