Konfigurere og administrere en delt navigationsstruktur på tværs af et websted

Hvad vil du foretage dig?

Konfigurere det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted

Konfigurere det øverste hyperlinkpanel til underordnede websteder

Administratorer af grupper af websteder, der opretter en gruppe af websteder, som flere teams kan bruge til at samarbejde, kan konfigurere det øverste hyperlinkpanel for at gøre det nemt at navigere og for at vise eller skjule webstedsstrukturen. Afhængigt af dine krav kan du gøre webstedsstrukturen transparent for brugerne, så de nemmere kan søge på tværs af grupper af websteder. Du kan undgå, at brugerne går til websteder, de ikke har adgang til. Ved at vælge, om websteder skal vises på det øverste hyperlinkpanel, kan du hjælpe med at gøre disse websteder lettere tilgængelige eller mere skjulte.

Når et websted er oprettet, indeholder siden Nyt SharePoint-websted to indstillinger, som afgør, om webstedet vises øverst på det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted, og om webstedets eget øverste hyperlinkpanel arver det øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted:

  • Skal webstedet vises i det øverste hyperlinkpanel i det overordnede websted?    Websteder, der oprettes som underordnede websteder under et overordnet websted, kan vises på det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted. Vælg Ja ved denne indstilling, hvis du vil oprette et hyperlink til webstedet på det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted. Vælg Nej, hvis du ikke vil vise det underordnede websted på det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted.

  • Vil du bruge det øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted?    For andre websteder end det overordnede websted (roden) kan det øverste hyperlinkpanel konfigureres til enten at arve det øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted eller at have et entydigt øverste hyperlinkpanel. Muligheden for at angive et entydigt øverste hyperlinkpanel sætter webstedsadministratorerne i stand til at øge eksponeringen af websteder, der er på samme niveau som det aktuelle websted, eller til at vise underordnede websteder til det aktuelle websted.

    Vælg Ja ved denne indstilling for at nedarve hyperlinkene fra det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted. Hvis du vælger Ja, kan du ikke føje andre websteder til det øverste hyperlinkpanel. Vælg Nej for at oprette et nyt øverste hyperlinkpanel for det underordnede websted.

Du kan vælge, hvilke websteder der skal vises på det øverste hyperlinkpanel, når du opretter et nyt øverste hyperlinkpanel, eller ved hjælp af siden med det øverste hyperlinkpanel. Du kan finde flere oplysninger at tilføje eller fjerne websteder fra det øverste hyperlinkpanel under Tilpasse webstedsnavigation.

Følgende scenarier viser forskellige metoder til at konfigurere det øverste hyperlinkpanel for en gruppe af websteder med et webstedshierarki, der består af flere niveauer.

Bemærk: I disse eksempler skal du bemærke, hvordan den globale brødkrummenavigation også viser navigationsstrukturen for gruppen af websteder. I modsætning til det øverste hyperlinkpanel kan den globale brødkrummenavigation ikke konfigureres.

Konfigurere det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted

Som standard vises webstedet på det øverste niveau i en gruppe af websteder på det øverste hyperlinkpanel som Startside. (Du kan frit konfigurere navnet på det øverste hyperlinkpanel. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse webstedsnavigation). Når du opretter yderligere websteder fra dette overordnede websted, kan du som webstedsejer vise disse websteder på det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted, og du kan nedarve (vise) indstillingerne for det øverste hyperlinkpanel til de underordnede websteder eller oprette et entydigt øverste hyperlinkpanel for hvert underordnet websted.

I følgende eksempel er Startside det overordnede websted, og der er oprettet tre underordnede websteder under det: Regnskab, Salg og Produktudvikling.

Hvis webstedsejerne for de underordnede websteder havde valgt Nej ved indstillingen om at vise det underordnede websted på det overordnede websted, ville kun Startside blive vist på det øverste hyperlinkpanel. I dette eksempel valgte webstedsejerne dog Ja til at vise de underordnede websteder i hyperlinkpanelet på det overordnede websted, og derfor vises de tre underordnede websteder på hyperlinkpanelet på det overordnede websted.

Det øverste linkpanel uden viste underordnede websteder.

Bemærk: Ejeren af det overordnede websted kan også vælge, om underordnede websteder skal medtages på det øverste hyperlinkpanel, når de er blevet oprettet.

Toppen af siden

Konfigurere det øverste hyperlinkpanel til underordnede websteder

Når underordnede websteder oprettes, kan webstedsejerne vælge, om webstedet skal vises på det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted (som vist ovenfor), og om webstedet skal arve det øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted, eller om det skal have et entydigt øverste hyperlinkpanel.

  • Hvis webstedsejeren vælger at arve det øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted, ligner det illustrationen i afsnittet ovenfor.

  • Hvis en webstedsejer vælger ikke at arve det øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted, får det underordnede websted navnet Startside på det øverste hyperlinkpanel som vist i følgende illustration.

  • Hvis der var yderligere underordnede websteder til webstedet Salg med navnene Amerika, Europa og Asien, og ejeren af webstedet Salg valgte at vise dem på det øverste hyperlinkpanel på webstedet Salg, ville det øverste hyperlinkpanel blive vist som i følgende illustration. Når webstedsejeren vælger at vise underordnede websteder på det øverste hyperlinkpanel, kan det øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted ikke længere arves.

    Det øverste linkpanel uden viste underordnede websteder.

Bemærk: Windows SharePoint Services 3.0 forhindrer webstedsejere i at føje hyperlinks til det øverste hyperlinkpanel på underordnede websteder, der arver det øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted. Denne begrænsning sikrer, at slutbrugerne ikke bliver forvirrede over webstedshierarkiet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×