Konfigurere tilgængeligheden af visninger for en placering i webstedshierarkiet

Du kan konfigurere, hvilke visninger der er tilgængelig for bestemte placeringer i webstedshierarkiet. De placeringer i et webstedshierarki, som du kan konfigurere tilgængeligheden af visninger for, er følgende:

 • Lister

 • Biblioteker

 • Mapper for lister og biblioteker

 • Metadataværdier for lister og biblioteker.

Du kan også konfigurere standardvisningen for en placering og gøre en visning tilgængelig på alle placeringer på den liste eller det bibliotek, hvor visningen er defineret. Visningsindstillinger pr. placering hjælper dig med at sikre, at kun relevante visninger er tilgængelige for specifikke placeringer i webstedhierarkiet.

Bemærk:  Du kan ikke bruge personlige visninger for visninger pr. placering. Du kan få flere oplysninger om visninger og relaterede funktioner i afsnittet Se også.

Funktionen Metadatanavigering og filtrering skal være aktiveret for et websted for at aktivere visninger pr. placering. Denne funktion er tilgængelig som standard for de fleste websteder.

Hvis du vil konfigurere visningsindstillinger pr. placering, skal du som minimum have de tilladelser, du får tildelt, når du føjes til standardsikkerhedsgruppen Designer for det websted, hvor listen eller biblioteket er.

Denne artikel indeholder

Trin 1: Angive placeringen for visningsindstillinger

Trin 2: Konfigurere visningsindstillinger for placeringen

Konfigurere placeringen for at arve visningsindstillinger fra den overordnede

Konfigurere placeringen for at få andre visningsindstillinger end den overordnede

Angive standardvisningen for en placering

Gøre en visning tilgængelig på alle placeringer på listen eller i biblioteket

Trin 1: Angive placeringen for visningsindstillinger

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, som du vil konfigurere visningsindstillinger pr. placering for.

 2. Klik på fanen Liste eller Bibliotek på båndet, og klik derefter på Indstillinger for bibliotek.

 3. Klik på Visningsindstillinger pr. placering på siden Listeindstillinger eller Indstillinger for bibliotek.

 4. Vælg den placering, som du vil skjule eller gøre visninger tilgængelige for, i navigationen Placering, der skal konfigureres på siden Visninger pr. placering.
  Placering, der skal konfigureres

Toppen af siden

Trin 2: Konfigurere visningsindstillinger for placeringen

Brug følgende til at konfigurere visningsindstillinger for den placering, du valgte i den foregående fremgangsmåde.

Konfigurere placeringen for at arve visningsindstillinger fra den overordnede

 • Hvis du vil konfigurere placeringen for at arve visningsindstillinger for den overordnede i webstedshierarkiet, skal du vælge Ja i sektionen Vis Nedarvning af indstillinger og derefter klikke på OK. Denne indstilling vil blive deaktiveret, hvis du er øverst i hierarkiet for listen eller biblioteket.

  Vigtigt:  Ændring af denne indstilling vil have indflydelse på alle placeringer under denne placering i det webstedshierarki, der arver visningsindstillinger fra denne placering.

  Vis Nedarvning af indstillinger

Toppen af siden

Konfigurere placeringen for at få andre visningsindstillinger end den overordnede

Sådan konfigureres placeringen for at få andre visningsindstillinger end den overordnede:

 1. Vælg Nej i sektionen Vis Nedarvning af indstillinger.

 2. Tilføj og Fjern visninger for placeringen i sektionen Tilgængelige visninger, og klik derefter på OK.

  Vigtigt:  Ændring af denne indstilling vil have indflydelse på alle placeringer under denne placering i det webstedshierarki, der arver visningsindstillinger fra denne placering.

  Tilgængelige visninger

Toppen af siden

Angive standardvisningen for en placering

Sådan konfigureres en visning, der er tilgængelig eller skjult på denne placering, til at være standard for denne placering:

 1. Vælg den ønskede visning i Visninger, der er tilgængelige på denne placering eller Visninger, der er skjult på denne placering.

 2. Klik på Gør <visningsnavnet> til standardvisningen på denne placering, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Gøre en visning tilgængelig på alle placeringer på listen eller i biblioteket

Sådan konfigureres en visning, der er tilgængelig eller skjult på denne placering, til at blive tilføjet på alle placeringer på listen eller i biblioteket:

 1. Vælg den ønskede visning i Visninger, der er tilgængelig på denne placering eller Visninger, der er skjult på denne placering.

 2. Klik på Føj <visningsnavnet> til alle placeringer i biblioteket, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×