Konsolidere data i flere regneark

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil opsummere og rapportere resultater fra separate regneark, kan du konsolidere data fra hvert regneark til et hovedregneark. Regnearkene, der kan være i den samme projektmappe som hovedregnearket eller i andre projektmapper. Når du konsoliderer data, samler du data, så du nemmere kan opdatere og samle dem på et normalt eller ad hoc-grundlag.

Hvis du har et regneark over udgifter figurer for hver af dine regionale kontorer, kan du bruge en konsolidering opløfte disse tal i et regneark med virksomhedens udgifter. Denne hovedregnearket kan indeholde samlede salgstal og gennemsnit, aktuelle lagerbeholdninger og højeste sælgende produkter for hele virksomheden.

Vidste du?

Hvis du ikke har et Office 365-abonnement eller den seneste version af Office, kan du prøve det nu:

Prøv Office 365 eller den seneste version af Excel

Klik på en af fanerne under vejledning, der er specifikke for din version af Excel (emner til Excel til Windows er vises først, derefter Mac).

Hvis du vil opsummere og rapportere resultater fra data i separate regneark, kan du konsolidere data fra hvert regneark i et regneark (eller hovedregnearket). De regneark, kan du konsolidere kan være i den samme projektmappe som hovedregnearket eller i andre projektmapper. Når du konsoliderer data i et regneark, kan du nemmere opdaterer og samle dem på et normalt eller ad hoc-grundlag.

Hvis du har et regneark over udgifter figurer for hver af dine regionale kontorer, kan du bruge datakonsolidering opløfte disse tal i et regneark med virksomhedens udgifter. Denne hovedregnearket kan indeholde samlede salgstal og gennemsnit, aktuelle lagerbeholdninger og højeste sælgende produkter for hele virksomheden.

Konsolidere data efter placering

 1. I de enkelte regneark, der indeholder de data, du vil konsolidere, skal du skrive dataene ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  • Sørg for, at alle områder med data er i listeformat. Hver enkelt kolonne har et navn i den første række og indeholder enslydende oplysninger, og der er ingen tomme rækker eller kolonner på listen.

  • Placer hvert enkelt område på et separat regneark, men anbring ikke områderne på regnearket der, hvor du vil placere konsolideringen.

  • Kontrollér, at alle områder har samme layout.

   Tip: Hvis du konsoliderer data ofte, kan det være en hjælp at oprette regnearkene ud fra en regnearksskabelon, der bruger et ensartet layout.

 2. I hovedregnearket skal du klikke på cellen øverst til venstre i det område, hvor de konsoliderede data skal vises.

  Bemærk: Hvis du vil undgå at overskrive eksisterende data i destinationsregnearket med de data, du konsoliderer, skal du sørge for, at du gør plads til de konsoliderede data med tilstrækkeligt mange celler til højre og nedenfor denne celle.

 3. Klik på Konsolider i gruppen Dataværktøjer under fanen Data.

  Gruppen Dataværktøjer under fanen Data

 4. Klik på den summeringsfunktion, der skal bruges til at konsolidere dataene, i feltet Funktion.

 5. Hvis det regneark, der indeholder de data, du vil konsolidere, findes i en anden projektmappe, skal du klikke på Gennemse for at finde projektmappen og derefter klikke på OK for at lukke dialogboksen Gennemse.

  Filstien angives i feltet Reference efterfulgt af et udråbstegn.

 6. Hvis det regneark, der indeholder de data, du vil konsolidere, findes i den aktuelle projektmappe, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på knappen Skjul dialogboks i feltet Reference for at markere dataene i regnearket.

  2. Klik på det regneark, der indeholder de data, du vil konsolidere, markér dataene, og klik derefter på knappen Udvid dialogboks.

 7. Klik på Tilføj i dialogboksen Konsolider, og gentag derefter trin 6 og 7 for at tilføje alle de områder, du ønsker.

 8. Angiv, hvordan du vil opdatere konsolideringen, ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Opdater konsolideringen manuelt    Hvis du vil indstille konsolideringen, så du kan opdatere den manuelt ved at ændre de inkluderede celler og områder, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret kæder til kildedata.

  • Opdater konsolideringen automatisk, når det regneark, som indeholder dataene, findes i en anden projektmappe    Hvis du vil angive konsolideringen, så den automatisk opdateres, når kildedata i en anden projektmappe ændres, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret kæder til kildedata.

