Konfigurere timesedler og opgavestatus

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Før gruppemedlemmer kan registrere tid på timesedlerne eller sende opgavestatus, skal du konfigurere timesedler, opgavestatus, eller begge dele.

Konfigurere timesedler

Konfigurere opgavestatus

Oprette regnskabsperioder

 1. Klik på Serverindstillinger på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Klik på Regnskabsperioder på siden Serverindstillinger.

 3. Klik på det år, du vil definere som regnskabsperioden, i afsnittet Administrer regnskabsperiode, og klik derefter på Definer.

 4. Angiv den dato, hvor regnskabsåret skal begynde ved hjælp af dato datovælger Knapflade i sektionen Definer regnskabsperiodens startdato.

 5. Vælg en formateringsmetode for regnskabsperioden i afsnittet Angiv model for oprettelse af regnskabsår:

  • Metode 4,5,4      Denne metode angiver en regnskabsperiode på fire uger efterfulgt af en regnskabsperiode på fem uger og endnu en regnskabsperiode på fire uger.

  • Metode 4,4,5      Denne metode angiver en regnskabsperiode på fire uger efterfulgt af en regnskabsperiode på fire uger og endnu en regnskabsperiode på fem uger.

  • Metode 5,4,4      Denne metode angiver en regnskabsperiode på fem uger efterfulgt af en regnskabsperiode på fire uger og endnu en regnskabsperiode på fire uger.

  • 13 måneder      Denne metode angiver alle perioder som fire uger.

  • Normalt kalenderår      Denne metode angiver alle perioder ifølge det normale år på 12 måneder, der starter 1. januar.

 6. Giv perioderne et entydigt navn ved at indtaste følgende i afsnittet Definer navngivningsmetode for perioder:

  • Et præfiks på op til 15 tegn.

  • Et sekvensnummer på op til seks cifre.

  • Et suffiks på op til 15 tegn, f.eks. Kvart # '08.

 7. Klik på Opret og gem.

Regnskabsperioden vises med de individuelle perioder, der vises i gitteret Juster regnskabsmåneder, på siden Regnskabsperioder.

Når du har defineret en regnskabsperiode, kan du redigere den ved hjælp af gitteret. Hvis du vil justere slutdatoen for et bestemt datointerval i regnskabsperiode, i kolonnen Slutdato for finansiel periode rækken, Skriv eller Vælg en ny dato ved hjælp af dato datovælger Knapflade . Datoer for følgende perioder justeres automatisk, så alle perioder er sammenhængende.

Tip!: Hvis du vil definere regnskabsperioden yderligere på grund af en fejl, du har lavet, skal du først markere perioden og derefter slette den ved at klikke på Slet og definere den igen ved at klikke på Definer.

Toppen af siden

Konfigurere timeseddelperioder

Når du opretter en timeseddelperiode, konfigurerer du de perioder, som gruppemedlemmer vælger og registrerer tid efter.

 1. Klik på Serverindstillinger på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Klik på Timeseddelperioder på siden Serverindstillinger.

 3. Angiv det antal perioder, du vil oprette, startdatoen for den første timeseddelperiode samt standardlængden på perioderne i data i afsnittet Definer parametre for masseperiode.

 4. Angiv navngivningsmetoden for hver timeseddelperiode, så gruppemedlemmer nemt kan identificere dem, i afsnittet Definer batchnavngivningstype.

  • Indtast et entydigt præfiks, der skal bruges som starten af navngivningsmetoden, i feltet Skriv et præfiks.

  • Hvis du opretter mere end én periode, skal du indtaste et sekvensnummer, der kan bruges til at identificere hver entydig periode, i feltet Næste sekvensnummer.

  • Skriv et entydigt suffiks, der skal bruges som afslutningen af navngivningsmetoden, i feltet Skriv et suffiks.

 5. Klik på Opret massebehandling for at oprette perioderne, og klik derefter på Gem.

 6. Du kan ændre perioderne yderligere i afsnittet Opret perioder.

  • Klik på Indsæt før eller Indsæt efter for at indsætte yderligere timeseddelperioder.

  • Du kan omdøbe en timeseddelperiode ved at klikke på navnet på timeseddelperioden i kolonnen Periodeetiket og derefter skrive et nyt navn.

  • Du kan ændre status for perioden ved at klikke på Åben eller Lukket i kolonnen Status.

   Bemærk!: Status for alle nye timeseddelperioder er angivet til Åben. Kun en serveradministrator kan lukke en periode. Det er muligt at forhindre fremtidige timesedler i at blive sendt ved hjælp af siden Timeseddelindstillinger og -standarder.

 7. Klik på Gem.

Toppen af siden

Definere klassificeringer af timeseddellinjer

Klassificeringer er kategorier, som du kan definere for det arbejde, organisationen udfører. Organisationen kan f.eks. have forskellige klassificeringer for fakturerbart og ikke-fakturerbart arbejde.

Som standard bruges linjeklassificeringen Standard for alle timeseddellinjer.

 1. Klik på Serverindstillinger på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Klik på Klassificeringer af timeseddel på siden Serverindstillinger.

 3. Klik på Ny klassificering i afsnittet Rediger eller angiv linjeklassificering.

 4. Indtast et nyt navn eller en beskrivelse, der identificerer klassificeringen af timeseddelinjen for gruppemedlemmer, i gitteret.

 5. Som standard er kolonnen Status angivet til Aktiv. Angiv status til Inaktiv for at deaktivere klassificeringen, så den ikke længere kan anvendes. Klassificeringen forbliver i Project Web Access af hensyn til historisk rapportering.

Toppen af siden

Angive timeseddelindstillinger og -standarder

 1. Klik på Serverindstillinger på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Klik på Timeseddelindstillinger og -standarder på siden Serverindstillinger.

