Konfigurere webstedsnavigation

Funktionerne til webstedsnavigation omfatter Hurtig start og det øverste linkpanel. De gør det nemmere for brugerne af webstedet af finde de oplysninger, de skal bruge. Hvis du skal have succes med dit websted, skal du være nemt at finde oplysningerne på det.

Du kan konfigurere navigationen for dit websted på mange forskellige måder. I denne artikel finder du oplysninger om at tilføje og fjerne elementer fra Hurtig start og det øverste linkpanel. Det beskrives også, hvordan du kan få vist trævisningen for at få vist webstedets indhold og hierarki.

Denne artikel indeholder

Inden du begynder

Webstedskonfiguration og tilladelser

Brødkrummenavigation

Konfigurere Hurtig start

Vise eller skjule Hurtig start

Tilføje eller fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start

Tilføje, redigere eller slette en overskrift på Hurtig start

Tilføje et Hurtig start-link

Redigere, flytte eller slette et Hurtig start-link

Ændre rækkefølgen af elementer på Hurtig start

Konfigurere det øverste linkpanel

Konfigurere det øverste linkpanel til et websted

Tilføje, redigere eller fjerne et link fra det øverste linkpanel

Ændre rækkefølgen af links i det øverste linkpanel

Vise eller skjule trævisningen

Inden du begynder

Webstedskonfiguration og tilladelser

Den måde som webstedet var konfigureret på, da det blev installeret, og de tilladelser, du har på webstedet, påvirker både om og hvordan du kan konfigurere navigationen for webstedet.

Du har de nødvendige tilladelser til at konfigurere navigationen for et websted, hvis begge af følgende ting er sande:

 • Indstillinger for websted er en indstilling i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

  Webstedsmenuen Indstillinger for websted

 • Øverste linkpanel, Hurtig start og Trævisning er indstillinger i sektionen Brugergrænseflade på siden med indstillinger for webstedet.
  Brugergrænseflade

Brødkrummenavigation

Du kan ikke konfigurere brødkrummenavigationen. Her kan du se et eksempel på en brødkrummenavigation.
Brødkrumme

Toppen af siden

Konfigurere Hurtig start

Hurtig start vises ved siden af de fleste sider på et websted. Det indeholder links til fremhævede lister og biblioteker på webstedet. Det kan også indeholde links til underordnede websteder til det aktuelle websted.

Hurtig start

Ved hjælp af indstillingssiderne for hver liste eller hvert bibliotek kan du vælge, hvilke lister og biblioteker der skal vises på Hurtig start. Du kan også ændre rækkefølgen af links, tilføje eller slette links uden at gå til listen eller biblioteket og tilføje eller slette sektioner, alt sammen i en browser, som er kompatibel med SharePoint Technologies. Du kan endda tilføje links til websteder, sider, indhold på organisationens intranet og på internettet.

Vise eller skjule Hurtig start

Værktøjslinjen Hurtig start vises som standard på de fleste af de websteder, du opretter. Du kan vælge at vise eller skjule Hurtig start alt efter behovene på webstedet. Du kan f.eks. vælge at vise Hurtig start på webstedet på øverste niveau og skjule den på underordnede websteder.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Trævisning i kolonnen Brugergrænseflade.
  Brugergrænseflade

 3. Udfør én af følgende handlinger:

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér Hurtig start for at skjule Hurtig start.

  • Hvis du vil vise Hurtig start, skal du markere Aktivér Hurtig start.

 4. Klik på OK.

Tilføje eller fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start

Når du opretter en liste eller et bibliotek, kan du konfigurere listen eller biblioteket, så der automatisk føjes et link til listen eller biblioteket på Hurtig start for webstedet. Du kan ændre denne indstilling på et senere tidspunkt under indstillingerne for webstedet.

 1. Klik på Alt indhold på webstedet på Hurtig start.

 2. Klik på navnet på listen eller biblioteket.

 3. Klik på fanen Liste eller Bibliotek, og klik derefter på Listeindstillinger eller Indstillinger for bibliotek.
  Listeindstillinger

  Bemærk:  Navnet på fanen afhænger af listens eller bibliotekets type. Listen Kalender indeholder f.eks. fanen Kalender.

