Konfigurere tilladelser for en blog

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Konfiguration af tilladelser og andre indstillinger for en blog foregår på samme måde som konfiguration af andre typer websteder. Når du konfigurerer tilladelser for din blog, kan du også konfigurere tilladelser for blogmeddelelser, kommentarer, lister og biblioteker, som er knyttet til din blog.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Føje brugere eller grupper til en blog

Konfigurere tilladelser for en liste eller et bibliotek

Angive, om der skal kræves indholdsgodkendelse

Angive, hvem der kan få vist kladder

Angive, hvilke elementer brugerne kan læse og redigere

Oversigt

Måden, du konfigurerer dine blogge på, afhænger af organisationens behov og forventet størrelse og omfang af blogbrugere. Måske vil du f.eks. kun gøre det muligt for medlemmer af din afdeling at oprette blogmeddelelser, men gøre det muligt for flere afdelinger eller hele organisationen at indsende kommentarer.

Hvis du har tilladelse til at administrere webstedsindstillinger, f.eks. tilladelser og grupper, kan du konfigurere grupper og konfigurere tilladelsesniveauer for din blog. For at kunne administrere tilladelser på webstedsniveau, skal din blog have separate tilladelser. Hvis du valgte at nedarve tilladelser fra det overordnede websted, da du oprettede din blog, har dit websted ikke separate tilladelser, og du er nødt til at redigere tilladelser for det overordnede websted eller undlade nedarvning af tilladelser.

Du vil måske konfigurere forskellige tilladelser for forskellige dele af din blog, hvilket du kan gøre ved at redigere tilladelserne for listerne og bibliotekerne direkte på din blog. Måske vil du f.eks. gøre det muligt for alle i organisationen at læse dine blogmeddelelser og -kommentarer, men kun gøre det muligt for folk i din afdeling at kommentere meddelelserne.

Du kan også Overvej at aktivere læseadgang til godkendte brugere. Læseadgang kan personer på intranettet til at gennemse dit blogindlæg og læse indlæg og blogge, uanset deres tilladelser på webstedet. De behøver ikke at høre til en bestemt gruppe for at få adgang til din blog. Du kan også overveje at give godkendte brugere særlig tilladelse til at føje kommentarer til indlæg i bloggen, men ikke til at oprette indlæg eller tilføje links til andre blogge.

Ud over at redigere tilladelser, kan du også konfigurere andre indstillinger for lister og biblioteker på bloggen, der påvirker, hvordan folk oprette, redigere og vise indhold. For eksempel er listen meddelelser konfigureret som standard til at kræve godkendelse af indhold, før et indlæg kan publiceres, men du kan deaktivere godkendelse af indhold og tillade brugere at udgive indhold på bloggen uden at gennemgå det først. Du kan også angive, hvilke grupper af brugere se elementer, der ikke er godkendt.

Du kan konfigurere følgende indstillinger for din blog:

 • Tilladelser på webstedsniveau    Du kan konfigurere grupper og tildele dem tilladelsesniveauer, f.eks. medlemmerne af din afdeling. Hvis du valgte at nedarve tilladelser, da du oprettede din blog, er du nødt til at undlade nedarvning af tilladelser, før du kan redigere dem.

 • Godkendelse til lister og biblioteker    Du kan angive, hvilke lister og biblioteker, der skal kræve godkendelse. På en liste eller i et bibliotek, hvortil der kræves godkendelse, forbliver status for et nyt element eller en ny fil - samt et element eller en fil, der er blevet ændret - midlertidig, indtil det eller den er blevet godkendt eller afvist af en person med tilladelse til at godkende. Hvis elementet eller filen godkendes, tildeles statussen Godkendt på listen eller i biblioteket, og elementet eller filen vises for enhver med tilladelse til at få vist listen eller biblioteket. Hvis elementet eller filen afvises, returneres det eller den til opretteren.