 3. Angiv, hvordan planlagt tid, faktisk tid, overtid, fakturerbart og ikke-fakturerbart tid skal vises i Microsoft Office Outlook 2007, i afsnittet Outlook-visning.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Timesedlen vil registrere almindeligt overarbejde og ikke-fakturerbar tid i afsnittet Project Web Access-visning for at tillade gruppemedlemmer at sende overtid og ikke-fakturerbart tid. Gruppemedlemmer kan stadig registrere tid for planlagt arbejde.

 5. Angiv, hvilke data der skal medtages på standardtimesedlen, i afsnittet Oprettelsesmetode for standardtimeseddel:

  • Vælg Aktuelle opgavetildelinger for at udfylde timesedler på forhånd med oplysninger om gruppemedlemmernes opgavetildelinger.

  • Vælg Aktuelle projekter for at udfylde timesedler på forhånd med oplysninger om gruppemedlemmernes aktuelle projekter.

  • Vælg Ingen forhåndsudfyldelse for at oprette tomme timesedler for gruppemedlemmer.

 6. Angiv, om standardenhederne i timesedlen er dage eller uger, i kolonnen Timeseddelgitterets kolonneenheder.

 7. Angiv, om tidsenhederne i tidsperioder rapporteres i timer eller dage, i afsnittet Standardenheder for rapportering.

  Du kan angive, hvor mange timer der udgør en hel dags arbejde, ved at skrive timerne i feltet Antal timer om dagen i standardtimeseddel er.

 8. Angiv det største og mindste antal timer, der tillades på en timeseddel, samt det maksimale antal timer, der kan rapporteres for en dag, i afsnittet Grænser for timerapportering. Hvis gruppemedlemmer rapporterer tid ud over disse grænser, vises der fejl på timesedlerne, når de sender dem.

  Hvis der ikke skal angives en maksimum- og minimumgrænse for timerapportering, skal du skrive 999 for at angive ubegrænsede timer eller skrive 0 for at angive ingen minimumtid. Hvis du skriver 0, deaktiveres rapporteringsgrænserne i praksis.

  Tip!: Du kan angive standardantallet af timer på en dag op til 999 timer for at dække de rapporteringstimer, der er behov for i en gruppe.

 9. Gør følgende i afsnittet Timeseddelpolitikker:

  • Marker Tillad fremtidig tidsrapportering for at give gruppemedlemmer mulighed for at registrere tid for perioder i fremtiden.

  • Marker afkrydsningsfeltet Tillad ubekræftede timeseddellinjer for at tillade, at gruppemedlemmer opretter timeseddelregistreringer for projekter og opgaver, der ikke findes i Microsoft Office Project Server 2007.

   Bemærk!: Dette afskrydsningsfelt skal markeres, hvis du kun bruger timesedlen og du ikke følger op på projektopgaver ved hjælp af opgavestatus.

 10. Klik på afkrydsningsfeltet Aktiver timeseddelrevision i afsnittet Revision for at oprette en detaljeret optegnelse af alle ændringer, der er foretaget på en timeseddel.

  Tip!: Klik på Tøm log for at slette logfilen.

 11. Klik på afkrydsningsfeltet Fast godkendelsesdistribution i afsnittet Godkendelsesdistribution for at forhindre gruppemedlemmer i manuelt at angive den næste godkender, når de sender timesedlerne.

Toppen af siden

Konfigurere opgavestatus

 1. Klik på Serverindstillinger på værktøjslinjen Hurtig start.

 2. Klik på Opgaveindstillinger og -visning på siden Serverindstillinger.

 3. Vælg den opfølgningsmetode, der bedst angiver, hvordan gruppemedlemmer skal rapportere status for projektopgaver, i afsnittet Opfølgningsmetode.

  Tip!: Hvis projektledere skal have mulighed for at angive forskellige rapporteringsmetoder for projekterne, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Tving projektlederne til at bruge den metode for statusrapportering, der er angivet ovenfor, på alle projekter. Krav om brug af den samme rapporteringsmetode sikrer ensartethed i rapporter, hvor der vises data på tværs af organisationen.

 4. Angiv, hvordan opdateringer af faktiske oplysninger skal foregå, i afsnittet Beskyt brugeropdateringer:

  • Du kan begrænse projektlederens adgang til et grupemedlems opgavestatus ved at markere afkrydsningsfeltet Begræns opdateringer til Project Web Access.

  • Hvis du vil kræve, at gruppemedlemmer registrerer faktiske oplysninger ved først at synkronisere opgavestatus med timesedlen, skal du markere afkrydsningsfeltet Time entry by Timesheet only, users will sync to update tasks (Timeregistrering kun med timeseddel, brugere synkroniserer for at opdatere opgaver). Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan opgavestatus kun indtastes ved at klikke på Importer timeseddel. Når timeseddeldataene er importeret, kan tiden ikke redigeres på siderne for opgavestatus.

 5. Skriv det antal data, hvor en opgave skal planlægges til fuldførelse, for at det kan vises som standard og anses for aktuel på gruppemedlemmets opgaveliste, i afsnittet Definer aktuelle opgaver.

 6. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver ActiveX-baseret Gantt-visning for alle brugere i afsnittet Aktiver Gantt-visning for gruppemedlemmer, hvis brugere skal aktiveres til de ActiveX-objekter, der er nødvendige for at bruge Gantt-visningen for opgaver, på siden Opgavecenter.

Hvorfor kan jeg ikke kan udføre nogle handlinger i Project Web Access?

Afhængigt af indstillingerne for tilladelser du brugte til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Også, hvad du ser på nogle sider kan variere fra det beskrevne, hvis din serveradministrator tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×