Konfigurere talemeddelelser for Skype-to-phone

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Skype-to-phone til Office 365 er en skybaseret taleløsning, der er fuldt integreret med Skype for Business Online og Exchange Online. Som Office 365-administrator er netværksforbindelsen og routing blevet implementeret for dig, og den syndikerede partner for Skype-to-phone leverer fuld datacentertolerance og telefontilslutning.

Konfigurere opgaver via Office 365 Exchange Administration

Du bruger Exchange Administration til at udføre opgaverne til konfiguration af telefonsvareren i Exchange.

Tjekliste

Opgave

Detaljer

Åbn Exchange Administration.

Gå til Office 365 Administration > Administrator > Exchange for at åbne Exchange Administration.

Opsætning af EAC-talebesked i Lync-to-phone

Opret en SIP URI-opkaldsplan

UM-opkaldsplaner (Unified Messaging) er hovedkomponenten i Unified Messaging og er påkrævet for at kunne installere Unified Messaging-talebeskeder på netværket. UM-opkaldsplaner bruges i Unified Messaging for at sikre, at brugernes telefonlokalnumre er entydige.

 • I venstre navigationsrude: Unified Messaging > UM-opkaldsplaner > Ny.

 • I feltet Navn skal du indtaste et unikt navn. F.eks. Skype-to-phoneDialPlan.

 • Under Længde af lokalnummer (cifre) skal du angive antallet af cifre i det fulde telefonnummer, inkl. landekode. Hvis det f.eks. er landekode 353, områdenummer 56 og telefonnummer 555-1234, så er længden af lokalnummeret 12 cifre. I USA er det 11 cifre.

 • Under Lydsprog skal du bruge rullelisten til at vælge det sprog, du vil bruge. Dette sprog skal bruges, når brugerne ringer til et Outlook Voice Access-nummer.

 • I Lande-/områdekode skal du angive lande- eller områdekoden og klikke på Gem. Hvis f.eks. din opkaldsplan er i USA, er koden 1. Denne kode skal være mellem et og fire cifre.

Du kan få mere at vide under Oprette en UM-opkaldsplan.

Angiv Outlook Voice Access-nummeret til SIP-opkaldsplanen.

En Outlook Voice Access-bruger (også kaldet en abonnent) er en bruger i en organisation, som er aktiveret til Unified Messaging. Abonnenter bruger Outlook Voice Access til at få adgang til deres postkasser via telefon for at hente mails, talebeskeder, personlige kontakter og kalenderoplysninger.

 • I venstre navigationsrude skal du vælge Administrator > Exchange > Unified Messaging > UM-opkaldsplaner, og derefter skal du vælge UM-opkaldsplanen og klikke på Rediger.

 • Klik på Konfigurer på siden UM-opkaldsplan.

 • På siden UM-opkaldsplan skal du vælge Outlook Voice Access, og under E.164-routingnummer til din SIP-server skal du angive E.164-nummeret. Disse telefonnumre bruges til routing af opkald mellem Exchange og Skype for Business, og skal være i E.164-format. Eksempelvis +14255551234.

Du kan få mere at vide under Administrere en UM-opkaldsplan og Konfigurere Outlook Voice Access.

Opret to standardopkaldsregler.

Opkaldsregler bruges til at ændre et telefonnummer, før det sendes til Skype for Business til udgående opkald. Du skal oprette to sæt opkaldsregler. Én til indlandsopkald og en anden til internationale opkald. Du kan få mere at vide under Give brugerne mulighed for at foretage opkald. Opret standardopkaldsreglen for indlandsopkald som den nedenfor.

Regel for landespecifikke UM-opkald
 • I venstre navigationsrude skal du klikke på Administrator > Exchange > Unified Messaging > UM-opkaldsplaner, og derefter skal du klikke på Rediger.

 • I vinduet UM-opkaldsplan skal du gå til Konfigurer > Opkaldsregler >Opkaldsregler i land/område > Tilføj.

 • Angiv et navn for denne regel og asterisker (*) i de næste to felter, og klik derefter på OK.

 • Oprette reglen for internationale opkalds som den nedenfor.

UM regel for internationale opkald
 • I vinduet UM-opkaldsplan skal du klikke på Internationale opkaldsregler > Tilføj.

 • Angiv et navn for denne regel og asterisker (*) i de næste to felter, og klik derefter på OK.

Du kan få mere at vide under Oprette opkaldsregler for brugere.

Brug standardpolitikken for UM-postkasser eller opret en ny politik for UM-postkasser.

