Konfigurere et dokument

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Komme i gang med et grundlæggende dokument i Microsoft Office Word 2007 er lige så nemt som at åbne et nyt eller eksisterende dokument og begynde at skrive. Uanset om du starte et dokument fra bunden eller arbejde med et eksisterende dokument, du kan udføre et par grundlæggende trin for at sikre resultater i høj kvalitet, og du kan gennemføre et professionelt, flot dokument på ingen tid.

Vigtige elementer af et komplekst dokument indeholder sidehoveder og sidefødder, sidetal, citater, ligninger, en bibliografi, en indholdsfortegnelse og et indeks. Du kan også bruge en af disse elementer til at oprette et dokument skabelon, som du kan bruge igen og igen. Du kan finde flere oplysninger om alle disse elementer for endnu et dokument ved at skrive en af disse udtryk i søgefeltet, mens du bruger Word.

Tip: Hvis du vil oprette en bestemt type dokument, som en business-plan eller et resumé, kan du spare tid ved at starte med en skabelon. Webstedet skabeloner på Microsoft Office Online indeholder skabeloner til mange typer dokumenter, herunder del cv'er, følgebreve, forretningsplaner, visitkort og APA-typografi papir.

Hvad vil du gøre?

Åbne et nyt dokument og starte med at skrive

Ændre sidemargener

Ændre linjeafstand

Flytte tekst eller fortryde ændringer

Tilføje eller slette sider

Tilføje grundlæggende formatering, typografier og temaer

Oprette opstillinger

Tilføje en forside

Åbne et nyt dokument og starte med at skrive

Åbne et tomt dokument

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Ny.

 2. Dobbeltklik på Tomt dokument.

Starte et dokument fra en skabelon

Hvis du vil bruge en skabelon som udgangspunkt, skal du gøre et af følgende:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Ny.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Skabeloner:

  • Klik på Installerede skabeloner for at vælge en skabelon, der er tilgængelig på computeren.

  • Klik på et af hyperlinkene under Microsoft Office Online, f.eks. Løbesedler eller Breve og brevhoved.

   1. Bemærk: Hvis du vil hente en skabelon, der står anført under Microsoft Office Online, skal du have forbindelse til internettet.

 3. Dobbeltklik på den ønskede skabelon

Gemme og genbruge skabeloner

Hvis du ændrer en skabelon, som du har hentet, kan du gemme den på computeren og bruge den igen. Du kan let finde alle dine tilpassede skabeloner ved at klikke på Mine skabeloner i dialogboksen Nyt dokument. Hvis du vil gemme en skabelon i mappen Mine skabeloner, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 2. Klik på Skabeloner, der er tillid til i dialogboksen Gem som.

 3. Vælg Word-skabelon på listen Filtype.

 4. Skriv et navn til skabelonen i boksen Filnavn, og klik derefter på Gem.

Øverst på siden

Ændre sidemargener

Hvis du vil ændre margenerne for et helt dokument, der er inddelt i sektioner, skal du trykke på CTRL + A for at markere hele dokumentet, før du går i gang.

 1. På fanen Sidelayout i gruppen Sideopsætning skal du klikke på Margener.

  Billede af båndet i Word

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på den ønskede margentype. Klik på Normal for at få den mest almindelige margenbredde.

  • Klik på Brugerdefinerede margener, og angiv derefter nye værdier for margenerne i øverst, nederst, venstre og højre bokse.

Ændre standardmargener

Du kan ændre standardmargenerne, som bruges til alle nye, tomme dokumenter.

 • Når du vælger en ny margen for dokumentet, klik på margener i gruppen Sideopsætning igen, og klik derefter på Brugerdefinerede margener.

 • Klik på Standard i dialogboksen Sideopsætning.

De nye standardindstillinger gemmes i den skabelon, som dokumentet er baseret på. Hvert nyt dokument, der baseres på denne skabelon, bruger automatisk de nye margenindstillinger.

Bemærk: Den nye standardmargenindstilling vises ikke på gallerilisten med margenindstillinger.

Øverst på siden

Ændre linjeafstand

Hvis en linje indeholder et stort teksttegn eller en stor grafik eller formel, øges afstanden for denne linje.

 1. Vælge afsnittet, hvor linjeafstanden skal ændres.

 2. Klik på Linjeafstand i gruppen Afsnit på fanen Startside.

  Word-bånd

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anvende en ny indstilling, skal du klikke på værdien for den ønskede linjeafstand.

   Hvis du f.eks. klikker på 1,0, får den markerede tekst enkelt linjeafstand.

