Konfigurere lyd og video

Funktionen Konfigurer lyd og video bruges til følgende:

 • Finder og vælger automatisk de foretrukne lyd- og videoenheder til programmet, så du slipper for at konfigurere indstillingerne manuelt. Guiden Konfigurer lyd og video konfigurerer automatisk lyd- og videoenheder til programmet, når en ny enhed frakobles eller tilsluttes computeren.

 • Den gør det muligt at vælge en anden højttalertelefon (en anden end dit standardtelefonrør eller din hovedtelefon) til opkald. Den tillader også, at du angiver separate højttalere eller en separat mikrofon til programlyden.

 • Den gør det muligt at angive en alternativ enhed (en anden end dit standardtelefonrør eller din hovedtelefon) til afspilning af beskedlyde fra programmet. Du kan f.eks. angive, at beskedlyde skal afspilles via computerens højttalere, når der kommer et indgående opkald.

 • Den gør det muligt at teste enheder og justere lydstyrken for højttalere og mikrofon og at test og justere dit webcam.

Funktionen Konfigurer lyd og video er tilgængelig i Office Communicator 2007 R2 og Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Hvad vil du foretage dig?

Konfigurere lyd og video – telefonrør eller hovedtelefon

Konfigurere lyd og video – højttaler og mikrofon eller højttalertelefon

Konfigurere lyd og video – lyde

Konfigurere lyd og video – webcam

Konfigurere lyd og video – telefonrør eller hovedtelefon

Siden Konfigurer lyd og video - telefonrør eller hovedtelefon vises kun, hvis et USB-telefonrør eller en hovedtelefon er tilsluttet computeren. Telefonrør og hovedtelefoner er telefonienheder med en højttaler, en mikrofon og en knap til start og afslutning af opkald.

Hvis du slutter en Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition-telefon til computeren med et USB-kabel, bliver fastnettelefonen din standardlydenhed til telefonopkald, konferencer og sessioner i Live Meeting. Communicator parres automatisk med fastnettelefonen, hvilket betyder, at de opkald, du starter i Communicator, foretages fra fastnettelefonen, hvis du klikker på meddelelser om indgående opkald, oprettes der forbindelse til fastnettelefonen. De opkaldshandlinger, du foretager under et opkald, afspejles både i Communicator og fastnettelefonen.

Vælge telefonrør eller hovedtelefon

Rullelisten Telefonrør eller hovedtelefon indeholder de telefonienheder, der findes af Konfigurer lyd og video. Som standard vælger Konfigurer lyd og video telefonrør og hovedtelefon ifølge følgende prioritering:

Prioritering af automatisk valg af telefonrør eller hovedtelefoner

 1. UC-certificeret fastnettelefon, f.eks. Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 2. UC-certificerede telefonrør med skærm

 3. UC-certificerede telefonrør med højttalertelefon

 4. UC-certificerede hovedtelefoner

 5. UC-certificerede enheder uden noget

 6. Ikke-UC-certificerede telefonrør

Rullelisten Telefonrør eller hovedtelefon indeholder følgende indstillinger:

 • Standard - <Navn på enhed>   Når indstillingen Standard - <Navn på enhed> er valgt, vil funktionen Konfigurer lyd og video automatisk finde og vælge det foretrukne telefonrør eller den foretrukne hovedtelefon. Når denne indstilling er valgt, vil Communicator 2007 eller Office Communications Server 2007 R2 Attendant automatisk omkonfigurere dit telefonrør eller din hovedtelefon, når du fjerner eller tilslutter en enhed til computeren. Når en Office Communicator 2007 R2 Phone Edition-telefon tilsluttes computeren med et USB-kabel, viser denne indstilling forbindelsen til fastnettelefonen.

  Bemærk: Hvis du vil bruge en tilsluttet fastnettelefon, men tidligere havde valgt en brugerdefineret højtaler- eller mikrofonenhed, skal du vælge denne indstilling manuelt for at bruge fastnettelefonen.

 • <Navn på enhed>   Hvis du vil bruge en bestemt enhed i stedet for den enhed, som funktionen Konfigurer lyd og video vælger, kan du nemt vælge en anden enhed. Når denne indstilling er valgt, vil Communicator 2007 eller Office Communications Server 2007 R2 Attendant ikke automatisk omkonfigurere dit telefonrør eller din hovedtelefon, når du fjerner eller tilslutter en enhed til computeren. Hvis du har tilsluttet en fastnettelefon til computeren, og du vælger en anden enhed, vil Communicator 2007 R2 ikke blive parret med Office Communicator 2007 R2-fastnettelefonen.

Højttaler

 • Klik på Test for at teste lydstyrken i telefonrøret eller hovedtelefonen. Brug skyderen til at justere lyden.

Mikrofon

 • Hvis du har et telefonrør, skal du tale i røret for at teste lydstyrken. Hvis du har en fastnettelefon, skal du tage telefonrøret og tale i det for at teste lydstyrken. Hvis du bruger hovedtelefon, skal du tale i den. Den grønne status skal udfyldes til midten af testområdet.

