Konfigurere webstedsnavigation

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Funktionerne til webstedsnavigation omfatter Hurtig start og det øverste linkpanel. De gør det nemmere for brugerne af webstedet af finde de oplysninger, de skal bruge. Hvis du skal have succes med dit websted, skal du være nemt at finde oplysningerne på det.

Du kan konfigurere navigationen for dit websted på mange forskellige måder. I denne artikel finder du oplysninger om at tilføje og fjerne elementer fra Hurtig start og det øverste linkpanel. Det beskrives også, hvordan du kan få vist trævisningen for at få vist webstedets indhold og hierarki.

Denne artikel indeholder

Inden du går i gang

Konfiguration af websted og tilladelser

Brødkrummenavigation

Konfigurere Hurtig start

Skjule eller få vist værktøjslinjen Hurtig start

Tilføje eller fjerne en liste eller et bibliotek fra værktøjslinjen Hurtig start

Tilføje, redigere eller slette en overskrift på Hurtig start

Tilføje et link til hurtig start

Redigere, flytte eller slette et link til hurtig start

Ændre rækkefølgen af elementer på værktøjslinjen Hurtig start

Konfigurere det øverste hyperlinkpanel

Konfigurere det øverste hyperlinkpanel for et websted

Tilføje, redigere eller fjerne et link fra det øverste hyperlinkpanel

Ændre rækkefølgen af links i det øverste hyperlinkpanel

Vise eller skjule trævisningen

Inden du begynder

Konfiguration af websted og tilladelser

Den måde som webstedet var konfigureret på, da det blev installeret, og de tilladelser, du har på webstedet, påvirker både om og hvordan du kan konfigurere navigationen for webstedet.

Du har de nødvendige tilladelser til at konfigurere navigationen for et websted, hvis begge af følgende ting er sande:

 • Indstillinger for websted er en indstilling på Webstedshandlinger menuen Menuen Webstedshandlinger .

  Webstedsmenuen Indstillinger for websted

 • Øverste hyperlinkpanel, Hurtig start og trævisningen er indstillingerne i sektionen brugergrænseflade på indstillingssiden for websted.
  Brugergrænseflade

Brødkrummenavigation

Du kan ikke konfigurere brødkrummenavigation. Følgende er et eksempel på brødkrummenavigation.
Brødkrumme

Toppen af siden

Konfigurere Hurtig start

Hurtig start vises ved siden af de fleste sider på et websted. Det indeholder links til fremhævede lister og biblioteker på webstedet. Det kan også indeholde links til underordnede websteder til det aktuelle websted.

Hurtig start

Ved hjælp af indstillingssiderne for hver liste eller hvert bibliotek kan du vælge, hvilke lister og biblioteker der skal vises på Hurtig start. Du kan også ændre rækkefølgen af links, tilføje eller slette links uden at gå til listen eller biblioteket og tilføje eller slette sektioner, alt sammen i en browser, som er kompatibel med SharePoint Technologies. Du kan endda tilføje links til websteder, sider, indhold på organisationens intranet og på internettet.

Vise eller skjule Hurtig start

Værktøjslinjen Hurtig start vises som standard på de fleste af de websteder, du opretter. Du kan vælge at vise eller skjule Hurtig start alt efter behovene på webstedet. Du kan f.eks. vælge at vise Hurtig start på webstedet på øverste niveau og skjule den på underordnede websteder.

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på trævisning i kolonnen udseende og funktionalitet.
  Brugergrænseflade

 3. Udfør én af følgende handlinger:

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér Hurtig start for at skjule Hurtig start.

  • Hvis du vil vise Hurtig start, skal du markere Aktivér Hurtig start.

 4. Klik på OK.

Tilføje eller fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start

Når du opretter en liste eller et bibliotek, kan du konfigurere listen eller biblioteket, så der automatisk føjes et link til listen eller biblioteket på Hurtig start for webstedet. Du kan ændre denne indstilling på et senere tidspunkt under indstillingerne for webstedet.

 1. Klik på Alt indhold på webstedet på Hurtig start.

 2. Klik på navnet på listen eller biblioteket.

 3. Klik på fanen liste eller et bibliotek på båndet, og klik derefter på Listeindstillinger eller Indstillinger for bibliotek.
  Listeindstillinger

  Bemærk!: Navnet på fanen kan variere, afhængigt af typen liste eller et bibliotek. For eksempel har på listen Kalender fanen kalender.