 • Angive, hvem der kan udfærdige kladdeelementer    Du kan styre, hvilke grupper af personer, der må læse kladder af listeelementer og filer. Kladder er listeelementer eller filer, der endnu ikke er godkendt. Når der kræves indholdsgodkendelse, kan du angive, om filer, der afventer godkendelse, skal kunne ses af folk med tilladelse til at læse, folk med tilladelse til at redigere eller kun forfatteren og folk med tilladelse til at godkende elementer.

 • Angive, hvilke elementer folk må læse og redigere    Du kan angive, om folk skal kunne læse eller redigere alle listeelementer eller kun deres egne. Brugere med tilladelse til at administrere lister må læse og redigere alle elementer.

Øverst på siden

Føje brugere eller grupper til en blog

 1. Menuen Webstedshandlinger Knapflade , klik på Indstillinger for websted.

  På et websted, for hvilket menuen Webstedshandlinger er brugertilpasset, skal du pege på Indstillinger for websted, og derefter klikke på de indstillinger, som du vil få vist.

 1. Klik på Avancerede tilladelser under Brugere og tilladelser.

  Hvis afkrydsningsfelterne ikke vises ud for bruger- og gruppenavnene på siden med tilladelser, der nedarves tilladelser fra et overordnet objekt, som det overordnede websted. I dette tilfælde er brugere og SharePoint-grupper, du tilføjer også føjet til det overordnede websted. Klik på Handlinger Menubillede Afbryd nedarvning af tilladelser, og klik derefter på Rediger tilladelser.

 2. Klik på Tilføj brugere i menuen Ny.

 3. Angiv de brugere og SharePoint-grupper, som du vil føje til dette websted, i afsnittet Tilføj brugere.

 4. I afsnittet Giv tilladelse skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil føje brugerne til en eksisterende SharePoint-gruppe, skal du klikke på Føj brugerne til en SharePoint-gruppe og derefter på listen klikke på den gruppe, du vil føje dem til.

   Bemærk: Du kan ikke føje en SharePoint-gruppe til en anden SharePoint-gruppe.

  • Hvis du vil give brugerne bestemte tilladelser til webstedet, skal du klikke på Giv brugerne direkte tilladelse og derefter markere afkrydsningsfelterne for de tilladelser, du vil tildele brugerne.

 5. Hvis du vil sende en e-mail-meddelelse for at byde nye brugere velkommen til din blog, skal du markere de ønskede indstillinger i afsnittet Send e-mail.

  • På siden Tilladelser kan du også aktivere og deaktivere anmodninger om adgang til webstedet.

  • Hvis tilladelser nedarves fra det overordnede websted, kan du ikke tilføje brugere eller SharePoint-grupper direkte til denne blog. I stedet kan du kun føje brugere til en eksisterende SharePoint-gruppe.

Skriv Godkendte brugere i feltet Brugergrupper/for at give godkendte brugere på dit intranetadgang til dit websted, selvom de ikke har specifikt blevet tilføjet, i afsnittet Tilføje brugere på siden Tilføj brugere til dit websted. Markér afkrydsningsfeltet Læs - kan kun se i sektionen Giv tilladelse.

Øverst på siden

Konfigurere tilladelser for en liste eller et bibliotek

 1. I din blog skal du under Administrationslinks benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilpasse listen Blogmeddelelser, skal du klikke på Administrer meddelelser.

  • Hvis du vil tilpasse listen Kommentarer, skal du klikke på Administrer kommentarer.

  • Tilpas listen kategorier, klikke på alt indhold, og klik derefter på kategorier under lister.

  • Tilpas listen Andre blogge, klikke på alt indhold, og klik derefter på Andre blogge under lister.

  • Tilpasse en hvilken som helst anden liste eller et bibliotek i blog – Klik på alt indhold som liste over hyperlinks, og klik derefter på den liste eller det bibliotek, du vil ændre.

 2. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner, som Indstillinger for billedbibliotek.

 3. På siden Tilpas skal du i kolonnen Tilladelser og administration klikke på Tilladelser til denne liste eller Tilladelser til denne type bibliotek.