 4. Klik på Titel, beskrivelse og navigation i kolonnen Generelle indstillinger på siden Listeindstillinger eller Indstillinger for bibliotek.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Navigation på siden Generelle indstillinger:

  • Klik på Ja for at føje elementet til Hurtig Start.

  • Hvis du vil fjerne elementet fra Hurtig start, skal du klikke på Nej.
   Vise en liste på Hurtig start

 6. Klik på Gem.

Tilføje, redigere eller slette en overskrift på Hurtig start

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Hurtig start i kolonnen Brugergrænseflade.

 3. Udfør én af følgende handlinger:

  • Klik på Ny overskrift, hvis du vil tilføje en ny overskrift. Skriv URL-adressen og en beskrivelse af overskriften, og klik derefter på OK. URL-adressen kan linke til enhver gyldig sti, f.eks. en mappe på webstedet, et share på organisationens intranet eller et link til et sted på internettet.

  • Klik på knappen Rediger ud for overskriften, hvis du vil redigere en overskrift Rediger . Foretag de nødvendige ændringer i URL-adressen og beskrivelsen, og klik derefter på OK.

  • Hvis du vil slette en overskrift, skal du klikke på knappen Rediger Rediger ud for overskriften, klikke på Slet og derefter klikke på OK.

Tilføje et Hurtig start-link

Ud over at indsætte links til lister eller biblioteker på dit websted kan du også føje tilpassede links til Hurtig start. Du kan f.eks. indsætte et link til oplysninger, som du eller medlemmerne af din organisation ofte bruger, f.eks. et dokument, en kalenderbegivenhed, et andet websted eller et link til et sted på internettet.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Hurtig start i sektionen Brugergrænseflade.

 3. Klik på Navigationslink.

 4. Skriv URL-adressen, f.eks. http://contoso/shared%20documents/vision.docx, og angiv en beskrivelse af linket.

 5. Vælg den overskrift, linket skal vises under, på listen Overskrift.

 6. Klik på OK.

Redigere, flytte eller slette et Hurtig start-link

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Hurtig start i sektionen Brugergrænseflade.

 3. Klik på knappen Rediger Rediger ud for det link, du vil redigere eller slette, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil redigere linket, skal du foretage de nødvendige ændringer og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil flytte linket til en anden placering på Hurtig start, skal du markere den nye overskrift, du vil placere linket under, på listen Overskrift og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil slette linket, skal du klikke på Slet og derefter klikke på OK.

Ændre rækkefølgen af elementer på Hurtig start

Du kan ændre den rækkefølge, som overskrifter eller links vises i på Hurtig start, men du kan kun ændre rækkefølgen af links, der er angivet under en bestemt overskrift. Du har f.eks. en overskrift kaldet Lister, der indeholder links til Kalender og Opgaver. Du kan flytte overskriften Lister til en anden placering på Hurtig start, men du kan kun ændre rækkefølgen af Kalender og Opgaver under overskriften Lister. Hvis du vil flytte Kalender eller Opgaver til en anden overskrift, skal du først redigere linket for at tildele det til en anden overskrift.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Hurtig start i kolonnen Brugergrænseflade.

 3. Klik på Skift rækkefølge.

 4. Klik på indstillingerne på listerne for at ændre den rækkefølge, overskrifter og links vises i.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Konfigurere det øverste linkpanel

Det øverste linkpanel giver brugerne af webstedet mulighed for at gå til andre websteder i grupper af websteder ved at vise en række faner øverst på hver side på webstedet. Det øverste linkpanel vises som standard på de fleste typer websteder.

Øverste hyperlinkpanel

Når du opretter et websted, kan du vælge, om webstedet skal medtages i det øverste linkpanel på det overordnede websted, og om det øverste linkpanel fra det overordnede websted skal bruges. Dette giver dig tre forskellige muligheder for at konfigurere webstedet:

 • Nedarvet og medtaget i overordnet websted    Webstedet medtages som en fane i det øverste linkpanel på det overordnede websted og bruger det samme øverste linkpanel som det overordnede websted. Det øverste linkpanel kan ikke tilpasses på dette niveau uden at bryde nedarvningen fra det overordnede websted.