 4. Klik på Titel, beskrivelse og navigation i kolonnen Generelle indstillinger på siden Listeindstillinger eller Indstillinger for bibliotek.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Navigation på siden Generelle indstillinger:

  • Klik på Ja for at føje elementet til Hurtig Start.

  • Hvis du vil fjerne elementet fra værktøjslinjen Hurtig start, skal du klikke på Nej.
   Vise en liste på Hurtig start

 6. Klik på Gem.

Tilføje, redigere eller slette en overskrift på Hurtig start

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Hurtig start i kolonnen Brugergrænseflade.

 3. Udfør én af følgende handlinger:

  • Klik på Ny overskrift, hvis du vil tilføje en ny overskrift. Skriv URL-adressen og en beskrivelse af overskriften, og klik derefter på OK. URL-adressen kan linke til enhver gyldig sti, f.eks. en mappe på webstedet, et share på organisationens intranet eller et link til et sted på internettet.

  • Hvis du vil redigere en overskrift, skal du klikke på den redigere knappen Rediger ud for overskriften. Foretag de ønskede ændringer til de URL-adresse og beskrivelse, og klik derefter på OK.

  • Hvis du vil slette en overskrift, skal du klikke på den redigere knappen Rediger ud for overskriften, klik på Slet og derefter klikke på OK.

Tilføje et Hurtig start-link

Ud over at indsætte links til lister eller biblioteker på dit websted kan du også føje tilpassede links til Hurtig start. Du kan f.eks. indsætte et link til oplysninger, som du eller medlemmerne af din organisation ofte bruger, f.eks. et dokument, en kalenderbegivenhed, et andet websted eller et link til et sted på internettet.

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Hurtig start i sektionen Brugergrænseflade.

 3. Klik på Navigationslink.

 4. Skriv URL-adressen, f.eks. http://contoso/shared%20documents/vision.docx, og angiv en beskrivelse af linket.

 5. Vælg den overskrift, linket skal vises under, på listen Overskrift.

 6. Klik på OK.

Redigere, flytte eller slette et Hurtig start-link

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Hurtig start i sektionen Brugergrænseflade.

 3. Klik på Rediger knappen Rediger ud for det link, du vil redigere eller slette, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil redigere hyperlinket, skal du foretage de nødvendige ændringer og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil flytte hyperlinket til en anden placering på Hurtig start, skal du markere den nye overskrift, du vil placere hyperlinket under, på listen Overskrift og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil slette hyperlinket, skal du klikke på Slet og derefter klikke på OK.

Ændre rækkefølgen af elementer på Hurtig start

Du kan ændre den rækkefølge, som overskrifter eller hyperlinks vises i på Hurtig start, men du kan kun ændre rækkefølgen af hyperlinks, der er angivet under en bestemt overskrift. Du har f.eks. en overskrift kaldet Lister, der indeholder hyperlinks til Kalender og Opgaver. Du kan flytte overskriften Lister til en anden placering på Hurtig start, men du kan kun ændre rækkefølgen af Kalender og Opgaver under overskriften Lister. Hvis du vil flytte Kalender eller Opgaver til en anden overskrift, skal du først redigere hyperlinket for at tildele det til en anden overskrift.

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Hurtig start i kolonnen Brugergrænseflade.

 3. Klik på Skift rækkefølge.

 4. Klik på indstillingerne på listerne for at ændre den rækkefølge, overskrifter og hyperlinks vises i.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Konfigurere det øverste linkpanel

Det øverste hyperlinkpanel gør muligt for brugere af webstedet at få adgang til andre websteder i grupper af websteder ved at vise en række med faner øverst på siderne på webstedet. Det øverste hyperlinkpanel vises som standard i de fleste typer websteder.

Øverste hyperlinkpanel

Når du opretter et websted, kan du vælge, om webstedet skal medtages i det øverste linkpanel på det overordnede websted, og om det øverste linkpanel fra det overordnede websted skal bruges. Dette giver dig tre forskellige muligheder for at konfigurere webstedet:

 • Nedarvet og medtaget i overordnet websted     Webstedet medtages som en fane på det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted og bruger det samme øverste hyperlinkpanel som det overordnede websted. Det øverste hyperlinkpanel kan ikke tilpasses på dette niveau uden at bryde nedarvningen fra det overordnede websted.

