Konfigurere profilegenskaber

Bemærk: Besøg www.microsoft.com for at få de nyeste og mest omfattende oplysninger.

Du kan konfigurere profilegenskaber på siden Vis profilegenskaber:

 1. Åbn administrationssiden for udbyderen af delte tjenester.

  Benyt følgende fremgangsmåde for at åbne denne side:

  1. Klik på Programadministration på den øverste navigationslinje.

  2. Klik på Opret eller konfigurer denne farms delte tjenester under Office SharePoint Server-delte tjenester på siden Programadministration.

  3. På siden Administrer denne farms delte tjenester findes et hyperlink til hver udbyder af delte tjenester og hyperlinks til deres webprogrammer. Klik på hyperlinket for den udbyder af delte tjenester, du vil åbne.

 2. Klik på Brugerprofiler og egenskaber i sektionen Brugerprofiler og Mit websted på startsiden for Administration af delte tjenester.

 3. Klik på Vis profilegenskaber i sektionen Brugerprofilegenskaber på siden Brugerprofiler og egenskaber.

Hvad vil du foretage dig?

Se profilegenskaber

Tilføje en ny profilegenskab

Oprette en ny sektion

Redigere en egenskab

Slette en egenskab

Redigere en sektion

Slette en sektion

Se profilegenskaber

Profilegenskaberne er arrangeret i den rækkefølge, de vises i på brugerprofilen, med oplysninger om den enkelte profilegenskab i følgende kolonner:

 • Egenskabsnavn. Egenskabsnavnet på siden Vis profilegenskaber bruger det viste navn fra brugerprofilen. Dette navn vises, når egenskaben vises i den offentlige profil og på eventuelle websteder. Det faktiske egenskabsnavn, der vises i selve brugerprofilen, er den egenskab, der bruges af webdele, brugerdefinerede programmer og andre programmeringsrelaterede opgaver. Denne egenskab er ofte anderledes end det viste navn.

 • Skift rækkefølge. Du kan ændre rækkefølgen af egenskaber ved at klikke på pilene i denne kolonne.

 • Egenskabstype. Egenskabens datatype.

 • Tilknyttet attribut. Den attribut i en profilimport, som egenskaben er tilknyttet.

 • Med flere værdier. En markering, der angiver, at egenskaben kan indeholde mere end én værdi.

 • Alias. En markering, der angiver, at egenskaben er relateret til brugerens navn og konto.

Toppen af siden

Tilføje en ny profilegenskab

Du kan føje nye profilegenskaber til brugerprofillageret, hvis du skal indsamle flere profiloplysninger om brugerne til visning eller målretning til målgruppe.

 1. Klik på Ny egenskab på siden Vis profilegenskaber.

 2. Skriv et navn til egenskaben i boksen Navn i afsnittet Indstillinger for egenskaber på siden Tilføj brugerprofilegenskab.

 3. Skriv det navn, der skal vises for brugerne, i boksen Vist navn.

  Bemærk: Hvis du vil anvende flere sprog, skal du klikke på Rediger sprog for at angive det viste navn på andre sprog.

 4. Klik på egenskabstypen (f.eks. streng, flydende eller dato), i menuen Type.

 5. Skriv egenskabens maksimumlængde i boksen Længde (denne indstilling vises ikke, hvis den ikke er relevant for egenskabstypen).

 6. Hvis egenskaben kan have flere værdier, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier.

  Hvis du vælger denne indstilling, skal du angive, hvordan værdierne skal adskilles fra hinanden, ved at klikke på enten Komma: A,B,C... eller Semikolon: A;B;C;... i menuen Separator for flere værdier.

  Bemærk: Du kan ikke ændre en egenskab til en egenskab med flere værdier, hvis den er oprettet som en egenskab med en enkelt værdi. Hvis du fremover ønsker, at en egenskab med en enkelt værdi skal have flere værdier, skal du derfor markere afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier nu.

 7. Hvis du vil tildele egenskaben en valgliste, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad valgliste.

  Bemærk: Du kan ikke ændre en egenskab til en egenskab med en valgliste, hvis den er oprettet uden en valgliste. Hvis du fremover ønsker, at en egenskab skal have en valgliste, skal du derfor markere afkrydsningsfeltet Tillad valgliste nu.

  Hvis du vælger denne indstilling, skal du vælge en af følgende indstillinger i sektionen Valglisteindstillinger:

  • Hvis du ikke vil have en defineret valgliste, skal du vælge Ingen defineret valgliste.

   Egenskaben vil ikke vise en valgliste og bliver behandlet som en almindelig egenskab.

  • Hvis du vil vise en defineret valgliste, skal du vælge Defineret valgliste. Hvis du vælger denne indstilling, skal du konfigurere følgende indstillinger:

   • Hvis brugerne skal have mulighed for at tilføje egne valg på valglisten (valgmulighederne tilføjes på valglisten, når de angives af en bruger), skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad, at brugere føjer til valgliste.

