Konfigurere det øverste linkpanel for webstedsnavigation

Det øverste linkpanel hjælper brugere på dit websted til at navigere til andre websteder i gruppen af websteder, idet der vises en række faner øverst på hver side på webstedet. Det øverste linkpanel kaldes også global navigation, da det kan være det samme på tværs af alle websteder i gruppen af websteder. Imidlertid kan underordnede websteder konfigureres til ikke at blive vist på det øverste linkpanel på det overordnede websted. De tilgængelige indstillinger til at konfigurere dit øverste linkpanel varierer, afhængigt af om publiceringsfunktionerne er aktiveret for din grupper af websteder.

Det følgende er et eksempel på øverste linkpanel fra det fiktive Contoso-websted. Marketing, Salg og Økonomi er underordnet websted for overordnet websted for Contoso.

Øverste hyperlinkpanel

Du kan også konfigurere Hurtig start til navigation. Du kan få mere at vide ved at se Konfigurere Hurtig start til webstedsnavigation.

I denne artikel

Inden du går i gang

Har du de nødvendige tilladelser til at konfigurere navigationen?

Er publicering aktiveret for dit websted?

Brødkrummenavigation

Konfigurere nedarvning for det øverste linkpanel

Konfigurere nedarvning for det øverste linkpanel på et websted uden publicering

Konfigurere nedarvning for det øverste linkpanel på et publiceringswebsted

Tilføje, redigere eller fjerne et link fra det øverste linkpanel

Tilføje, redigere eller fjerne links fra det øverste linkpanel på et websted uden publicering

Tilføje, redigere eller fjerne links fra det øverste linkpanel på et publiceringswebsted

Ændre rækkefølgen af links på det øverste linkpanel

Ændre rækkefølgen af links på det øverste linkpanel på et websted uden publicering

Ændre rækkefølgen manuelt for links på det øverste linkpanel på et publiceringswebsted

Sortere elementer automatisk på det øverste linkpanel på et publiceringswebsted

Få vist eller skjule underordnede websteder og sider på det øverste linkpanel

Få vist underordnede websteder på rullemenuer på det øverste linkpanel

Inden du går i gang

Har du de nødvendige tilladelser til at konfigurere navigationen?

Hvis du vil administrere et websteds navigation, skal du som et minimum have de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet. Du har de nødvendige tilladelser til at konfigurere navigationen for dit websted, hvis Indstillinger for websted er en tilgængelig indstilling i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , og du ser kommandoen Navigation på siden Indstillinger for websted under Udseende og funktionalitet (i websted uden publicering vil du se kommandoerne Hurtig start og Øverste linkpanel under Udseende og funktionalitet i stedet for Navigation.
Webstedsmenuen Indstillinger for websted

Er publicering aktiveret for dit websted?

Før du begynder at konfigurere navigationen for webstedet, skal du finde ud af, om publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i din gruppe af websteder. Det er vigtigt at vide, om dit websted er et publiceringswebsted, fordi konfigurationsindstillinger for navigation på et publiceringswebsted er mere omfattende end på et websted uden publicering.

Afhængigt af hvilken type websted du har, kan du se forskellige navigationsindstillinger på siden Indstillinger for websted. Sådan kan du hurtigt afgøre, hvilken type websted du arbejder med:

 1. I menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger skal du klikke på Indstillinger for websted.

 2. Se på listen over links på siden Indstillinger for websted under Udseende og funktionalitet.

  • Hvis du ser et link med titlen Navigation, arbejder du med et publiceringswebsted, og du kan konfigurere dit websted med siden Navigationsindstillinger.
   Navigation

  • Hvis du kan se links med titlen Øverste linkpanel og Hurtig start, arbejder du med et websted uden publicering, og du har en mere begrænset sæt konfigurationsindstillinger for navigation.
   Brugergrænseflade

Brødkrummenavigation

Du kan ikke konfigurere brødkrummenavigation. Følgende er et eksempel på brødkrummenavigation.
Brødkrumme

Toppen af siden

Konfigurere nedarvning for det øverste linkpanel

Du kan konfigurere det øverste linkpanel for et websted for at bruge det samme øverste linkpanel som det overordnede websted. Med andre ord nedarver det underordnede websted det øverste linkpanel fra det overordnede websted. Du kan også konfigurere det øverste linkpanel for et websted til at være entydigt for det pågældende websted

Indstillingerne og procedurerne til at konfigurere nedarvningen for det øverste linkpanel er forskellige på websted med og uden publicering. Du kan finde oplysninger om, hvordan du finde ud af, om publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i gruppen af websteder, under Er publicering aktiveret for dit websted i denne artikel.