  På siden Tilladelser vises alle de brugere og SharePoint-grupper, der er tilknyttet denne liste eller dette bibliotek, og de tildelte tilladelsesniveauer.

  Bemærk: Hvis afkrydsningsfelter ikke vises ud for bruger- og gruppenavnene på siden med tilladelser, der nedarves tilladelser fra et overordnet objekt, som det overordnede websted. I dette tilfælde brugere og SharePoint-grupper, du føjer til listen eller biblioteket også føjet til det overordnede websted (som listen eller biblioteket nedarver disse tilladelser fra). Hvis separate tilladelser er bruges (ikke nedarvet fra det overordnede websted), og derefter brugere og SharePoint-grupper, du tilføjer kun betydning for listen eller biblioteket.

  Oprette separate tilladelser for listen eller biblioteket

  1. Menuen Handlinger Menubillede , klik på Rediger tilladelser.

  2. Når du bliver spurgt, om du vil oprette separate tilladelser, skal du klikke på OK.

 4. Klik på Ny i menuen Menuen Ny .

 5. Skriv de brugere og SharePoint-grupper, du vil føje til listen eller biblioteket i feltet Brugere/grupper, i afsnittet Tilføje brugere.

 6. I afsnittet Giv tilladelse skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du vil føje brugerne til en eksisterende SharePoint-gruppe, skal du klikke på Føj brugerne til en SharePoint-gruppe og derefter på listen klikke på den gruppe, du vil føje dem til.

  2. Hvis du vil give brugerne bestemte tilladelser til webstedet, skal du klikke på Giv brugerne direkte tilladelse og derefter markere afkrydsningsfelterne for de tilladelser, du vil tildele brugerne.

  3. Hvis du vil sende en e-mail-meddelelse for at byde nye brugere velkommen til din liste eller dit bibliotek, skal du markere de ønskede indstillinger i afsnittet Send e-mail.

   Bemærkninger: 

   1. Hvis der nedarves tilladelser fra overordnet, som det overordnede websted, kan du ikke føje brugere eller SharePoint-grupper direkte til dette objekt. I stedet kan du kun tilføje brugere til en eksisterende SharePoint-gruppe.

   2. Du kan ikke føje en SharePoint-gruppe til en anden SharePoint-gruppe.

Hvis du vil give alle godkendte brugere, som har adgang til at gennemse dit websted, lov til at føje kommentarer til din blog, skal du i afsnittet Tilføj brugere på siden Tilføj brugere for listen Kommentarer skrive Godkendte brugere i boksen Brugere/grupper. I afsnittet Giv tilladelse skal du markere afkrydsningsfeltet Bidrage - kan få vist, tilføje, opdatere, slette, godkende og tilpasse.

Øverst på siden

Angive, om der skal kræves indholdsgodkendelse

Indholdsgodkendelse er som standard konfigureret for listen Blogmeddelelser, men du kan ændre denne indstilling eller kræve godkendelse for andre lister.

Indholdsgodkendelse er ikke tilgængelig for billedbiblioteker, som f.eks. standardbiblioteket Fotos, men du kan angive godkendelsesindstillinger for enhver anden type bibliotek, du føjer til dit websted, f.eks. et dokumentbibliotek.

 1. I en blog skal du under Administrationslinks benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilpasse listen Blogmeddelelser, skal du klikke på Administrer meddelelser.

  • Hvis du vil tilpasse listen Kommentarer, skal du klikke på Administrer kommentarer.

  • Tilpas listen kategorier, klikke på alt indhold, og klik derefter på kategorier under lister.

  • Tilpas listen Andre blogge, klikke på alt indhold, og klik derefter på Andre blogge under lister.

  • Tilpasse en hvilken som helst anden liste eller et bibliotek i blog – Klik på alt indhold som liste over hyperlinks, og klik derefter på den liste eller det bibliotek, du vil ændre.

