Konfigurere indstillinger for tid og akkumulering

Bemærk: Dette emne indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer indstillinger for en datakilde. Det indeholder ikke oplysninger om, hvordan du opretter eller beregner TI-formler (Time Intelligence). Du finder flere oplysninger om, hvordan du bruger TI i et filter, under Oprette et filter, der bruger Time Intelligence. Du finder flere oplysninger om TI-udtryk under Om syntaksen for Time Intelligence-udtryk.

Når du opretter en datakilde i PerformancePoint Dashboard Designer, kan du konfigurere indstillinger for tid og akkumulering i datakilden. På denne måde gør du det muligt for scorecard- og dashboardelementer at bruge Time Intelligence i forbindelse med datakilden. TI (Time Intelligence) refererer til en samling forbedringer, der er indbygget i PerformancePoint Monitoring Server og Dashboard Designer.

Ved hjælp af TI kan du oprette rapporter, der anvender relativ tid, f.eks. "de seneste 6 måneder". Når du benytter TI, genberegner Monitoring Server automatisk rapporten, hver gang den aktuelle dato ændres.

Ved at konfigurere indstillinger for tid og akkumulering kan du knytte den individuelle tidsrepræsentation af separate datakilder til en overordnet tidsdimension. Monitoring Server bruger den overordnede tidsdimension til at oprette en enkelt, samlet kalender, der benyttes af alle dashboardelementerne.

Du kan bruge den overordnede tidsdimension til at kombinere data fra forskellige datakilder. Du kan f.eks. oprette en rapport, som bruger indtægtsdata fra en datakilde med flere dimensioner, og derefter kombinere disse oplysninger med budgetdata fra et Excel-regneark.

Vigtigt: Hvis du vil tillade interaktion mellem forskellige datakilder for Time Intelligence, skal du konfigurere indstillinger for tid i konteksten for hver enkelt datakilde, du vil bruge.

Hvad vil du gøre?

Konfigurere tid og akkumulering for en datakilde med flere dimensioner

Konfigurere indstillinger for tid og akkumulering for en datakilde i tabelformat

Konfigurere indstillinger for tid og akkumulering for en ODBC-datakilde

Hvor kan jeg finde flere oplysninger?

Konfigurere tid og akkumulering for en datakilde med flere dimensioner

Du kan knytte hierarkier fra mange forskellige kuber med flere dimensioner til den overordnede tidsdimension. Men du kan kun tilknytte ét tidshierarki for hver datakilde. Hvis du vil tilknytte mere end ét tidshierarki fra en enkelt kube, skal du oprette separate datakilder for hver enkelt dimension, du vil tilknytte.

 1. Udvid Datakilder i Browser til arbejdsområdet. Dobbeltklik derefter på navnet på den datakilde, du vil konfigurere til TI.

 2. Klik på fanen Tid i midten af ruden Arbejdsområde.

 3. Klik på rullelisten Tidsdimension i ruden Tilknytning af referencedata, og marker derefter den kildetidsdimension, du vil knytte til den overordnede tidsdimension.

 4. Følg nedenstående trin i afsnittet Referencemedlem:

  1. Klik på Gennemse for at markere et medlem. I dialogboksen Medlemsmarkering vises medlemmerne af den tidsdimension, du har valgt i trin 3.

  2. Angiv det hierarkiniveau, der svarer til det medlem, du markerede i trin 4-a, på rullelisten Hierarkiniveau.
   Værdien skal være en af følgende: År, Semester, Kvartal, Måned, Uge, Dag, Time, Minut eller Sekund.

 5. Indtast en referencedato, der angiver en aktuel tidsperiode, som referencemedlemmet repræsenterer.

    Få mere at vide om Referencemedlem og Referencedato

  Når du konfigurerer disse indstillinger, angiver du et tidsmedlem, der kaldes Referencemedlem, og en aktuel data, der kaldes Referencedato.

  Monitoring Server bruger disse indstillinger som basis for tidshandlinger. Referencemedlem angiver f.eks. detaljeniveauet for akkumulering. Derudover bruger Monitoring Server Referencedato til at knytte Referencemedlem til den gregorianske kalender.

 6. I gitteret Akkumulering af tid skal du vælge det tidsperiodeniveau, som Monitoring Server skal foretage akkumulering for i forbindelse med det angivne medlem.

  Bemærk: Det er kun tidsdimensionsmedlemmer, som er blevet knyttet til den overordnede tidsdimension, der er tilgængelige i forbindelse med akkumuleringsindstillinger.

Toppen af siden

Konfigurere indstillinger for tid og akkumulering for en datakilde i tabelformat

Monitoring Server foretager dynamisk oprettelse af den overordnede tidsdimension på baggrund af datakilder i tabelformat. Værdien for den aktuelle periode angives i forhold til systemtiden på Monitoring Server plus eller minus en brugerdefineret forsinkelse.

 1. Udvid Datakilder i Browser til arbejdsområdet. Dobbeltklik derefter på navnet på den datakilde i tabelformat, du vil konfigurere til TI.

 2. Klik på fanen Tid i den midterste rude i arbejdsområdet.

 3. Marker afkrydsningsfeltet for den ønskede tidsdimension i kolonnen Master, som Monitoring Server skal bruge som den overordnede tidsdimension til TI.

  Bemærk: Kolonnen Tidsdimension indeholder navnene på de datakildekolonner, der har en kolonnetypeegenskab af typen Tidsdimension. Du finder flere oplysninger om Kolonnetype under Konfigurere egenskaber for datakolonner.

 4. Vælg de tidsperioder, som TI skal bruge til akkumulering, f.eks. År, Måned, Uge, Dag osv., i ruden Tidsperiodeniveauer.

 5. Vælg den måned, der skal være startmåneden i regnskabskalenderen, på rullelisten Startmåned i regnskabsår.

Toppen af siden

Konfigurere indstillinger for tid og akkumulering for en ODBC-datakilde

Monitoring Server foretager dynamisk oprettelse af den overordnede tidsdimension på baggrund af ODBC-datakilder. Værdien for den aktuelle periode angives i forhold til systemtiden på Monitoring Server plus eller minus en brugerdefineret forsinkelse.

 1. Udvid Datakilder i Browser til arbejdsområdet. Dobbeltklik derefter på navnet på den ODBC-datakilde, du vil konfigurere til TI.

 2. Klik på fanen Tid i den midterste rude i arbejdsområdet.

 3. Marker afkrydsningsfeltet for den ønskede tidsdimension i kolonnen Master, som Monitoring Server skal bruge som den overordnede tidsdimension til TI.

  Bemærk: Kolonnen Tidsdimension indeholder navnene på de datakildekolonner, der har en kolonnetypeegenskab af typen Tidsdimension. Du finder flere oplysninger om Kolonnetype under Konfigurere egenskaber for datakolonner.

 4. Vælg de tidsperioder, som TI skal bruge til akkumulering, f.eks. År, Måned, Uge, Dag osv., i ruden Tidsperiodeniveauer.

 5. Vælg den måned, der skal være startmåneden i regnskabskalenderen, på rullelisten Startmåned i regnskabsår.

Toppen af siden

Hvor kan jeg finde flere oplysninger?

De procedurer, der præsenteres i dette emne, er en del af den proces, der kræves for at oprette og konfigurere en datakilde i Dashboard Designer. Listen nedenfor indeholder links til flere oplysninger om oprettelse og konfiguration af en datakilde.

Se alle de trin, der kræves for at oprette en datakilde

Konfigurere generelle egenskaber for en datakilde

Konfigurere en forbindelse for en datakilde

Konfigurere egenskaber for datakolonner

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×