Konfigurere nedarvning for det øverste linkpanel på et websted uden publicering

Når du opretter et nyt websted i en gruppe af websteder, hvor publiceringsfunktionerne ikke er aktiverede, kan du vælge, om webstedet skal medtages på det øverste linkpanel på det overordnede websted, og om det øverste linkpanel fra det overordnede websted skal bruges. Dette giver dig tre forskellige konfigurationsindstillinger for dit websted:

 • Nedarvet og medtaget i overordnede      Webstedet er medtaget som en fane på det øverste linkpanel på det overordnede websted og bruger det samme øverste linkpanel som det overordnede websted. Det øverste linkpanel kan ikke konfigureres på dette niveau uden først bryde nedarvningen fra det overordnede websted.

 • Nedarvede og ikke medtaget i overordnede      Webstedet bruger det samme øverste linkpanel som det overordnet websted, men er ikke medtaget som en fane på øverste linkpanel på det overordnede websted. Det øverste linkpanel kan ikke konfigureres på dette niveau uden først bryde nedarvningen fra det overordnede websted.

 • Entydigt      Webstedet er ikke medtaget som en fane på det øverste linkpanel på det overordnede websted og bruger ikke det samme øverste linkpanel som det overordnede websted. Det øverste linkpanel kan konfigureres på dette niveau og er fuldstændig adskilt fra det overordnede websted.

Bemærk:  Hvis et websted er omdøbt på siden Titel, beskrivelse og ikon, opdateres navnet på webstedet ikke på det øverste linkpanel. For at ændre det navn, der vises på det øverste linkpanel, skal du redigere det øverste linkpanel.

Når du opretter et underordnet websted, vises det som standard på det øverste linkpanel på overordnet websted og har et entydigt øverste linkpanel. Du kan til enhver tid ændre disse indstillinger. Sådan konfigureres indstillinger for det øverste linkpanel for et underordnet websted:

 1. I menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger skal du klikke på Indstillinger for websted.

 2. I kolonnen Udseende og funktionalitet skal du klikke på Øverste linkpanel.
  Brugergrænseflade

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at oprette brugerdefinerede links til det underordnede websted skal du klikke på Stop nedarvning af links. Linkene fra det øverste linkpanel på det overordnede websted bevares ikke, når du konfigurerer det underordnede websted til at stoppe nedarvning af links.

  • For at bruge de samme links som det overordnede websted skal du klikke på Brug links fra overordnet. Linkene på det øverste linkpanel på det underordnede websted slettes, når du konfigurerer det underordnede websted til at bruge det samme øverste linkpanel som det overordnede websted.

Konfigurere nedarvning for det øverste linkpanel på et publiceringswebsted

Når du opretter et publiceringswebsted, kan du vælge, om du vil bruge det øverste linkpanel fra det overordnede websted. Du kan ændre disse indstillinger når som helst på siden Navigationsindstillinger. Sådan konfigureres indstillinger for det øverste linkpanel for et underordnet websted:

 1. I menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger skal du klikke på Indstillinger for websted.

 2. I kolonnen Udseende og funktionalitet skal du klikke på Navigation.

  Navigation
  Noter Kommandoen Navigation vises kun under Udseende og funktionalitet , hvis publiceringsfunktionerne er aktiveret for dit websted, og du som minimum har de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet.

 3. I sektionen Global navigation skal du gøre et af følgende:

  • For at få vist det samme øverste linkpanel som det overordnede websted skal du vælge Vis de samme navigationselementer som det overordnede websted.

  • For at få vist øverste linkpanel, som er entydigt for det aktuelle websted, skal du markere Vis navigationselementerne under det aktuelle websted.

   Indstillinger for Global navigation

   Bemærk:  Disse indstillinger er ikke tilgængelige, hvis du befinder dig på det øverste niveau på webstedet i gruppen af websteder, fordi et websted ikke har et overordnet websted på øverste niveau.

 4. I sektionen Global navigation:

  • For at få vist de underordnede websteder på det aktuelle websted på det øverste linkpanel skal du vælge Vis underordnede websteder.

  • For at få vist de siderne på det aktuelle websted på det øverste linkpanel skal du vælge Vis sider.