 • Nedarvet og ikke medtaget i overordnet websted     Dette websted bruger det samme øverste hyperlinkpanel som det overordnede websted, men medtages ikke som en fane på det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted. Det øverste hyperlinkpanel kan ikke tilpasses på dette niveau uden at bryde nedarvningen fra det overordnede websted.

 • Entydigt     Webstedet medtages ikke som en fane på det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted og bruger ikke det samme øverste hyperlinkpanel som det overordnede websted. Det øverste hyperlinkpanel kan tilpasses på dette niveau og er helt adskilt fra det overordnede websted.

Bemærk!: Hvis et websted omdøbes fra siden Generelle indstillinger, opdateres webstedets navn ikke på det øverste hyperlinkpanel. Hvis du vil ændre det navn, der vises på det øverste hyperlinkpanel, skal du redigere det øverste hyperlinkpanel.

Konfigurere det øverste hyperlinkpanel til et websted

Når du opretter et underordnet websted, vises som standard i det øverste hyperlinkpanel af overordnet websted og har et entydigt øverste hyperlinkpanel. Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Sådan konfigureres øverste link liggende indstillingerne for et underordnet websted:

 1. Fra det underordnede websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , skal du klikke på Indstillinger for websted.

 2. Klik på det øverste hyperlinkpanel i kolonnen udseende og funktionalitet.
  Brugergrænseflade

 3. Udfør én af følgende handlinger:

  • Klik på Stop nedarvning af links, hvis du vil oprette tilpassede links til det underordnede websted.

  • Klik på Brug links fra overordnet, hvis du vil bruge de samme links som det overordnede websted.

Tilføje, redigere eller fjerne et link fra det øverste linkpanel

Hvis webstedet har et entydigt øverste linkpanel, kan du tilpasse de links, der vises på webstedets øverste linkpanel. Alle de websteder, der er oprettet under det overordnede websted, kan også vises i det øverste linkpanel, hvis webstederne er konfigureret til at arve det øverste linkpanel fra det overordnede websted. Du kan også medtage links til andre websteder uden for gruppen af websteder.

 1. Webstedet, på menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Øverste linkpanel i kolonnen Brugergrænseflade.

 3. Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis du vil tilføje et nyt link, skal du klikke på Navigationslink. Skriv URL-adressen, f.eks. http://contoso/marketing/ProjektA, og en beskrivelse af linket.

  • Hvis du vil redigere et link, skal du klikke på den redigere knappen Rediger ud for linket. Foretag de ønskede ændringer til beskrivelsen.

  • Hvis du vil fjerne et link, skal du klikke på den redigere knappen Rediger ud for linket, skal du klikke på Slet og klik derefter på OK.

 4. Klik på OK.

Ændre rækkefølgen af links i det øverste linkpanel

Du kan ændre den rækkefølge, fanerne vises i i det øverste linkpanel. De ændringer, du foretager i rækkefølgen af elementer i det øverste linkpanel i et overordnet websted, afspejles på de underordnede websteder, der arver det øverste linkpanel fra dette overordnede websted.

 1. Webstedet, på menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Øverste linkpanel i kolonnen Brugergrænseflade.

 3. Klik på Skift rækkefølge.

 4. Klik på indstillingerne på listerne i kolonnen Linkrækkefølge for at ændre den rækkefølge, hyperlinkene vises i på det øverste hyperlinkpanel.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Vise eller skjule trævisningen

Trævisningen er en navigationsindstilling, der viser en hierarkisk oversigt over lister, biblioteker og de underordnede websteder på det aktuelle websted. Trævisningen kan gøre det nemmere for brugerne på webstedet at navigere mellem lokationer i webstedshierarkiet, f.eks. mellem et bibliotek på det aktuelle websted og en liste på et underordnet websted. Når trævisningen er aktiveret, vises den ved siden af de fleste sider på et websted.

Trævisning

Bemærk!: Hvis du vil administrere navigation for et websted, skal du mindst have de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet. Du har de nødvendige tilladelser, hvis du har adgang til siden websteder indstillinger for webstedet, og du kan se kommandoen Trævisningen under udseende og funktionalitet.

 1. Webstedet, på menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Trævisning i kolonnen Brugergrænseflade.

 3. Udfør én af følgende handlinger:

  • Markér afkrydsningsfeltet Aktivér trævisning for at få vist trævisningen, og klik derefter på OK.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktivér trævisning for at skjule trævisningen, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×