  • Hvis du vil angive mere præcise værdier for linjeafstand, skal du klikke på Indstillinger for linjeafstand og derefter vælge de ønskede indstillinger under Linjeafstand.

Indstillinger for linjeafstand

Enkelt    Denne indstilling tilpasses efter den største skrifttype på den pågældende linje plus en smule ekstra afstand. Mængden af ekstra afstand varierer alt efter den anvendte skrifttype.

1,5 linjer    Denne indstilling er en-og--halvdelen halvanden som enkelt linjeafstand.

Dobbelt    Denne indstilling er dobbelt så stor som enkelt linjeafstand.

Mindst    Denne indstilling angiver den mindste linjeafstand, som er nødvendig til den største skrifttype eller det største grafikelement på linjen.

Præcis    Denne indstilling angiver fast linjeafstand, ikke justerer Word.

Flere linjer    Denne indstilling angiver den linjeafstand, der forøges eller formindskes i forhold til enkelt linjeafstand med en procentdel, som du angiver. Hvis du f.eks. indstiller linjeafstanden til 1,2, øges afstanden med 20%.

Øverst på siden

Flytte tekst eller fortryde ændringer

Flytte eller kopiere tekst og grafik

 1. Marker det element, du vil flytte eller kopiere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte elementet, skal du trykke på CTRL+X.

  • Hvis du vil kopiere elementet, skal du trykke på CTRL+C.

 3. Hvis du vil flytte eller kopiere elementet til et andet dokument, skal du skifte til dette dokument.

 4. Klik på det sted, hvor elementet skal være.

 5. Tryk på CTRL+V.

 6. Klik på Indstillinger for Sæt ind-knappen Knapflade , der vises lige under den indsatte markering for at justere formatet for de elementer, du har indsat, og klik derefter på den ønskede indstilling.

Fortryde fejl

 1. Peg på fortryde Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang.

  Du får vist de seneste handlinger, som du kan fortryde.

 2. Klik på Fortryd Knapflade , eller tryk på CTRL + Z. Hvis du vil fortryde en anden handling, klik på pilen ud for Fortryd Knapflade , og klik derefter på handlingen på listen over seneste handlinger.

  Når du fortryder en handling, fortryder du også alle handlinger over den på listen.

 • Hvis du senere beslutter, at du ikke vil fortryde en handling, skal du klikke på Annuller Fortryd Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang eller trykke på CTRL + Y.

Øverst på siden

Tilføje eller slette sider

Tilføje en side

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte en ny side i dokumentet.

  Den indsatte side vises lige før markøren.

 2. Klik på Tom side i gruppen Sider under fanen Indsæt.

  Billede af Word-båndet

Kombinere to sider

Du kan kombinere to sider ved at placere markøren mellem to sider og trykke på TILBAGE.

Slette en tom side

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil slette en tom side i dokumentet, skal du placere markøren i starten af den side, du vil slette, og derefter trykke på TILBAGE.

 • Hvis du vil slette en tom side i slutningen af dokumentet, skal du gå til slutningen af dokumentet og slette ekstra afsnitstegn. Hvis du stadig kan se et sideskift, skal du markere sideskiftet og derefter trykke på DELETE.

  Bemærk: Sørg for, at du er i Kladdevisning (Klik på fanen Vis i gruppen Dokumentvisningerkladde ). Hvis afsnit datamærker (¶), der ikke er synlige, skal du klikke på Vis/Skjul Afsnitsmærke i gruppen afsnit under fanen Startside.

Øverst på siden

Tilføje grundlæggende formatering, typografier og temaer

Office Word 2007 tilbyder nemme metoder til at ændre formateringen i et dokument, herunder skrifttyper og typografier. For et professionelt udseende dokument i meget lidt tid, kan du bruge temaer, vælger den rette kombination af skrifttyper og farver for dig.

Ændre tekststørrelse

I Office Word 2007 kan du bruge miniværktøjslinjen med formateringsindstillinger til at formatere tekst hurtigt og nemt. Værktøjslinjen vises også, når du markerer tekst og derefter højreklikker.

 1. Markér den tekst, du vil ændre, og derefter flytte markøren til den miniværktøjslinje, der vises med markeret tekst.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Forøg skriftstørrelse, eller tryk på CTRL+SKIFT+>, hvis du vil gøre teksten større.

  • Klik på Formindsk skriftstørrelse, eller tryk på CTRL+SKIFT+<, hvis du vil gøre teksten mindre.

   Du kan også ændre skriftstørrelsen i gruppen skrifttype under fanen Startside.

Anvende en typografi

Anvende en typografi på en markering af tekst i Office Word 2007 er lige så nemt som at klikke på en knap på den miniværktøjslinje, der vises, når du markerer tekst.