Politikker for UM-postkasser (Unified Messaging) er påkrævede, når du aktiverer brugere til Unified Messaging. Du opretter UM-postkassepolitikker for at anvende et fælles sæt politikker eller sikkerhedsindstillinger til en samling af postkasser tilhørende telefonsvarerens brugere. Politikker for UM-postkasser bruges til at angive UM-indstillinger, f.eks. pinkodepolitikker og andre indstillinger for UM-postkassen.

Bemærk: Du kan bruge den standardpolitik for UM-postkasser, der blev oprettet, da opkaldsplanen blev oprettet, eller du kan oprette en anden.

 • I venstre navigationsrude skal du klikke på Administrator > Exchange og navigere til Unified Messaging > UM-opkaldsplaner. I listevisningen skal du vælge den UM-opkaldsplan, du vil ændre, og klikke på Rediger.

 • Klik på Ny under UM-postkassepolitikker på siden UM-opkaldsplan.

 • Skriv navnet på den nye UM-postkassepolitik i feltet Navn på siden Ny UM-postkassepolitik. Brug dette felt til at angive et entydigt navn til UM-postkassepolitikken. Navnet må ikke indeholde nogen af følgende tegn: " / \ [ ] : ; | = , + * ? < >.

 • Klik på Gem for at gemme den nye UM-postkassepolitik. Når du gemmer UM-postkassepolitikken, aktiveres alle standardindstillingerne, herunder pinkodepolitikker, telefonsvarerfunktioner og indstillinger for beskyttet talebesked.

Du kan få mere at vide under Administrere en UM-postkassepolitik.

Aktivere brugere til telefonsvarer.

En bruger skal have en postkasse, før vedkommende kan aktiveres til Unified Messaging. Men en bruger, som har en postkasse, er ikke som standard aktiveret til Unified Messaging. Når brugeren er UM-aktiveret, kan du administrere, ændre og konfigurere UM-egenskaber og telefonsvarerfunktioner for vedkommende. Du kan aktivere en bruger til Unified Messaging ved hjælp af EAC eller Shell.

 • Gå til Exchange Administration > Exchange > Modtagere.

 • Vælg brugernavnet, og klik derefter på Rediger.

 • Klik på Aktivér under Telefon- og talefunktioner: Unified Messaging.

 • Klik på Gennemse for at tilføje den ønskede SIP URI-opkaldsplan.

 • Klik på Næste, angiv brugerens fulde lokalnummer, herunder alle cifre i SIP URL-opkaldsplanen, og klik derefter på Udfør > Gem.

  Bemærk: Du kan bruge Enable-UMMailboxcmdlet'en til at aktivere flere brugere til Unified Messaging. Men sørg for at bruge det fulde telefonnummer i E.164-nummeret, herunder landekode og områdekode for lokalnummerparameteren.

Du kan få mere at vide under Telefonsvarer-aktiverede brugerprocedurer.

Opret det påkrævede antal automatiske omstillingsfunktioner i UM.

Med Unified Messaging kan du oprette en eller flere automatiske UM-omstillinger afhængigt af organisationens behov. Du kan bruge automatiske UM-omstillinger til at oprette et talemenusystem for en organisation, der giver eksterne og interne brugere mulighed for at gå gennem menusystemet for automatisk UM-omstilling for at finde og foretage eller viderestille opkald til brugere eller afdelinger i en organisation.

For at eksterne brugere kan ringe til organisationen, skal du oprette og konfigurere automatiske UM-omstillinger.

 • I venstre navigationsrude skal du klikke på Administrator > Exchange > Unified Messaging > UM-opkaldsplaner, og derefter skal du klikke på Rediger.

 • Klik på Ny under Automatiske UM-omstillinger i vinduet UM-opkaldsplan.

 • Angiv et entydigt navn under Navn, f.eks. CallMenus1.

 • Angiv det nummer, du vil bruge, under Adgangsnumre, klik på Tilføj , og klik derefter på Gem. Hvis du tilføjer telefonnummeret her, behøver du ikke at tilføje det igen i næste trin. Sørg for at angive det fulde E.164-telefonnummer.

Du kan få mere at vide under Konfigurere en automatisk UM-omstilling.

Konfigurere automatiske UM-omstillinger med det korrekte eksterne telefonnummer.

For at eksterne skal kunne ringe op til organisationen, skal du konfigurere dine automatiske omstillinger med de korrekte adgangsnumre. Disse numre bruges også, når du konfigurerer adgangsnummeret for Skype-to-phone ved hjælp af Skype for Business Administration.