   Bemærk: Når du har markeret afkrydsningsfeltet, kan du ikke ændre, hvilke celler og områder der medtages i konsolideringen.

Konsolidere data efter kategori

 1. I de enkelte regneark, der indeholder de data, du vil konsolidere, skal du skrive dataene ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  • Sørg for, at alle områder med data er i listeformat. Hver enkelt kolonne har et navn i den første række og indeholder enslydende oplysninger, og der er ingen tomme rækker eller kolonner på listen.

  • Placer hvert enkelt område på et separat regneark, men anbring ikke områderne på regnearket der, hvor du vil placere konsolideringen.

  • Kontrollér, at alle områder har samme layout.

   Tip: Hvis du konsoliderer data ofte, kan det være en hjælp at oprette regnearkene ud fra en regnearksskabelon, der bruger et ensartet layout.

 2. I hovedregnearket skal du klikke på cellen øverst til venstre i det område, hvor de konsoliderede data skal vises.

  Bemærk: Hvis du vil undgå at overskrive eksisterende data i destinationsregnearket med de data, du konsoliderer, skal du sørge for, at du gør plads til de konsoliderede data med tilstrækkeligt mange celler til højre og nedenfor denne celle.

 3. Klik på Konsolider i gruppen Dataværktøjer under fanen Data.

  Gruppen Dataværktøjer under fanen Data

 4. Klik på den summeringsfunktion, der skal bruges til at konsolidere dataene, i feltet Funktion.

 5. Hvis regnearket findes i en anden projektmappe, skal du klikke på Gennemse for at finde filen og derefter klikke på OK for at lukke dialogboksen Gennemse.

  Filstien angives i feltet Reference efterfulgt af et udråbstegn.

 6. Hvis regnearket findes i den aktuelle projektmappe, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på referenceknappen til højre for feltet Reference for at åbne dialogboksen Konsolider – Reference.

  2. Åbn det regneark, der indeholder de data, du vil konsolidere, markér dataene, og klik derefter på knappen til højre for feltet.

 7. Klik på Tilføj i dialogboksen Konsolider, og gentag derefter trin 6 og 7 for at tilføje alle de områder, du ønsker.

 8. Bestem, hvordan du vil opdatere konsolideringen, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil indstille konsolideringen sådan, at den automatisk opdateres, når kildedata ændres, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret kæder til kildedata.

   Vigtigt: Du kan kun markere dette afkrydsningsfelt, hvis regnearket findes i en anden projektmappe. Når du har markeret afkrydsningsfeltet, kan du ikke ændre, hvilke celler og områder, der inkluderes i konsolideringen.

  • Hvis du vil indstille konsolideringen, så du kan opdatere den manuelt ved at ændre de inkluderede celler og områder, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret kæder til kildedata.

 9. Markér afkrydsningsfelterne under Benyt navne i, som angiver, hvor etiketterne er placeret i kildeområderne: enten Øverste række, Venstre kolonne eller begge.

  Bemærkninger: 

  • De etiketter, der ikke passer til etiketter i andre kildeområder, resulterer i separate rækker eller kolonner i konsolideringen.

  • Sørg for, at alle kategorier, du ikke vil konsolidere, har entydige etiketter, der kun vises i ét kildeområde.

Brug af en formel til at konsolidere data

Udover at konsolidere data efter placering eller kategori kan du også konsolidere data ved hjælp af formler eller pivottabeller.

 1. Kopiér eller angiv de kolonne- eller rækkenavne, du vil have til de konsoliderede data, i hovedregnearket.

 2. Klik i en celle, der skal indeholde konsoliderede data.

 3. Indtast en formel, der omfatter en cellereference til kildecellerne på hvert regneark, eller en 3D-reference, der indeholder de data, der skal konsolideres. Benyt en af følgende fremgangsmåder i forbindelse med cellereferencer:

  • Dataene, der skal konsolideres, findes i forskellige celler i forskellige regneark    Indtast en formel med cellereferencer til andre regneark - én for hvert separate regneark. Hvis du f.eks. vil konsolidere data fra regnearkene med navnene Salg (i celle B4), HR (i celle F5) og Marketing (i celle B9) i celle A2 på hovedregnearket, skal du skrive følgende:

   Formel til konsolidering af celler fra tre regneark, hvori der bruges cellereferencer

   Tip: Hvis du vil medtage en reference, f.eks. Ark!B4, i en formel uden at skrive den, skal du skrive formlen det sted, hvor du skal bruge referencen, klikke på fanen på regnearket og derefter klikke på cellen.