 1. Marker den tekst, som du vil anvende en typografi på.

  Du kan f.eks. markere tekst, som du vil gøre til overskrift. Hvis du vil ændre typografien for et helt afsnit, skal du klikke et vilkårligt sted i afsnittet.

 2. Flyt markøren til miniværktøjslinjen, der vises med tekstmarkeringen, klik for at åbne galleriet Hurtige typografier, og klik derefter på den ønskede typografi.

  Galleriet Hurtige typografier

  Hvis du f.eks. markerer tekst, du vil formatere som titel, skal du klikke på typografien Titel i galleriet Hurtige typografier.

  Du kan se, hvordan markeret tekst vil se ud med en bestemt typografi ved at placere markøren over den typografi, du vil se et eksempel på.

Bemærk: 

 • Hvis den typografi, du vil ikke vises i galleriet Hurtige typografier, klik på Anvend typografier nederst i galleriet Hurtige typografier, eller tryk på CTRL + SKIFT + S for at åbne opgaveruden Anvend typografier. Skriv navnet på den typografi, du vil anvende, under Typografinavn. Listen typografier viser kun de typografier, som du allerede har brugt i dokumentet, men du kan skrive navnet på en hvilken som helst typografi, der er defineret for dokumentet.

 • Du kan også anvende typografier fra galleriet Hurtige typografier i gruppen Typografier under fanen Startside.

Ændre et sæt hurtige typografier

Du kan ændre udseendet af dit dokument dramatisk ved at ændre det sæt hurtige typografier, du bruger. Hvis du ikke kan lide udseendet af de typografier, du har valgt, kan du enten vælge et andet sæt i galleriet med typografier eller ændre et typografisæt, så det passer til dine ønsker.

Ændre sættet med hurtige typografier

 1. Klik på Skift typografier i gruppen Typografier under fanen Startside.

  Word Ribbon Image

 2. Peg på Typografisæt, og klik derefter på det ønskede typografisæt, f.eks. Formel.

  Du kan få vist et eksempel på ethvert typografisæt ved at pege på typografisættet og se typografiændringerne i dokumentet.

Oprette en ny hurtig typografi

Hurtige typografier er sæt med typografier, der er udformet til at arbejde sammen. Et hurtigt typografisæt indeholder måske ikke alle de typografier, du skal bruge til at oprette et dokument, derfor kan du tilføje en ny typografi. Du kan også oprette ekstra typografier, f.eks. en ny tabel- eller listetypografi.

 1. Marker den tekst, du vil oprette som en ny typografi.

  Måske ønsker du, at ordet handel altid vises med fed og rødt i dokumentet.

 2. Klik på Fed og Rød på miniværktøjslinjen, der vises over markeringen, for at formatere teksten.

 3. Højreklik på markeringen, klik på Typografier, og klik derefter på Gem markeringen som en ny hurtig typografi.

 4. Navngiv typografien,f.eks. firma, og klik derefter på OK  .

  Typografien handel, som du har oprettet, vises i galleriet Hurtige typografier med det navn, du har givet den, og du kan altid bruge den, når tekst skal være fed og rød.

Anvende et tema

Temaændringer er en metode, du kan bruge til at tilpasse og individualisere udseendet af det hurtige typografisæt, du vælger til dokumentet. Når du eksperimenterer med typografier, skrifttyper og farver, kan du finde det udseende, der passer til dine dokumenter.

Anvende et foruddefineret skrifttypetema

Du kan ændre skrifttyperne i dokumentet ved at vælge et nyt skrifttypetema. Når du vælger et nyt skrifttypetema, ændrer du en overskrift og skrifttype i brødtekst teksten for det dokument, du arbejder på.

 1. Klik på Skift typografier i gruppen Typografier under fanen Startside.

  Word Ribbon Image

 2. Peg på Skrifttyper, og klik på det indbyggede skrifttypetema, du vil bruge.

Oprette et brugerdefineret skrifttypetema

 1. Klik på Temaskrifttyper i gruppen temaer under fanen Sidelayout.

  Billede af båndet i Word

 2. Klik på Opret nye temaskrifttyper.

 3. Vælg de skrifttyper og størrelser, du vil bruge i den overskrift skrifttype og skrifttype i brødtekst lister.

  Eksemplet opdateres med de valgte skrifttyper.

 4. Skriv et navn til det nye skrifttypetema i boksen Navn.

 5. Klik på Gem.

Anvende et foruddefineret farvetema

Du kan ændre skriftfarverne i dokumentet ved at vælge et nyt skriftfarvetema. Når du vælger et nyt farvetema, formateres de forskellige dele af dokumentet automatisk med farver, der er beregnet til at blive brugt sammen.