  • Du kan begrænse antallet af links til websteder og sider, som automatisk vises på det øverste linkpanel, ved at skrive antallet for Det maksimale antal dynamiske elementer, der skal vises på dette niveau i navigationen.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Tilføje, redigere eller fjerne et link fra det øverste linkpanel

De trin, du kan udføre for at tilføje, redigere eller fjerne links fra det øverste linkpanel, er forskellige, afhængigt af om publiceringsfunktionerne er aktiveret for din gruppe af websteder. Du kan finde oplysninger om, hvordan du finde ud af, om publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i gruppen af websteder, under Er publicering aktiveret for dit websted i denne artikel.

Tilføje, redigere eller fjerne links fra det øverste linkpanel på et websted uden publicering

Hvis webstedet bruger et entydigt øverste linkpanel (det vil sige, at det er et websted på øverste niveau, eller at det ikke nedarver sit øverste linkpanel fra et overordnet websted), kan du konfigurere de links, der vises på webstedets øverste linkpanel. Du kan også medtage links til andre websteder uden for gruppen af websteder.

 1. I menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger skal du klikke på Indstillinger for websted.

 2. I kolonnen Udseende og funktionalitet skal du klikke på Øverste linkpanel.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Navigationslink for at tilføje et nyt link. Skriv URL-adressen og en beskrivelse for linket. URL-adressen kan linke til en gyldig sti, f.eks. en mappe i dette websted, en del i virksomhedens intranet eller et link til en placering på internettet.

   Nyt navigationslink

  • Hvis du vil redigere et link, skal du klikke på knappen Rediger ud for det link, du ønsker at redigere, Rediger og foretage de ønskede ændringer. Du kan kun redigere beskrivelsen af standardlinks, f.eks. Hjem.

  • Hvis du vil fjerne et link, skal du klikke på knappen Rediger ud for linket Rediger . Klik på Slet, og klik derefter på OK.

   Vigtigt:  Når du sletter en overskrift fra det øverste linkpanel på et websted uden publicering, vil eventuelle links, som er indeholdt under overskriften, også blive slettet.

 4. Klik på OK.

Tilføje, redigere eller fjerne links fra det øverste linkpanel på et publiceringswebsted

Du kan bruge sektionen Navigation, redigering og sortering på siden med navigationsindstillinger, når du vil tilføje en ny overskrift eller et link eller redigere en eksisterende overskrift eller et eksisterende link i øverste linkpanel.

 1. I menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger skal du klikke på Indstillinger for websted.

 2. Under Udseende og funktionalitet skal du klikke på Navigation.

  Bemærk:  Kommandoen Navigation vises kun under Udseende og funktionalitet , hvis publiceringsfunktionerne er aktiveret for dit websted, og du som minimum har de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet.

 3. I sektionen Navigationsredigering og -sortering skal du klikke på global navigation for at markere det øverste linkpanel.

  Global navigation

  Bemærk: Hvis du ikke kan se lister med links, der er organiseret under overskrifterne Global navigation eller Aktuel navigation, har webstedet muligvis nedarvet sin globale navigation fra det overordnede websted. I dette tilfælde vil du være begrænset til at tilføje eller redigere links i Hurtig start, medmindre du ønsker at stoppe nedarvning af global navigation fra det overordnede websted.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil redigere en overskrift eller et link, skal du vælge den pågældende overskrift eller det pågældende link og derefter klikke på Rediger.

  • Hvis du vil tilføje en ny overskrift, skal du klikke på Tilføj overskrift.

  • Hvis du vil tilføje et nyt link, skal du klikke på Tilføj link.

   Bemærk:  Hvis du vælger en overskrift, bliver linket tilføjet under overskriften. Hvis du vælger et link, bliver det link, du opretter, føjet til samme niveau som det link, du har valgt.

  • Hvis du vil fjerne en overskrift eller et link i sektionen Navigationsredigering og -sortering, skal du markere overskriften eller linket, som skal fjernes, og derefter klikke på Slet.

   Bemærk: Når du sletter en overskrift fra det øverste linkpanel på et publiceringswebsted, bliver de links, som er indeholdt under overskriften, ikke slettet. De bliver vist som overskrifter, når deres oprindelige overskrift er slettet.

 5. I dialogboksen Web, der vises, når du tilføjer eller redigerer et element, skal du konfigurere følgende:

  • Titel   Indtast den ønskede titel på overskriften eller linket. Titel er påkrævet.

  • URL-adresse   Indtast URL-adressen for overskriften eller linket. En URL-adresse er påkrævet til links, men er valgfri for overskrifter.