   • Hvis du vil levere en valgliste, skal du klikke på Gennemse for at vælge valglisten (eller skrive placeringen af valglisten i den tilhørende boks).

    Valglisten skal være kommasepareret.

   • Klik på Importer fra fil for at importere den aktuelle valgliste.

 8. Indtast en beskrivelse af egenskaben, som vises for brugerne, i boksen Beskrivelse i sektionen Brugerbeskrivelse.

  Bemærk: Hvis du vil anvende flere sprog, skal du klikke på Rediger sprog for at levere beskrivelsen på andre sprog.

 9. Klik på en af følgende indstillinger i menuen Politikindstilling i sektionen Politikindstillinger:

  • Påkrævet. Vælg denne indstilling for at kræve en politik for beskyttelse af personlige oplysninger for denne egenskab.

  • Valgfri. Vælg denne indstilling for at gøre en politik for beskyttelse af personlige oplysninger valgfri for denne egenskab.

  • Deaktiveret. Vælg denne indstilling for ikke at tillade en politik for beskyttelse af personlige oplysninger for denne egenskab.

 10. Klik på en af følgende indstillinger i menuen Standardindstilling for beskyttelse af personlige oplysninger:

  • Kun mig. Kun brugeren kan se egenskaben.

  • Min chef. Kun brugeren og brugerens chef kan se egenskaben.

  • Min arbejdsgruppe. Kun brugeren og brugerens arbejdsgruppe kan se egenskaben.

  • Mine kollegaer. Kun brugeren og brugerens kollegaer kan se egenskaben.

  • Alle. Alle brugere kan se egenskaben.

 11. Marker afkrydsningsfeltet Brugeren må tilsidesætte for at give brugerne mulighed for at ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger.

 12. Marker afkrydsningsfeltet Replikerbar for at replikere den nye profilegenskab til alle grupper af websteder i farmen.

 13. Vælg Tillad brugerne at redigere denne egenskabs værdier i sektionen Indstillinger for redigering for at give brugerne mulighed for at ændre egenskabsværdien, eller vælg Tillad ikke brugerne at redigere denne egenskabs værdier for ikke at give brugerne mulighed for at ændre egenskabsværdien.

 14. Konfigurer følgende afkrydsningsfelter i sektionen Indstillinger for visning for at angive, hvor egenskaben skal vises:

  • Vis under Profilegenskaber på brugerens profilside.

  • Vis på siden Rediger detaljer. Her kan brugerne få adgang til egenskaben.

  • Vis ændringer i webdelen Kollegasporing.

 15. Marker afkrydsningsfeltet Alias i sektionen Søgeindstillinger for at behandle egenskaben som et brugernavn og kontonavn. Det betyder, at egenskaben bruges til søgning efter elementer, der er oprettet af en bruger, til målretning af elementer til en bruger eller til visning af elementer i webdelen Dokumenter på en brugers personlige websted.

  Bemærk: Aliasegenskaber skal være offentlige.

 16. Marker afkrydsningsfeltet Indekseret for at gennemsøge egenskaben og gøre den til en del af områdeskemaet til personsøgning.

 17. Klik på tilknytningens dataforbindelse i menuen Kildedataforbindelse i sektionen Tilknytning for egenskabsimport.

 18. Tilknyt egenskaben ved at skrive den egenskab, du vil tilknytte, i boksen Datakildefelt, der skal tilknyttes.

 19. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette en ny sektion

 1. Klik på Ny sektion på siden Vis profilegenskaber.

 2. Skriv et navn til sektionen i boksen Navn i sektionen Vist navn på siden Tilføj brugerprofilsektion.

 3. Skriv sektionens viste navn i boksen Vist navn.

  Bemærk: Hvis du vil anvende flere sprog, skal du klikke på Rediger sprog for at angive det viste navn på andre sprog, når flere sprog understøttes.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Redigere en egenskab

 • Klik på Rediger i menuen til den egenskab, du vil redigere, på siden Vis profilegenskaber.

  Du kan finde flere oplysninger om indstillinger, der kan redigeres, i afsnittet Tilføje en ny profilegenskab.

Toppen af siden

Slette en egenskab

 1. Klik på Slet i menuen til den egenskab, du vil slette, på siden Vis profilegenskaber.

 2. Klik på OK i meddelelsesboksen for at bekræfte, at du vil udføre sletningen.

Toppen af siden

Redigere en sektion

 • Klik på Rediger i menuen til den sektion, du vil redigere, på siden Vis profilegenskaber.

  Du kan finde flere oplysninger om indstillinger, der kan redigeres, i afsnittet Oprette en ny sektion.

Toppen af siden

Slette en sektion

 1. Klik på Slet i menuen til den sektion, du vil slette, på siden Vis profilegenskaber.

 2. Klik på OK i meddelelsesboksen for at bekræfte, at du vil udføre sletningen.

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×