  • Dataene, der skal konsolideres, findes i de samme celler i forskellige regneark    Indtast en formel med en 3D-reference, der bruger en reference til en række regnearksnavne. Hvis du f.eks. vil konsolidere data i cellerne A2 fra Salg til og med Marketing i cellen A2 i hovedregnearket, skal du skrive følgende:

   Formel til konsolidering af celler fra tre regneark, hvori der bruges 3D-cellereferencer

Bemærk: Hvis projektmappen er indstillet til automatisk beregning af formler, opdateres en konsolidering efter formel altid automatisk, når dataene i de separate regneark ændres.

Toppen af siden

Hvis du vil opsummere og rapportere resultater fra data i separate regneark, kan du konsolidere data fra hvert regneark i et regneark (eller hovedregnearket). De regneark, kan du konsolidere kan være i den samme projektmappe som hovedregnearket eller i andre projektmapper. Når du konsoliderer data i et regneark, kan du nemmere opdaterer og samle dem på et normalt eller ad hoc-grundlag.

Hvis du har et regneark over udgifter figurer for hver af dine regionale kontorer, kan du bruge datakonsolidering opløfte disse tal i et regneark med virksomhedens udgifter. Denne hovedregnearket kan indeholde samlede salgstal og gennemsnit, aktuelle lagerbeholdninger og højeste sælgende produkter for hele virksomheden.

Konsolidere data efter placering

 1. I de enkelte regneark, der indeholder de data, du vil konsolidere, skal du skrive dataene ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  • Sørg for, at alle områder med data er i listeformat. Hver enkelt kolonne har et navn i den første række og indeholder enslydende oplysninger, og der er ingen tomme rækker eller kolonner på listen.

  • Placer hvert enkelt område på et separat regneark, men anbring ikke områderne på regnearket der, hvor du vil placere konsolideringen.

  • Kontrollér, at alle områder har samme layout.

   Tip: Hvis du konsoliderer data ofte, kan det være en hjælp at oprette regnearkene ud fra en regnearksskabelon, der bruger et ensartet layout.

 2. I hovedregnearket skal du klikke på cellen øverst til venstre i det område, hvor de konsoliderede data skal vises.

  Bemærk: Hvis du vil undgå at overskrive eksisterende data i destinationsregnearket med de data, du konsoliderer, skal du sørge for, at du gør plads til de konsoliderede data med tilstrækkeligt mange celler til højre og nedenfor denne celle.

 3. Klik på Konsolider i gruppen Dataværktøjer under fanen Data.

  billede af båndet i excel

 4. Klik på den summeringsfunktion, der skal bruges til at konsolidere dataene, i feltet Funktion.

 5. Hvis det regneark, der indeholder de data, du vil konsolidere, findes i en anden projektmappe, skal du klikke på Gennemse for at finde projektmappen og derefter klikke på OK for at lukke dialogboksen Gennemse.

  Filstien angives i feltet Reference efterfulgt af et udråbstegn.

 6. Hvis det regneark, der indeholder de data, du vil konsolidere, findes i den aktuelle projektmappe, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på knappen Skjul dialogboks i feltet Reference for at markere dataene i regnearket.

  2. Klik på det regneark, der indeholder de data, du vil konsolidere, markér dataene, og klik derefter på knappen Udvid dialogboks.

 7. Klik på Tilføj i dialogboksen Konsolider, og gentag derefter trin 6 og 7 for at tilføje alle de områder, du ønsker.

 8. Angiv, hvordan du vil opdatere konsolideringen, ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  1. Til at indstille konsolideringen, så den er blevet opdateret automatisk når kildedata i en anden projektmappe ændres, Markér afkrydsningsfeltet Opret kæder til kildedata.

   Vigtigt: Markér dette afkrydsningsfelt, kun, hvis det regneark, der indeholder dataene, er i en anden projektmappe. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, du kan ikke ændre, hvilke celler og områder der medtages i konsolideringen.

  2. Hvis du vil indstille konsolideringen, så du kan opdatere den manuelt ved at ændre de inkluderede celler og områder, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret kæder til kildedata.

Konsolidere data efter kategori

 1. I de enkelte regneark, der indeholder de data, du vil konsolidere, skal du skrive dataene ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  • Sørg for, at alle områder med data er i listeformat. Hver enkelt kolonne har et navn i den første række og indeholder enslydende oplysninger, og der er ingen tomme rækker eller kolonner på listen.