   Hvis du vil ønsker, at URL-adressen åbner i et andet webbrowservindue end det, der anvendes af gruppen, skal du markere Åbn link i et nyt vindue.

  • Beskrivelse   Indtast en beskrivelse af overskriften eller linket. Beskrivelse er en valgfri indstilling.

  • Målgruppe   Hvis du vil begrænse synligheden, angive eller gå til en målgruppe for overskriften eller linket. Kun de målgrupper, du indtaster, kan se linket eller overskriften (og alt under overskriften). Hvis du ikke angiver nogen målgrupper, kan alle målgrupper se linket. Målgruppe er en valgfri indstilling.

   Dialogboksen Navigationsoverskrift

 6. Klik på OK.

Toppen af siden

Ændre rækkefølgen af links på det øverste linkpanel

De trin, du skal udføre for at omarrangere links på det øverste linkpanel, er forskellige, afhængigt af om publiceringsfunktionerne er aktiveret for din gruppe af websteder. Du kan finde oplysninger om, hvordan du finde ud af, om publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i gruppen af websteder, under Er publicering aktiveret for dit websted i denne artikel.

Ændre rækkefølgen af links på det øverste linkpanel på et websted uden publicering

Du kan ændre den rækkefølge, hvori fanerne vises på det øverste linkpanel. Alle ændringer, du foretager til rækkefølgen af elementer på det øverste linkpanel, afspejles i alle de websteder, der nedarver sin øverste linkpanelnavigation fra dit websted.

 1. I menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger skal du klikke på Indstillinger for websted.

 2. I sektionen Udseende og funktionalitet skal du vælge Øverste linkpanel.

 3. Klik på Skift rækkefølge.

 4. I kolonnen Kæderækkefølge skal du klikke på indstillingerne i listerne for at ændre den rækkefølge, disse links vises på det øverste linkpanel.

 5. Klik på OK.

Ændre rækkefølgen manuelt for links på det øverste linkpanel på et publiceringswebsted

 1. I menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger skal du klikke på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation i sektionen Udseende og funktionalitet.

  Bemærk:  Kommandoen Navigation vises kun under Udseende og funktionalitet , hvis publiceringsfunktionerne er aktiveret for dit websted, og du som minimum har de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet.

 3. I sektionen Navigationsredigering og -sortering skal du under Global navigation vælge det element, du vil flytte, og gøre et af følgende:

  • Hvis du vil flytte et element til venstre på det øverste linkpanel, skal du klikke på Flyt op

  • Hvis du vil flytte et element til højre på det øverste linkpanel, skal du klikke på Flyt ned.

   Flyt global navigation

 4. Gentag trin 3 for at ændre rækkefølgen for eventuelle yderligere elementer.

 5. Når du er færdig med at omarrangere elementer, skal du klikke på OK.

Sortere elementer automatisk på det øverste linkpanel på et publiceringswebsted

Hvis du arbejder på et websted, hvor publiceringsfunktionerne er aktiveret, kan du konfigurere navigationselementerne til at sortere automatisk, f.eks. efter titel.

Vigtigt:  Sorteringsindstillingerne gælder for både det øverste linkpanel og Hurtig start. De ændringer, du foretager, anvendes på begge disse navigationselementer.

 1. I menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger skal du klikke på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation i sektionen Udseende og funktionalitet.

  Bemærk:  Kommandoen Navigation vises kun under Udseende og funktionalitet, hvis publiceringsfunktionerne er aktiveret for dit websted, og du som minimum har de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet.

 3. I sektionen Sortering skal du markere Sorter automatisk for automatisk at sortere underordnede websteder, navigationslinks, lister, biblioteker og sider i stigende eller faldende alfabetisk eller numerisk rækkefølge efter følgende elementer: Titler, Datoer for oprettelse eller Datoer for seneste ændring.

  Bemærk: Hvis du vil sortere alle navigationselementer manuelt med undtagelse af sider, skal du klikke på Sorter manuelt og derefter vælge afkrydsningsfeltet Sorter sider automatisk. Der sorteres kun sider, der er i overensstemmelse med de indstillinger, som er konfigureret i sektionen Automatisk sortering.

  Sortering

  1. I sektionen Automatisk Sortering på listen Sorter efter skal du gøre et af følgende:

   • For at sortere elementerne efter titel skal du vælge Titel.

   • For at sortere elementerne efter den dato, de blev oprettet, skal du vælge Oprettelsesdato.