 • Nedarvet og ikke medtaget i overordnet websted    Dette websted bruger det samme øverste linkpanel som det overordnede websted, men medtages ikke som en fane i det øverste linkpanel på det overordnede websted. Det øverste linkpanel kan ikke tilpasses på dette niveau uden at bryde nedarvningen fra det overordnede websted.

 • UniktIndeks    Webstedet medtages ikke som en fane i det øverste linkpanel på det overordnede websted og bruger ikke det samme øverste linkpanel som det overordnede websted. Det øverste linkpanel kan tilpasses på dette niveau og er helt adskilt fra det overordnede websted.

Bemærk: Hvis et websted omdøbes fra siden Generelle indstillinger, opdateres webstedets navn ikke i det øverste linkpanel. Hvis du vil ændre det navn, der vises i det øverste linkpanel, skal du redigere det øverste linkpanel.

Konfigurere det øverste linkpanel til et websted

Når du opretter et underordnet websted, vises det som standard i det øverste linkpanel på det overordnet websted, og det har sit eget øverste linkpanel. Du kan når som helst ændre disse indstillinger. Sådan konfigureres indstillingerne for det øverste linkpanel for et underordnet websted:

 1. Fra det underordnede websted skal du klikke på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Øverste linkpanel i kolonnen Brugergrænseflade.
  Brugergrænseflade

 3. Udfør én af følgende handlinger:

  • Klik på Stop nedarvning af links, hvis du vil oprette tilpassede links til det underordnede websted.

  • Klik på Brug links fra overordnet, hvis du vil bruge de samme links som det overordnede websted.

Tilføje, redigere eller fjerne et link fra det øverste linkpanel

Hvis webstedet har et entydigt øverste linkpanel, kan du tilpasse de links, der vises på webstedets øverste linkpanel. Alle de websteder, der er oprettet under det overordnede websted, kan også vises i det øverste linkpanel, hvis webstederne er konfigureret til at arve det øverste linkpanel fra det overordnede websted. Du kan også medtage links til andre websteder uden for gruppen af websteder.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Øverste linkpanel i kolonnen Brugergrænseflade.

 3. Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis du vil tilføje et nyt link, skal du klikke på Navigationslink. Skriv URL-adressen, f.eks. http://contoso/marketing/ProjektA, og en beskrivelse af linket.

  • Hvis du vil redigere et link, skal du klikke på knappen Rediger Rediger ud for linket. Foretag de ønskede ændringer af beskrivelsen.

  • Hvis du vil fjerne et link, skal du klikke på knappen Rediger Rediger ud for linket, klikke på Slet og derefter klikke på OK.

 4. Klik på OK.

Ændre rækkefølgen af links i det øverste linkpanel

Du kan ændre den rækkefølge, fanerne vises i i det øverste linkpanel. De ændringer, du foretager i rækkefølgen af elementer i det øverste linkpanel i et overordnet websted, afspejles på de underordnede websteder, der arver det øverste linkpanel fra dette overordnede websted.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Øverste linkpanel i kolonnen Brugergrænseflade.

 3. Klik på Skift rækkefølge.

 4. Klik på indstillingerne på listerne i kolonnen Linkrækkefølge for at ændre den rækkefølge, linkene vises i i det øverste linkpanel.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Vise eller skjule trævisningen

Trævisningen er en navigationsindstilling, der viser en hierarkisk oversigt over lister, biblioteker og de underordnede websteder på det aktuelle websted. Trævisningen kan gøre det nemmere for brugerne på webstedet at navigere mellem lokationer i webstedshierarkiet, f.eks. mellem et bibliotek på det aktuelle websted og en liste på et underordnet websted. Når trævisningen er aktiveret, vises den ved siden af de fleste sider på et websted.

Trævisning

Bemærk:  Hvis du vil ændre navigationen for et websted, skal du mindst have de tilladelser, som findes i SharePoint-gruppen Designere for webstedet. Du har de nødvendige tilladelser, hvis du kan få adgang til siden Indstillinger for websted og kan se kommandoen Trævisning under Brugergrænseflade.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger fra webstedet.

 2. Klik på Trævisning i kolonnen Brugergrænseflade.

 3. Udfør én af følgende handlinger:

  • Markér afkrydsningsfeltet Aktivér trævisning for at få vist trævisningen, og klik derefter på OK.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér trævisning for at skjule trævisningen, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×