  • Placer hvert enkelt område på et separat regneark, men anbring ikke områderne på regnearket der, hvor du vil placere konsolideringen.

  • Kontrollér, at alle områder har samme layout.

   Tip: Hvis du konsoliderer data ofte, kan det være en hjælp at oprette regnearkene ud fra en regnearksskabelon, der bruger et ensartet layout.

 2. I hovedregnearket skal du klikke på cellen øverst til venstre i det område, hvor de konsoliderede data skal vises.

  Bemærk: Hvis du vil undgå at overskrive eksisterende data i destinationsregnearket med de data, du konsoliderer, skal du sørge for, at du gør plads til de konsoliderede data med tilstrækkeligt mange celler til højre og nedenfor denne celle.

 3. Klik på Konsolider i gruppen Dataværktøjer under fanen Data.

  billede af båndet i excel

 4. Klik på den summeringsfunktion, der skal bruges til at konsolidere dataene, i feltet Funktion.

 5. Hvis regnearket findes i en anden projektmappe, skal du klikke på Gennemse for at finde filen og derefter klikke på OK for at lukke dialogboksen Gennemse.

  Filstien angives i feltet Reference efterfulgt af et udråbstegn.

 6. Hvis regnearket findes i den aktuelle projektmappe, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på referenceknappen til højre for feltet Reference for at åbne dialogboksen Konsolider – Reference.

  2. Åbn det regneark, der indeholder de data, du vil konsolidere, markér dataene, og klik derefter på knappen til højre for feltet.

 7. Klik på Tilføj i dialogboksen Konsolider, og gentag derefter trin 6 og 7 for at tilføje alle de områder, du ønsker.

 8. Bestem, hvordan du vil opdatere konsolideringen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du vil indstille konsolideringen sådan, at den automatisk opdateres, når kildedata ændres, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret kæder til kildedata.

   Vigtigt: Du kan kun markere dette afkrydsningsfelt, hvis regnearket findes i en anden projektmappe. Når du har markeret afkrydsningsfeltet, kan du ikke ændre, hvilke celler og områder, der inkluderes i konsolideringen.

  2. Hvis du vil indstille konsolideringen, så du kan opdatere den manuelt ved at ændre de inkluderede celler og områder, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret kæder til kildedata.

 9. Markér afkrydsningsfelterne under Benyt navne i, som angiver, hvor etiketterne er placeret i kildeområderne: enten Øverste række, Venstre kolonne eller begge.

  Bemærkninger: 

  1. De etiketter, der ikke passer til etiketter i andre kildeområder, resulterer i separate rækker eller kolonner i konsolideringen.

  2. Sørg for, at alle kategorier, du ikke vil konsolidere, har entydige etiketter, der kun vises i ét kildeområde.

Andre måder at konsolidere data

Udover at konsolidere data efter placering eller kategori kan du også konsolidere data ved hjælp af formler eller pivottabeller.

Brug af en formel til at konsolidere data

 1. Kopiér eller angiv de kolonne- eller rækkenavne, du vil have til de konsoliderede data, i hovedregnearket.

 2. Klik i en celle, der skal indeholde konsoliderede data.

 3. Indtast en formel, der omfatter en cellereference til kildecellerne på hvert regneark, eller en 3D-reference, der indeholder de data, der skal konsolideres. Benyt en af følgende fremgangsmåder i forbindelse med cellereferencer:

  Dataene, der skal konsolideres, findes i forskellige celler i forskellige regneark   

  • Angive en formel med cellereferencer til andre regneark, én for hvert regneark. For eksempel for at konsolidere data fra regneark med navnet salg (i celle B4), HR (i celle F5) og Marketing (i celle B9), i celle A2 i hovedregnearket, angive du følgende:

   Formel til konsolidering af celler fra tre regneark, hvori der bruges cellereferencer

   Tip!    Angive en cellereference, såsom salg! B4, Skriv formlen i en formel uden at skrive, op til det sted, hvor du har brug for referencen, skal du klikke på fanen i regnearket og derefter klikke på cellen.

