Konfigurere diskbaserede cacheindstillinger

Diskbaseret cachelagring er en metode til at opnå hurtigere behandling af indhold, der er lagret i en database i et webprogram. Hvis dit webprogram indeholder store filer, som f.eks. billeder og multimediefiler, forbedrer aktivering af diskbaseret cachelagring leveringstiden for sider, da cachen lagrer filer på front-end-webserveren og således reducerer datatrafikken.

Du kan aktivere diskbaseret cachelagring i web.config-filen i det webprogram, som du vil anvende det i. De ændringer, som du foretager i web.config-filen, vil blive anvendt på alle grupper af websteder i webprogrammet.

Bemærk: I web.config-filen henvises der til diskbaseret cachelagring som BLOB-cachelagring (binary large object).

Hvad vil du foretage dig?

Åbne web.config-filen for dit webprogram

Aktivere og konfigurere den diskbaserede cachelagring

Åbne web.config-filen for dit webprogram

 1. Klik på Start, peg på Administrative Tools, og klik derefter på Internet Information Services (IIS) Manager.

 2. Klik på plustegnet (+) ved siden af navnet på den server, der indeholder webprogrammet, i Internet Information Services (IIS) Manager, og klik derefter på plustegnet ved siden af Websteder for at få vist de(t) webprogram(mer), der er blevet oprettet.

 3. Klik på navnet på det webprogram, for hvilket du vil konfigurere diskbaseret cachelagring, og dobbeltklik derefter på web.config-filen.

 4. Fremhæv filplaceringen, og tryk derefter på CTRL+C for at kopiere den i dialogboksen Egenskaber for web.config på fanen ASP.NET.

 5. Klik på Start, og åbn derefter Windows Explorer.

 6. Klik i boksen Adresse, og tryk derefter på CTRL+V for at indsætte web.config-filens placering i boksen.

 7. Klik på Gå til for at åbne web.config-filen.

  Bemærk: Hvis du får vist en dialogboks, hvori der står, at Windows ikke kan åbne filen, skal du klikke på Vælg programmet på en liste og klikke på OK. I dialogboksen Åbn med skal du klikke på Notesblok og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Aktivere og konfigurere den diskbaserede cachelagring

Vigtigt: Inden du ændrer i web.config-filen, skal du lave en kopi af den ved at bruge et andet navn (f.eks. web.config1), så du kan slette filen, hvis der laves en fejl, og bruge originalfilen.

 1. Find følgende linje i web.config-filen:

<BlobCache location="C:\blobCache" path="\.(gif|jpg|png|css|js)$" maxSize="10" enabled="false"/>

 1. På denne linje skal du ændre parameteren

enabled

fra

"false"

til

"true"

.

 1. Hvis du vil ændre størrelsen på cachen, skal du skrive et nyt tal for

maxSize.

Størrelsen er angivet i gigabytes (GB), og 10 GB er standardstørrelsen.

 1. Hvis den mappe, der er angivet i parameteren

location

, ikke har tilstrækkeligt med plads til at rumme cachestørrelsen, kan du indtaste en ny mappeplacering.

 1. Hvis du vil tilføje nye filtyper til BLOB-cachen, skal du skrive filtypen ved siden af de andre filtyper. Adskil hver filtype med en lodret streg (|) som vist i filen.

 2. Gem filen og luk den derefter.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×