Toppen af siden

Konfigurere lyd og video – højttaler og mikrofon eller højttalertelefon

Bemærk: Du skal vælge samme enhed for både højtaler og mikrofon for at opnå det bedste resultat. Hvis du vælger separate enheder, kan der opstå ekko under opkaldet. Hvis du ikke kan undgå at bruge separate enheder og oplever ekko, kan du minimere ekkoet ved at skrue ned for mikrofonen og højtaleren.

På siden Konfigurer lyd og video - højttaler og mikrofon eller højttalertelefon kan du vælge en højttaler og mikrofon for programmets lyddel. Du kan også vælge separate enheder for højttaleren og mikrofonen. Hvis der er tilsluttet et telefonrør eller en hovedtelefon, kan du vælge en højttalertelefon til opkaldene. Som standard vil Konfigurer lyd og video automatisk vælge højttaler og mikrofon efter følgende prioritering:

Automatisk prioritering af højttaler og mikrofon eller højttalertelefon

 1. Højttalertelefon på den valgte telefonienhed

 2. RoundTable-enhed

 3. Standardsystemenheder

 • Standard - <Navn på enhed>   Når indstillingen Standard - <Navn på enhed> er valgt, vil funktionen Konfigurer lyd og video automatisk finde og vælge den foretrukne højtaler, mikrofon eller højtalertelefon. Når denne indstilling er valgt, omkonfigureres højttaler og mikrofon eller højttalertelefon automatisk, når du fjerner eller tilslutter en enhed.

 • Brugerdefineret   Vælg denne indstilling, hvis du vil vælge en bestemt enhed i stedet for at lade Communicator 2007 R2 eller Office Communications Server 2007 R2 Attendant vælge en enhed for dig. Du kan desuden vælge forskellige enheder til højttalere og mikrofon.

 • Deaktiver   Vælg denne indstilling, hvis du vil deaktivere højttaler, mikrofon eller højttalertelefon.

Højttaler

 • Hvis du vælger Brugerdefineret for Højttaler og mikrofon eller højttalertelefon, kan du vælge blandt enhederne på rullelisten.

 • Klik på Test for at teste højttalerens lydstyrke.

Mikrofon

 • Hvis du vælger Brugerdefineret for Højttaler og mikrofon eller højttalertelefon, kan du vælge blandt enhederne på rullelisten.

 • Klik på Test for at teste mikrofonens lydstyrke. Brug skyderen til at justere lyden.

Toppen af siden

Konfigurere lyd og video – lyde

På siden Konfigurer lyd og video - lyde kan du vælge en højttaler til afspilning af lyde fra programmet, f.eks. en særlig ringetone for indgående opkald eller lydbeskeder for invitationer via chatbeskeder. Som standard vælger Konfigurer lyd og video automatisk systemets højttalere.

 • Standard - <Navn på enhed>   Denne indstilling er den indstilling, der automatisk vælges som standard. Når standardværdien er valgt, vil Konfigurer lyd og video automatisk finde og vælge enheden til afspilning af beskedlyde. Fordelen ved at vælge denne indstilling er, at hvis du fjerner enheden og tilslutter en ny enhed, vil Communicator 2007 R2 eller Office Communications Server 2007 R2 Attendant automatisk konfigurere enheden for dig.

 • <Navn på enhed>   Vælg en enhed, hvis du vil vælge en bestemt enhed til afspilning af beskedlyde. Hvis du vælger denne indstilling, vil Communicator 2007 R2 eller Office Communications Server 2007 R2 Attendant ikke omkonfigurere lydenheden, når du fjerner eller tilslutter en enhed.

 • Deaktiver   Vælg denne indstilling, hvis du vil deaktivere højttaleren, så der ikke afspilles beskedlyde gennem højttalerne.

Højttaler

 • Klik på Test for at teste højttalerens lydstyrke til afspilning af lyde.

Toppen af siden

Konfigurere lyd og video – webcam

På siden Konfigurer lyd og video - webcam kan du vælge et webcam til videosamtaler. På denne side kan du også få adgang til den software, som producenten har leveret med indstillinger for dit webcam. Som standard vælger Communicator 2007 R2 eller Office Communications Server 2007 R2 Attendant automatisk videoenheder efter følgende prioritering:

Automatisk prioritering af videoenheder

 1. Aktiv højttalerstream på RoundTable-enhed

 2. Standardvideoenheden på systemet

 • Standard - <Navn på enhed>   Denne indstilling er den indstilling, der automatisk vælges som standard. Når du vælger standardenheden, vil Communicator 2007 R2 eller Office Communications Server 2007 R2 Attendant automatisk finde og vælge det webcam, der skal bruges i videoopkald. Fordelen ved at vælge denne indstilling er, at hvis du fjerner en enhed og tilslutter en ny enhed, vil Communicator 2007 R2 eller Office Communications Server 2007 R2 Attendant automatisk konfigurere enheden for dig.

 • <Enhed>   Vælg denne indstilling, hvis du vil vælge en bestemt videoenhed for programmet. Hvis du vælger denne indstilling, vil Communicator 2007 R2 eller Office Communications Server 2007 R2 Attendant ikke omkonfigurere videoenheden for programmet, hvis du fjerner eller tilslutter en ny videoenhed.

 • Deaktiver   Vælg denne indstilling, hvis du ikke vil bruge et webcam.

Indstillinger for webcam

 • Klik på Indstillinger for webcam for at bruge softwaren til indstilling og justering af dit webcam.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×