 1. Klik på Skift typografier i gruppen Typografier under fanen Startside.

  Word Ribbon Image

 2. Peg på Farver, og klik derefter på det farvetema, du vil bruge.

  Bemærk: Hvis du har tilføjet en brugerdefineret typografi med en defineret farve, kan ændring af farvetemaet ændre farven i den brugerdefinerede typografi.

Øverst på siden

Oprette et brugerdefineret farvetema

Når du anvender et farvetema og derefter ændrer en eller flere af farverne i dokumentet, påvirker disse ændringer straks det aktive dokument. Hvis du vil anvende ændringerne på nye dokumenter, kan du gemme dem som et brugerdefineret farvetema.

 1. Klik på Temafarver i gruppen temaer under fanen Sidelayout.

  Billede af båndet i Word

 2. Klik på Opret nye temafarver.

 3. Vælg de farver, du vil bruge, under Temafarver.

  Hvis du vil se, hvordan farver, som du vælger, ser ud i et dokument, skal du klikke på Eksempel. Eksemplet i eksempelruden ændres og viser et eksempel på farvevalget.

 4. Skriv et navn til det nye farvetema i boksen Navn.

 5. Klik på Gem.

Øverst på siden

Oprette opstillinger

Word kan automatisk oprette opstillinger med punkttegn eller tal eller bogstaver, mens du skriver, eller du kan hurtigt føje punkttegn eller tal til eksisterende linjer med tekst.

Skriv en opstilling med punkttegn eller tal / bogstaver

 1. Skriv * (stjerne) for at starte en opstilling med punkttegn, eller skriv 1. for at starte en opstilling med tal eller bogstaver, og tryk derefter på MELLEMRUM eller tasten TAB.

 2. Skriv en tekst, som du vælger.

 3. Tryk på ENTER for at tilføje det næste punkt.

  Det næste punkttegn eller tal indsættes automatisk.

 4. Tryk to gange på ENTER for at afslutte opstillingen, eller tryk på TILBAGE for at slette det sidste punkttegn eller tal i opstillingen.

Hvis punkttegn eller nummerering ikke starter automatisk

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Korrektur.

 3. Klik på Indstillinger for Autokorrektur, og klik derefter på fanen Autoformat under skrivning.

 4. Under Anvend under skrivning skal du markere afkrydsningsfeltet Automatiske opstillinger med punkttegn og afkrydsningsfeltet Automatiske opstillinger.

Føje punkttegn eller nummerering til en opstilling

 1. Marker de elementer, som du vil føje punkttegn eller nummerering til.

 2. Klik på punkttegn eller Nummerering i gruppen afsnit under fanen Startside.

  Word-bånd

  Hvis du ønsker flere punkttegns- og nummereringsformater, skal du klikke på pilen ved siden af Punkttegn eller Nummerering.

Bemærk: Du kan flytte en hel opstilling til venstre eller højre. Klik på det første punkttegn eller tal i opstillingen, og træk det til en ny placering. Hele opstillingen flyttes, mens du trækker.

Sprede elementerne i en opstilling

Du kan øge mellemrummet mellem linjerne i alle dine opstillinger ved at fjerne markeringen i et felt.

 1. Klik på pilen ud for typografier i gruppen typografier under fanen Startside, og højreklik derefter på afsnitstypografien Liste.

 2. Klik på Rediger.

 3. Klik på Formater i dialogboksen Rediger typografi, og klik derefter på Afsnit.

 4. Fjern markeringen i feltet Tilføj ikke mellemrum mellem afsnit med samme typografi.

Toppen af siden

Tilføje en forside

Office Word 2007 indeholder et galleri med foruddesignede forsider. Vælg en forside, og erstat eksempelteksten med din egen tekst.

Forsider indsættes altid i starten af et dokument, uanset hvor markøren er placeret i dokumentet.

 1. Klik på Forside i gruppen Sider under fanen Indsæt.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på et forsidelayout i galleriet med valg.

  Når du har indsat en forside, kan du erstatte eksempelteksten med din egen tekst.

Bemærk: 

 • Hvis du indsætter en anden forside i dokumentet, erstattes den første forside, du har indsat.

 • Hvis du har oprettet forsiden i en tidligere version af Word, kan du ikke erstatte forsiden med et design fra Office Word 2007-galleriet.

 • Hvis du vil slette en forside, skal du klikke på fanen Indsæt, klikke på Forsider i gruppen Sider og derefter klikke på Fjern aktuel forside.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×