 • I venstre navigationsrude skal du klikke på Administrator > Exchange > Unified Messaging > UM-opkaldsplaner. I listevisningen skal du vælge den UM-opkaldsplan, du vil redigere, og klikke på Rediger.

 • Angiv det nummer, du vil bruge, under Adgangsnumre, klik på Tilføj, og klik derefter på Gem. Hvis du tilføjer telefonnummeret her, behøver du ikke at tilføje det igen i næste trin. Sørg for at angive det fulde E.164-telefonnummer.

Se Tilføje et lokalnummer til automatisk omstilling, hvis du vil tilføje andre lokalnumre for en automatisk omstilling.

Hvis du vil administrere andre indstillinger for automatiske UM-omstillinger, skal du se Administrere en automatisk UM-omstilling.

Konfigurere menuer for automatisk omstilling.

Du kan definere den handling, der skal udføres, når der trykkes på en tast på telefonen, f.eks. kan opkaldes viderestilles til et lokalnummer eller en anden automatisk omstilling.

 • I venstre navigationsrude skal du klikke på Administrator > Exchange > Unified Messaging > UM-opkaldsplaner. I listevisningen skal du vælge den UM-opkaldsplan, du vil redigere, og klikke på Rediger.

  På siden UM-opkaldsplan skal du dobbeltklikke på den automatiske omstilling for at redigere den, og derefter skal du klikke på Menunavigation.

 • Vælg Aktivér menunavigation i kontortiden, og klik derefter på Tilføj.

 • Klik på Gem > Gem > Luk.

Bemærk:  Automatiske omstillinger i Skype-to-phone kan kun overføre opkald til andre Skype-to-phone-numre.

Du kan få mere at vide under Oprette menunavigation.

Godkend opkaldsregler for opkaldsplanen.

Som standard kan brugerne ikke foretage udgående opkald. Hvis du vil angive, hvilke typer opkald brugerne skal kunne foretage, skal du først oprette opkaldsregler og derefter godkende grupper af disse opkaldsregler på de SIP URI-opkaldsplaner, der bruges.

 • I venstre navigationsrude skal du klikke på Administrator > Exchange > Unified Messaging > UM-opkaldsplaner, og derefter skal du klikke på Konfigurer.

 • Klik på Opkaldsgodkendelse i vinduet UM-opkaldsplan.

 • Kontrollér, at både Opkald i samme UM-opkaldsplan og Tillad opkald til ethvert lokalnummer er markeret.

 • Klik på Tilføj under Tilladte opkaldsregelgrupper i land/område.

 • Vælg den regel for indlandsopkald, du oprettede tidligere, klik på Tilføj, og klik derefter på OK.

 • Klik på Tilføj under Tilladte internationale opkaldsregelgrupper.

 • Vælg den regel for internationale opkald, du oprettede tidligere, klik på Tilføj, og klik derefter på OK.

 • Klik på Gem for at vende tilbage til siden Detaljer om UM-opkaldsplan.

Du kan få mere at vide under Godkende opkald for brugere i en opkaldsplan.

Godkend opkaldsregler for UM-postkassepolitik.

Som standard kan brugerne ikke foretage udgående opkald. Hvis du vil angive, hvilke typer opkald brugerne skal kunne foretage, skal du først oprette opkaldsregler og derefter godkende grupper af disse opkaldsregler på UM-postkassepolitikker.

 • I venstre navigationsrude skal du klikke på Administrator > Exchange > Unified Messaging > UM-opkaldsplaner, og derefter skal du klikke på Konfigurer.

 • I vinduet UM-opkaldsplan skal du vælge UM-postkassepolitikken,, klikke på Rediger > Opkaldsgodkendelse.

 • Kontrollér, at både Opkald i samme UM-opkaldsplan og Tillad opkald til ethvert lokalnummer er markeret.

 • Klik på Tilføj under Tilladte opkaldsregelgrupper i land/område.

 • Vælg den regel for indlandsopkald, du oprettede tidligere, klik på Tilføj, og klik derefter på OK.

 • Klik på Tilføj under Tilladte internationale opkaldsregelgrupper.

 • Vælg den regel for internationale opkald, du oprettede tidligere, klik på Tilføj, og klik derefter på OK.

 • Klik på Gem for at vende tilbage til siden Detaljer om UM-opkaldsplan.

Du kan få mere at vide under Tillade opkald for en gruppe af brugere.

Godkend opkaldsregler for automatisk UM-omstilling.

Som standard kan brugerne ikke foretage udgående opkald. Hvis du vil angive, hvilke typer opkald brugerne skal kunne foretage, skal du først oprette opkaldsregler og derefter godkende grupper af disse opkaldsregler på automatiske UM-omstillinger.