   Dataene, der skal konsolideres, findes i de samme celler i forskellige regneark   

  • Angive en formel med en 3D-reference, der bruger en reference til en række regnearksnavne. For eksempel for at konsolidere data i cellerne A2 fra salg i Marketing inklusive, i celle A2 i hovedregnearket du ville angive følgende:

   Formel til konsolidering af celler fra tre regneark, hvori der bruges 3D-cellereferencer

Bemærk: Hvis projektmappen er indstillet til automatisk beregning af formler, opdateres en konsolidering efter formel altid automatisk, når dataene i de separate regneark ændres.

Bruge en pivottabel til at konsolidere data

Du kan oprette en pivottabelrapport fra flere konsolideringsområder. Denne metode er svarer til konsolidering efter kategori, men det er mere fleksibel omorganisere kategorierne. Finde flere oplysninger under Hurtig start: oprette en pivottabel.

Toppen af siden

Hvis du vil opsummere og rapportere resultater fra data i separate regneark, kan du konsolidere data fra hvert regneark i et regneark (eller hovedregnearket). De regneark, kan du konsolidere kan være i den samme projektmappe som hovedregnearket eller i andre projektmapper. Når du konsoliderer data i et regneark, kan du nemmere opdaterer og samle dem på et normalt eller ad hoc-grundlag.

Hvis du har et regneark over udgifter figurer for hver af dine regionale kontorer, kan du bruge datakonsolidering opløfte disse tal i et regneark med virksomhedens udgifter. Denne hovedregnearket kan indeholde samlede salgstal og gennemsnit, aktuelle lagerbeholdninger og højeste sælgende produkter for hele virksomheden.

Konsolidere efter placering

 1. Konfigurere dataene, der skal konsolideres på hvert regneark.

  Hvordan du konfigurerer dataene

  • Sørg for, at hver række af data er i liste format: hver kolonne har et navn i den første række og indeholder lignende oplysninger, og der er ingen tomme rækker eller kolonner i listen.

  • Placer hvert enkelt område i et separat regneark. Anbring ikke områderne på regnearket sted, hvor du vil placere konsolideringen.

  • Kontrollér, at alle områder har samme layout.

  • Navngive hvert område: markere hele det celleområde, og derefter klikke på pilen ud for navnet på et område under fanen formler i gruppen Navngivne celler, og skriv et navn til området i boksen navn.

 2. Klik på den øverste venstre celle i det område, hvor de konsoliderede data skal vises i hovedregnearket.

  Bemærk: Sørg for, at du lader tilstrækkeligt mange celler til højre og nedenfor denne celle til de konsoliderede data. Kommandoen Konsolider udfyldes området efter behov.

 3. Klik på Konsolider i gruppen Dataværktøjer under fanen Data.

  billede af båndet i excel

 4. Klik på summeringsfunktion i boksen funktion, du vil have Microsoft Office Excel du bruger til at konsolidere dataene.

 5. Hvis regnearket findes i en anden projektmappe, skal du klikke på Gennemse for at finde filen og derefter klikke på OK for at lukke dialogboksen Gennemse.

  Filstien angives i feltet Reference efterfulgt af et udråbstegn.

 6. Skriv det navn, du angav området, og klik derefter på Tilføj. Gentag dette trin for hvert område.

 7. Bestem, hvordan du vil opdatere konsolideringen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil indstille konsolideringen sådan, at den automatisk opdateres, når kildedata ændres, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret kæder til kildedata.

   Vigtigt: Du kan kun markere dette afkrydsningsfelt, hvis regnearket findes i en anden projektmappe. Når du har markeret afkrydsningsfeltet, kan du ikke ændre, hvilke celler og områder, der inkluderes i konsolideringen.

  • Hvis du vil indstille konsolideringen, så du kan opdatere den manuelt ved at ændre de inkluderede celler og områder, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret kæder til kildedata.

 8. Lad boksene under Benyt navne i stå tomt. Excel kopierer ikke række- eller kolonneetiketter i kildeområderne til konsolideringen. Hvis du vil kopiere dem fra et af kildeområderne etiketter til de konsoliderede data, eller angive dem manuelt.

Konsolidere efter kategori

 1. Konfigurere dataene, der skal konsolideres på hvert regneark.

  Hvordan du konfigurerer dataene

  • Sørg for, at hver række af data er i liste format: hver kolonne har et navn i den første række og indeholder lignende oplysninger, og der er ingen tomme rækker eller kolonner i listen.

  • Placer hvert enkelt område i et separat regneark. Anbring ikke områderne på regnearket sted, hvor du vil placere konsolideringen.

