Konfigurere egenskaber for datakolonner

I PerformancePoint Dashboard Designer kan du angive egenskaber for kolonnerne i en datakilde i tabelformat. De angivne egenskaber bestemmer, hvordan PerformancePoint Monitoring Server klassificerer dataene fra den pågældende kolonne. Hvis du f.eks. specificerer en kolonne som Fakta, vil Monitoring Server klassificere dataværdierne i den pågældende kolonne som faktadata, der kan akkumuleres. Hvis du i stedet specificerer den pågældende kolonne som Tuple, vil Monitoring Server klassificere dataværdierne i den pågældende kolonne som tupler fra en flerdimensional SSAS-kube (SQL Server Analysis Server).

Gør følgende for at konfigurere egenskaber for en datakolonne:

 1. Dobbeltklik på Datakilder i Browser til arbejdsområdet.

 2. Dobbeltklik på navnet på den specifikke datakilde, du vil definere dataegenskaber for.

 3. Klik på fanen Vis i datakildens arbejdsområde.

 4. Klik på en kolonne i ruden Kolonnedefinitioner for at vælge den pågældende kolonne. Dataegenskaberne for den valgte kolonne vises i ruden Detaljer.

 5. Følg nedenstående trin:

  1. Angiv et visningsnavn til kolonnen i boksen Kolonnenavn. Denne værdi vises som navnet på datakildekolonnen.

  2. Angiv et entydigt navn til kolonnen i boksen Entydigt navn for kolonne. Monitoring Server benytter dette navn til interne processer.

  3. Vælg en kolonnetype på rullelisten Kolonnetype. Denne værdi vises i datakildekolonnen under Kolonnenavn.

   Indstillinger for kolonnetype

   I tabellen nedenfor vises indstillingerne for Kolonnetype. Den valgte indstilling bestemmer, hvordan Monitoring Server klassificerer dataene i den pågældende kolonne.

   Kolonnetype

   Håndtering af data i kolonne

   Dimension

   Værdier i denne kolonne behandles, som hvis de var medlemmer af en dimension, der er baseret på kolonnen.

   Fakta

   Værdier i denne kolonne behandles som faktaværdier.

   Ignorer

   Værdier i denne kolonne ignoreres.

   Nøgle

   Værdier i denne kolonne behandles som tupler.

   TimeDimension

   Værdier i denne kolonne er kandidater til tilknytning til den overordnede tidsdimension for Time Intelligence.

  4. Vælg en akkumuleringstype på rullelisten Akkumulering. Den akkumulerede dataværdi vises i datakildekolonnen under den kolonnetype , du har angivet i trin c.

   Indstillinger for akkumuleringsmetode

   I tabellen nedenfor beskrives indstillingerne for akkumuleringsmetoden.

   Akkumuleringstype

   Beskrivelse

   Gennemsnit

   Beregner gennemsnittet af numeriske faktaværdier.

   Antal

   Bestemmer antallet af forekomster af entydige medlemmer i kolonnen.

   Minimum

   Bestemmer den mindste numeriske faktaværdi.

   Ingen

   Foretager ingen akkumuleringer.

   Statistisk standardafvigelse

   Beregner standardafvigelsen af numeriske faktaværdier.

   Sum

   Beregner summen af numeriske faktaværdier.

   Statistisk afvigelse

   Beregner afvigelsen af numeriske faktaværdier.

   Første forekomst

   Bestemmer den første faktaværdi, der forekommer for hvert entydigt kolonnemedlem.

  5. Gentag trin a til og med d for hver enkelt kolonne i datakilden.

 6. Klik på Vis data, når du er færdig med at konfigurere datakolonner, for at få vist dataene i datakilden.

 7. Klik på fanen Hjem, og klik derefter på Udgiv alt.

Toppen af siden

Næste skridt

De procedurer, der er beskrevet i dette emne, er en del af den proces, der kræves for at oprette en datakilde. Se følgende links, hvis du vil have oplysninger om andre procedurer med relation til denne proces.

Se alle de trin, der kræves for at oprette en datakilde

Konfigurere generelle egenskaber for en datakilde

Konfigurere indstillinger for tid og akkumulering for en datakilde

Konfigurere en forbindelse for en datakilde

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×