 2. Menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , klik på Listeindstillinger.

 3. Klik på Indstillinger for versioner under Generelle indstillinger.

 4. I afsnittet Godkendelse af indhold skal du under Skal der kræves godkendelse af indhold for sendte elementer? klikke på Ja eller Nej.

Øverst på siden

Angive, hvem der kan få vist kladder

Indholdsgodkendelse er som standard konfigureret for listen Blogmeddelelser, og det er kun brugere, som kan godkende elementer, herunder forfatteren af elementet, der kan se kladder, før de udgives. Du kan ændre denne indstilling for listen Blogmeddelelser eller for enhver anden liste eller ethvert andet bibliotek, som kræver godkendelse. Hvis en liste eller bibliotek ikke kræver godkendelse, anvendes denne indstilling ikke, og du kan ikke ændre den.

 1. I en blog skal du under Administrationslinks benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilpasse listen Blogmeddelelser, skal du klikke på Administrer meddelelser.

  • Hvis du vil tilpasse listen Kommentarer, skal du klikke på Administrer kommentarer.

  • Tilpas listen kategorier, klikke på alt indhold, og klik derefter på kategorier under lister.

  • Tilpas listen Andre blogge, klikke på alt indhold, og klik derefter på Andre blogge under lister.

  • Tilpasse en hvilken som helst andre lister eller biblioteker på bloggen – Klik på alt indhold som liste over hyperlinks, og klik derefter på den liste eller det bibliotek, du vil ændre.

 2. Menuen Indstillinger for Menuen Indstillinger , klik på Listeindstillinger.

 3. Klik på Indstillinger for versioner under Generelle indstillinger.

 4. I afsnittet Sikkerhed for kladdeelement skal du under Hvem skal se kladdeelementer i denne liste eller under Hvem skal se kladdeelementer i dette dokumentbibliotek klikke på den gruppe af brugere, som skal kunne se kladder.

  • Indstillingen kun brugere, der kan godkende elementer er kun tilgængelig, hvis biblioteket kræver godkendelse af indhold. Godkendelse af indhold er ikke tilgængelig for billedbiblioteker, som standard fotos biblioteket, men du kan angive indstillinger for godkendelse til en anden type bibliotek, du føjer til dit websted, som et dokumentbibliotek.

  • Kladder oprettes også for underordnede versioner af filer i et bibliotek, der registrerer både overordnede versioner og underordnede versioner af filer, som et dokumentbibliotek. I et bibliotek, der registrerer begge typer versioner, kan du også konfigurere, hvem der kan få vist kladder. Kun standardbiblioteket i en blog er billedbibliotek fotos dog og billedbiblioteker kun spore overordnede versioner af filer.

Øverst på siden

Angive, hvilke elementer brugerne kan læse og redigere

Du kan angive, om brugere med tilladelse til at læse elementer kan læse alle elementer eller kun de elementer, de opretter, og om brugere med tilladelse til at redigere elementer kan redigere alle elementer, kun deres egne elementer eller ingen elementer på en liste.

Brugere med tilladelse til at administrere lister kan læse og redigere alle elementer.

 1. I en blog skal du under Administrationslinks benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilpasse listen Blogmeddelelser, skal du klikke på Administrer meddelelser.

  • Hvis du vil tilpasse listen Kommentarer, skal du klikke på Administrer kommentarer.

  • Tilpas listen kategorier, klikke på alt indhold, og klik derefter på kategorier under lister.

  • Tilpas listen Andre blogge, klikke på alt indhold, og klik derefter på Andre blogge under lister.

  • Tilpasse en hvilken som helst andre lister eller biblioteker på bloggen – Klik på Alt indhold som liste over hyperlinks, og klik derefter på den liste eller det bibliotek, du vil ændre.

 2. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger.

 3. I afsnittet Tilladelser på elementniveau skal du benytte en af eller begge følgende fremgangsmåder:

  • Under Læseadgang kan du ændre enhver indstilling, du vil.

  • Under Rediger-adgang kan du ændre enhver indstilling, du vil.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×