  • Sørg for, at etiketterne til kolonner eller rækker, du vil samle har identiske stave- og brugen af store bogstaver, for eksempel etiketterne årlige gennemsnitlig og årligt gennemsnit er forskellige og konsolideres ikke.

  • Navngive hvert område: markere hele det celleområde, og derefter klikke på pilen ud for navnet på et område under fanen formler i gruppen Navngivne celler, og skriv et navn til området i boksen navn.

 2. Klik på den øverste venstre celle i det område, hvor de konsoliderede data skal vises i hovedregnearket.

  Bemærk: Sørg for, at du lader tilstrækkeligt mange celler til højre og nedenfor denne celle til de konsoliderede data. Kommandoen Konsolider udfyldes området efter behov.

 3. Klik på Konsolider i gruppen Dataværktøjer under fanen Data.

  billede af båndet i excel

 4. Klik på den summeringsfunktion, der skal bruges til at konsolidere dataene, i feltet Funktion.

 5. Hvis regnearket findes i en anden projektmappe, skal du klikke på Gennemse for at finde filen og derefter klikke på OK for at lukke dialogboksen Gennemse.

  Filstien angives i feltet Reference efterfulgt af et udråbstegn.

 6. Skriv det navn, du har givet området, og klik derefter på Tilføj. Gentag dette trin for hvert område.

 7. Bestem, hvordan du vil opdatere konsolideringen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil indstille konsolideringen sådan, at den automatisk opdateres, når kildedata ændres, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret kæder til kildedata.

   Vigtigt: Du kan kun markere dette afkrydsningsfelt, hvis regnearket findes i en anden projektmappe. Når du har markeret afkrydsningsfeltet, kan du ikke ændre, hvilke celler og områder, der inkluderes i konsolideringen.

  • Hvis du vil indstille konsolideringen, så du kan opdatere den manuelt ved at ændre de inkluderede celler og områder, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret kæder til kildedata.

 8. Markér afkrydsningsfelterne under Benyt navne i, som angiver, hvor etiketterne er placeret i kildeområderne: enten Øverste række, Venstre kolonne eller begge.

  Bemærkninger: 

  • De etiketter, der ikke passer til etiketter i andre kildeområder, resulterer i separate rækker eller kolonner i konsolideringen.

  • Sørg for, at alle kategorier, du ikke vil konsolidere, har entydige etiketter, der kun vises i ét kildeområde.

Konsolidere efter formel

 1. Kopiér eller angiv de kolonne- eller rækkenavne, du vil have til de konsoliderede data, i hovedregnearket.

 2. Klik i en celle, der skal indeholde konsoliderede data.

 3. Indtast en formel, der omfatter en cellereference til kildecellerne på hvert regneark, eller en 3D-reference, der indeholder de data, der skal konsolideres. Benyt en af følgende fremgangsmåder i forbindelse med cellereferencer:

  Dataene, der skal konsolideres, findes i forskellige celler i forskellige regneark   

  • Angive en formel med cellereferencer til andre regneark, én for hvert regneark. For eksempel for at konsolidere data fra regneark med navnet salg (i celle B4), HR (i celle F5) og Marketing (i celle B9), i celle A2 i hovedregnearket, angive du følgende:

   Formel til konsolidering af celler fra tre regneark, hvori der bruges cellereferencer

   Tip!    Angive en cellereference, såsom salg! B4, Skriv formlen i en formel uden at skrive, op til det sted, hvor du har brug for referencen, skal du klikke på fanen i regnearket og derefter klikke på cellen.

   Dataene, der skal konsolideres, findes i de samme celler i forskellige regneark   

  • Angive en formel med en 3D-reference, der bruger en reference til en række regnearksnavne. For eksempel for at konsolidere data i cellerne A2 fra salg i Marketing inklusive, i celle A2 i hovedregnearket du ville angive følgende:

   Formel til konsolidering af celler fra tre regneark, hvori der bruges 3D-cellereferencer

Bemærk: Hvis projektmappen er indstillet til automatisk beregning af formler, opdateres en konsolidering efter formel altid automatisk, når dataene i de separate regneark ændres.

Bruge en pivottabel til at konsolidere data

Du kan oprette en pivottabelrapport fra flere konsolideringsområder. Denne metode er svarer til konsolidering efter kategori, men det er mere fleksibel omorganisere kategorierne. Finde flere oplysninger under konsolidere flere regneark i en pivottabel.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×