 • I venstre navigationsrude skal du klikke på Administrator > Exchange > Unified Messaging > UM-opkaldsplaner, og derefter skal du klikke på Konfigurer.

 • I vinduet UM-opkaldsplan skal du vælge den automatiske omstilling,, klikke på Rediger > Opkaldsgodkendelse.

 • Kontrollér, at både Opkald i samme UM-opkaldsplan og Tillad opkald til ethvert lokalnummer er markeret.

 • Klik på Tilføj under Tilladte opkaldsregelgrupper i land/område.

 • Vælg den regel for indlandsopkald, du oprettede tidligere, klik på Tilføj, og klik derefter på OK.

 • Klik på Tilføj under Tilladte internationale opkaldsregelgrupper.

 • Vælg den regel for internationale opkald, du oprettede tidligere, klik på Tilføj, og klik derefter på OK.

 • Klik på Gem for at vende tilbage til siden Detaljer om UM-opkaldsplan.

Du kan få flere oplysninger under Godkende opkald for opkald til automatisk omstilling.

Konfigurere opgaver ved hjælp af Skype for Business Online Administration

Du kan bruge Skype for Business Administration til at fuldføre opgaverne til konfiguration af telefonsvareren i Exchange.

Tjekliste

Opgave

Detaljer

Åbn Skype for Business Administration Administration.

Gå til Administration > Skype for Business for at åbne Skype for Business Online Administration.


      Lync Administration

Føj et Outlook Voice Access-nummer til Skype for Business, der skal bruges til at give brugerne telefonadgang til Office 365-postkasse.

Når du konfigurerer Outlook Voice Access eller abonnentadgangsnummer på en opkaldsplan, kan de UM-aktiverede brugere ringe til nummeret, logge på deres postkasse og få adgang til deres mail, telefonsvarer, kalender og personlige kontaktoplysninger.

Før du udfører denne opgave, skal du bruge Outlook Voice Access-telefonnummeret eller de numre, du angav på UM-opkaldsplanen.

 • I venstre navigationsrude skal du klikke på Skype-til-telefon > Adgangsnumre > Tilføj.

 • I feltet Nummer skal du skrive det nummer, du vil bruge. Skriv hele telefonnummeret i E.164-format, og medtag også landekoden. Hvis det f.eks. er landekode 1, områdenummer 425 og telefonnummer 555-1234, er længden af lokalnummeret 12 cifre. Angiv alle cifrene i telefonnummeret til Outlook Voice Access.

 • Angiv et beskrivende navn under Adresse.

 • Under Land eller område skal du vælge land eller område på rullelisten.

 • Under Type skal du markere Outlook Stemmeadgang (ekstern telefonadgang til telefonsvarer og Outlook), og derefter skal du klikke på Gem.

Bemærk: Du skal gøre dette for hvert Outlook Voice Access-nummer, du konfigurerede på SIP URI-opkaldsplanen.

Se Konfigurere et Outlook Voice Access-nummer, hvis du vil konfigurere andre Outlook Voice Access-telefonnumre.

Tilføj et nummer til automatisk omstilling i Skype for Business Online, som skal tage imod eksterne opkald.

For at eksterne skal kunne ringe op til organisationen, skal du konfigurere dine automatiske omstillinger med de korrekte adgangsnumre. Disse numre er dem, som blev brugt, da du konfigurerede lokalnummeret på din automatiske UM-omstilling.

 • I venstre navigationsrude skal du klikke på Skype-til-telefon > Adgangsnumre > Tilføj.

 • I feltet Nummer skal du skrive det nummer, du vil bruge. Skriv hele telefonnummeret i E.164-format, og medtag også landekoden. Hvis det f.eks. er landekode 1, områdenummer 425 og telefonnummer 555-1234, er længden af lokalnummeret 12 cifre. Angiv alle cifrene i telefonnummeret til Outlook Voice Access.

 • Angiv et beskrivende navn under Adresse.

 • Under Land eller område skal du vælge land eller område på rullelisten.

 • Under Type skal du vælge Automatisk omstilling (viderestilling af opkald for personer, der ringer fra et eksternt sted), og derefter skal du klikke på Gem.

Bemærk: Du skal gøre dette for hvert nummer til automatisk omstilling, du konfigurerede på SIP URI-opkaldsplanen.

Se Tilføje et lokalnummer til automatisk omstilling, hvis du vil tilføje andre lokalnumre for en automatisk omstilling.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×