   • For at sortere elementerne efter den dato, hvor de blev senest ændret, skal du vælge Dato for seneste ændring.

  2. Angiv sorteringsrækkefølgen ved at vælge enten i stigende rækkefølge (A,B,C eller 1,2,3) eller i faldende rækkefølge (C,B,A eller 3,2,1).

  3. Klik på OK.

Toppen af siden

Få vist eller skjule underordnede websteder og sider på det øverste linkpanel

Hvis du arbejder på et websted, hvor publiceringsfunktionerne er aktiveret, har du mulighed for vise og skjule sider og underordnede websteder på det øverste linkpanel.

 1. I menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger skal du klikke på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation i sektionen Udseende og funktionalitet.

  Bemærk:  Kommandoen Navigation vises kun under Udseende og funktionalitet , hvis publiceringsfunktionerne er aktiveret for dit websted, og du som minimum har de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet.

 3. I sektionen Navigationsredigering og -sortering skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil have vist et underordnet websted eller en side, som er skjult, skal du markere elementet og derefter klikke på Vis.

  • Hvis du vil skjule et underordnet websted eller en side, der er synlig på det øverste linkpanel, skal du markere det ønskede element og derefter klikke på Skjul.

   Flyt global navigation

   Bemærkninger: 

   • Kommandoerne Skjul og Vis er kun tilgængelig for navigationselementer, som er underordnede websteder eller sider. Du kan ikke skjule overskrifter eller links.

   • Når du vælger et element, der er synligt i Hurtig start, er det kun kommandoen Skjul, som er tilgængelig. Når du vælger et element, der er skjult i Hurtig start, er det kun kommandoen Vis, som er tilgængelig.

Toppen af siden

Få vist underordnede websteder på rullemenuer på det øverste linkpanel

Hvis du arbejder på et publiceringswebsted, kan du angive, om underordnede websteder og sider på dit websted skal vises automatisk på det øverste linkpanel. På det øverste linkpanel vises websteder og sider på det aktuelle websted som nye faner (hvis webstedet ikke nedarver sin navigation fra et overordnet websted). Hvis du vælger at få vist underordnede websteder og/eller sider for alle webstederne i gruppen af websteder, vises de underordnede websteder og sider på de websteder, der er underordnede i forhold til webstedet på det øverste niveau, som links på rullemenuer under de relevante faner på det øverste linkpanel.

Rullemenu

Bemærk:  Hvis du beslutter at få vist navigationselementer for underordnede websteder eller sider, kan webstedet komme til at se rodet ud, hvis webstedet har mange underordnede websteder eller sider. Hvis strukturen for den samlede gruppe af websteder ikke planlægges eller styres centralt, kan du konfigurere dit websted, så underordnede websteder og sider ikke vises automatisk.

 1. I menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger skal du klikke på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation i sektionen Udseende og funktionalitet.

  Bemærk:  Kommandoen Navigation vises kun under Udseende og funktionalitet , hvis publiceringsfunktionerne er aktiveret for dit websted, og du som minimum har de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet.

 3. I sektionen Global navigation skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil have vist links til underordnede websteder på det øverste linkpanel, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis underordnede websteder.

  • Hvis du vil have vist links til sider på det øverste linkpanel, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis sider.

  • Hvis du vil skjule links til underordnede websteder på det øverste linkpanel, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis underordnede websteder.

  • Hvis du vil skjule links til sider på det øverste linkpanel, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis sider.

   Bemærk: 

  • Hvis du konfigurerer dit websted, så der vises underordnede websteder og sider, men webstedet er konfigureret til at vise den globale navigation (det øverste linkpanel) for det overordnede websted, vises linkene til disse underordnede websteder og sider ikke i navigationen for det aktuelle websted, medmindre det overordnede websted også er konfigureret til at vise underordnede websteder og sider.

  • Hvis du konfigurerer navigationen for et websted på øverste niveau, og sider og underordnede websteder for de websteder, der er underordnet webstedet på øverste niveau, skal vises på rullemenuer på det øverste linkpanel, skal du konfigurere webstedet på det øverste niveau til at vise underordnede websteder og sider, og du skal også konfigurere de enkelte underordnede websteder til at vise deres underordnede websteder og sider.

  • Hvis de underordnede websteder eller sider ikke skal vises, kan du skjule sider og underordnede websteder enkeltvis, efter at du har konfigureret dem til at blive vist. Du kan finde flere oplysninger under Få vist eller skjule underordnede websteder og sider på det øverste linkpanel i denne artikel.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×